ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*and we*

   
160 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: and we, -and we-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rightward welding; backhand welding; backward weldingการเชื่อมถอยหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backward welding; backhand welding; rightward weldingการเชื่อมถอยหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backhand welding; backward welding; rightward weldingการเชื่อมถอยหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
East and Westตะวันออกกับตะวันตก [TU Subject Heading]
Hand weavingการทอด้วยมือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
and weA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
and weA clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.
and weAlso, those of you who don't have the chance to wear a 'kimono', go for it and wear one!
and weAnd we can communicate so many things in so many ways - with our faces, hands, bodies, and voices. We can even write our thoughts in words.
and weAnother war, and we all will be killed.
and weAnother war, and we will be ruined.
and weAt one time we were enemies, but we've buried the hatchet and we are now on friendly terms with each other.
and weAt this, he got up and went out.
and weBusiness is brisk now and we are up to the elbows in orders.
and weBut it's a typical savanna country, and we enjoy cooler temperatures.
and weChris is very attractive and wealthy, but not very modest.
and weDistrust of the Social Insurance Agency and the Ministry of Health, Labour and Welfare just keeps getting stronger.
and weEveryone has both strong and weak points.
and weEvery one has own strong and weak points.
and weFather suddenly got sick and we sent for a doctor.
and weGive us the tools, and we will finish the job.
and weHe abandoned his family and went to live in Tahiti.
and weHe bade us farewell, and went away.
and weHe came here at ten and went back at eleven.
and weHe crouched and went on crying.
and weHe cut up the meat and weighed it.
and weHe deserted his family and went abroad.
and weHe has long hair and wears jeans.
and weHe is always seeking for fame and wealth.
and weHe is a VIP and we must treat him as such.
and weHe lay down on the grass and went to sleep.
and weHe made a lot of money in New York and went back to the small town where he was born.
and weHe pleaded self-defense at the trial and went scot-free.
and weHer classmates folded three hundred and fifty-six cranes so that one thousand were buried with her.
and weHe seeks fame and wealth.
and weHe shut the door and went upstairs.
and weHe suddenly started doing an impression of an announcer and we all cracked up.
and weHe swallowed his anger and went on working.
and weHe was determined, and we couldn't bend him.
and weHis influence in the committee became weaker and weaker.
and weI am sure your promotion was timely and well deserved.
and weI asked for the key and went upstairs to my room.
and weI did some work after breakfast and went out.
and weI forget the key and went back for it.
and weI got off at the bus stop and went to the right.
and weI heard the manager's wife is on vacation. And well when the cat's away the mice will play. Now he's out partying every night.
and weI left my baby in her care and went shopping.
and weI left the rest to him and went out.
and weI'm cold and wet.
and weI met Naomi on my way home and we had a chat.
and weIn a fit of anger he said everything he wanted to say and went home.
and weIn the second place, if we do not go, someone else will read the inscription on the stone and find happiness, and we shall have lost it all.
and weI persuaded her after all and went to camp.
and weI said "good night" to my parents and went to bed.
and weI showed my ticket to the doorman and went into the theatre.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กสร.[N] Department of Labour Protection and Welfare, Syn. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประจักษ์ชัด[V] realize, See also: see clearly, understand well, perceive clearly, Syn. ประจักษ์แจ้ง, Example: สิ่งที่เราได้ประจักษ์ชัดอยู่ทุกเมื่อก็คือ พระองค์ทรงวางพระองค์อยู่ในฐานะที่โกรธใครไม่ได้, Thai definition: ปรากฏชัด
ระทึก[V] beat fast from fear, See also: be very fearful with quick and weak pulse, Example: ใจของเขานอกจากจะร้อนรนเหมือนโดนไฟเผาแล้ว มันยังระทึกจนแทบไม่เป็นจังหวะอีกด้วย, Thai definition: ใจเต้นตึกๆ, ใจสั่นรัว
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน[N] Department of Labour Protection and Welfare, Syn. กสร.
