Search result for

*at the time*

(92 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: at the time, -at the time-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, my god. Is that the time?- ตายล่ะ ได้เวลาแล้วใช่ไหม ? There Might be Blood (2008)
Well, I was leading the mission, and it seemed like a good idea at the time.แหม ก็ข้าเป็นผู้นำนี่ มันดูจะเปนความคิดที่ดี ในตอนนั้น Duel of the Droids (2008)
We weren't dating at the time.ฉันไม่คิดว่าเราจะมีความสัมพันธ์... Scandal Makers (2008)
I thought at the time he looked a bit shifty.ฉันคิดถึงตอนนั้น เขาดูมีพิรุธเล็กน้อย The Bank Job (2008)
At the time I assumed it was just bad luck.แต่ตอนนั้นก็คิดว่าคงเป็นเพราะผมดวงซวย Inkheart (2008)
Must have been quite traumatic at the time;มันคงส่งผลให้เขาเกิดความบอบช้ำทางจิตใจมากทีเดียว Changeling (2008)
- Look at the time.ฉันรู้ ดูเวลา Made of Honor (2008)
He never let on to anyone at the time, not even me.เขาไม่เคยเลย\ จะบอกคนอื่นในตอนนั้น แม้แต่ฉัน ซึ่งหมายความว่า... Frost/Nixon (2008)
You know as well as I do that 60% of what he did in office was right, and 30% may have been wrong, but he thought it was right at the time.เอาล่ะรู้มั้ย ผมจะทำอีก 60% สำหรับสิ่งที่ท่านทำในสำนักงาน และ 30%อาจเป็นสิ่งที่ผิด แต่เขาคิดว่าถูกในเวลานั้น Frost/Nixon (2008)
At the time, I was like:ตอนนั้นฉันแบบว่า... Pineapple Express (2008)
Because there so happens to exist, distinct physical evidence putting you at the crime scene at the time of death.เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มีหลักฐานทางกายภาพที่เกี่ยวพันถึงคน ถูกทิ้งไว้ที่เกิดเหตุในเวลาที่เกิดการฆาตกรรม Pathology (2008)
You were working at the Siemens factory at the time?ตอนนั้นคุณยังมีงาน ที่โรงงานซีเมนส์อยู่ใช่มั้ย The Reader (2008)
- By the laws at the time.- ตามกฎหมาย ณ ขณะนั้น The Reader (2008)
I was still drinking at the time,ตอนนั้นฉันกำลังดื่มอยู่ Eagles and Angels (2008)
Right, look at the time here.look at the time here. I Love You, Beth Cooper (2009)
Only way to get it out of Ethiopia at the time was to have it declared as dental equipment.ทางเดียวที่จะนำมัน ออกจากเอธิโอเปียได้ขณะนั้น คือต้องแจ้งว่าเป็นเครื่องมือทันตแพทย์ Up (2009)
Seemed like the right answer at the time.ดูเหมือนว่าประจวบเหมาะกันพอดี Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
I didn't know she was his at the time, and neither did he, for that matter.ฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นของเค้าตอนนั้น และเค้าเองก็ไ่ม่รู้เช่นกัน สำหรับเรื่องนั้น Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
At the time, the future our future, seemed very bleak.อนาคต.. ในตอนนั้น.. ...อนาคตของเรา ดูเลือนลางมาก Invictus (2009)
Looks like I can reconstruct the memory state of the UMPC at the time it was damaged.ดูเหมือนว่าฉันจำลองสถานะ ความจำของเครื่องคอมพ์จิ๋วนี้- ขณะที่มันถูกทำลายได้ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
There was a lot of international pressure on us at the time.มีนานาชาติ กำลังกดดันเราอยู่ District 9 (2009)
If we were going to abort each egg one at the time, it'd take a very long time.ถ้าพวกเราไปเจาะไข่ ทีละฟอง ทีละฟอง District 9 (2009)
Agents werner and harrison were sharing a domicile at the time.นักสืบเวิร์นเนอร์และแฮริสันแบ่งบ้านกันอยู่ London. Of Course (2009)
Garrety's state of mind at the time?ตอนนั้นคุณกาแรตตี้ดูเป็นไง? You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Here is Grayson's Market, which was open for business at the time but fortunately, there were no fatalities or injuries reported....นี่คือซุเปอร์มาร์เก็ตที่เกิดเหตุ ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 2012 (2009)
And at the time, after all that happened,และในเวลานี้, หลังทุกอย่างเกิดขึ้น The Fourth Kind (2009)
