Search result for

*aurel*

(101 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aurel, -aurel-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laurel[N] ต้นไม้ขนาดเล็กที่มีใบเขียวเข้ม
rest on one's laurels[IDM] พอใจกับความสำเร็จ, See also: หยุดพักพอใจกับความสำเร็จ
rest on one's laurels[IDM] พอใจในความสำเร็จ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laurel(ลอ'เริล) {laureled,laureling,laurels} n. พืชเขียวชอุ่มขนาดเล็กจำพวก Laurusnobilis ของยุโรป,ใบของพืชดังกล่าวที่ใช้ประดับเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ,เกียรติยศที่ได้รับ,การสรรเสริญ vt. ประดับหรือสวมด้วยใบ laurel,มอบเกียรติยศแก่,สวมมาลัยลอเรล

English-Thai: Nontri Dictionary
laurel(n) พวงมาลัย,เกียรติยศ,การสรรเสริญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
laurel (n) ความดีความชอบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Laurel!ลอเรล Betrayal (2013)
Laurel?ลอเรล? Darkness on the Edge of Town (2013)
Laurel!LaurelBetrayal (2013)
It's Laurel.Es ist LaurelAlways Bet Black (2016)
Laurel caught the interns looking at picturesลอเรล จับได้ว่าเด็กฝึกงาน Pret-a-Poor-J (2008)
So much for the debut of the Laurel Players.มากสำหรับการเปิดตัวของลอเรลผู้เล่น Revolutionary Road (2008)
But let's not rest on our laurels here.คุณอาจเก่งที่สุดในอาชีพคุณด้วยซ้ำ คุณน่าทึ่งแต่... The Girlfriend Experience (2009)
Marcus Aurelius had a servant walk behind him as he made his way to the roman time square.มาร์คัส ออเลียสจะมีผู้ติดตามคอยเดินตามหลัง ในขณะที่เดินไปในจตุรัสโรแมนไทม์ Law Abiding Citizen (2009)
I can't be resting on my laurels.ฉันไม่สามารถจะพอใจในความสำเร็จนี้ได้ The Debarted (2009)
Laurel?ลอรี่ ? Watchmen (2009)
Laurel Jane?ลอรี่ เจน ใช่ไหม ? Watchmen (2009)
Laurel.ลอเรล Watchmen (2009)
He steals your laurels.เขาขโมยผลงานท่านไป The Red Serpent (2010)
Aurelia.อาวรีเลีย Legends (2010)
You can touch. oh, forgive me, aurelia.เชิญสัมผัสเลย โอ้ ยกโทษให้ข้าด้วย ออเรเลีย Legends (2010)
We agreed no letters, aurelia.ที่เราไม่อยากเขียนจดหมาย ออเรเลีย Great and Unfortunate Things (2010)
Well the laurels do not cease there.ได้รับเกียรติอย่างไม่มีที่สิ้นสุด Great and Unfortunate Things (2010)
I had Ashur send a letter to Aurelia.ข้าให้อัชเชอร์ส่งจดหมายถึงออเรเลีย Whore (2010)
Aurelia...?ออเรเลีย... Whore (2010)
I know them. I know them. - Laurel.ฉันรู้จักพวกเขา ฉันรู้จักพวกเขา Unknown (2011)
- Laurel, Lily, twins. Ten years old.ลอร่า ลิลลี่ คู่แฝด อายุ 10 ขวบ Unknown (2011)
Bressler's girls. Lily, Laurel.ลูกสาวเบรสต์เลอ Unknown (2011)
Lily, Laurel.ลิลลี่ และ ลอร่า Unknown (2011)
Laurel! Laurel!ลอร่า Unknown (2011)
- Laurel!ลอร่า Unknown (2011)
- Laurel! Laurel!ลอร่า /N ป๊าป๋า Unknown (2011)
Laurel!ลอร่า Unknown (2011)
Oh, Laurel.ลอร่า ขอบคุณพระเจ้า Unknown (2011)
Make a decision, laurel,ตัดสินใจไปเลย ลอเรน The Kids Are Not All Right (2011)
no, laurel. Go!ไม่ ไปซะ ลอเรล The Kids Are Not All Right (2011)
And then one day, I was 24, living out of my car, buying a pregnancy test at that drugstore up on Laurel.แล้ววันนึง , ตอนฉันอายุ 24 ใช้ชีวิตโดยไม่มีรถ ซื้อเครื่องตรวจครรภ์จากร้านยาที่ Laurel The Kids Stay in the Picture (2011)
Who are you? My name is Maurella. Mmm.คุณคืออะไร อืมมมม Soul of Fire (2011)
Maurella.มัวเรลล่า Soul of Fire (2011)
