ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

* so.*

   
131 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: so., - so.-
English-Thai: Longdo Dictionary
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.
give so. a handช่วยเหลือ เช่น Can I give you a hand? Do you need a hand? ให้ช่วยอะไรมั้ย?
cater to so.(vi) จัดหามาเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง เช่น There is something for everyone on the Internet. Very few topics and specialties are not catered to on the web., The day television programs cater to housewives.
to wire so. money(vt) โอนเงิน(ทางธนาคาร)
have a crush on so.หลงรักหรือคลั่งใครคนใดคนหนึ่ง เช่น I had a crush on you in high school.
break up with so.เลิกคบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- So.- แล้ว Everybody Loves a Clown (2006)
I think so.- คิดว่างั้นนะ Mayhem (2008)
- So...- แล้ว... Space (2010)
I'm so...ผม... Tangled (2010)
And so...Garden of Bones (2012)
- So...ดังนั้น... The Mirror Has Three Faces (2013)
Come on.- Nur so. All That Heaven Allows (1955)
Oh.Ach so. Jet Pilot (1957)
- So-so.Mal so, mal so. Leda (1959)
- Fake it.- Tu so. Ocean's 11 (1960)
I see...Ach so. Old Shatterhand (1964)
Oh.Ach so. Information Please (1966)
- Oh.- Ach so. Once Upon a Fang (1968)
That's it.Gut so. The Empath (1968)
That's right.Richtig so. Pulp (1972)
Oh...Ach so. What's Up, Doc? (1972)
I see.Ach so. The Collision (1976)
Right...Ach so... Aty-baty, shli soldaty... (1977)
That's it.Gut so. Rocky III (1982)
Oh.Ach so. Cast in Steele (1984)
Twenty or so.20 oder so. Roxanne (1987)
That's good.Gut so. Rain Man (1988)
Good.Gut so. Summer Camp (1989)
That's it.Genau so. Deadly Dreams (1989)
Now!Genau so. Doc Hollywood (1991)
Come on.Weiter so. Reptile Boy (1997)
Good.Gut so. Angel Eyes (2001)
Oh.Ach so. Tipping the Velvet (2002)
- That's it.- Ja, so. The Life and Death of Peter Sellers (2004)
I see.Ach so. Sideways (2004)
Do you?Es war so. Drowning Ghost (2004)
Right.Ach so. Extreme Makeover World Edition (2005)
I agree.Das sehe ich auch so. Day 5: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2006)
I see.Ach so. A Dirty Carnival (2006)
Oh.Ach so. Ballet Shoes (2007)
Oh, right.Ach so. Juno (2007)
Do the same.Genau so. The Secret of the Grain (2007)
Alright.Es geht so. Little Boy Blue (2007)
I was so...Ich war so... Chasing It (2007)
Oh.- Ach so. Episode #1.2 (2008)
- Didn't?- Ach so. Iron Man (2008)
Oh!Die sind so... The Private Lives of Pippa Lee (2009)
Not like that.Nicht so. Today Is the Day: Part 2 (2009)
But it was.Aber es war so. Rottenetter (2009)
Like that.So so. Bazar (2009)
- But...- Aber so... The Secret of Kells (2009)
Nice.Einfach so. Disciple (2010)
It'll do.Geht so. The Collection (2010)
- A bit.- Geht so. The Albanian (2010)
Right.- So. Frontierland (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
so.I can not but think so.
so.I think so.
so.It's quite natural for him to think so.
so.His position enabled him to do so.
so.I think they must be twins, but she says they cannot be so.
so.I suppose so.
so.Animals and plants have the right to live, and men even more so.
so.It is not etiquette to do so.
so.It is not necessarily so.
so."Is he right?" "I don't think so."
so.My head aches so.
so.He himself said so.
so.No, I don't think so.
so.You must not behave so.
so.I think it's absurd to do so.
so.We have no choice but to do so.
so.It is incumbent on you to do so.
so.I parted with my old car, though I hated to do so.
so.She is wise and you are no less so.
so.I expect you've chanted "kuwabara kuwabara" after a lightning flash, or have seen somebody do so.
so.It is strange that he should say so.
so.He must be a fool to do so.
so.You have no right to say so.
so.It's kind of you to say so.
so.It is quite natural that he think so.
so.There who want to remain may do so.
so.You may as well say so.
so.You are kind to say so.
so.I do think so.
so.It is surprising that she should say so.
so.I am ashamed of my son having done so.
so.You are very kind to say so.
so.I am ashamed of having done so.
so.If I were rich, I would study abroad, but as it is I can't do so.
so."Will he recover soon?" "I hope so."
so.He is honest man and will always remain so.
so.I'm afraid so.
so.When children are ordered to do a certain thing by such adult standards, they frequently refuse to follow the instructions for no other reason than that they have been told to do so.
so.You must not misbehave so.
so.He made it clear that he intended to do so.
so.You will get well in a week or so.
so.He makes out that he has a right to say so.
so.Japan's ODA largely consists of concessionary yen credit repayable in 30 years, carrying an interest rate of 2% or so.
so.It's very kind of you to say so.
so.She must be forty or so.
so.He is keen on rock music, but she is even more so.
so.If she had trusted you, she wouldn't have done so.
so.You can buy it for a thousand yen or so.
so.It us heartless of him to say so.
so.They have the right to do so.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นั่นสิ[INT] Yes, quite so., See also: Exactly, Quite right, Syn. นั่นนะซิ, Example: นั่นสิ คุณพูดถูกทีเดียว, Thai definition: เป็นคำอุทานแสดงความเห็นด้วยกับผู้พูด

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原来[yuán lái, ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] original; former; originally; formerly; at first; so... actually, #577 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Das dürfte der Fall sein.That might well be so. [Add to Longdo]
Das mag wohl stimmen.That may be so. [Add to Longdo]
Das musste nun einmal so sein.Fate would have it so. [Add to Longdo]
Das sagen Sie nur so.You're just talking. [Add to Longdo]
Die Geschichte geht so...So the story runs... [Add to Longdo]
Er ist nun einmal so.He is like that. [Add to Longdo]
Er spricht mal so, mal so.He says one thing, then another. [Add to Longdo]
Er tut nur so.He's just pretending. [Add to Longdo]
Er tut nur so.He's only pretending. [Add to Longdo]
Es ist nun mal so.That's the way things are. [Add to Longdo]
Es scheint so.It looks that way. [Add to Longdo]
Hoffentlich bleibt's so.I hope it stays that way. [Add to Longdo]
Ich denke nicht.; Ich glaube nicht.I don't think so. [Add to Longdo]
Ich denke schon.; Ich glaube schon.I think so. [Add to Longdo]
Ich habe es Ihnen gesagt.I told you so. [Add to Longdo]
Ich hoffe es.I hope so. [Add to Longdo]
Ich nehme es an.I suppose so. [Add to Longdo]
Jungen sind nun einmal so.Boys will be boys. [Add to Longdo]
Leider ja.I'm afraid so. [Add to Longdo]
Wir tun nur so.We're only pretending. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
押し動かす[おしうごかす, oshiugokasu] (v5s) carry so. along [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top