ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

* it*

   
421 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: it, - it-
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
got it bad (vt ) to be very much in love, feels it very much, feel in deep

English-Thai: Longdo Dictionary
Come off it!(phrase, colloq) อย่าล้อเล่นน่า, เลิกพูดเล่นได้แล้ว, S. Don't be ridiculous!,
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
have it coming(phrase) สมควรแล้ว, สมแล้ว (ที่จะได้รับสิ่งนั้น หรือ ที่จะเป็นเช่นนั้น ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดี หรือ เลว ก็ได้) เช่น It's too bad he got fired, but he sure had it coming.
give it a shotลองดูซักตั้ง, See also: give it a try

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go it[PHRV] กระทำมากเกินไป (พยายามเกิน, ตื่นเต้นเกินหรืออื่นๆ), Syn. go some
buy it[IDM] ตอบรับ, See also: ยอมรับ, เห็นด้วยกับ (ความคิด, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ)
buy it[SL] ตาย
cop it[IDM] ถูกลงโทษ
cop it[SL] ตาย
cop it[SL] ตกอยู่ในปัญหา
get it[PHRV] ตอบรับ, See also: รับโทรศัพท์
get it[PHRV] เข้าใจ
get it[PHRV] ได้รับการลงโทษ
hit it[PHRV] มี (คำไม่เป็นทางการ), Syn. hit on, strike on
leg it[PHRV] รีบวิ่งหนี (คำไม่เป็นทางการ)
pig it[PHRV] อยู่กันแออัด, See also: อยู่กันอย่างคับแคบ
beat it[PHRV] วิ่งหนีไป, See also: วิ่งหนี
come it[SL] แสดงอาการหยาบคาย
drop it[PHRV] หยุดพูดถึง (คำไม่เป็นทางการ)
drop it[PHRV] หยุดการกระทำ (คำไม่เป็นทางการ)
foot it[PHRV] เดินเท้ามา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เดินมา, Syn. hoof it
hang it[PHRV] คำสบถเมื่อโกรธ ตกใจ หรือประหลาด
have it[PHRV] หมดสภาพ, See also: สิ้นสุด
hoof it[PHRV] เดิน (แทนการขับรถ)(คำไม่เป็นทางการ)
hook it[PHRV] หนี (คำไม่เป็นทางการ)
Hop it![IDM] ไปให้พ้น (คำสแลง)
lump it[PHRV] ทนกล้ำกลืน (คำไม่เป็นทางการ), See also: อดกลั้น
make it[IDM] สามารถไปถึง, See also: ทำได้สำเร็จ
make it[IDM] มีเพศสัมพันธ์ (กับเพศตรงข้าม) (คำสแลง)
nark it[PHRV] เงียบ, See also: อย่าส่งเสียง
skip it[PHRV] ลืมเสีย, See also: ไม่ต้องสนใจ, ไม่ใส่ใจ, ไม่สำคัญ
walk it[IDM] ชนะได้อย่างง่ายดาย, See also: สำเร็จได้ง่ายๆ
with it[IDM] ทันสมัย, See also: สามารถเข้าใจ, สามารถคิดอย่างกระจ่าง, อีกด้วย
work it[IDM] ทำได้, See also: ทำเสร็จ
be at it[IDM] ประพฤติผิด, See also: เหลวไหล
catch it[IDM] โดนลงโทษ (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีปัญหา
chong it[SL] ติดกัญฃา, See also: สูบกัญชาสม่ำเสมอ
chuck it[IDM] หยุดเดี๋ยวนี้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หยุดก่อน
Cool it![IDM] ใจเย็นๆ
go to it[IDM] พยายามทำสิ่งที่ควรทำ
Hold it![IDM] อยู่นิ่งๆ, See also: คอยก่อน, นิ่งไว้, อย่าขยับ
hot item[SL] ของขายดี
loose it[SL] ไม่สามารถควบคุมสติได้
rough it[PHRV] ใช้ชีวิตง่าย ๆ (ไม่สะดวกสบาย), Syn. live rough, sleep rough
Skip it![IDM] ลืมมันไปซะ
snuff it[PHRV] ตาย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. pass away
so be it[IDM] ทำไปเลยถ้าอยากทำ
stuff it[PHRV] ทน (คำสแลง)
be for it[IDM] ได้รับการลงโทษ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ได้รับโทษ, Syn. be in for
chance it[IDM] เสี่ยง (คำไม่เป็นทางการ)
cheese it[PHRV] หยุดทำอย่างนั้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: หยุดเดี๋ยวนี้
cheese it[PHRV] วิ่งหนี (คำไม่เป็นทางการ), See also: หนีไป (คำไม่เป็นทางการ)
forget it[PHRV] ไม่มีปัญหา, See also: ไม่เป็นไร, ยินดี
hop to it[PHRV] รีบทำ, Syn. lump to

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pruritus; itchingอาการคัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appropriation, itemizedงบจัดสรรจำแนกรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
data itemหน่วยข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
iteration; iterative methodวิธีทำซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
iterative method; iterationวิธีทำซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
veto, itemการยับยั้งบางรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Italianศิลปะอิตาลี [TU Subject Heading]
Arts, Italianศิลปกรรมอิตาลี [TU Subject Heading]
Cookery, Italianการปรุงอาหารอิตาเลี่ยน [TU Subject Heading]
Leaning tower (Pisa, Italy)หอเอนเมืองปีซ่า [TU Subject Heading]
Thailand IT Year, 1995ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย [TU Subject Heading]
Telecommunications and IT Ministers Meetingการประชุมรัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมอาเซียน [การทูต]
Telecommunications and IT Senior Officials Meetingการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านโทรคมนาคมอาเซียน [การทูต]
Extraordinary itemรายการพิเศษ [การบัญชี]
Non monetary itemsรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน [การบัญชี]
Analysis, Itemการวิเคราะห์ข้อสอบ [การแพทย์]
Banks, Itemคลังข้อสอบ [การแพทย์]
Difficulties, Itemระดับความยากง่ายของข้อสอบ [การแพทย์]
itai itaiโรคอีไตอีไต, โรคแพ้พิษของแคดเมียม มีอาการปวดอย่างรุนแรงทั่วร่างกาย และจะทำให้เสียชีวิตได้เมื่อร่างกายสะสมไว้สูงถึง 50 มิลลิกรัม คำนี้เป็นคำอุทานในภาษาญี่ปุ่น แสดงความเจ็บปวด (ตรงกับโอย โอย ในภาษาไทย) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
can't but it[ค้านท บาย อิท] (slang ) รับไม่ได้ example : i can't buy it ฉันรับไม่ได้
damn it (slang) ให้ตายสิ , โธ่เอ้ย
See also: S. dammit,
