ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*高清电视*

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 高清电视, -高清电视-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高清电视[gāo qīng diàn shì, ㄍㄠ ㄑㄧㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] HDTV; high definition TV [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My brother was addicted to American TV.[CN] 我兄弟沉迷于美国的高清电视 Sleep Dealer (2008)
This is low-level stuff, Supes. Promise. Like telly in HD.[CN] 超人 这是低端技能 我发誓 就像高清电视 Superman vs. The Elite (2012)
HD, motorcycles. It's all a pimp game.[CN] 高清电视、摩托车,都是帮凶 Couples Retreat (2009)
- Putting in the HD? Come on in.[CN] 搬高清电视的? The Chaperone (2011)
He's shooting at a relatively close range for a sniper, but when you throw in the fact that it's at night and these aren't stationary targets, they're moving.[CN] 而AN/PVS -10 新式的夜视镜 就像是打开了高清电视一样 微光夜视瞄准镜 找寻目标本来就困难 Sniper: Inside the Crosshairs (2009)
Who says quality TV is dead?[CN] 谁说高清电视不行了? One Day (2011)
Goldfinger He's the man The man with the Midas touch[CN] 007系列第三部 之 金手指 Gold Finger 1964 (高清电视版) (欢迎到迈阿密海滩) Goldfinger (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top