ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*那又怎样?*

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 那又怎样?, -那又怎样?-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- So what?[CN] - 那又怎样? Road House (1948)
so what?[CN] 那又怎样? Memories of Underdevelopment (1968)
So?[CN] 那又怎样? Yojimbo (1961)
So?[CN] 那又怎样? Quai des Orfèvres (1947)
- You're not polite. - That bug you?[CN] 你不礼貌哦 那又怎样? Rififi (1955)
- So?[CN] - 那又怎样? Love Story (1970)
So what?[CN] 那又怎样? Tokyo Story (1953)
So?[CN] 那又怎样? The Graduate (1967)
Hard. So what?[CN] 那又怎样? The Naked City (1948)
So what?[CN] 那又怎样? The Prey (2011)
So I lose the old lady and her apples. So what?[CN] 所以我不管那老太婆和她的苹果了 那又怎样? Pocketful of Miracles (1961)
- So what?[CN] - 那又怎样? Pocketful of Miracles (1961)
So what?[CN] 那又怎样? Brother (1960)
-Alright. I did it. So what?[CN] -好吧,我干了,那又怎样? Cry of the City (1948)
So?[CN] 那又怎样? Wait Until Dark (1967)
So?[CN] 那又怎样? The Arrival (1961)
So?[CN] 那又怎样? The War Wagon (1967)
So if you do exactly what I tell you there will be no police, there will be no problems.[CN] 那又怎样? 如果你们乖乖听我的话 我不会报警 也不会有任何问题 继续说 Wait Until Dark (1967)
- So?[CN] -那又怎样? The Lineup (1958)
-So what?[CN] -那又怎样? Cry of the City (1948)
If I haven't, then what?[CN] 如果我没有,那又怎样? Brother (1960)
The lady sat in the public square and mourned her lost innocence.[CN] 女人们会在广场集中 那又怎样? A Farewell to Arms (1932)
What if he did?[CN] 那又怎样? The Graduate (1967)
And so what?[CN] 那又怎样? The Departure (1967)
- So what?[CN] -那又怎样? Yasagure anego den: Sôkatsu rinchi (1973)
- So what?[CN] 那又怎样? They Have Changed Their Face (1971)
Right, no more caresses.[CN] 对,不再有爱抚,那又怎样? Contempt (1963)
How about that?[CN] 那又怎样? One, Two, Three (1961)
So what?[CN] 那又怎样? Il prato macchiato di rosso (1973)
- So what?[CN] - 那又怎样? Four Times that Night (1971)
- So what?[CN] 那又怎样? In the Heat of the Night (1967)
- So what?[CN] -那又怎样? The Earrings of Madame De... (1953)
So what?[CN] 那又怎样? Quai des Orfèvres (1947)
So?[CN] 那又怎样? Rififi (1955)
So what?[CN] 那又怎样? The Case of the Bloody Iris (1972)
It's mine.[CN] 那又怎样? 都是我的,你听见吗? Strange Cargo (1940)
What of it?[CN] 那又怎样? Casablanca (1942)
Ugly, stubborn and stiff, so what?[CN] 丑陋,固执呆板,那又怎样? Brother (1960)
- who found out the kid had been murdered?[CN] 发现那个孩子被杀了? 那又怎样? Compulsion (1959)
What difference does it make?[CN] 那又怎样? Dog Day Afternoon (1975)
So what?[CN] 那又怎样? Rififi (1955)
So what?[CN] 那又怎样? The Young and the Damned (1950)
- You fought against the fascists in Spain.[CN] 你在西班牙对抗法西斯 那又怎样? Casablanca (1942)
So what?[CN] 那又怎样? Blood and Black Lace (1964)
- He makes me do the right things.[CN] - 因为他让我做他认为对的事 - 那又怎样? Love Story (1970)
Your case is bad enough as it is.[CN] 否则的话,您的事情就很难办了。 那又怎样? Successive Slidings of Pleasure (1974)
- So what if he can't fish?[CN] - 他不会钓鱼那又怎样? Man's Favorite Sport? (1964)
So what?[CN] 那又怎样? Late Spring (1949)
- So what?[CN] - 那又怎样? Brother (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top