ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*all right.*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: all right., -all right.-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all right.According to the X-ray, everything is all right.
all right.All right.
all right.All right. I'll accept your offer.
all right.All right. I'll come as soon as possible.
all right.All right. I'll take it.
all right.All right. Now I want you to breathe in and hold it.
all right.All right. Please order it.
all right.Apart from her temper, she's all right.
all right.As far as I am concerned, everything is all right.
all right.As for the money, it is all right.
all right.As long as we love each other, we'll be all right.
all right.Barring anything unforeseen everything should turn all right.
all right.Bill shouted that he was all right.
all right.Cheer up! Everything will soon be all right.
all right.Cheer up! It will soon come out all right.
all right.Come on, it'll be all right.
all right.Don't enter the room until I say "All right."
all right.Don't shout at me. I can hear you all right.
all right.Everything is all right.
all right.He said, "I felt ill, but I am all right."
all right.He will come all right.
all right.He working all right.
all right.His new car looked all right.
all right.If you leave it to him, it'll be all right.
all right.I guess that would be all right.
all right.I'll fix it up all right.
all right.I'm sure we'll make it all right.
all right.I think your work is all right.
all right.It may be all right.
all right.I told her she looked pale, and asked if she was all right.
all right.It's all right.
all right.It's quite all right.
all right.It was a flying saucer all right.
all right.It will soon come out all right.
all right.Mother said that she was all right.
all right.My answer will be all right.
all right.My watch is running all right.
all right."Please give me some water." "All right."
all right.She asked me if I was all right.
all right.She asked me whether I was all right.
all right.She's getting on all right.
all right.Sit down, Tom. All right.
all right.That is all right.
all right.That's all right.
all right.The answers are all right.
all right.The house is not ideal, but it's all right.
all right.They telegraphed that everything was all right.
all right.This information checks out all right.
all right.You did it all right.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Das wird sich alles finden.Everything will turn out all right. [Add to Longdo]
Es ist schon in Ordnung.That's all right. [Add to Longdo]
Es wird schon gehen.That'll go off all right. [Add to Longdo]
Ich werde ihn schon bezahlen.I'll pay him all right. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 all right \all right\ pred. adj.
   1. satisfactory; better than average; as, everything is all
    right.
 
   Syn: all-right(predicate), ok, o.k., okay.
     [WordNet 1.5]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top