ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*貨*

   
214 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -貨-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[貨, huò, ㄏㄨㄛˋ] products, merchandise; goods, commodities
Radical: Decomposition: 化 (huà ㄏㄨㄚˋ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 7,678

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huò, ㄏㄨㄛˋ, / ] goods; money; commodity, #1,485 [Add to Longdo]
期货[qī huò, ㄑㄧ ㄏㄨㄛˋ, / ] futures (on goods), #2,250 [Add to Longdo]
货币[huò bì, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, / ] currency; monetary; money, #2,417 [Add to Longdo]
货物[huò wù, ㄏㄨㄛˋ ㄨˋ, / ] goods; commodity; merchandise, #4,727 [Add to Longdo]
现货[xiàn huò, ㄒㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] actuals; actual commodities, #5,466 [Add to Longdo]
货车[huò chē, ㄏㄨㄛˋ ㄔㄜ, / ] van, #5,468 [Add to Longdo]
百货[bǎi huò, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] general merchandise, #7,279 [Add to Longdo]
货运[huò yùn, ㄏㄨㄛˋ ㄩㄣˋ, / ] freight transport; cargo; transported goods, #9,506 [Add to Longdo]
通货膨胀[tōng huò péng zhàng, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄆㄥˊ ㄓㄤˋ, / ] inflation, #9,958 [Add to Longdo]
供货[gōng huò, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ, / ] to supply goods, #10,676 [Add to Longdo]
货源[huò yuán, ㄏㄨㄛˋ ㄩㄢˊ, / ] supply of goods, #13,053 [Add to Longdo]
货款[huò kuǎn, ㄏㄨㄛˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] payment for goods, #14,001 [Add to Longdo]
存货[cún huò, ㄘㄨㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] stock, #16,263 [Add to Longdo]
交货[jiāo huò, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˋ, / ] to deliver goods, #17,014 [Add to Longdo]
出货[chū huò, ㄔㄨ ㄏㄨㄛˋ, / ] to take money or valuables out of storage; to recover; to ship goods; to extract (chemicals from solution), #17,573 [Add to Longdo]
送货[sòng huò, ㄙㄨㄥˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] to dispatch, #18,490 [Add to Longdo]
水货[shuǐ huò, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] smuggled goods, #19,347 [Add to Longdo]
假货[jiǎ huò, ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] counterfeit article; fake; dummy; simulacrum, #20,672 [Add to Longdo]
货架[huò jià, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] shelf for goods; shop shelf, #21,283 [Add to Longdo]
售货员[shòu huò yuán, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄩㄢˊ, / ] salesperson, #23,160 [Add to Longdo]
货轮[huò lún, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] freighter; cargo ship, #26,814 [Add to Longdo]
百货公司[bǎi huò gōng sī, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] department store, #27,633 [Add to Longdo]
货船[huò chuán, ㄏㄨㄛˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] cargo ship; freighter, #27,905 [Add to Longdo]
通货紧缩[tōng huò jǐn suō, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˇ ㄙㄨㄛ, / ] deflation, #29,164 [Add to Longdo]
提货[tí huò, ㄊㄧˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] to accept delivery of goods; to pick up goods, #33,615 [Add to Longdo]
百货店[bǎi huò diàn, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] bazaar; department store; general store, #33,709 [Add to Longdo]
载货[zài huò, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] freight; load, #34,651 [Add to Longdo]