You can't expect me to sit on my pregnant laurels while Chuck gets away with a secret double life.แล้วจะให้ฉันนั่งท้องเฉยๆ ในขณะที่ชัคลอยนวล ไปกับชีวิตลับตีสองหน้า The Big Sleep No More (2011)
Instead of laurels... funeral wreathes.แทนที่จะเป็นมงกุฏ... กลับเป็นพวงหรีดงานศพ Afterbirth (2011)
The embellished robes of a praetor not yet to wrinkle, and yet he speaks of war and laurels.อาภรณ์ประดับของ praetor ยังไม่ได้ไปริ้วรอย และเขายังพูดถึงสงครามและเกียรติยศ Fugitivus (2012)
Why you saw Aurelia away.ทำไมคุณเห็น Aurelia ออกไป Fugitivus (2012)
Take Aurelia and go!ใช้เวลาเลียและไป! Fugitivus (2012)
Aurelia calls for you.Aurelia เรียกร้องให้คุณ Fugitivus (2012)
your old house in New Jersey, the one up on, um, Laurel Forest Circle?บ้านเก่าของหนูที่นิวเจอร์ซี ที่ลอเรนฟอเรสต์เซอร์เคิลได้ใช่ไหมจ๊ะ? Mai Ka Wa Kahiko (2012)
- Maurella.-มัวเรลล่า We'll Meet Again (2012)
Sookie, Jason, this is Maurella.ซุกกี้, เจสัน, นี่คือมูเรลล่า Gone, Gone, Gone (2012)
Maurella, she said talking to this Elder person, that could give us some answers.มัวเรลล่าบอกฉันว่า จะพาไปคุยกับผู้อาวุโส อาจจะช่วยให้เราเจอคำตอบ Sunset (2012)
Maurella said that you might know my great-great-great, like, times 15 grandfather John Stackhouse.มัวเรลล่าบอกว่าท่านอาจรู้จัก ปู่ของปู่ของปู่ สัก 15 รุ่นได้ ชื่อจอห์น แสต๊กเฮ้าส์ Sunset (2012)
Maurella, what are you doing here?มัวเรลล่า คุณมาทำอะไรที่นี่? Sunset (2012)
Look, Maurella, you seem like a lovely person.ฟังนะ มัวเรลล่า คุณดูเป็นคนดีคนหนึ่ง Sunset (2012)
- Maurella.- มัวเรลล่า Save Yourself (2012)
Her name's Maurella.หล่อนชื่อ มัวเรลล่า Save Yourself (2012)
- Maurella:- ใช่1! Save Yourself (2012)
Oh. Thanks, Emily. Have you met Laurel?ขอบใจมาก เอมิลี่ เธอเจอเคยลอรัลรึยัง? That Girl Is Poison (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กากะทิง[N] Alexandria laurel, See also: Calophyllum inophyllum, Syn. กระทิง, Count unit: ต้น, Thai definition: เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทิง[n.] (krathing) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel   
สารภีทะเล[n.] (sānphithalē) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel   

CMU English Pronouncing Dictionary
LAUREL    L AO1 R AH0 L
AURELIO    AW0 R EY1 L IY0 OW0
LAURELS    L AO1 R AH0 L Z
DELAUREL    D AH0 L AA1 R AH0 L
LAUREL'S    L AO1 R AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laurel    (n) (l o1 r @ l)
laurels    (n) (l o1 r @ l z)
laurelled    (j) (l o1 r @ l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lorbeer {m}; Lorbeerbaum {m} [bot.]laurel [Add to Longdo]
Lorbeerkranz {m}laurel wreath [Add to Longdo]
Er ruht sich auf seinen Lorbeeren aus.He rests on his laurels. [Add to Longdo]
Lorbeertaube {f} [ornith.]Laurel Pigeon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルミア[, karumia] (n) kalmia (esp. mountain laurel, Kalmia latifolia) (lat [Add to Longdo]
クスノキ科;樟科[クスノキか(クスノキ科);くすのきか(樟科), kusunoki ka ( kusunoki ka ); kusunokika ( kusu ka )] (n) Lauraceae (laurel family of plants) [Add to Longdo]
ローレル[, ro-reru] (n) laurel; (P) [Add to Longdo]
栄冠[えいかん, eikan] (n) laurels; garland; (P) [Add to Longdo]
開き鯵[ひらきあじ, hirakiaji] (n) split and dried saurel [Add to Longdo]
桂冠[けいかん, keikan] (n) crown of laurel [Add to Longdo]
月桂[げっけい, gekkei] (n) laurel; the moon [Add to Longdo]