fold it into (phrase ) combine two things by blending smaller one to larger one
get it on (vt) ได้แอ้ม, ได้อึ๊บ, มีเพศสัมพันธ์กับ
See also: S. have sexual intercourse with,
keep it up (colloq ) ทำ(บางสิ่ง)ต่อไป, รักษา(บางสิ่ง)ต่อไป
lay it on the thick (idioms ) พูดเกินจริง ใช้กับการชมเชย แก้ตัว หรือตำหนิ
on the face of it ( ) ดูเผินๆ
solely or of itselfโดยลำพังหรือเกิดขึ้นได้เอง
Summary Critical items addressed and mutually accepted by parties: 1. Exception to C (word )
take it easy (phrase) ทำตัวสบายๆ
See also: S. relax, rest,
take it out (phrase) เอามันออกไป,พามันออกไป
tell me about it (phrase) ฉันก็ว่างั้น
See also: S. I know, I agree with you,
When it comes to (s/o,s/th) (phrase ) เมื่อพูดถึงคุณ, เมื่อกล่าวถึงคุณ, เมื่อนึกถึงคุณ
yes got it[yes got it] (colloq abbrev ) yes got it
yes got it[yes got it] (colloq abbrev ) yes got it
you can say it again (phrase ) พูดอีกก็ถูกอีก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
it1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
it2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
it4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
itA baby craves its mother's milk.
itA baby deer can stand as soon as it is born.
itA baby is incapable of taking care of itself.
itA beautiful object like that never loses its value.
itA bicycle will rust if you leave it in the rain.
itA bird can glide through the air without moving its wings.
itA bird is known by its song and a man by his way of talking.
itAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
itAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
itAbout how long will it take?
itAbout how many days will it take to get there?
itAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
itAbout how much will it cost?
itAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
itA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
itAbsolutely not. It's too cold today.
itA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
itA camel can store a large amount of water in the hump on its back.
itA canary is a small bird and people sometimes keep it as a pet.
itA captain controls his ship and its crew.
itA captain is in charge of his ship and its crew.
itA car in itself is neither good nor bad; it depends on the driver.
itA car is convenient, to be sure, but, after all, it will prove expensive.
itA car lying on its side blocked the passage.
itA cat was sharpening its claws against a post.
itAccording the radio, it will snow tomorrow.
itAccording the TV, it will rain tomorrow.
itAccording to his advice, I decided it.
itAccording to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.
itAccording to my experience, it takes one year to master French grammar.
itAccording to one legend, it gets its name from a priest.
itAccording to one story, the money was round so that it could roll from place to place.
itAccording to the newspaperman, it makes life worth while, doesn't it?
itAccording to the paper, it will snow tomorrow.
itAccording to the TV, it will be fine today.
itAccording to the weather forecast, it will clear up tomorrow.
itAccording to the weather forecast, it will rain tomorrow.
itAccording to the weather forecast, it will snow tomorrow.
itAccording to the weather report, it will snow tonight.
itAccording to the weather reports, it will snow tomorrow.
itA certain movie was novelized - rather it was a scenario written for a movie was expanded as a novel and localized to Japanese.
itA child is very sensitive to its mother's love.
itA clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.
itA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
itA comparison of the case with white balance set to auto versus the case where white copy paper is used to preset it.
itA crowd gathered of itself.
itActions speak louder than words. Stop complaining and do it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างมันเถอะ[INT] Let it be!, See also: So be it!, Example: ช่างมันเถอะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าหนังสือพิมพ์กับโทรทัศน์บ้านเราชอบเสนอข่าวแบบไหน
คายตัว[V] be irritated, See also: have/feel an itch, itch, feel itchy, Syn. ระคายตัว, Example: เด็กๆ เข้าไปวิ่งเล่นในทุ่งหญ้า ตกเย็นคายตัวกันทุกคนจนต้องพาไปหาหมอ, Thai definition: รู้สึกระคายคัน
ถือเป็นความลับ[V] keep the secret, See also: take it as a secret, Syn. เก็บเป็นความลับ, ปิดเป็นความลับ, Example: การบอกต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละบริษัทถือเป็นความลับทางธุรกิจ
ข่าวกีฬา[N] sports news item
ช่วยตัวเอง[V] help oneself, See also: do it yourself, Example: พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักช่วยตนเองเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยของเขา, Thai definition: กระทำกิจใดๆ ด้วยตนเอง
ครบวาระ[ADV] see out its term, Syn. ครบกำหนด, Example: หากรัฐบาลคิดว่าจะอยู่ให้ครบวาระ รัฐบาลก็จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ฟื้นในเร็ววัน, Thai definition: หมดเวลาตามที่กำหนดไว้