But at the time, he'd been missing for several hours and, since he's in poor health, the whole family was concerned.แต่ในระหว่างนั้น เขาหายตัวไปหลายชั่วโมง และนับตั้งแต่ที่เขาป่วยหนัก ทุกคนในครอบครัวต่างเป็นกังวลมาก Bit by a Dead Bee (2009)
At the time, Dr. Hall worked for General Electric.ในสมัยนั้นดอกเตอร์ฮอลล์ ทำงานให้กับบริษัทเจเนอรัลอิเล็กทริก Peekaboo (2009)
- at the time of their abduction.งั้นคนร้ายก็ตัดมัน Cold Comfort (2009)
None of the victims had double-pierced ears at the time of their abduction.ไม่มีเหยื่อรายไหนเจาะหูสองรูก่อนจะถูกจับตัว Cold Comfort (2009)
Would you look at the time? I'm late for work.ดูเวลาซิ พ่อไปทำงานสายแล้ว Bargaining (2009)
Way we've been going, made sense at the time.เรื่องมันเกิดขึ้น ในระห่วงนั้นพอดี Balm (2009)
At the time, about 33,000 whales a year were being killed.ข้างขวาอยู่ตรงศูนย์กลาง ของอ่าวสังหารนั่นเกินไป The Cove (2009)
Although, at the time, I thought you'd written them.I thought you'd written them. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I didn't know why at the time.ผมไม่รู้ว่าทำไมในตอนนั้น The Good Wound (2009)
So there was no adult supervision in the household at the time.งั้นก็ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านในตอนนั้น Ourselves Alone (2009)
I'm sorry I was young and scared at the time.ชั้นขอโทษนะ ตอนนั้น ชั้นยังเด็กและกลัว Nothing But the Blood (2009)
I lied to you because, at the time,ผมโกหกคุณเพราะ ในตอนนั้น Chuck Versus the First Kill (2009)
Ladies and Gentlemen, please please welcome the architect of the digital age, the one that the Time elected Man of the Year:ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี โปรดให้การต้อนรับสถาปนิกของยุคดิจิตอล และบุคคลแห่งปีจากนิตยสารTime Chuck Versus the Dream Job (2009)
It seemed clear to me at the timeมันค่อนข้างชัดเจน -ถึงเวลาของฉันแล้ว Air: Part 1 (2009)
I was 14 at the time.ตอนนั่นผมอายุ 14 ปี Time (2009)
But we tested it at the time.แต่พวกเราทดสอบมันในช่วงเวลา Time (2009)
At the time, we couldn't see it.ช่วงเวลา , ที่เราไม่สามารถมองเห็นมัน Time (2009)
Yeah, at the time, you said he was delirious.ใช่,ในเวลานี้ คุณพูดว่าเขาบ้าไปแล้ว Water (2009)
Lieutenant James and Dr. Park were together playing cards in the mess at the time of the murder.ร้อยโทเจมส์ และด็อกเตอร์ปาร์ค อยู่ด้วยกัน กำลังเล่นไพ่ในตอนเกิดเรื่อง เวลาที่เกิดฆาตกรรม Justice (2009)
I can tell you for a fact that I was in my bunk sleeping at the time, but I can't prove that, and that makes me as much of a suspect as anyone.ฉันจะบอกพวกนายให้ว่าที่จริง ฉันนอนอยู่บนเตียงนอน หลับตลอดคืน แต่ฉันไม่สามารถพิสูจน์ได้ Justice (2009)
No, not at the time, I didn't.ไม่ ไม่ใช่ตอนนี้ ฉันว่านะ Justice (2009)
Look at the time codes.ดูนี้ ตรงรหัสเวลา Justice (2009)
He was dealing with a lot of stuff at the time. Whoa...เขาต้องรับมือกับปัญหามากมายในตอนนั่น โว๊ยยย... Life (2009)
I knew it was pointless at the time,ผมรู้ว่าไร้จุดหมายในตอนนั้น Life (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at the timeAt the time I managed to make myself understood in English.
at the timeAt the time, Japan was faced with a host of diplomatic problems.
at the timeAt the time, our country was confronted with serious economic difficulties.
at the timeAt the time, she gave no thought to her mother.
at the timeAt the time there were no native English speakers teaching in any public school.
at the timeDo you know what the time is?
at the timeHe was hard on forty at the time.
at the timeI may do; it would depend on circumstances at the time.
at the timeI was in fact thirty-one at the time.
at the timeI was off duty at the time.