โกโรโกโรค[ADJ] sickly, See also: diseased, emaciated, weedy, thin and feeble, lean and weak, Syn. ขี้โรค, ผอมแห้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow   FR: faucher ; sarcler ; désherber
จุดแข็งและจุดอ่อน[n. exp.] (jut khaeng lae jut øn) EN: strenghts and weaknesses   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东西[dōng xī, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ, 西 / 西] east and west, #340 [Add to Longdo]
身材[shēn cái, ㄕㄣ ㄘㄞˊ, ] stature; build (height and weight); figure, #3,585 [Add to Longdo]
纺织[fǎng zhī, ㄈㄤˇ ㄓ, / ] spinning and weaving, #5,994 [Add to Longdo]
[Wèi, ㄨㄟˋ, ] surname Wei; name of vassal state of Zhou dynasty from 661 BC in Shanxi, one of the Seven Hero Warring States; Wei state, founded by Cao Cao 曹操, one of the Three Kingdoms from the fall of the Han; the Wei dynasty 221-265; Wei prefecture and Wei county at , #8,200 [Add to Longdo]
衰老[shuāi lǎo, ㄕㄨㄞ ㄌㄠˇ, ] to age; to deteriorate with age; old and weak, #8,224 [Add to Longdo]
耕耘[gēng yún, ㄍㄥ ㄩㄣˊ, ] plowing and weeding; farm work; fig. to work or study diligently, #14,016 [Add to Longdo]
河西[Hé xī, ㄏㄜˊ ㄒㄧ, 西] land west of the Yellow river; Shaanxi, Qinghai and Gansu provinces, #15,946 [Add to Longdo]
[mián, ㄇㄧㄢˊ, / 綿] silk down; silky smooth; cotton (used for 棉); to continue uninterrupted; unending; soft and weak; weak (e.g. my humble efforts, as humility expr.); (dial.) mild-mannered, #17,516 [Add to Longdo]
弱小[ruò xiǎo, ㄖㄨㄛˋ ㄒㄧㄠˇ, ] small and weak; puny; a child, #20,250 [Add to Longdo]
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting, #24,320 [Add to Longdo]
瘦弱[shòu ruò, ㄕㄡˋ ㄖㄨㄛˋ, ] thin and weak, #24,548 [Add to Longdo]
露脸[lòu liǎn, ㄌㄡˋ ㄌㄧㄢˇ, / ] to show one's face; to make one's good name; to become successful and well known; to shine, #26,566 [Add to Longdo]
牛郎[Niú láng, ㄋㄧㄡˊ ㄌㄤˊ, ] Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女; Altair (star), #35,777 [Add to Longdo]
蚩尤[Chī Yóu, ㄔ ㄧㄡˊ, ] Chi You, legendary creator of metalworking and weapons; comet, #36,179 [Add to Longdo]
桂冠[guì guān, ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, ] laurel; victory garland (in Greek and western culture), #51,064 [Add to Longdo]
牛郎织女[niú láng zhī nǚ, ㄋㄧㄡˊ ㄌㄤˊ ㄓ ㄋㄩˇ, / ] Cowherd and Weaving maid (characters in folk story); separated lovers; Altair and Vega (stars), #54,346 [Add to Longdo]
牵牛[Qiān niú, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ, / ] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女, #54,493 [Add to Longdo]
周朝[Zhōu cháo, ㄓㄡ ㄔㄠˊ, ] Zhou Dynasty; Eastern Zhou 東周|东周 (1046-771 BC) and Western Zhou 西周 (770-221 BC), #57,021 [Add to Longdo]
功名利禄[gōng míng lì lù, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄌㄨˋ, / 祿] position and wealth (成语 saw); rank, fame and fortune, #58,630 [Add to Longdo]
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting, #59,257 [Add to Longdo]
民脂民膏[mín zhī mín gāo, ㄇㄧㄣˊ ㄓ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄠ, ] lit. the fat and wealth of the people (成语 saw); the nation's hard-won wealth (esp. as an object of unscrupulous exploitation); the people's blood, sweat and tears, #76,187 [Add to Longdo]
染织[rǎn zhī, ㄖㄢˇ ㄓ, / ] dyeing and weaving, #76,556 [Add to Longdo]
厚生省[hòu shēng shěng, ㄏㄡˋ ㄕㄥ ㄕㄥˇ, ] Japanese ministry of health, labor and welfare, #77,678 [Add to Longdo]