杂货[zá huò, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] groceries; miscellaneous goods, #34,716 [Add to Longdo]
杂货店[zá huò diàn, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] grocery store; emporium, #36,646 [Add to Longdo]
卸货[xiè huò, ㄒㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] to unload; to discharge cargo, #38,114 [Add to Longdo]
蠢货[chǔn huò, ㄔㄨㄣˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] blockhead; idiot; dunce; moron; fool, #38,508 [Add to Longdo]
货机[huò jī, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧ, / ] cargo plane, #39,488 [Add to Longdo]
验货[yàn huò, ㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] inspection of goods, #41,217 [Add to Longdo]
抢手货[qiǎng shǒu huò, ㄑㄧㄤˇ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] a best-seller; a hot property, #41,412 [Add to Longdo]
识货[shí huò, ㄕˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] to know what's what, #42,692 [Add to Longdo]
售货[shòu huò, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] to sell goods, #42,993 [Add to Longdo]
欧洲货币[Ōu zhōu huò bì, ㄡ ㄓㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, / ] Euro; European currency, #46,480 [Add to Longdo]
骚货[sāo huò, ㄙㄠ ㄏㄨㄛˋ, / ] a loose woman; a slut, #47,172 [Add to Longdo]
日货[Rì huò, ㄖˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] Japanese goods, #51,099 [Add to Longdo]
便宜货[pián yi huò, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙ ㄏㄨㄛˋ, 便 / 便] a bargain; cheap goods, #51,906 [Add to Longdo]
洋货[yáng huò, ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] western goods; imported goods (in former times), #52,294 [Add to Longdo]
装货[zhuāng huò, ㄓㄨㄤ ㄏㄨㄛˋ, / ] shipping, #52,592 [Add to Longdo]
通货[tōng huò, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ, / ] currency; exchange of goods, #56,126 [Add to Longdo]
冒牌货[mào pái huò, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] fake goods; imitation; forgery, #58,758 [Add to Longdo]
交货期[jiāo huò qī, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄧ, / ] delivery period, #62,114 [Add to Longdo]
二手货[èr shǒu huò, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] secondhand, #62,171 [Add to Longdo]
次货[cì huò, ㄘˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] inferior goods; substandard products, #63,046 [Add to Longdo]
货仓[huò cāng, ㄏㄨㄛˋ ㄘㄤ, / ] a warehouse, #67,786 [Add to Longdo]
收货人[shōu huò rén, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, / ] addressee; person receiving mail, #72,783 [Add to Longdo]
货栈[huò zhàn, ㄏㄨㄛˋ ㄓㄢˋ, / ] a warehouse, #77,535 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
国際通基金[こくさいつうかききん, kokusaitsuukakikin] (n) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF = International Monetary Fund)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こうか, kouka] (n ) เหรียญ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あっか;あくか, akka ; akuka] (n) bad money [Add to Longdo]
は良を駆逐する[あっかはりょうかをくちくする;あくかはりょうかをくちくする, akkaharyoukawokuchikusuru ; akukaharyoukawokuchikusuru] (exp) (id) (See グレシャムの法則) when there is a legal tender currency, bad money drives out good money (Gresham's Law) [Add to Longdo]
遺棄[いきかもつ, ikikamotsu] (n) abandoned goods [Add to Longdo]
[えいか, eika] (n,adj-no) British currency; British goods [Add to Longdo]