at the timeMr Brown was sick at the time.
at the timeThe actions of Coen, directly commanding the cruise at the time of the accident, are of utmost significance.
at the timeThe bloated profits of farmers at the time were something again.
at the timeThe gorilla was one year old at the time.
at the timeThere was a parade going by at the time.
at the timeYou have to beat the time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมื่อนั้น[ADV] then, See also: at the time, when, Example: เมื่อใดที่พลังความเพียรเกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดยง่ายดายและรวดเร็ว
เมื่อ[ADV] when, See also: at the time, by the time that, while, at, in, Syn. ครั้น, ครั้นเมื่อ, ขณะ, Example: เมื่อระดับน้ำสูงท่วมรากพืชมันก็จะเริ่มเน่าเพราะรากแช่น้ำ, Thai definition: ขณะเวลานั้นหรือโอกาสนั้น
ครั้น[CONJ] when, See also: at the time, Syn. เมื่อ, พอ, Example: เธอเอาแต่บ่น ครั้นผมถามเธอ เธอกลับไม่ตอบ
เมื่อ[CONJ] when, See also: at the time, Syn. ครั้น, พอ, Example: กรรมการเริ่มจับเวลาเมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้น, Thai definition: ครั้งนั้น, เวลาในขณะนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูเวลา[v. exp.] (dū wēlā) EN: look at the time   FR: regarder l'heure
ขณะที่[conj.] (khana thī) EN: when ; while ; as ; at the time ; at the moment ; at the instant   FR: au moment où/que/de ; alors que ; comme ; quand ; lorsque ; tandis que ; tant que ; pendant que
ครั้น[conj.] (khran) EN: when ; at the time   FR: quand ; lorsque
เมื่อ[X] (meūa) EN: when ; at the time ; by the time that ; while ; at ; in   FR: quand ; lorsque ; en ; c'était
เมื่อครั้ง[X] (meūa khrang) EN: when ; at the time   FR: du temps où ; au temps où
เมื่อนั้น[adv.] (meūa nan) EN: then ; at the time ; when   FR: en ce temps-là ; alors

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
damals, alsat the time when [Add to Longdo]
z.Z., z.Zt. : zur Zeitat present, for the time being, at the time of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
これを書いている時点で[これをかいているじてんで, korewokaiteirujitende] (exp) at the time of writing [Add to Longdo]
に際して[にさいして, nisaishite] (exp) (See 際・さい) on the occasion of; at the time of; (P) [Add to Longdo]
に当たって[にあたって, niatatte] (exp) (uk) at the time of (ind. opportunity or situation where something should be done) [Add to Longdo]
玄猪[げんちょ, gencho] (n) (1) (See 亥の子) day of the boar in the tenth month; (2) mochi eaten on the day of the boar (esp. at the time of the boar) [Add to Longdo]
時起こる[ときおこる, tokiokoru] (exp,v5r) at the time of occurrence; occurring at the time [Add to Longdo]
洗い替え[あらいがえ, araigae] (n) (1) (arch) exchanging clothing at the time of laundering; (2) (money) laundering; (3) moving average method of valuation; (4) reassessing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大刀会[dà dāo huì, ㄉㄚˋ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] Great Sword Society, an offshoot of the White Lotus in the late Qing dynasty, involved in anti-Western activity at the time of the Boxer rebellion [Add to Longdo]
民族主义[mín zú zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] nationalism; national self-determination; principle of nationalism, the first of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning parity between China and the great powers); racism [Add to Longdo]
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state) [Add to Longdo]
民生主义[mín shēng zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] principle of people's livelihood, the third of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning redistribution of wealth, self-sufficiency and internal trade) [Add to Longdo]
发稿时[fā gǎo shí, ㄈㄚ ㄍㄠˇ ㄕˊ, 稿 / 稿] time of publication; at the time of going to press [Add to Longdo]
的时候[de shí hòu, ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ, / ] when; during; at the time of [Add to Longdo]
瞿秋白[Qū Qiū bái, ㄑㄩ ㄑㄧㄡ ㄅㄞˊ, ] Qu Qiubai (1899-1935), politician, Soviet expert of the Chinese communists at time of Soviet influence, publisher and Russian translator, captured and executed by Guomindang at the time of the Long March [Add to Longdo]
陈希同[Chén Xī tóng, ㄔㄣˊ ㄒㄧ ㄊㄨㄥˊ, / ] Chen Xitong (1930-), mayor of Beijing at the time of 4th Jun 1989 Tian'anmen incident [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top