ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*索罗门*

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 索罗门, -索罗门-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
索罗门[Suǒ luó mén, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ, / ] Solomon (name); Solomon (Islands), #268,280 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On strings, