ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

* allergic*

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: allergic, - allergic-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhinitis, allergic; rhinallergosis; rhinitis, anaphylacticเยื่อจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinitis, anaphylactic; rhinallergosis; rhinitis, allergicเยื่อจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinallergosis; rhinitis, allergic; rhinitis, anaphylacticเยื่อจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shock, allergicช็อกเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atopic dermatitis; eczema, allergic; eczema, atopicผิวหนังอักเสบเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atopic eczema; dermatitis, atopic; eczema, allergicผิวหนังอักเสบเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaphylactic rhinitis; rhinallergosis; rhinitis, allergicเยื่อจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cold, allergicโรคหวัดภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dermatitis, atopic; eczema, allergic; eczema, atopicผิวหนังอักเสบเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eczema, allergic; dermatitis, atopic; eczema, atopicผิวหนังอักเสบเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eczema, atopic; dermatitis, atopic; eczema, allergicผิวหนังอักเสบเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rhinitis, Allergic, Perennialจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เป็นไม่เลือกฤดูกาล [TU Subject Heading]
Anaphylaxis, Severe Allergicการแพ้อย่างรุนแรง [การแพทย์]
Asthma, Allergicโรคหืดจากเหตุนอกกาย [การแพทย์]
Blepharitis, Allergicหนังตาอักเสบจากภูมิแพ้ [การแพทย์]
Conjunctivitis, Allergicเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้,โรคตาอักเสบจากการแพ้ [การแพทย์]
Conjunctivitis, Allergic, Acuteเยื่อบุตาอักเสบเฉียบพลันจากภูมิแพ้ [การแพทย์]
Cough, Allergicไอที่เกิดจากการแพ้ [การแพทย์]
Dermatitis, Contact, Allergicผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสจากภูมิแพ้,ผิวหนังอักเสบจากการแพ้ [การแพทย์]
Eczema, Allergicแผลอักเสบจากการแพ้ [การแพทย์]
Encephalitis, Allergicสมองอักเสบจากภูมิแพ้ [การแพทย์]
Encephalomyelitis, Allergicสมองและไขสันหลังอักเสบจากภูมิแพ้ [การแพทย์]
Gasper, Allergicอ้าปากหายใจ [การแพทย์]
Inflammation, Allergicการแพ้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allergicAre you allergic to any medicine?
allergicHe is allergic to dust.
allergicHe is allergic to house dust.
allergicI am allergic to aspirin, penicillin, and sulfa drugs.
allergicI am allergic to pollen.
allergicI have allergic rhinitis.
allergicI'm allergic to fish.
allergicI'm allergic to some medicine.
allergicI've left out the nuts in this recipe because Delia's allergic to them.
allergicI was given a scare by a doctor I interviewed for the TV program who warned me not to rest easy just because I had no allergic symptoms at the moment.
allergicMy nephew is allergic to eggs.
allergicShe's allergic to going out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพ้อากาศ[V] be allergic to weather, Example: ในความเป็นจริงผู้ที่แพ้อากาศนั้น ไม่ได้แพ้อากาศที่หายใจ แต่แพ้ของที่ปะปนอยู่ในอากาศที่สูดดมเข้าไป, Thai definition: อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล หรือจาม
แพ้[V] be allergic, See also: have an allergy, Example: เขาแพ้ควันบุหรี่ เวลาได้กลิ่นจะมีอาการหอบหืด, Thai definition: ปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้ เช่น เกสรดอกไม้ ขนสัตว์
แพ้ยา[V] be allergic, Example: แม่แพ้ยาที่หมอให้มาใหม่ มีผื่นแดงขึ้นเต็มตัวเลย, Thai definition: มีอาการข้างเคียงต่างๆ จากยาที่นำเข้าสู่ร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แพ้[v.] (phaē) EN: be allergic ; have an allergy ; be sensitive   FR: être allergique

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过敏[guò mǐn, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ, / ] to be allergic; allergy, #7,559 [Add to Longdo]
过敏性[guò mǐn xìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] hypersensitive; allergic reaction; anaphylaxis, #19,724 [Add to Longdo]
花粉症[huā fěn zhèng, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ ㄓㄥˋ, ] hay fever; seasonal allergic rhinitis, #127,484 [Add to Longdo]
抗组胺剂[kàng zǔ àn jì, ㄎㄤˋ ㄗㄨˇ ㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] antihistamine (type of drug to lessen allergic symptoms) [Add to Longdo]
过敏反应[guò mǐn fǎn yìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] an allergic reaction [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atopie {f}; Überempfindlichkeitsreaktion {f} [med.]atopic; allergic reaction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレルギー性[アレルギーせい, arerugi-sei] (adj-no) allergenic; allergic [Add to Longdo]
アレルギー性炎症[アレルギーせいえんしょう, arerugi-seienshou] (n) allergic inflammation [Add to Longdo]
アレルギー性疾患[アレルギーせいしっかん, arerugi-seishikkan] (n) allergic disease [Add to Longdo]
アレルギー性鼻炎[アレルギーせいびえん, arerugi-seibien] (n) allergic rhinitis [Add to Longdo]
アレルギー体質[アレルギーたいしつ, arerugi-taishitsu] (n) allergic diathesis (predisposition to be allergic) [Add to Longdo]
アレルギー反応[アレルギーはんのう, arerugi-hannou] (n) allergic reaction [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top