ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*all right.*

   
104 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: all right., -all right.-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't worry. I'll be all right.ไม่ต้องกังวล ฉันจะได้รับสิทธิ์ ทั้งหมด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well... All right.ก็ขวาทั้งหมด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Everything's going to be all right.ทุกอย่างเป็นไปได้ถูกต้อง ทั้งหมด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It's all right.ทั้งหมดอยู่ทางด้านขวา The Great Dictator (1940)
- All right.- ก็ได้ The Great Dictator (1940)
All right. Later.ก็ได้ เอาไว้ก่อน The Great Dictator (1940)
- Come on,Jiminy. - All right.มาสิ, จิมืนี ก็ดี Pinocchio (1940)
- I'm all right. - Oh, splendid.ฉันโอเค โอ้สวยงาม Pinocchio (1940)
I think he'll be all right.ฉันคิดว่าเขาจะได้รับสิทธิ์ ทั้งหมด Pinocchio (1940)
All right.อะ-ฮะ! Pinocchio (1940)
Well, all right. We'll walk down and take a look if you really want to.ก็ได้ เราจะลงไปดูกันถ้าคุณต้องการ Rebecca (1940)
Yes, yes, all right. Thank you, Mrs. Danvers.เอาล่ะๆ ขอบคุณ คุณนายเเดนเวอร์ส Rebecca (1940)
Well, I suppose that clip will hold all right.หวังว่าคราวนี้มันจะเข้าที่ ไม่หลุดออกมาอีกแล้วนะ Rebecca (1940)
All right. Go ahead. Make the most of it.ก็ได้ไปเถอะ เอาให้เต็มที่เลย Rebecca (1940)
Of course, darling. Don't worry about me. I'll be all right.ไปเถอะคะ ไม่ต้องห่วงหรอก ฉันไม่เป็นไร Rebecca (1940)
- All right. I don't have anything brilliant.- ขวาทั้งหมด ฉันไม่ได้มีอะไรที่ยอดเยี่ยม 12 Angry Men (1957)
- All right. Let's get it in here and look at it.- ขวาทั้งหมด ให้ของได้รับมันในที่นี่และมองไปที่มัน 12 Angry Men (1957)
- All right. Let's do it the hard way.- ขวาทั้งหมด ลองทำวิธีที่ยาก 12 Angry Men (1957)
All right. Who was it? Come on, I wanna know.ขวาทั้งหมด ใครคือมันได้หรือไม่ Come on, ฉันต้องการทราบ 12 Angry Men (1957)
- All right. What are you getting at?- ขวาทั้งหมด สิ่งที่คุณจะได้รับที่? 12 Angry Men (1957)
That's all right.นั่นคือทั้งหมดที่ด้านขวา 12 Angry Men (1957)
- All right.- ขวาทั้งหมด 12 Angry Men (1957)
It's all right. I left the office at 8.30 and went straight home and to bed.มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมด ผมออกจากสำนักงานที่ 8.30 และเดินตรงไปที่บ้านและไปที่เตียง 12 Angry Men (1957)
All right.All right. 12 Angry Men (1957)
- No, everything's all right.- ไม่มีทุกอย่างที่ถูกต้องทั้งหมด 12 Angry Men (1957)
All right.ฉันหวังว่าเฉพาะเมื่อฉันเป็นคน เก่า The Old Man and the Sea (1958)
All right.All right. Mysterious Island (1961)
All right.Na ja, all right. Mysterious Island (1961)
You'll be all right.คุณจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมด The Ugly American (1963)
- No Apaches nearby, right?Es sind Apachen, all right. Old Shatterhand (1964)
All Right...- All right. Old Shatterhand (1964)
(Whispers) All right.โอเค ๆ เชื่อมนาฬิกาของคุณ Help! (1965)
All right.ตกลง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
All right.ก็ได้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It's all right. Don't let him bite this time.อย่าปล่อยให้เขากัดเวลานี้ How I Won the War (1967)
All right.All right. The Oldest Profession (1967)
All right. On the beat of three...โอเค ในจังหวะของสาม Yellow Submarine (1968)
All right. Just tell me what you want to know. She helped me.บอกผมว่าคุณอยากรู้อะไร ถามมา Beneath the Planet of the Apes (1970)
No, we're gonna be all right, skipper. We're gonna be all right.เราต้องรอดตาย เราต้องปลอดภัย Beneath the Planet of the Apes (1970)
It's up there all right. You can feel it.มันอยู่บนฟ้าโน่น คุณคงรู้สึกถึงมัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
All right. For your principles and mine.รู้ละ เป็นอุดมการณ์ของคุณกับผม Beneath the Planet of the Apes (1970)
All we know is that he's all right.All we know is that he's all right. The Godfather (1972)
Okay, all right.Okay, all right. The Godfather (1972)
Yeah, all right.ใช่ขวาทั้งหมด The Godfather (1972)
He'll be all right. Sollozzo knows he's a civilian.เขาจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมด Sollozzo รู้ว่าเขาเป็นพลเรือน The Godfather (1972)
You'll be all right.คุณจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมด The Godfather (1972)
-All right.- All right. The Godfather (1972)
All right.All right. The Godfather (1972)
-All right.- ขวาทั้งหมด The Godfather (1972)
You'll be all right. You'll take a vacation, nobody knows where, and we'll catch the hell.คุณจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมด คุณจะได้ใช้เวลาวันหยุดไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหน The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all right.According to the X-ray, everything is all right.
all right.All right.
all right.All right. I'll accept your offer.
all right.All right. I'll come as soon as possible.
all right.All right. I'll take it.
all right.All right. Now I want you to breathe in and hold it.
all right.All right. Please order it.
all right.Apart from her temper, she's all right.
all right.As far as I am concerned, everything is all right.
all right.As for the money, it is all right.
all right.As long as we love each other, we'll be all right.
all right.Barring anything unforeseen everything should turn all right.
all right.Bill shouted that he was all right.
all right.Cheer up! Everything will soon be all right.
all right.Cheer up! It will soon come out all right.
all right.Come on, it'll be all right.
all right.Don't enter the room until I say "All right."
all right.Don't shout at me. I can hear you all right.
all right.Everything is all right.
all right.He said, "I felt ill, but I am all right."
all right.He will come all right.
all right.He working all right.
all right.His new car looked all right.
all right.If you leave it to him, it'll be all right.
all right.I guess that would be all right.
all right.I'll fix it up all right.
all right.I'm sure we'll make it all right.
all right.I think your work is all right.
all right.It may be all right.
all right.I told her she looked pale, and asked if she was all right.
all right.It's all right.
all right.It's quite all right.
all right.It was a flying saucer all right.
all right.It will soon come out all right.
all right.Mother said that she was all right.
all right.My answer will be all right.
all right.My watch is running all right.
all right."Please give me some water." "All right."
all right.She asked me if I was all right.
all right.She asked me whether I was all right.
all right.She's getting on all right.
all right.Sit down, Tom. All right.
all right.That is all right.
all right.That's all right.
all right.The answers are all right.
all right.The house is not ideal, but it's all right.
all right.They telegraphed that everything was all right.
all right.This information checks out all right.
all right.You did it all right.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Das wird sich alles finden.Everything will turn out all right. [Add to Longdo]
Es ist schon in Ordnung.That's all right. [Add to Longdo]
Es wird schon gehen.That'll go off all right. [Add to Longdo]
Ich werde ihn schon bezahlen.I'll pay him all right. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 all right \all right\ pred. adj.
   1. satisfactory; better than average; as, everything is all
    right.
 
   Syn: all-right(predicate), ok, o.k., okay.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top