ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*and don*

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: and don, -and don-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
over and done with[IDM] จบ, See also: เสร็จสิ้น, เสร็จ
be all over and done with[IDM] เสร็จสมบูรณ์, See also: เสร็จสิ้น, จบสิ้น, Syn. fininish with
when all is said and done[IDM] เมื่อพิจารณาทุกๆอย่างแล้ว, See also: เมื่อทุกอย่างลงตัวแล้ว
after all is said and done[IDM] ในที่สุด, See also: สุดท้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
and donAfter all is said and done, he was a first-rate novelist.
and donBe your own person and don't imitate others.
and donDo your best and don't worry.
and donHe doesn't speak English, and don't even mention French.
and donJust go about your business and don't keep looking at me.
and donSo use it wisely and don't waste it.
and donWhen all is said and done, the most precious element in life is wonder.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
到底[dào dǐ, ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ, ] finally; in the end; when all is said and done, #1,134 [Add to Longdo]
毕竟[bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] after all; all in all; when all is said and done; in the final analysis; after all, #2,058 [Add to Longdo]
究竟[jiū jìng, ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, ] after all (when all is said and done); actually; outcome; result, #2,344 [Add to Longdo]
终究[zhōng jiū, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄡ, / ] in the end; after all is said and done, #7,557 [Add to Longdo]
凯里[Kǎi lǐ, ㄎㄞˇ ㄌㄧˇ, / ] Kaili city in Guizhou, capital of Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南苗族侗族自治州|黔东南苗族侗族自治州, #36,495 [Add to Longdo]
黔东南州[Qián dōng nán zhōu, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄓㄡ, / ] Qiandongnan, abbr. for 黔東南苗族侗族自治州|黔东南苗族侗族自治州 Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture, #51,274 [Add to Longdo]
凯里市[Kǎi lǐ shì, ㄎㄞˇ ㄌㄧˇ ㄕˋ, / ] Kaili city in Guizhou, capital of Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南苗族侗族自治州|黔东南苗族侗族自治州, #64,651 [Add to Longdo]
黔东南苗族侗族自治州[Qián dōng nán Miáo zú Dòng zú zì zhì zhōu, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, / ] Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture in Guizhou, capital Kaili 凱裡|凯里, #78,730 [Add to Longdo]
满打满算[mǎn dǎ mǎn suàn, ㄇㄢˇ ㄉㄚˇ ㄇㄢˇ ㄙㄨㄢˋ, / 滿滿] taking everything into account (成语 saw); when all is said and done, #83,514 [Add to Longdo]
归根结蒂[guī gēn jié dì, ㄍㄨㄟ ㄍㄣ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ, / ] ultimately; in the final analysis; after all; when all is said and done, #94,719 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
etw. hinter sich bringento get sth. over and done with [Add to Longdo]
schließlich und endlichwhen all is said and done [Add to Longdo]
Darüber ist längst Gras gewachsen.That's dead and burried (over and done with). [Add to Longdo]
Das ist schon längst verjährt.That's all over and done with. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああしろこうしろ[, aashirokoushiro] (exp) do this, do that; dos and don'ts [Add to Longdo]
何と言っても;何といっても[なんといっても, nantoittemo] (exp) after all is said and done; to say the least [Add to Longdo]
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
詰まる所;詰まるところ;つまる所;詰まる処;つまる処[つまるところ, tsumarutokoro] (adv) (See 詰まり・つまり・2) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it [Add to Longdo]
元鞘[もとさや, motosaya] (n) returning to normal after all is said and done [Add to Longdo]
差し詰め;差詰め[さしずめ;さしづめ, sashizume ; sashidume] (adv) (1) (uk) after all; when all's said and done; (2) for the time being; at present [Add to Longdo]
鯔;鮱(oK)[とど, todo] (n) (1) (uk) (See 鯔・ぼら・1) adult striped mullet; (adv) (2) (abbr) (uk) (See とどのつまり) in the end; after all is said and done [Add to Longdo]
鯔のつまり;鯔の詰まり;とどの詰まり[とどのつまり, todonotsumari] (exp,adv) (See 鯔・とど・1) in the end; after all is said and done; at the striped mullet's ultimate maturity (when the striped mullet is fully grown) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top