争名夺利[zhēng míng duó lì, ㄓㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, / ] to fight for fame, grab profit (成语 saw); scrambling for fame and wealth; only interested in personal gain, #101,256 [Add to Longdo]
牵牛星[Qiān niú xīng, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ, / ] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女, #126,428 [Add to Longdo]
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, ] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami, #147,633 [Add to Longdo]
匀整[yún zhěng, ㄩㄣˊ ㄓㄥˇ, / ] neat and well-spaced, #149,027 [Add to Longdo]
杞国[Qǐ guó, ㄑㄧˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] the State of Qii in modern Qi county 杞縣|杞县, Henan (c. 1500-445 BC), a small vassal state of Shang and Western Zhou for most of its existence, #188,565 [Add to Longdo]
名缰利锁[míng jiāng lì suǒ, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄌㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] lit. fettered by fame and locked up by riches (成语 saw); tied down by reputation and wealth; the victim of one's own success, #211,113 [Add to Longdo]
多愁多病[duō chóu duō bìng, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄥˋ, ] much sorrows and illness (成语 saw); melancholy and weakly, #226,657 [Add to Longdo]
月桂冠[yuè guì guān, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, ] laurel crown; victory garland (in Greek and western culture), #443,778 [Add to Longdo]
愚懦[yú nuò, ㄩˊ ㄋㄨㄛˋ, ] ignorant and weak, #521,226 [Add to Longdo]
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, / ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
三曹[Sān Cáo, ㄙㄢ ㄘㄠˊ, ] the Three Caos (Cao Cao 曹操 and his sons Cao Pi 曹丕 and Cao Zhi 曹植), who established the Wei or Cao Wei dynasty 曹魏, and were all three noted poets and calligraphers [Add to Longdo]
厚生劳动省[hòu shēng láo dòng shěng, ㄏㄡˋ ㄕㄥ ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄥˇ, / ] Japanese ministry of health, labor and welfare [Add to Longdo]
截拳道[jié quán dào, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄠˋ, ] Jeet Kun Do or Way of the Intercepting Fist, a fusion of eastern and western martial arts led by Bruce Lee 李小龍|李小龙 [Add to Longdo]
东西半球[dōng xī bàn qiú, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄅㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, 西 / 西] East and West hemispheres [Add to Longdo]
东西周[Dōng Xī Zhōu, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄓㄡ, 西 / 西] Eastern Zhou (1046-771 BC) and Western Zhou (770-221 BC) [Add to Longdo]
沙坑杆[shā kēng gān, ㄕㄚ ㄎㄥ ㄍㄢ, / ] sand wedge (golf) [Add to Longdo]
织纴[zhī rèn, ㄓ ㄖㄣˋ, / ] spinning and weaving [Add to Longdo]
胡温新政[Hú Wēn xīn zhèng, ㄏㄨˊ ㄨㄣ ㄒㄧㄣ ㄓㄥˋ, / ] Hu JinTao and Wen JiaBao new politics [Add to Longdo]
临渊羡鱼不如退而结网[lín yuān xiàn yú bù rú tuì ér jié wǎng, ㄌㄧㄣˊ ㄩㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄊㄨㄟˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˊ ㄨㄤˇ, 退 / 退] rather than admiring fish, go home and weave a net [Add to Longdo]
身才[shēn cái, ㄕㄣ ㄘㄞˊ, ] stature; build (height and weight); figure [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handschweißgerät {n}hand welder [Add to Longdo]
Handwaffe {f}hand weapon [Add to Longdo]