月桂冠[げっけいかん, gekkeikan] (n) laurel wreath [Add to Longdo]
月桂樹[げっけいじゅ;ゲッケイジュ, gekkeiju ; gekkeiju] (n) (uk) bay laurel (Laurus nobilis); bay tree; sweet bay; laurel tree [Add to Longdo]
胡座をかく;胡坐をかく;胡床をかく[あぐらをかく, agurawokaku] (exp,v5k) (1) to sit cross-legged; (2) to rest on one's laurels [Add to Longdo]
鹿子の木[かごのき;カゴノキ, kagonoki ; kagonoki] (n) (uk) Litsea coreana (species of tree in the laurel family) [Add to Longdo]
樟;楠[くすのき;くす;クスノキ;クス, kusunoki ; kusu ; kusunoki ; kusu] (n) (uk) camphor tree (Cinnamomum camphora); camphorwood; camphor laurel [Add to Longdo]
水水母[みずくらげ, mizukurage] (n) aurelia (Aurelia aurita) [Add to Longdo]
青木[あおき(P);アオキ, aoki (P); aoki] (n) (1) Japanese laurel; spotted laurel; Aucuba japonica; (2) live tree; (P) [Add to Longdo]
榕樹[がじゅまる;ようじゅ;カジュマル, gajumaru ; youju ; kajumaru] (n) (uk) (がじゅまる is originally from Okinawa dialect) Chinese banyan (Ficus microcarpa or Ficus retusa); Malayan banyan; Indian laurel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhāng, ㄓㄤ, ] chapter; seal; section; movement (of symphony); camphor laurel tree; lumber; surname Zhang, #3,805 [Add to Longdo]
桂冠[guì guān, ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, ] laurel; victory garland (in Greek and western culture), #51,064 [Add to Longdo]
斯坦因[Sī tǎn yīn, ㄙ ㄊㄢˇ , ] Stein (name); Marc Aurel Stein (1862-1943), British adventurer and archeologist who explorer Xinjiang in early 20th century, #114,964 [Add to Longdo]
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, / ] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency., #147,323 [Add to Longdo]
月桂树[yuè guì shù, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄕㄨˋ, ] laurel tree (Laurus nobilis); bay tree, #151,403 [Add to Longdo]
月桂树[yuè guì shù, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄕㄨˋ, / ] laurel, #151,403 [Add to Longdo]
圣奥古斯丁[Shèng Ào gǔ sī dīng, ㄕㄥˋ ㄠˋ ㄍㄨˇ ㄙ ㄉㄧㄥ, / ] St Augustine; Aurelius Augustinus (354-430), theologian and Christian philosopher, #268,867 [Add to Longdo]
余勇可贾[yú yǒng kě gǔ, ㄩˊ ㄩㄥˇ ㄎㄜˇ ㄍㄨˇ, / ] lit. spare valor for sale (成语 saw); fig. after former successes, still ready for more work; not resting on one's laurels, #292,606 [Add to Longdo]
月桂冠[yuè guì guān, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, ] laurel crown; victory garland (in Greek and western culture), #443,778 [Add to Longdo]
月桂[yuè guì, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ, ] laurel (Laurus nobilis); bay tree; bay leaf [Add to Longdo]
月桂树叶[yuè guì shù yè, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄕㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] laurel leaf; bay leaf [Add to Longdo]
月桂叶[yuè guì yè, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄧㄝˋ, / ] bay leaf; laurel leaf [Add to Longdo]
百尺竿头,更尽一步[bǎi chǐ gān tóu, ㄅㄞˇ ㄔˇ ㄍㄢ ㄊㄡˊ, geng4 jin4 yi1 bu4, 竿 / 竿] lit. hundred foot pole, progress still further (成语 saw); fig. much accomplished, still some work to do; to continue to further successes; not to rest on one's laurels [Add to Longdo]
香叶[xiāng yè, ㄒㄧㄤ ㄧㄝˋ, / ] bay leaf; laurel leaf [Add to Longdo]
马尔克奥雷利[Mǎ ěr kè Ào léi lì, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄎㄜˋ ㄠˋ ㄌㄟˊ ㄌㄧˋ, / ] Marcus Aurelius (121-180) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top