ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*with 99 consecutive buck-offs... and staring down number 100... this is the number-one-ranked bucking bull in the world!*

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: with 99 conse [...] in the world!, -with 99 conse [...] in the world!-
ไม่พบคำที่ท่านค้นหา   
เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*With ( W IH1 DH) 99 consecutive ( K AH0 N S EH1 K Y AH0 T IH0 V) buck ( B AH1 K)-offs ( AO1 F S)... and ( AH0 N D) staring down ( S T EH1 R IH0 NG D AW1 N) number ( N AH1 M B ER0) 100... this ( DH IH1 S) is ( IH1 Z) the ( DH AH0) number ( N AH1 M B ER0)-one ( W AH1 N)-ranked ( R AE1 NG K T) bucking ( B AH1 K IH0 NG) bull ( B UH1 L) in the world ( IH0 N DH AH0 W ER1 L D)!*

 


  

 
With
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
consecutive
 • ที่ต่อเนื่องตามลำดับ[Lex2]
 • (คันเซค'คิวทิฟว) adj. ซึ่งต่อเนื่องกัน,ซึ่งตามกันมา,เป็นลำดับ ###SW. consecutiveness n. ดูconsecutive ###S. sequential ###A. interrupted [Hope]
 • (adj) เป็นลำดับ,ติดต่อกัน,ซึ่งต่อเนื่องมา,ซึ่งตามกันมา [Nontri]
 • /K AH0 N S EH1 K Y AH0 T IH0 V/ [CMU]
 • (j) /k'əns'ɛkjutɪv/ [OALD]
buck
 • สัตว์ตัวผู้: (ใช้กับสัตว์บางชนิด เช่น กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ เป็นต้น) [Lex2]
 • สิ่งที่ทำจากหนังสัตว์: จำพวกกวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ [Lex2]
 • หนังสัตว์: (ของสัตว์จำพวก กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ ) [Lex2]
 • ผู้ชายรุ่นหนุ่ม[Lex2]
 • ของระดับชั้นที่ต่ำที่สุด (ทางทหาร)[Lex2]
 • กระโดดขึ้นไปในอากาศทั้งสี่ขาและมีลักษณะหลังโค้งงอ (ใช้กับม้า)[Lex2]
 • เหวี่ยงผู้ขี่ให้ตกโดยการกระโดดขึ้นสี่ขาและโก่งหลังจนโค้ง (ใช้กับม้า)[Lex2]
 • พนัน[Lex2]
 • สู้โดยใช้หัวชน[Lex2]
 • ต่อต้าน (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ต่อต้าน[Lex2]
 • ฝ่าเข้าไป[Lex2]
 • เลื่อย[Lex2]
 • โครงที่ใช้สำหรับยึดไม้ที่เลื่อย[Lex2]
 • ส่งต่อไปยัง (เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ)[Lex2]
 • ผ้าที่ซักในน้ำยาเคมี[Lex2]
 • ซักในน้ำยาเคมี[Lex2]
 • น้ำยาเคมีที่ใช้ในการซักผ้า[Lex2]
 • พูดเรื่อยเปื่อย (Anglo-Indian)[Lex2]
 • การพูดเรื่อยเปื่อย (Anglo-Indian)[Lex2]
 • อย่างที่สุด (คำไม่เป็นทางการ): อย่างสมบูรณ์ [Lex2]
 • หนึ่งดอลล่าร์ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เงิน 1 ดอลล่าร์ [LongdoEN]
 • (บัค) n. กวางตัวผู้,มั่งตัวผู้,กระต่ายตัวผู้,ม้าตัวผู้,แกะตัวผู้,แพะตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,ชาย,ชายหนุ่ม,นิโกรชาย,อินเดียแดงชาย,กรอบ,โครง,เหรียญ,เจ้าชู้,เพื่อนยาก [Hope]
 • (n) กวาง,แพะ(ตัวผู้),กระต่าย,สัตว์ตัวผู้,เงินเหรียญอเมริกัน [Nontri]
 • /B AH1 K/ [CMU]
 • (v) /b'ʌk/ [OALD]
offs
 • /AO1 F S/ [CMU]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
staring down
  [stare down]
 • จ้อง (คนอื่น) จนหลบตา[Lex2]
number
 • ตัวเลข: เลขหมาย, หมายเลข, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์ [Lex2]
 • จำนวน: ปริมาณ [Lex2]
 • ใส่ตัวเลข: ใส่ลำดับเลข [Lex2]
 • นับจำนวน[Lex2]
 • (นัม'เบอะ) n. ตัวเลข,จำนวน vt. หาจำนวน vi. เป็นจำนวน,เป็นทั้งหมด [Hope]
 • (n) จำนวน,ตัวเลข,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,เลขที่,เลขประจำตัว [Nontri]
 • (vt) นับ,หาจำนวน,แบ่ง,คิดเลข [Nontri]
 • /N AH1 M B ER0/ [CMU]