ประสบผลสำเร็จ[V] succeed, See also: meet with success, make the grade, make it, be successful, prosper, thrive, flourish, make, Syn. ประสบความสำเร็จ, Ant. ล้มเหลว, Example: การลงทุนในบ้านและที่ดินเป็นการลงทุนที่มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูงเกือบ 100%, Thai definition: ได้ผลตามที่ต้องการ หรือตามที่หวังไว้
อย่างเดิม[ADV] as it was, See also: as before, as previously, as usual, Syn. เหมือนเดิม, อย่างเคย, Example: รายการอาหารวันนี้เหมือนอย่างเดิม
ได้เรื่องได้ราว[V] make it, See also: improve, make good, become successful, Example: ลูกชายเธอได้เรื่องได้ราวขึ้นมาบ้างหรือเปล่า หลังจากที่ไปเรียนกวดวิชามา, Thai definition: เป็นหลักเป็นฐานหรือดีขึ้น, มีแก่นสาระมากขึ้น
ราย[CLAS] case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ในปีถัดมามีข่าวการแท้งลูกในหญิง 7 ราย ในสหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอภาพเป็นเวลานานๆ, Thai definition: ลักษณนามใช้แก่สิ่งที่มีลักษณะเป็นเรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
ราย[N] case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ถ้าคุณได้พบกับคนไข้อีกรายหนึ่งที่มีอาการคล้ายคลึงกับคุณ คุณจะรู้สึกดีขึ้น, Thai definition: เรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
รายย่อย[N] minor item, See also: small group, small batch, Example: ผู้ผลิตรายใหญ่ต้องสูญเสียลูกค้าให้กับรายย่อย, Count unit: ราย, Thai definition: รายที่มีความสำคัญน้อย
สมพรปาก[V] May the blessing be as was said, See also: May it be as you said, Thai definition: คำรับความหวังดีต่อผู้ที่พูดอวยพรให้เป็นมงคล
อาบน้ำศพ[V] bath a dead body before putting it in a coffin, Example: ศพที่ตายธรรมดานิยมอาบน้ำศพด้วยน้ำอบน้ำหอม, Thai definition: ีชำระร่างกายศพให้สะอาด ก่อนแต่งตัวใหม่
ลงบัญชี[V] charge it to one's account, See also: put it to one's account, keep the accounts, Syn. ค้าง, เชื่อ, Example: ของที่ซื้อวันนี้ผมลงบัญชีไว้ก่อน สิ้นเดือนจะจ่ายให้, Thai definition: ลงบันทึกไว้ในบัญชี
ล้ม[V] die, See also: perish, croak, pass away, kick the bucket, peg out, snuff it, , Syn. give up the ghost, Ant. ตาย, Thai definition: จากเหตุไฟป่าทำให้ช้างล้มจำนวนหลายเชือก
ลาจาก[V] die, See also: pass away, perish, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. ตาย, Ant. กำเนิด, เกิด, Example: คุณปู่ท่านลาจากพวกเราไปแล้ว
วายปราณ[V] die, See also: breathe one's last, pass away, kick the bucket, croak, sniff it, perish, peg out, Syn. ตาย, สิ้นลม, สิ้นใจ, ถึงแก่กรรม, Example: แม้ว่าท่านจะวายปราณไปนานแล้ว แต่ผลงานของท่านก็ยังคงเป็นที่กล่าวขวัญอยู่, Thai definition: สิ้นสุดสภาพของการมีชีวิต
สำราญ[V] revel, See also: live it up, make merry, carouse, Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม, เกษมสำราญ, Ant. ทุกข์โศก, Example: พอได้เป็นแชมเปี้ยน เขาก็ลืมตนสำราญอยู่ในวงสุรานารี, Thai definition: มีความสุขมักเป็นเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
สิ้นใจ[V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นบุญ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, Example: เจ้าพ่อต้องสิ้นใจไปทั้งๆ ที่ในมือยังกำไพ่อยู่, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย
สิ้นบุญ[V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นใจ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, Example: ท่านสิ้นบุญหลังพ่อผมราว 2 ปีเห็นจะได้, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย
สิ้นลมหายใจ[V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นบุญ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, สิ้นใจ, Example: ท่านสิ้นลมหายใจลงเมื่ออายุ 55 ปี, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย
หมดเวรหมดกรรม[V] end it all, See also: end one's life, Syn. หมดเวร, Example: บางคนเลือกเอาวิธีฆ่าตัวตายเป็นทางออกในการแก้ปัญหา เพราะคิดว่า ตายไปแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมกันเสียที ไม่ต้องรับรู้อะไรทั้งนั้น, Thai definition: หลุดพ้นจากความยากลำบาก
เหมือนเดิม[ADV] as before, See also: still, as it was, Syn. ดังเดิม, อย่างเดิม, Example: ครอบครัวปัจจุบันแม่ก็ยังเป็นผู้ใกล้ชิดสนิทสนมให้ความอบอุ่นกับลูกอยู่เหมือนเดิม
ตามใจชอบ[ADV] as you like it, See also: as you please, Example: พ่ออนุญาตให้ลูกเลือกของเล่นได้ตามใจชอบ คนละไม่เกิน 5 ชิ้น, Thai definition: แล้วแต่ใจจะต้องการหรือปรารถนา
รายการ[N] catalogue, See also: list, list of items, directory, record, Example: ซีดีรอมเพียงสองแผ่นสามารถจะบรรจุรายการหนังสือได้มากกว่าหนึ่งล้านเล่ม, Count unit: รายการ, Thai definition: บัญชีแจ้งรายชื่อและจำนวนเป็นต้นของสิ่งต่างๆ
พอหอมปากหอมคอ[ADV] not overdo it, See also: stop before going too far, moderately, Syn. นิดๆ หน่อยๆ, Example: ที่สำนักงานองค์การอนามัยยังคงเลี้ยงสุราอยู่พอหอมปากหอมคอ คนละแก้วสองแก้ว
ปูจ๋า[N] name of a Thai dish made of blue crab whose meat is cooked in its own shell, See also: deep-fried crab meat and minced pork in crab shell, Example: ปูจ๋าเป็นอาหารที่ฉันชอบ, Thai definition: ชื่อกับข้าวชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อปูทะเลและไข่ปรุงกับเครื่อง แล้วนำไปนึ่งหรือทอด
เรียงหมอน[N] name of lunar day which is believed that it is the good day for a man and a woman to start their married life, Thai definition: ชื่อดิถีเนื่องในพิธีส่งตัวบ่าวสาวเข้าหอ กำหนดตามวันทางจันทรคติ
ลอกท้องร่อง[V] deepen a ditch, See also: clean out or deepen garden ditches (by digging up the loam or mud and placing it around th, Example: เขาลอกท้องร่อง เพื่อใช้เลนเป็นปุ๋ย, Thai definition: ตักเอาโคลนเหลวในท้องร่องขึ้น.