[えんか, enka] (n) yen currency [Add to Longdo]
建;円建て[えんかだて, enkadate] (adj-f) yen-denominated (e.g. bond) [Add to Longdo]
欧州通基金[おうしゅうつうかききん, oushuutsuukakikin] (n) European Monetary Fund; EMF [Add to Longdo]
欧州通制度[おうしゅうつうかせいど, oushuutsuukaseido] (n) European Monetary System; EMS [Add to Longdo]
欧州通単位[おうしゅうつうかたんい, oushuutsuukatan'i] (n) (See エキュー) European Currency Unit; ECU [Add to Longdo]
[かきゃく, kakyaku] (n) freight and passengers [Add to Longdo]
客船[かきゃくせん;かかくせん, kakyakusen ; kakakusen] (n) combined cargo and passenger ship [Add to Longdo]
[かざい, kazai] (n) wealth; worldly goods [Add to Longdo]
[かしゃ, kasha] (n) freight car; van; (P) [Add to Longdo]
車渡し[かしゃわたし, kashawatashi] (n) free on rail; FOR [Add to Longdo]
[かしょく, kashoku] (n) money-making [Add to Longdo]
[かもつ(P);かぶつ, kamotsu (P); kabutsu] (n) (1) cargo; freight; (2) money or assets; (P) [Add to Longdo]
物運送[かもつうんそう, kamotsuunsou] (n) freight transport [Add to Longdo]
物駅[かもつえき, kamotsueki] (n) freight depot [Add to Longdo]
物自動車[かもつじどうしゃ, kamotsujidousha] (n) truck [Add to Longdo]
物室[かもつしつ, kamotsushitsu] (n) hold [Add to Longdo]
物車[かもつしゃ, kamotsusha] (n) freight car [Add to Longdo]
物船[かもつせん, kamotsusen] (n) freighter [Add to Longdo]
物便[かもつびん, kamotsubin] (n) freight [Add to Longdo]
物保険[かもつほけん, kamotsuhoken] (n) cargo insurance [Add to Longdo]
物輸送[かもつゆそう, kamotsuyusou] (n) freight traffic (transportation); freightage; shipment [Add to Longdo]
物列車[かもつれっしゃ, kamotsuressha] (n) freight train [Add to Longdo]
[かへい, kahei] (n,adj-no) money; currency; coinage; (P) [Add to Longdo]
幣価値[かへいかち, kaheikachi] (n) currency value; (P) [Add to Longdo]
幣学[かへいがく, kaheigaku] (n) numismatics [Add to Longdo]
幣経済[かへいけいざい, kaheikeizai] (n) monetary economy [Add to Longdo]
幣錯覚[かへいさっかく, kaheisakkaku] (n) money illusion [Add to Longdo]
幣数量説[かへいすうりょうせつ, kaheisuuryousetsu] (n) quantity theory of money [Add to Longdo]
幣制度[かへいせいど, kaheiseido] (n) currency system [Add to Longdo]
幣石[かへいせき, kaheiseki] (n) nummulite [Add to Longdo]
幣同盟[かへいどうめい, kaheidoumei] (n) monetary union [Add to Longdo]
[ばいか, baika] (n) (arch) shell money [Add to Longdo]
[がいか, gaika] (n) (1) foreign currency; foreign money; foreign exchange; (2) foreign goods; imported goods; (P) [Add to Longdo]
獲得[がいかかくとく, gaikakakutoku] (n) acquisition of foreign currency [Add to Longdo]
換算[がいかかんさん, gaikakansan] (n) foreign currency translation [Add to Longdo]
[がいかだて, gaikadate] (n) rate in foreign currency [Add to Longdo]
[がいかさい, gaikasai] (n) foreign currency bonds [Add to Longdo]
準備高[がいかじゅんびだか, gaikajunbidaka] (n) total amount of foreign currency reserves; foreign exchange reserves [Add to Longdo]
預金[がいかよきん, gaikayokin] (n) foreign currency deposit [Add to Longdo]
管理通制度[かんりつうかせいど, kanritsuukaseido] (n) managed currency system [Add to Longdo]
基軸通[きじくつうか, kijikutsuuka] (n) (principal) reserve currency [Add to Longdo]
[きか, kika] (n) (1) curiosity; rare item; rarity; (2) (See 好機) rare opportunity which could be beneficial [Add to Longdo]
可居;奇居くべし[きかおくべし, kikaokubeshi] (exp) You must seize every golden opportunity; Strike while the iron is hot; When you find a rare good buy, seize upon it for a future sale at a much higher price [Add to Longdo]
近似[きんじかへい, kinjikahei] (n) near money [Add to Longdo]
[きんか, kinka] (n) gold coin; (P) [Add to Longdo]