 • (v) /n'ʌmbər/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
one
 • ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง[Lex2]
 • คำแทนคำนามที่นำมาก่อน[Lex2]
 • เลขหนึ่ง[Lex2]
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง[Lex2]
 • (วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Hope]
 • (adj) หนึ่ง,เดียว,โทน,เอก,เดี่ยว [Nontri]
 • (pro) ใครคนหนึ่ง,คนหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Nontri]
 • /W AH1 N/ [CMU]
 • /HH W AH1 N/ [CMU]
 • (n) /wʌn/ [OALD]
ranked
 • ซึ่งจัดตำแหน่งหรือลำดับ[Lex2]
 • /R AE1 NG K T/ [CMU]
 • (v) /r'æŋkt/ [OALD]
  [rank]
 • ตำแหน่ง[Lex2]
 • ยศ[Lex2]
 • แถว: ขบวน [Lex2]
 • ชนชั้น: ตำแหน่งทางสังคม [Lex2]
 • จัดตำแหน่ง: จัดลำดับ [Lex2]
 • จัดแถว: จัดขบวน [Lex2]
 • มียศสูง: มีตำแหน่งสูงกว่า [Lex2]
 • ฉาวโฉ่: เต็มที่, อย่างชัดๆ, อย่างโต้งๆ [Lex2]
 • เหม็น: เน่า, ฉุน [Lex2]
 • รกทึบ: เจริญงอกงามเกินไป, หนาแน่นเกินไป [Lex2]
 • น่าเกลียด[Lex2]
 • (แรงคฺ) n.,v. (จัด) ตำแหน่ง,ยศ,ชั้น,แถว,ขบวน,รูปขบวน,กองทหาร ###S. position,standing,class [Hope]
 • (n) ตำแหน่ง,แถว,ยศ,ขบวน,ชั้น [Nontri]
 • (vi,vt) จัดแถว,ตั้งแถว,จัดขบวน,จัดตำแหน่ง,ประจำตำแหน่ง [Nontri]
 • /R AE1 NG K/ [CMU]
 • (v) /r'æŋk/ [OALD]
bucking
 • /B AH1 K IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /b'ʌkɪŋ/ [OALD]
  [buck]
 • สัตว์ตัวผู้: (ใช้กับสัตว์บางชนิด เช่น กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ เป็นต้น) [Lex2]
 • สิ่งที่ทำจากหนังสัตว์: จำพวกกวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ [Lex2]
 • หนังสัตว์: (ของสัตว์จำพวก กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ ) [Lex2]
 • ผู้ชายรุ่นหนุ่ม[Lex2]
 • ของระดับชั้นที่ต่ำที่สุด (ทางทหาร)[Lex2]
 • กระโดดขึ้นไปในอากาศทั้งสี่ขาและมีลักษณะหลังโค้งงอ (ใช้กับม้า)[Lex2]
 • เหวี่ยงผู้ขี่ให้ตกโดยการกระโดดขึ้นสี่ขาและโก่งหลังจนโค้ง (ใช้กับม้า)[Lex2]
 • พนัน[Lex2]
 • สู้โดยใช้หัวชน[Lex2]
 • ต่อต้าน (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ต่อต้าน[Lex2]
 • ฝ่าเข้าไป[Lex2]
 • เลื่อย[Lex2]
 • โครงที่ใช้สำหรับยึดไม้ที่เลื่อย[Lex2]
 • ส่งต่อไปยัง (เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ)[Lex2]
 • ผ้าที่ซักในน้ำยาเคมี[Lex2]
 • ซักในน้ำยาเคมี[Lex2]
 • น้ำยาเคมีที่ใช้ในการซักผ้า[Lex2]
 • พูดเรื่อยเปื่อย (Anglo-Indian)[Lex2]
 • การพูดเรื่อยเปื่อย (Anglo-Indian)[Lex2]
 • อย่างที่สุด (คำไม่เป็นทางการ): อย่างสมบูรณ์ [Lex2]
 • หนึ่งดอลล่าร์ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เงิน 1 ดอลล่าร์ [LongdoEN]
 • (บัค) n. กวางตัวผู้,มั่งตัวผู้,กระต่ายตัวผู้,ม้าตัวผู้,แกะตัวผู้,แพะตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,ชาย,ชายหนุ่ม,นิโกรชาย,อินเดียแดงชาย,กรอบ,โครง,เหรียญ,เจ้าชู้,เพื่อนยาก [Hope]
 • (n) กวาง,แพะ(ตัวผู้),กระต่าย,สัตว์ตัวผู้,เงินเหรียญอเมริกัน [Nontri]
 • /B AH1 K/ [CMU]
 • (v) /b'ʌk/ [OALD]
bull
 • วัวตัวผู้: โค [Lex2]
 • ซึ่งมีราคาสูงขึ้น[Lex2]
 • (บูล) n. วัวตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,คนที่รูปร่างบึกบึน,ตำรวจ -Id. (milk the bull ทำงานที่ไม่ได้ผลประโยชน์) adj. ผู้ชาย,เกี่ยวกับราคาที่สูงขึ้น [Hope]
 • (n) วัวตัวผู้,ช้างพลาย,สัตว์ตัวผู้,การโกหก,การพูดเกินจริง [Nontri]
 • /B UH1 L/ [CMU]
 • (n) /b'ul/ [OALD]
in the world
 • น่าแปลก (ใช้ตามหลัง who, what, when, where, how, which)[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top