ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*非晶質*

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 非晶質, -非晶質-
Japanese-English: EDICT Dictionary
非晶質[ひしょうしつ, hishoushitsu] (n) amorphous [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The star dust this nebula is made of consists of crystals, amorphous substances and molecular chains.[CN] 這個星雲的星塵組成 有晶體 非晶質物和分子鏈 Our Universe 3D (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*非晶 () (zhì)*

 


  

 
  • (しつ) (n,n-suf) quality; (P) [EDICT]
  • (たち) (n) quality; nature (of person) [EDICT]
  • (zhì, ㄓˋ) hostage; substance; nature; quality; Taiwan pr. zhi2 [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top