準備[きんかじゅんび, kinkajunbi] (n) gold reserve [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Can you exchange a 10000 yen note into 50 pence coins?1万円札を50ペンス硬に両替してくれませんか。
Give me 20 quarters and the rest in dimes.25セント硬20枚、残りは10セント硬でください。
Do you have any quarters?25セント硬をお持ちですか。
5 dollars in quarters and a dollar in dimes.5ドル分を25セント硬で、1ドル分を10セント硬で。
Go down the street for about five minutes, and you will see the Department store to the right.5分ばかりこの道を行けば、右手にその百店があります。
IMF stands for International Monetary Fund.IMFというのは国際通基金を表している。
They sell many types of food and grocery products.あそこでは多くのタイプの食品や雑を売っている。
A cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.アテネへ向かう一隻の物船が何の痕跡も残さずに地中海で沈没した。
When a currency depreciates, that has an inflationary effect on the economy of the country of the currency.ある通の価値が下がると、その国の経済にインフレの影響をもたらす。
Here are a few coppers.ここの数枚の銅がある。
I want to change this dollar bill into ten dimes.この1ドル紙幣を10セント硬10枚にしたいのですが。
Please change this bill into coins.このお札を硬に変えて下さい。
Change this dollar bill for ten dimes.このドル紙幣を10セント銀10個にくずしてください。
This aircraft company deals with freight only.この航空会社は物輸送だけを取り扱っています。
The three organizations are the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, and the General Agreement on Tariffs and Trade.この三つの機関とは国際通基金、国際復興開発銀行、関税・貿易一般協定である。
This vending machine won't accept 500 yen coins.この自動販売機に500円硬は使えない。
With the token they could only go to the company shop and buy food or clothing from that shop.この代用幣では、会社の直営店に行き、その店で食料品や衣料を買うことしかできませんでした。
This vending machine takes only hundred-yen coins.この販売機は百円硬しか使えない。
What these acts said was that it was illegal to pay someone in anything other than coin of the realm.この法律が定めたのは、法以外での賃金支給は違法だということです。
These coins are of little value.これらの硬はほとんど価値がない。
And the tokens he received as wages could only be spent at that shop.そして、賃金として得た代用幣はその店でしか使えませんでした。
The freight was insured against all risks.その物にはあらゆる危険に対する保険が掛けられた。
The date on the coin is 1921.その硬の日付は1921年です。
That aircraft company deals in freight only.その航空会社は物のみを扱っている。
I get most things at the stores.たいていの物は百店で買います。
Where can I get my money exchanged?どこで外の交換をすることができますか。
Where can we exchange yen into dollars?どこで邦をドルに変えられるか。
You must convert dollars into the local currency.ドルは現地通に交換しなければなりません。
The dollar was devalued against the Japanese currency from 360 yen to 308 yen.ドルは日本の通に対し1ドル360円から308円に切り下げられた。
Why do you need quarters?どんな事で25セント硬が必要ですか。
Almost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.ほとんど全ての社会が今日では、何らかの硬と紙幣に基づいた幣経済を持っている。
To begin with, the funds are not sufficient for running a grocery store.まず第1に、雑店を経営するには資金が不十分だ。
To begin with, the funds are not sufficient for running a grocery.まず第一に、雑店を運営するには資金が不十分だ。
Bad money drives out good.は良を駆逐する。
Britain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.英国の通危機は、政府がポンドの急落をくい止められなかったことをめぐる政治危機へと発展しました。
In 1971 the United Kingdom changed its currency to the decimal system.英国は、1971年にその幣制度を10進法に移行させた。
European currencies weakened against the dollar.欧州通はドルに対して弱くなった。
Freight cars were derailed and services suspended on the Chuo Line.車が脱線したため中央線は不通になった。
It is without justification that money has been called one of the greatest invention of man.幣が、人類最大の発明品のひとつだとこれまで呼ばれてきたのにも、十分な理由がある。
Money circulates through the banking system.幣は銀行制度を通じて流通する。