หรือ[END] isn't it, Syn. ใช่ไหม, หรือไม่, ไม่ใช่หรือ, Example: งานลอมพอกกับงานหัวโขนเป็นงานเดียวกันหรือ, Thai definition: คำประกอบกับประโยคคำถาม
วายุภักษ์[N] name of a fabulous bird which eats the air as its food, See also: Wind Eating Bird, Thai definition: ชื่อนกในวรรณคดี แปลว่า นกกินลม, Notes: (สันสกฤต)
เฮี้ยน[V] make its power felt, See also: manifest its power, Example: เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ หรือใครๆ เขาว่าเฮี้ยน เขาจะต้องตามไปสักการะเสมอ, Thai definition: มีกำลังแรง หรือมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่อาจบันดาลให้เป็นไปได้, Notes: (ปาก)
เอาผิด[V] take it as guilt, Example: กลุ่มอนุรักษ์ผลักดันให้ออกกฎหมายเอาผิดแก่ผู้ที่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม, Thai definition: ถือว่าเป็นความผิด
ตามควร[ADV] appropriately, See also: as fits, as it should be, as is proper, as discretion, suitably, Syn. พอควร, Ant. เกินควร, Example: เขาได้รับงานตามควรแก่กำลังความสามารถที่เขามี, Thai definition: ตามที่ควรจะเป็นหรือมีความเหมาะสมตามนั้น
ตามเคย[ADV] as usual, See also: as before, as it was, Syn. ตามปกติ, ตามเดิม, เหมือนเดิม, Ant. ผิดปกติ, Example: วันนี้เขาก็คงมาสายตามเคย เชื่อฉันสิ, Thai definition: เหมือนที่เคยเป็นหรือปฏิบัติมา
ตามสมควร[ADV] properly, See also: suitably, appropriately, fitly, as it should be, as discretion, as may be reasonable, Syn. ตามควร, Example: ผู้ใหญ่ควรให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ แต่ขณะเดียวกันก็จำกัดขอบเขตตามสมควร, Thai definition: อย่างเป็นไปตามความเหมาะสม
ตามเดิม[ADV] as before, See also: as previously, as it was, Syn. เหมือนเดิม, Example: ลูกชายกำนันกลับมาเรียนหนังสือที่จังหวัดตามเดิม, Thai definition: เหมือนที่เคยเป็นมา
ตามที[ADV] as it may be, See also: as, as is wished, let it be, Example: แม้เขาจะรักเธอมากก็ตามที เธอก็ไม่ควรไว้ใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์, Thai definition: แล้วแต่จะเป็นไป, เป็นไปอย่างไรก็ตาม
ตามประสา[ADV] as its nature may be, Syn. ตามธรรมชาติ, Example: เด็กมันก็เล่นไปตามประสาเด็ก ไม่รู้หรอกว่าอะไรถูกผิด, Thai definition: วิสัยที่เป็นไป
ต่างหาก[ADV] separately, See also: independently, on one's own, on the contrary, far from it, Ant. รวม, Example: เขาแยกบ้านไปอยู่ต่างหากกับเมียของเขา, Thai definition: อีกส่วนหนึ่ง, อีกแผนกหนึ่ง
ติดตะกร้อ[V] play Thai ball game balancing on one's knee or arm, See also: play a Siamese football and control its movement by the knees or the arms, Example: เขาถนัดติดตะกร้อในท่าแบบต่างๆ, Thai definition: บังคับตะกร้อให้ติดอยู่บนเข่าหรือแขนเป็นต้น
แตกปลี[V] put forth its spadix
ถึงพริกถึงขิง[ADV] at it hammer and tongs, See also: strongly, violently, seriously, fiercely, Syn. เผ็ดร้อนรุนแรง, รุนแรง, Example: ลำตัดคณะนี้เล่นถึงพริกถึงขิงดีจริง
ถูกคอ[V] get along well with, See also: have the same taste, hit it off, Syn. ถูกเส้น, ถูกอัธยาศัย, ชอบพอ, Example: พวกเราถูกคอกันไปเสียทุกเรื่อง, Thai definition: มีรสนิยมเข้ากันได้
ถูกชะตา[V] hit it off, See also: click, get along well with, be compatible, Example: คนเรารักกันได้มากเพราะมีชะตาต้องกัน ถูกชะตากัน มันก็หนีกันไม่พ้น, Thai definition: ถูกใจกันแต่แรกเห็น
ถูกเส้น[V] click, See also: hit it off, get along well with, Syn. ถูกชะตา, ถูกอกถูกใจ, ถูกใจ, เข้ากันได้, Example: แม้ไม่ค่อยถูกเส้นกัน แต่เขาก็พูดคุยกันในยามที่จำเป็น
ทอดเสียง[V] say with softened voice sounding sweet, See also: prolong a note so that it merges with the next, drawl, Example: แม่สอนไว้ว่าเวลาพูดจากับผู้ใหญ่ควรทอดเสียงให้อ่อนลงบ้าง
น้ำคัน[N] water causing itching skin, Example: น้ำท่วมเป็นเวลานานอย่างนี้มีผลทำให้เกิดน้ำคัน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนได้, Thai definition: น้ำที่เมื่อถูกเข้าแล้วเป็นโรคที่ง่ามเท้า
ระคาง[N] a small itching pimples on the skin of the legs, See also: itching rush on legs, Syn. ตะคาง, Thai definition: เม็ดผดที่เกิดขึ้นตามขาด้วยระคายต้นหญ้าหรือขนกระบือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
อะไรเอ่ย[xp] (arai oēi) EN: what is it ?   
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บินเดี่ยว[v. exp.] (bin dīo) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone   FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
บ๊อแม่น[xp] (bø maen) EN: no, it isn't !   FR: non, ce n'est pas cela ! ; ce n'est pas exact
ใช่ [v.] (chai) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right   FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ใช่ไหม[v. exp.] (chai mai) EN: isn't it ? ; right ?   FR: n'est-ce pas ? ; est-ce bien ça ? ; n'est-il pas ?
