ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*and you*

   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: and you, -and you-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertising and youthโฆษณากับวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Arts and youthศิลปกรรมกับเยาวชน [TU Subject Heading]
Childhood and youthวัยเด็กและเยาวชน [TU Subject Heading]
Mass media and youthสื่อมวลชนกับเยาวชน [TU Subject Heading]
Motion pictures and youthภาพยนตร์กับเยาวชน [TU Subject Heading]
Music and youthดนตรีกับเยาวชน [TU Subject Heading]
Technology and youthเทคโนโลยีกับเยาวชน [TU Subject Heading]
Television and youthโทรทัศน์กับเยาวชน [TU Subject Heading]
Theater and youthละครกับเยาวชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
and youAdd 5 and 2, and you get 7.
and youAdd 5 to 3 and you have 8.
and youAdd six and four and you have ten.
and youAdd two to three, and you get five.
and youAged people like to keep the world the way it is. On the other hand young people love to change the world.
and youA little more effort, and you will succeed.
and youAnd you are going to raise it in three days?
and you"And you didn't even say that we've arrived!"
and youAnd you. If you're placed in a position of authority if you don't take into consideration that point ...
and youAnd you said I didn't have a nose for what's popular.
and youAnother step, and you'll fall over the cliff.
and youAnother step, and you will fall down the precipice.
and youAnother step, and you would have fallen down the stair.
and youA single mistake, and you are a failure.
and youA single step, and you will fall over the cliff.
and youBehave yourself, and you'll get something nice.
and youBoth you and your brother are wrong.
and youClear off the shelf, and you can put your books there.
and youCome here, and you can see the sea.
and youCompare the two carefully, and you will see the difference.
and youCuzco lies about 3,500 meters above sea level, and you can still see many Incas there.
and youDeceive me once, and I will forgive you; deceive me twice, and you're a double-crosser.
and youDon't you always sleep like a log yourself? I can understand your feelings of wanting them to enjoy their meal but don't be in such a rush.
and youDo your best, and you will succeed.
and youEvery opportunity is used, and you should do English practice.
and youFind mutual interests, and you will get along with each other.
and youFine thank you. And you?
and youFine, thank you. And you?
and youFollow the street for about 50 meters, and you will see a post office.
and youGet up early, and you'll be in time.
and youGive a little love to a child, and you get a great deal back.
and youGive it your all, and you won't be sorry later.
and youGo along this street and you'll come to the post of office on the left.
and youGo along this street, and you'll find the movie theater.
and youGo down the street for about five minutes, and you will see the Department store to the right.
and youGo straight and you will find it. You can not miss it.
and youGo straight, and you will find the station.
and youGo straight on, and you will find the store.
and youGo straight up the street for about 100 meters, and you will get to the junction of three roads.
and youHang in there, and you can do it.
and youHe can do it well, and you can do it even better.
and youHe is rich and you are just as rich.
and youHere are your boarding pass and your baggage claim.
and youHe said to me, 'Study hard, and you will pass the test.'
and youHe's a liar, and you're another.
and youHe's got a career guidance meeting. So today it's just me and you.
and youHe wants to make up and you should meet him halfway.
and youHow are you and your wife doing, now that the birds have all flown the coop?
and youHuh? Don't be so whiny! And you call yourself a man!
and youHurry, and you will catch the train.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แล้วคุณล่ะ[xp] (laēo khun la) EN: and you ? ; what about you ?   FR: et vous ?

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
姊妹[zǐ mèi, ㄗˇ ㄇㄟˋ, ] (older and younger) sisters, #16,603 [Add to Longdo]
天无绝人之路[tiān wú jué rén zhī lù, ㄊㄧㄢ ㄨˊ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄌㄨˋ, / ] Heaven never bars one's way (成语 saw); don't despair and you will find a way through.; Never give up hope.; Never say die., #80,029 [Add to Longdo]
多行不义必自毙[duō xíng bù yì bì zì bì, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄅㄧˋ, / ] persist in evil and you will bring about your own destruction, #86,159 [Add to Longdo]
挟天子以令诸侯[xié tiān zǐ yǐ lìng zhū hóu, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄢ ㄗˇ ㄧˇ ㄌㄧㄥˋ ㄓㄨ ㄏㄡˊ, / ] (expr.) hold the feudal overlord and you control his vassals, #110,231 [Add to Longdo]
伯仲叔季[bó zhòng shū jì, ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧˋ, ] eldest; second; third and youngest of brothers; order of seniority among brothers [Add to Longdo]
指挥有方,人人乐从[zhǐ huī yǒu fāng, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧㄡˇ ㄈㄤ, ren2 ren2 le4 cong2, / ] command right and you will be obeyed cheerfully (谚语 proverb) [Add to Longdo]
挟天子以令天下[xié tiān zǐ yǐ lìng tiān xià, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄢ ㄗˇ ㄧˇ ㄌㄧㄥˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, / ] (expr.) hold the feudal overlord and you control the whole country [Add to Longdo]
知彼知己,百战不殆[zhī bǐ zhī jǐ, ㄓ ㄅㄧˇ ㄓ ㄐㄧˇ, bai3 zhan4 bu4 dai4, / ] Knowing the enemy and yourself will get you unscathed through a hundred battles (成语 saw, from Sunzi's Art of War). [Add to Longdo]
种瓜得瓜,种豆得豆[zhòng guā dé guā, ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄚ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄚ, zhong4 dou4 de2 dou4, / ] lit. Sow melon and you get melon, sow beans and you get beans (成语 saw); fig. As you sow, so shall you reap.; One must live with the consequences of one's actions.; You've made your bed, now must lie on it. [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendschutz {m}legal protection for children and young persons [Add to Longdo]
Wie geht es Ihnen? Gut, und Ihnen?How are you? I'm well, and you? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルータスお前もか[ブルータスおまえもか, buru-tasu omaemoka] (exp) Et tu, Brutus?; And you too, Brutus? [Add to Longdo]
兄妹[けいまい;きょうだい(ik), keimai ; kyoudai (ik)] (n) older brother and younger sister [Add to Longdo]
孔雀[くじゃく;くざく;クジャク, kujaku ; kuzaku ; kujaku] (n) (uk) peafowl (inc. the male peacock, female peahen, and young peachick) [Add to Longdo]
姉弟[してい;きょうだい(ik), shitei ; kyoudai (ik)] (n) older sister and younger brother [Add to Longdo]
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them [Add to Longdo]
敵を知り己を知れば百戦危うからず[てきをしりおのをしればひゃくせんあやうからず, tekiwoshirionowoshirebahyakusen'ayaukarazu] (exp) know your enemy, know thyself, and you shall not fear a hundred battles [Add to Longdo]
夕暮れ族[ゆうぐれぞく, yuugurezoku] (n) couple with older man and younger woman; May-December romance [Add to Longdo]
老少不定[ろうしょうふてい;ろうしょうふじょう, roushoufutei ; roushoufujou] (n) Death comes to old and young alike; uncertainty of life [Add to Longdo]
老幼[ろうよう, rouyou] (n) old and young [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top