The exchange rates for foreign currency change daily.の為替レートは毎日変わる。
A man who has never gone to school may steal from a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.学校へ行ったことのない人は物自動車からものを盗みかねないが、大学教育を受けた人なら鉄道全部を盗みかねない。
As soon as he graduated, he went to work in his father's general store.学校をでるとすぐ彼は父親の雑屋に働きに出た。
The bill was paid in coin.感情は硬で支払われた。
The locomotive was pulling a long line of freight cars.機関車は長い物車の列を引っ張って走っていた。
There is a gold coin.があります。
The gold coin was much more valuable than was supposed.は思ったよりはるかに価値があった。
A coin rolled under the desk.が机の下に転がり込んだ。
A coin dropped out of his pocket.が彼のポケットから落ちた。
Because there's a red-throated loon on the coin.に「あび」がついてるからよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's new. Hit me on the head![CN] 是新奇 打我的頭 Yoyo (1965)
All right, currency.[JA] それでは、通 Kobol's Last Gleaming: Part 1 (2005)
I need two freight cars to take the cattle to the slaughterhouse, we are getting short on fodder so I'll have to sell a few heifers.[CN] 我需要兩節車把牛拉到屠宰場, 我們的飼料不夠了,所以要賣掉一些小牛. Closely Watched Trains (1966)
There is a cargo plane scheduled to depart lax at 8:00 pm to mexico city.[JA] 夜の8時発 L. A. 空港で チャーターした物輸送機は ―― The Italian Job (2003)
The way you beat up that grocer was masterly, Alec.[JA] 雑屋を殴ったのは 見事だったな アレック The Spy Who Came In from the Cold (1965)
That storekeeper killed him with a pitchfork.[JA] 雑屋が 干し草の熊手で 刺しやがったんで Rough Night in Jericho (1967)
What's your cargo?[CN] 你運的是? The Train (1964)
It's American as you can see. It is very soft and funny.[CN] 如你所見,這是美國,軟而且很有趣 Yoyo (1965)
Goods?[CN]  Fateless (2005)
You told me the Klingons were going to rendezvous with that freighter... -not destroy it.[JA] クリンゴンは物船を破壊しない だろうと言いましたね Affliction (2005)
Start the cargo transfer and prep Bay 3 for survivors.[JA] 物の移動を始めて 第3ベイを生存者に準備しましょう Episode #1.1 (2003)
I'II haul some baggage tomorrow[CN] 明天早上我要去車站搬 Zesshô (1975)
So why don't you help me out and go down into the cargo area and see about setting it up as a living space.[JA] だから、あなたも協力してちょうだい 物エリアに降りて 生活空間として 使えるようにしてもらいたいの Episode #1.1 (2003)
Crates from overseas have been moving through his factory, bypassing French customs.[JA] 海外から物はフランス税関をすり抜けて 奴の工場に入っています The Quiet American (2002)
I mean, uh, couldn't we stop off at a drugstore for a moment so that I could explain I'm being, uh, kidnapped?[CN] 我們可以在雜店停一下嗎? 好讓我向他們解釋我被... 綁架? North by Northwest (1959)
What is the cargo?[CN] 物是什麼 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
French money.[JA] フランスの通だ、 ロンドンで印刷したものではない La Grande Vadrouille (1966)
The Captain of the Astral Queen wants you to know that he's got nearly 500 convicted criminals under heavy guard in his cargo hold.[JA] アストラル・クイーンの船長が あなたにお知らせしておきたいと 500人近い既決の犯罪者が 武装警護の監視下で 物室に収容しているそうです Episode #1.2 (2003)
That's why we bought all this lovely junk. Come on.[CN] 所以我們買了這麼多可愛的舊. How to Steal a Million (1966)
A Rigelian freighter left orbit two hours after Phlox's abduction.[JA] ライジェリアの物船が誘拐事件の 2時間後に軌道を離れてます Affliction (2005)
{\bord0\shad0\alphaH3D}There's Harrods. You can get anything, from a hatpin to an elephant.[CN] 哈洛德百公司 在那裏什麼東西都可以買到 Joanna (1968)
That's what you are![CN] 你就是這種色! Black Belly of the Tarantula (1971)
This mornin', one of the new men, Toby Wheelock, started roughing up that storekeeper, McGivern.[JA] トビー・ウィーロックが 雑屋のマクギヴァンと やらかしたんでさ Rough Night in Jericho (1967)