ช่าง[X] (chang) EN: never mind ; forget it ; no matter   FR: peu importe ! ; oubliez !
ช่างมันเถอะ[X] (chang man thoe) EN: Let it be! ; So be it!   FR: peu importe ! ; oubliez !
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ชนิด[n.] (chanit) EN: [classifier : types of items]   
ชาวอิตาลี[n. prop.] (Chāo Itālī) EN: Italian   FR: Italien [m] ; ressortissant italien [m] ; citoyen italien [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ชิว ชิว = ชิล ชิล[v.] (chiu-chiu) EN: take it easy   
ช่วงนี้เป็นอย่างไร[xp] (chūang nī pen yāngrai) EN: how's it going ?   FR: comment ça va en ce moment ?
ช่วยตัวเอง[v. exp.] (chūay tūa-ēng) EN: help oneself ; do it yourself   FR: se débrouiller tout seul
ได้ข่าว[v. exp.] (dāi khāo) EN: hear ; get the news of ; get wind of sth ; it has been reported that   
ได้ความว่า[v. exp.] (dāikhwām wā) EN: understand that ; gather ; it appears   
ได้แล้ว[v. exp.] (dāi laēo) EN: it is done ; I am done ; it has happened   FR: ça y est
ได้เรื่อง[v.] (dāi reūang) EN: know ; get it ; understand   
ได้เรื่องได้ราว[v. exp.] (dāi reūang dāi rāo) EN: make it ; improve ; make good ; become successful   
โดยปริยายหมายถึง...[xp] (dōi pariyāi māitheung …) EN: in the figurative sense it means …   
ดูท่า[v.] (dūthā) EN: seem ; appear (to be) ; look like ; it looks like   FR: avoir l'air ; sembler
ฟังดู[v. exp.] (fangdū) EN: it sounds ... ; that sounds ... ; it seems   FR: ça semble ... ; ça paraît
ฝนตก[v.] (fontok) EN: rain ; it is raining   FR: pleuvoir ; il pleut ; flotter (fam.)
หิมะตก[v. exp.] (hima tok) EN: snow ; it snows   FR: neiger ; il neige
หิด[n.] (hit) EN: scabies ; itch   FR: gale [f] ; démangeaisons [fpl]
ห้องสมุดเคลื่อนที่[n. exp.] (hǿngsamut khleūoenthī) EN: mobile library   FR: bibliothèque mobile [f] ; bibliothèque itinérante [f]
ใจเย็น ฯ[v. exp.] (jai yen-yen) EN: calm down ; be calm ; have a cool heart ; take it easy ; don't get excited   FR: garder son calme ; rester calme ; ne pas s'énerver
ใจเย็น ฯ[xp] (jai yen-yen) EN: take it easy ! ; keep cool   FR: du calme !
จักจี้ =จั๊กจี้[v.] (jakkajī) EN: tickle ; itch ; feel ticklish   FR: chatouiller
จำไว้[v. exp.] (jam wai) EN: Don't forget it !   FR: N'oublie pas ! ; N'oubliez pas !
เจ้ากรรมนายเวร [n.] (jaokamnāiwēn) EN: enemies from a former life ; it must be sth. I did in a former life   
จริงด้วย[xp] (jing dūay) EN: that's right ; yes, it is   FR: c'est vrai
กรรมของกู[xp] (kam khøng kū) EN: my own tough luck ; I guess I desserved it   
กำหนดการ[n.] (kamnotkān) EN: schedule ; agenda ; program = programme (Am.) ; itinerary   FR: programme [m] ; agenda [m]
กมลสันดานแก้ยาก[xp] (kamonsandān kaē yāk) EN: it's difficult to change one's natural character ; a leopard can't change its spots   
การันต์ (–์)[X] (kāran) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute]   FR: [symbole de consonne muette]
กัดฟันทน[v. exp.] (katfan thon) EN: put up with sth ; grit one's teeth and bear it ; be patient ; endure ; support   
คัน[v.] (khan) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy   FR: démanger ; avoir des démangeaisons
คัน[v.] (khan) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for   FR: démanger ; causer une envie irrépressible
ขนาด[n.] (khanāt) EN: [classifier : sizes (of items)]   FR: [classificateur : tailles]
ข้างบน[prep.] (khāngbon) EN: above ; upstairs ; on top of ; over ; on its top   FR: en haut ; au-dessus ; sur ; par dessus
ข่าวกีฬา[n. exp.] (khāo kīlā) EN: sports news ; sports news item   FR: informations sportives [fpl] ; nouvelles sportives [fpl] ; actualité sportive [f]
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items   
เคลื่อนที่[adj.] (khleūoenthī) EN: mobile ; moving ; portable ; travelling ; walking   FR: mobile ; portable ; itinérant
ข้อ[n.] (khø) EN: clause ; article ; section ; point ; item ; provision   FR: article [m] ; clause [f] ; disposition [f] ; point [m] ; paragraphe [m]
ของขายดี [n. exp.] (khøng khāi dī) EN: hot item ; winner   
ของประกอบ[n.] (khøng prakøp) EN: accessory ; supplementary item   FR: accessoire [m]
ข้อแรก[n. exp.] (khø raēk) EN: first item   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[de, ㄉㄜ˙, ] of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive, #2 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] -ly; structural particle: used before a verb or adjective, linking it to preceding modifying adverbial adjunct, #40 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc, #68 [Add to Longdo]
[zhī, , ] (possessive particle, literary equivalent of 的); him; her; it, #76 [Add to Longdo]
[, ㄑㄧˊ, ] his; her; its; theirs; that; such; it (refers to sth preceding it), #98 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] to follow; from; it is for...to; reason; cause; because of; due to; to; to leave it (to sb); by (introduces passive verb), #134 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] matter; thing; item; work; affair, #175 [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, / ] strip; item; article; clause (of law or treaty); classifier for long thin things (ribbon, river, road, trousers etc), #269 [Add to Longdo]
