ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

* ja,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ja,, - ja,-, * ja,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ΑΙphonse, it's me, Ernest.Hier ist Ernest... ja, Muriel, or the Time of Return (1963)
- Yeah.- Ja, Send Me No Flowers (1964)
You and that upside-down umbrella. I'm talking about you, fella.Sie mit diesem umgekehrten Schirm, ich meine Sie, ja, Wattstax (1973)
A fowler gay in me you seeDer Vogelfänger bin ich ja, The Magic Flute (1975)
You know, you brought me the fur collar. Remember?Na ja, Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
That's right.Na ja, Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
- I have trouble hearing you.Ich verstehe Sie kaum. Ja, Maria's Lovers (1984)
Well...Na ja, You Only Die Twice (1985)
- Yes.- Ja, Psycho III (1986)
Oh, yeah.Ach, ja, Hind-Sight (1991)
Tim. I've never said this before, but, well, you're kind of the son that I never had.Ich habe Ihnen das noch nie gesagt, aber, na ja, Baby, It's Cold Outside (1992)
-Yes.- Ja, The Stand (1994)
- Yes.- Ja, The Langoliers (1995)
Well...- Na ja, Head Above Water (1996)
Meet me.Sag ja, Raigyo (1997)
Right !Oder Anfang nächsten Jahres. Ja, Notting Hill (1999)
Of course Peter is, you know....Oh...natürlich. Peter ist...na ja, Three to Tango (1999)
That's kind of a loaded question, but yeah, Das ist eine Art Fangfrage, aber ja, Feats of Clay (1999)
- Yes, you would, - Ja, She's a Man, Baby, a Man! (1999)
We're Kind Of, Well...Wir sind, nun ja, Our Lips Are Sealed (2000)
- Oh, yeah...- Ach ja, Guy Walks Into a Psychiatrist's Office (2000)
- Yeah, well, - Nun ja, All Hell Breaks Loose (2001)
- Year, - Ja, Stan Down (2001)
I need to look over everything but, yeah...Ich muss alles noch mal durchsehen, aber ja, Kinetic (2002)
Every time we pick up a new— Well, Jedes mal, wenn wir jemand neuen auflesen, na ja, Milfay (2003)
- The vacuum cleaner I can block out, - Den Staubsauger, ja, Love's a Witch (2003)
And did either of you two you know...Und seid ihr 2 auch, na ja, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
- Don't you get it?Nun ja, Always (2004)
- Well beatniks, for one.- Nun ja, Charlie and the Chocolate Factory (2005)
- Yeah.- Ja, The Muppets' Wizard of Oz (2005)
- Yeah.- Ja, The Muppets' Wizard of Oz (2005)
- Did she ever!- Aber ja, The Muppets' Wizard of Oz (2005)
- Yeah!- Ja, The Muppets' Wizard of Oz (2005)
You've got it. Yes!Du hast es geschafft, Ja, The Muppets' Wizard of Oz (2005)
- Yeah.- Ja, The Muppets' Wizard of Oz (2005)
- Was that supposed to be a joke?- Sollte das ein Witz sein? - Ja, The Muppets' Wizard of Oz (2005)
- Yeah.- Ja, The Muppets' Wizard of Oz (2005)
No, um...Nein... Ja, The Muppets' Wizard of Oz (2005)
I'd come back as myself, but with loads of money. Yes.Klar, ich würde mich in mich selbst reinkarnieren, ja, aber stinkereich, ja, Aislados (2005)
Well, jeez, Dorothy, if Tin Man and Lion are gonna go...Dorothy, der Blechmann und der Löwe sagen ja, A House Is Not a Home (2005)
He started flying those scary little planes that seem like they're made of papier-mâché, which is thrilling, by the way.Jetzt hat er angefangen, Flugzeuge zu fliegen, die aussehen wie aus Pappmaché, weißt du, welche? Ich find's schrecklich, aber, na ja, Always a Godmother, Never a God (2005)
- Yes.- Ja, The Holiday (2006)
The rounds, you mean?Auf den Rundgang? - Ja, Lights in the Dusk (2006)
Around the left side for about a five-yard gain, and yes, definitely, Er läuft um die linke Flanke herum und gewinnt etwa fünf Yard und ja, Time Bomb (2006)
Well, Na Ja, Destiny (2006)
Okay, yeah, Okay, ja, The Gringos (2006)
This afternoon we had a plan.- Heute Nachmittag hatten wir einen Plan. - Ja, Lardner's Ring (2007)
- Yeah, yeah.- wegen dieser Banshee-Nummer. - Ja, ja, The Kids Are Alright (2007)
- Some do.- Manche ja, Sin City (2007)
there's another one. it's called "golden reliever," where this dog... yeah, Da gibt es einen anderen, es heißt "Golden reliever," wo dieser Hund... ja, Spoiler Alert (2007)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top