ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*纏める*

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 纏める, -纏める-
Japanese-English: EDICT Dictionary
考えを文章にまとめる;考えを文章に纏める[かんがえをぶんしょうにまとめる, kangaewobunshounimatomeru] (exp,v1) to put one's ideas in writing [Add to Longdo]
取りまとめる(P);取り纏める;取纏める[とりまとめる, torimatomeru] (v1,vt) (1) to collect; to gather; to compile; to assemble; (2) to arrange; to settle; (P) [Add to Longdo]
纏める[まとめる, matomeru] (v1,vt) (1) to collect; to put (it all) together; to integrate; to consolidate; to unify; (2) to summarize; to aggregate; (3) to bring to a conclusion; to finalize; to settle; to put in order; (4) to establish; to decide; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How is the deal gonna go down?[JA] 取引は どうやって纏めるんだ? Day 7: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*纏める*

 


  

 
纏める
  • (まとめる) (v1,vt) (1) to collect; to put (it all) together; to integrate; to consolidate; to unify; (2) to summarize; to aggregate; (3) to bring to a conclusion; to finalize; to settle; to put in order; (4) to establish; to decide; (P) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top