一下[yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ, ] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once, #329 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, / ] back of neck; item; thing; term (in a mathematical formula); surname Xiang, #345 [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, / ] place; location; spot; point; office; department; bureau; respect; classifier for locations or items of damage: spot, point, #427 [Add to Longdo]
[chóng, ㄔㄨㄥˊ, ] to double; to repeat; repetition; iteration; again; a layer, #578 [Add to Longdo]
来说[lái shuō, ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] to interpret a topic (from a certain point of view); now we come to talk about it, ..., #593 [Add to Longdo]
当然[dāng rán, ㄉㄤ ㄖㄢˊ, / ] only natural; as it should be; certainly; of course; without doubt, #684 [Add to Longdo]
尽管[jǐn guǎn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] despite; although; even though; in spite of; unhesitatingly; do not hesitate (to ask, complain etc); (go ahead and do it) without hesitating, #920 [Add to Longdo]
看来[kàn lai, ㄎㄢˋ ㄌㄞ˙, / ] apparently; it seems that; it appears; it seems, #1,097 [Add to Longdo]
[duān, ㄉㄨㄢ, ] end; extremity; item; port; to hold sth level with both hands; to carry; regular, #1,275 [Add to Longdo]
节目[jié mù, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] program; item (on a program), #1,365 [Add to Longdo]
[piān, ㄆㄧㄢ, ] sheet; piece of writing; classifier for written items: chapter, article, #1,390 [Add to Longdo]
本来[běn lái, ㄅㄣˇ ㄌㄞˊ, / ] original; originally; at first; it goes without saying; of course, #1,473 [Add to Longdo]
据悉[jù xī, ㄐㄩˋ ㄒㄧ, / ] according to reports; it is reported (that), #1,627 [Add to Longdo]
本身[běn shēn, ㄅㄣˇ ㄕㄣ, ] itself; in itself; per se, #1,656 [Add to Longdo]
掌握[zhǎng wò, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ, ] to grasp (often fig.); to master; to know well; to understand sth well and know how to use it; fluency; to control; to seize (initiative, opportunity, destiny), #1,674 [Add to Longdo]
其它[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, ] other; the others; else; other than it; in addition to the thing mentioned above, #1,721 [Add to Longdo]
难道[nán dào, ㄋㄢˊ ㄉㄠˋ, / ] don't tell me ...; could it be that...?, #1,728 [Add to Longdo]
不如[bù rú, ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ, ] not equal to; not as good as; inferior to; it would be better to, #1,735 [Add to Longdo]
[, ㄧˋ, ] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利, #1,775 [Add to Longdo]
不得不[bù dé bù, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ, ] have no choice or option but to; cannot but; have to; can't help it; can't avoid, #2,127 [Add to Longdo]
意大利[Yì dà lì, ㄧˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, ] Italy; Italian, #2,240 [Add to Longdo]
[, ㄇㄨˋ, ] eye; item; section; list; catalogue; table of contents; order (taxonomy); goal; name; title, #2,277 [Add to Longdo]
怎么样[zěn me yàng, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] how?; how about?; how was it?; how are things?, #2,537 [Add to Longdo]
能否[néng fǒu, ㄋㄥˊ ㄈㄡˇ, ] whether or not; can it or can't it; is it possible?, #2,642 [Add to Longdo]
反正[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, ] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right), #2,794 [Add to Longdo]
可见[kě jiàn, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] it can clearly be seen (that this is the case); it is (thus) clear; clear; visible, #2,823 [Add to Longdo]
多么[duō me, ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙, / ] how (wonderful etc); what (a great idea etc); however (difficult it may be etc), #2,862 [Add to Longdo]
没什么[méi shén me, ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] nothing; it doesn't matter; it's nothing; never mind, #2,948 [Add to Longdo]
[, ㄗㄚˊ, ] smash; smashed; to fail; to get it wrong, #3,120 [Add to Longdo]
能不能[néng bù néng, ㄋㄥˊ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ, ] can or cannot?; Is it possible?; Can we do it?, #3,155 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] to row; to paddle; to scratch a surface; profitable; worth (the effort); it pays (to do sth), #3,255 [Add to Longdo]
加以[jiā yǐ, ㄐㄧㄚ ㄧˇ, ] in addition; moreover; (before polysyllabic verb) to handle it; to deal with (the subject just mentioned), #3,356 [Add to Longdo]
没事[méi shì, ㄇㄟˊ ㄕˋ, / ] it's not important; it's nothing; never mind; to have nothing to do; to be free, #3,431 [Add to Longdo]
再说[zài shuō, ㄗㄞˋ ㄕㄨㄛ, / ] let's talk about it later; what's more; besides, #3,511 [Add to Longdo]
正好[zhèng hǎo, ㄓㄥˋ ㄏㄠˇ, ] just (in time); just right; just enough; to happen to; to chance to; by chance; it just so happens that, #3,592 [Add to Longdo]
事项[shì xiàng, ㄕˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] matter; item, #3,768 [Add to Longdo]
算了[suàn le, ㄙㄨㄢˋ ㄌㄜ˙, ] let it be; let it pass; forget about it, #3,830 [Add to Longdo]
[xīng, ㄒㄧㄥ, / ] flourish; it is the fashion to; to become popular, #4,222 [Add to Longdo]
着手[zhuó shǒu, ㄓㄨㄛˊ ㄕㄡˇ, / ] to put one's hand to it; to start out on a task; to set out, #4,559 [Add to Longdo]
看上去[kàn shang qu, ㄎㄢˋ ㄕㄤ˙ ㄑㄩ˙, ] it would appear; it seems (that), #4,761 [Add to Longdo]
拆迁[chāi qiān, ㄔㄞ ㄑㄧㄢ, / ] to tear away (land from its owners), #4,900 [Add to Longdo]