Schlamm {m}; Schmutz {m} | mit Schlamm bedeckt | mit nassem Schmutz bedecktmud | plastered with mud | caked with mud and wet [Add to Longdo]
Stärke {f} | Stärken {pl} | Stärken und Schwächenstrength | strengths | strengths and weaknesses [Add to Longdo]
Er fasste Mut und machte sich auf den Weg.He plucked up courage and went on his way. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すらり[, surari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]
カントリーアンドウェスタン[, kantori-andouesutan] (n) country and western [Add to Longdo]
カントリーアンドウエスタン[, kantori-andouesutan] (n) country and western [Add to Longdo]
ゴマアイゴ;オレンジスポッティド・スパインフット;オレンジスポッティドスパインフット[, gomaaigo ; orenjisupotteido . supainfutto ; orenjisupotteidosupainfutto] (n) goldlined spinefoot (Siganus guttatus, species of Eastern Indian Ocean and Western Pacific rabbitfish); orange-spotted spinefoot [Add to Longdo]
サバクオオトカゲ[, sabakuootokage] (n) Desert monitor (Varanus griseus, species of carnivorous monitor lizard found in North Africa and western Asia) [Add to Longdo]
サンドウェッジ[, sandouejji] (n) sand wedge [Add to Longdo]
サンドウエッジ[, sandouejji] (n) sand wedge [Add to Longdo]
マルチポスト[, maruchiposuto] (n,vs) {comp} multi-post (as frowned upon in newsgroups and web forums) [Add to Longdo]
ミディアムウェル[, mideiamuueru] (n) half-way between medium and well done (wasei [Add to Longdo]
以西[いせい, isei] (n,n-suf) west of; and westward [Add to Longdo]
宇賀の神[うかのかみ, ukanokami] (n) (obsc) (See 宇賀神) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
宇賀神[うがじん;うかじん, ugajin ; ukajin] (n) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
羽化登仙[うかとうせん, ukatousen] (n) a sense of release (as if one had wings and were riding on air) [Add to Longdo]
益者三友[えきしゃさんゆう, ekishasanyuu] (exp) There are three types of friends worth having--honest, sincere, and well-informed ones. (Confucius) [Add to Longdo]
歌舞伎者;傾奇者;かぶき者[かぶきもの, kabukimono] (n) dandy; peacock; early-17th-century equivalent of present-day yakuza; Edo-period eccentric who attracted public attention with their eye-catching clothes, peculiar hairstyle, and weird behavior [Add to Longdo]
花を咲かせる[はなをさかせる, hanawosakaseru] (exp,v1) (1) (See 話に花を咲かせる) to make lively; to become animated; to have fun talking about something; (2) to become successful and well known [Add to Longdo]
鴨南蛮[かもなんばん, kamonanban] (n) {food} noodles with duck meat and Welsh onions [Add to Longdo]
顔黒[がんぐろ, ganguro] (n,vs) blackening the body (name given to young Japanese girls who have tanned skin, bleached hair and wear heavy make-up) [Add to Longdo]
鬼哭啾々;鬼哭啾啾[きこくしゅうしゅう(uK), kikokushuushuu (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) spine-chilling (hair-raising) (like the wailing and weeping of a restless ghost) [Add to Longdo]
吉凶禍福[きっきょうかふく, kikkyoukafuku] (n) good and bad fortune, and weal and woe [Add to Longdo]
愚弱[ぐじゃく, gujaku] (adj-na,n) stupid and weak [Add to Longdo]
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P) [Add to Longdo]
健康福祉[けんこうふくし, kenkoufukushi] (exp,n) health and welfare [Add to Longdo]
孤弱[こじゃく, kojaku] (n,adj-na) (1) (arch) young orphan; (2) (arch) being alone and weak with no place to go to [Add to Longdo]
厚生[こうせい, kousei] (n) (1) welfare; public welfare; social welfare; (2) (abbr) (See 厚生省) (former) Ministry of Health and Welfare; (P) [Add to Longdo]