And no pennies.[JA] 銅じぇねぇぞ! What's Up, Tiger Lily? (1966)
So that it doesn't get shaken up too much, they deliver it on carts pulled by oxen with long horns.[CN] 不能搖晃得太厲害 所以是用公牛拉的車來運輸 Pearls of the Deep (1965)
The freighter's warp trail has terminated.[JA] 物船のワープ痕跡は途切れています Affliction (2005)
The world would collapse if you couldn't tell the good people from the bad, the impostors from honest folk.[CN] 要是連好壞都不分 要是連冒牌和真才實學都不論 世界遲早完蛋 Pearls of the Deep (1965)
The Rigelian freighter.[JA] ライジェリアの物船は Affliction (2005)
Pier 1 imports.[JA] ピエロ・ワン輸入雑 The Blues Brothers (1980)
What if judges become doctors, or grocers ministers.[JA] もし裁判官が医者に 雑屋が大臣になったらどうなるでしょうか 8 Women (2002)
He announced to the hostess That she was a fraud[CN] 她告訴宴會女主人 她是個冒牌 My Fair Lady (1964)
Muskets and ammunition.[CN] 那要問問我們的船有什麼問題了 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
All the scattered pieces of the Aztec gold must be restored, and the blood repaid.[JA] まき散らした金をすべて 石櫃に戻し そこで血のあがないをするのだ Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Man, she looked as if she'd just been thrown off the crummiest freight train in the world.[JA] むさくるしい物列車から 放り出されたかのような容姿だ Detour (1945)
Long time ago, a cargo ship sunk.[JA] (夏子) 昔 物船の沈没事故があってね Umizaru (2004)
The cashier at the grocery store was most generous.[JA] 雑屋のレジ係が 一番お喋りでしたよ The Bridges of Madison County (1995)
Even if I did, it would not be centered on this degenerate trash.[CN] 就算是,我不會看上這些劣等 The Train (1964)
Maybe you'd sleep better in the Cargo Bay.[JA] - 物室の方がよく寝れるかもしれんな Babel One (2005)
This is something new.[CN] 這是新奇 Yoyo (1965)
I live with a fool![CN] 我跟蠢生活在一起! Courage for Every Day (1964)
You're such a stupid animal. Get out of my sight.[CN] 蠢,快滾開 The Singing Ringing Tree (1957)
Grocery, department store, it doesn't matter.[CN] 雜店,百店,這都不重要了 Riot in Cell Block 11 (1954)
A container facility? What?[JA] - 物窃盗か? Heat (1995)
I have a cargo to deliver to Germany. It's of vital importance.[CN] 我有非常重要的要運到德國 The Train (1964)
You owe me three farthings say the bells of St Martin's.[JA] あなたは 私に3枚の青銅を 借りている 1984 (1984)
A horse ain't a barge. Every extra pound counts.[CN] 馬不是駁船(運河、河流上運載客的大型平底船) 一分錢都不可以少 Father of a Soldier (1965)
- Traveling saleslady?[CN] -旅遊售小姐? The Naked Kiss (1964)
We should come out here in the van every Sunday.[CN] 說實話 現在有車了 我們為什麼不每週日都來玩呢? The Executioner (1963)
It was awful.[CN] 那種便宜 The Sisters (1969)
Soon as the decoy freighters arrive in the system, they'll break wireless silence.[JA] その一帯に囮物船が到着次第 無線で沈黙を破ります The Hand of God (2005)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記号[つうかきごう, tsuukakigou] currency sign, currency symbol [Add to Longdo]
編集用文字[つうかへんしゅうようもじ, tsuukahenshuuyoumoji] currency symbol [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[がいか, gaika] auslaendische_Gueter, auslaendische_Waehrung [Add to Longdo]
[ひゃっかてん, hyakkaten] Kaufhaus [Add to Longdo]
[こうか, kouka] Hartgeld, Muenze [Add to Longdo]
[か, ka] GUETER, GELD [Add to Longdo]
[かへい, kahei] -Muenze, -Geld [Add to Longdo]
幣価値[かへいかち, kaheikachi] Geldwert [Add to Longdo]
[かもつ, kamotsu] Gueter, Waren, Fracht, -Last [Add to Longdo]
[つうか, tsuuka] Waehrung [Add to Longdo]
[ぎんか, ginka] Silbermuenze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top