不好意思[bù hǎo yì si, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄧˋ ㄙ˙, ] feel embarrassed; be ill at ease; find it embarrassing (to do sth), #4,943 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
いつ[いつ, itsu, itsu , itsu] (adv ) เมื่อไหร่
いつも[いつも, itsumo, itsumo , itsumo] (n ) เสมอ ๆ, ตามปกติ, เป็นประจำ
痛み止め[いたみどめ, itamidome, itamidome , itamidome] (n ) ยาแก้ปวด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
応える[こたえる, kotaeru] Thai: ได้รับผลสะท้อนกลับ English: to take its toll

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibungsmöglichkeit {f}possibility of setting off items against taxable income [Add to Longdo]
Achse {f} | Achsen {pl} | sich um die eigene Achse drehenaxis | axes | to turn on its own axis [Add to Longdo]
Aktionspunkte {pl}action items [Add to Longdo]
Aktivposten {m}asset item [Add to Longdo]
bis zum Anschlag aufdrehento turn sth. as far as it will go [Add to Longdo]
etw. wie seinen Augapfel hütento cherish sth. like life itself [Add to Longdo]
Ausgabe: Unveröffentlichte WerkeEdition: Unpublished items [Add to Longdo]
Ausgleichsposten {m}adjustment item [Add to Longdo]
Ausstellungsstück {n} (im Schaufenster)display item [Add to Longdo]
Begriff {m} | Begriffe {pl}item | items [Add to Longdo]
Betrachter {m}; Betrachterin {f}; Beschauer {m}; Beschauerin {f} | der aufmerksame Betrachter wird feststellenviewer | to the alert eye it will become apparent [Add to Longdo]
periodengerechte Bilanzpostenabove the line items [Add to Longdo]
Blatt {n} | Blätter {pl} | die Blätter abwerfenleaf | leaves | to cast its leaves [Add to Longdo]
Brauch {m} | es ist Brauch, etw. zu tunconvention | it is the convention to do sth. [Add to Longdo]
Dampf dahinter machento put some oomphh into it [Add to Longdo]
Datenfeld {n}data item [Add to Longdo]
Debitposten {m}debit item [Add to Longdo]
Einzelheit {f}; Element {n}; Punkt {m}; Gegenstand {m}; Stück {n} | Einzelheiten {pl}item | items [Add to Longdo]
Einzelposten {m}single item [Add to Longdo]
Einzelteilfertigung {f}single item production system [Add to Longdo]
aus der Fasson geratento go out of shape; to lose its shape [Add to Longdo]
in der vorliegenden Fassungin its present form [Add to Longdo]
Feierabend machento call it a day [Add to Longdo]
dazuto it; to that [Add to Longdo]
in ein (ins) Fettnäpfchen tretento drop a brick; to put one's foot in it [Add to Longdo]
Flügel {m} | Flügel {pl} | mit den Flügeln schlagenwing | wings | to beat its wings; to flap its wings [Add to Longdo]
seinen Gang gehento take its course [Add to Longdo]
Gebrauchsgüter {pl}durables; consumer goods; consumable items [Add to Longdo]
Gedanke {m}; Denkweise {f} | in Gedanken | bei dem Gedanken an | in Gedanken versunken | in Gedanken versunken sein | sich über etw. Gedanken machen | sich über etw. keine Gedanken machen | sein einziger Gedanke | schwarze Gedanken | finstere Gedanken | der bloße Gedanke daran | der leitende Gedanke | der Gedanke zähltthought | in thought | at the thought of | absorbed in thought | to be sunk in thoughts; to be lost in thought | to be concerned about sth. | to be unconcerned about | his one thought | glum thoughts | dark thoughts | the very thought of it | the leading thought | it's the thought that counts [Add to Longdo]
etw. auf Glanz polierento polish sth. till it shines [Add to Longdo]
den Glanz verlierento lose its shine [Add to Longdo]
Gott {m} | Götter {pl} | von Gottes Gnaden | wenn es Gott gefällt | Gott und die Welt | ein Bild für die Götter | Gott sei mit dir!; Gott zum Gruße!God | Gods | by the grace of God | if it pleases God | all the world and his wife | a sight for the gods | God be with you! [Add to Longdo]
Grund {m}; Ursache {f}; Anlass {m} | Gründe {pl} | mit Grund; mit Recht | der alleinige Grund | gar kein Grund | besondere Gründe | aus diesem Grund | aus politischen Gründen | aus gesundheitlichen Gründen | aus verschiedenen Gründen | aus welchen Gründen auch immer | besondere (zwingende) städtebauliche Gründereason; grounds {pl} | reasons | with reason | the only reason | no reason whatsoever; no reason at all | specific reasons | it is for this reason | for political reasons | for health etc reasons; on health grounds | for various reasons; for a variety of reasons | for whatever reasons | special (urgent) urban-planning reasons [Add to Longdo]
Grundgröße {f}base item [Add to Longdo]
Gutschrift {f} (Betrag) | Gutschriften {pl}credit item | credit items [Add to Longdo]
Iterationsverfahren {n} [math.]; iteratives Verfahreniteration method; iterative method [Add to Longdo]
Juckreiz {m}; Jucken {n}itch; itching [Add to Longdo]
Kernstück {n}principal item [Add to Longdo]
Kleidungsstück {n} | Kleidungsstücke {pl}article of clothing; item of clothing | articles of clothing [Add to Longdo]
Kreditorenzeile {f}accounts payable item [Add to Longdo]
Kursivschrift {m} | in Kursivschrift drucken; durch Kursivschrift hervorhebenitalics | to italicize [Add to Longdo]
Lauf {m}; Kurs {m}; Richtung {f}; Rennbahn {f} | seinen Lauf nehmencourse | to run its course [Add to Longdo]
Liefergegenstand {m}delivery item; article of sale [Add to Longdo]
Menüpunkt {m}; Menüeintrag {m} [comp.]menu item [Add to Longdo]
Passivposten {m}debit item [Add to Longdo]
Pressemeldung {f}news item [Add to Longdo]
Probekörper {m}; Prüfling {m}test piece; test item [Add to Longdo]