厚生省[こうせいしょう, kouseishou] (n) (See 厚生労働省) Ministry of Health and Welfare (now Ministry of Health, Labour and Welfare); (P) [Add to Longdo]
厚生大臣[こうせいだいじん, kouseidaijin] (n) Minister of Health and Welfare [Add to Longdo]
厚生労働省[こうせいろうどうしょう, kouseiroudoushou] (n) Ministry of Health, Labour and Welfare [Add to Longdo]
厚生労働相[こうせいろうどうしょう, kouseiroudoushou] (n) (See 厚生労働大臣) Minister of Health, Labour and Welfare [Add to Longdo]
厚生労働大臣[こうせいろうどうだいじん, kouseiroudoudaijin] (n) Minister of Health, Labour and Welfare [Add to Longdo]
厚労省[こうろうしょう, kouroushou] (n) (abbr) (See 厚生労働省) Ministry of Health, Labour and Welfare [Add to Longdo]
厚労相[こうろうしょう, kouroushou] (n) Minister of Health, Labour and Welfare [Add to Longdo]
才量[さいりょう, sairyou] (n) (1) wisdom and magnanimity; witty intelligence and large-mindedness; (2) measurement; volume and weight [Add to Longdo]
産む機械[うむきかい, umukikai] (exp) baby-making machine (famously used by Health, Labour and Welfare Minister Yanagisawa Hakuo to refer to women) [Add to Longdo]
思慮分別[しりょふんべつ, shiryofunbetsu] (n) discrete and well-advised judgment; wise and mature judgment; making judgment with prudence [Add to Longdo]
七赤[しちせき, shichiseki] (n) (See 九星) seventh of nine traditional astrological signs (corresponding to Venus and west) [Add to Longdo]
縦横[じゅうおう(P);たてよこ(P), juuou (P); tateyoko (P)] (n) (1) length and width; length and breadth; lengthwise and crosswise; longitude and latitude; vertical and horizontal; (2) (じゅうおう only) four cardinal points; every direction; (3) (じゅうおう only) as one wishes; as one pleases; at will; (4) (たてよこ only) (See 経緯・たてよこ・3) warp and weft; warp and woof; (P) [Add to Longdo]
整理淘汰[せいりとうた, seiritouta] (n,vs) reorganize an enterprise and weed out redundant workers; reorganize an industry and weed out redudant enterprises [Add to Longdo]
染織[せんしょく, senshoku] (n,vs) dyeing and weaving [Add to Longdo]
暖衣飽食[だんいほうしょく, dan'ihoushoku] (n) well-fed and well-dressed [Add to Longdo]
町奴[まちやっこ, machiyakko] (n) (See 男伊達・1) persons organized into gangs and wearing flashy clothes, who styled themselves as "chivalrous men" (Edo period) [Add to Longdo]
長短[ちょうたん, choutan] (n) (1) length; (2) long and short; advantages and disadvantages; pluses and minuses; strong and weak points; merits and demerits; (P) [Add to Longdo]
釣殿;釣り殿[つりどの, tsuridono] (n) (See 寝殿造り) buildings on the east and west side of the southern pond (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
東は東西は西[ひがしはひがしにしはにし, higashihahigashinishihanishi] (exp) (id) East is East, and West is West [Add to Longdo]
東西[とうざい, touzai] (n,adj-no) (1) east and west; (2) Orient and Occident; East and West; (exp) (3) (abbr) (See 東西東西) Ladies and Gentlemen!; Your attention, please!; roll-up, roll-up; (P) [Add to Longdo]
得手不得手[えてふえて, etefuete] (n) strong and weak points; likes and dislikes; strengths and weaknesses [Add to Longdo]
南蛮煮[なんばんに, nanbanni] (n) (1) sauteed vegetables with fish or poultry made into a stew; (2) poultry or fish stew with chili peppers and Welsh onions mixed in [Add to Longdo]
博覧多識[はくらんたしき, hakurantashiki] (n,adj-no) erudition and extensive knowledge; widely-read and well-informed [Add to Longdo]
保健福祉[ほけんふくし, hokenfukushi] (n) health and welfare [Add to Longdo]
紡織[ぼうしょく, boushoku] (n) spinning and weaving; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top