ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ah,*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ah,, -ah,-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ah,Yeah, it's been a long time.
ah,Yeah, I'm going to take tomorrow off.
ah,Ah, we have run short of sugar.
ah,Ah, when will they meet again?
ah,Ah, could it be you're embarrassed to be called by your first name?
ah,"Y-You OK? Not hurt?"I enquire timidly. "Ah, no, I'm fine."
ah,... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
ah,Ah, me!
ah,"Ah, this is my idiot son Takashi" "Eh-er, yes. (The late) Takashi, right?" "Fuusy, he isn't dead yet! Probably."
ah,Ah, sorry. Megumi, could you get me the conditioner?
ah,"You're OK without your glasses?" "Ah, these are fake you see, I thought it might make me brainier..."
ah,"Ah, a raw egg for me!" "Is one enough?" "Yep, if I need more I'll top it up."
ah,Ah, if you can dub it, can I ask for a copy as well?
ah,Yeah, sometimes they do.
ah,Yeah, she must be the sure thing!
ah,They forgot all about Noah, who had saved them.
ah,"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."
ah,Yeah, but I'll have to take the rap if they slip up.
ah,Ah, I reckon you go straight down this prefectural road ...
ah,Ah, the phone card's already running out.. See you in half an hour.
ah,Oh, yeah, the CD player.
ah,Ah, wonderful.
ah,Why then do you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the Prophet?
ah,Ah, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
ah,Yeah, I've always thought it's as plain as the nose on your face.
ah,Ah, hold a mo. My shoe lace's come undone.
ah,Yeah, I've had it forever.
ah,Ah, could we swap our mobile numbers next time?
ah,Yeah, about six times.
ah,Ah, I've failed again!
ah,Car? Ah, if you mean that limousine I chartered it.
ah,"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"
ah,Ah, this hot water's good!
ah,Ah, now I remember. I used a condom; something I rarely, or rather practically never, do. [XXX]
ah,Ah, you're leaving tomorrow!
ah,Ah, unfortunately there is a small matter I need to attend to so I'll take my leave now.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法塔赫[Fǎ tǎ hè, ㄈㄚˇ ㄊㄚˇ ㄏㄜˋ,   ] Fatah, Palestinian organization #21,406 [Add to Longdo]
费卢杰[Fèi lú jié, ㄈㄟˋ ㄌㄨˊ ㄐㄧㄝˊ,    /   ] Fallujah, Iraqi city on Euphrates #28,572 [Add to Longdo]
胡夫[Hú fū, ㄏㄨˊ ㄈㄨ,  ] Khufu (Pharoah, reigned possibly 2590-2568 BC) #107,992 [Add to Longdo]
旷野呼声[kuàng yě hū shēng, ㄎㄨㄤˋ ㄧㄝˇ ㄏㄨ ㄕㄥ,     /    ] a voice crying in the wilderness (Isaiah, 40:3 [Add to Longdo]
乌齐雅[Wū qí yǎ, ㄨ ㄑㄧˊ ㄧㄚˇ,    /   ] Uzziah son of Amaziah, king of Judah c. 750 BC [Add to Longdo]
直落布兰雅[Zhí luò bù lán yǎ, ㄓˊ ㄌㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄌㄢˊ ㄧㄚˇ,      /     ] Telok Blangah, a place in Singapore (GM) [Add to Longdo]
阿美族[Ā měi zú, ㄚ ㄇㄟˇ ㄗㄨˊ,   ] Amis or Pangcah, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Indem sie mich ansah, sagte sie ...Looking at me she said ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はいはい;へいへい[haihai ; heihei] (int) (col) (See はい) yeah, yeah (used for half-hearted or insincere agreement) [Add to Longdo]
カバラ[kabara] (n) kabbalah (qabalah, cabala) (Jewish mystic tradition) [Add to Longdo]
ホウライザメ[houraizame] (n) spot-tail shark (Carcharhinus sorrah, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ah \Ah\, interj. [OE. a: cf. OF. a, F. ah, L. ah, Gr. ?, Sk.
   [=a], Icel. [ae], OHG. [=a], Lith. ['a], ['a]['a].]
   An exclamation, expressive of surprise, pity, complaint,
   entreaty, contempt, threatening, delight, triumph, etc.,
   according to the manner of utterance.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AH
     [IP] Authentication Header (IPSEC, IPV6, RFC 1826, VPN)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 ah /a/ 
  oh; ow; ah; aha

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 ah
  ah; oh; ow

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 ah
  1. ah; oh; ow
  2. ah; aha

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 ah
  1. ah; aha(ha)
  2. oh(ho)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ah /a/
  1. ah; oh; ow
  2. ah; aha

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top