die ... Frage und die damit verbundenen Problemethe ... question and its many ramifications [Add to Longdo]
eine Rechnung aufmachento work it out [Add to Longdo]
Rechnungsabgrenzungsposten {m}accrued item [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
ITU勧告[アイティーユーかんこく, aitei-yu-kankoku] (n) {comp} ITU Recommendation [Add to Longdo]
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P) [Add to Longdo]
いい気味;好い気味[いいきみ;いいきび, iikimi ; iikibi] (n,adj-na) (See 気味・きみ・1) it serves you (him) right; it's what you (he) deserves [Add to Longdo]
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but [Add to Longdo]
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
いつも通り;何時も通り[いつもどおり;いつもとおり(ik), itsumodoori ; itsumotoori (ik)] (adv) (See 何時もの通りに) as always; as usual [Add to Longdo]
うずうず[, uzuuzu] (n,adv,vs) (on-mim) sorely tempted; itching to do something; (P) [Add to Longdo]
うまくやって行く;旨くやって行く[うまくやっていく, umakuyatteiku] (exp,v5k-s) to get along well with; to make a go of it [Add to Longdo]
えいやっ;えいや[, eiyatsu ; eiya] (int) go for it; heave; ugh [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
お開きにする[おひらきにする, ohirakinisuru] (vs-i) to break up (e.g. a meeting); to call it a night [Add to Longdo]
お久しぶり[おひさしぶり, ohisashiburi] (exp) (abbr) (sl) (See お久・おひさ) it's been a long time; long time no see [Add to Longdo]
お見逃しなく[おみのがしなく, ominogashinaku] (exp) Don't miss it [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand) [Add to Longdo]
お初;御初[おはつ, ohatsu] (n) (1) (pol) (See 初・はつ) doing something for the first time (ever, in a season, etc.); (2) new item; first crop of the season [Add to Longdo]
お暑うございます;お暑うご座います[おあつうございます, oatsuugozaimasu] (exp) it is warm (very polite) [Add to Longdo]
お世辞にもうまいとは言えない;お世辞にもうまいとはいえない[おせじにもうまいとはいえない, osejinimoumaitohaienai] (exp,adj-i) With the best will in the world, you can't say that it's good [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
お代わり(P);お替り;お替わり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n,vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P) [Add to Longdo]
お目覚[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P) [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
がつんと言う[がつんという, gatsuntoiu] (exp,v5u) to tell a person (something) emphatically; to let a person have it [Add to Longdo]
がんば[, ganba] (int) (col) (See 頑張って) Go for it (kiddy talk); Keep at it [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
こうすると[, kousuruto] (exp) having done this; if this is done; if it is done in this way; (P) [Add to Longdo]
こうなると[, kounaruto] (exp) given the situation; now that it has come to this [Add to Longdo]
こちらこそ[, kochirakoso] (exp) it is I who should say so [Add to Longdo]
こっきり[, kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.) [Add to Longdo]
こと自体;事自体[ことじたい, kotojitai] (exp) (the thing) itself [Add to Longdo]
これでもかこれでもか[, koredemokakoredemoka] (exp,adv-to) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
これでもかと言うほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
こん[, kon] (adv-to) (1) (See こつんと) the sound that something makes when it is hit; with a bump; (2) yelp (e.g. of a fox); bark; howl [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
ご希望の向きは;御希望の向きは[ごきぼうのむきは, gokibounomukiha] (exp) those who want it [Add to Longdo]
ご覧ください;御覧ください;ご覧下さい;御覧下さい[ごらんください, gorankudasai] (exp) (uk) (hon) please look at it [Add to Longdo]
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
しまった[, shimatta] (exp) damn it!; damn!; oops!; oh dear!; oh no!; (P) [Add to Longdo]
しょうがないなあ;しょうがないなぁ[, shouganainaa ; shouganainaa] (exp) if you insist (on it) [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ項目[データこうもく, de-ta koumoku] item, data item [Add to Longdo]
メニューアイテム[めにゅーあいてむ, menyu-aitemu] menu item [Add to Longdo]
メニュー項目[メニューこうもく, menyu-koumoku] menu item [Add to Longdo]
レコーディング細目[レコーディングさいもく, reko-deingu saimoku] recording item [Add to Longdo]
印字項目[いんじこうもく, injikoumoku] printable item [Add to Longdo]
可変反復データ項目[かへんはんぷくデータこうもく, kahenhanpuku de-ta koumoku] variable occurrence data item [Add to Longdo]
外部データ項目[がいぶデータこうもく, gaibu de-ta koumoku] external data item [Add to Longdo]
関連項目[かんれんこうもく, kanrenkoumoku] related item, related topic [Add to Longdo]
基本項目[きほんこうもく, kihonkoumoku] elementary item [Add to Longdo]
検索項目[けんさくこうもく, kensakukoumoku] search item [Add to Longdo]
源項目[げんこうもく, genkoumoku] source item [Add to Longdo]
[こう, kou] term, item, clause, paragraph, head (pref), main [Add to Longdo]
項目[こうもく, koumoku] item, data item [Add to Longdo]
国際電気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
指標データ項目[しひょうデータこうもく, shihyou de-ta koumoku] index data item [Add to Longdo]
試験項目名[しけんこうもくめい, shikenkoumokumei] test item name [Add to Longdo]
実施項目[じっしこうもく, jisshikoumoku] working item [Add to Longdo]
集団項目[しゅうだんこうもく, shuudankoumoku] group item [Add to Longdo]
数字項目[すうじこうもく, suujikoumoku] numeric item [Add to Longdo]
制御データ項目[せいぎょデータこうもく, seigyo de-ta koumoku] control data item [Add to Longdo]
独立項目[どくりつこうもく, dokuritsukoumoku] noncontiguous item [Add to Longdo]
内部データ項目[ないぶデータこうもく, naibu de-ta koumoku] internal data item [Add to Longdo]
文字項目[もじこうもく, mojikoumoku] nonnumeric item [Add to Longdo]
連続項目[れんぞくこうもく, renzokukoumoku] contiguous items [Add to Longdo]
スタッフイット[すたっふいっと, sutaffuitto] Stuff It [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top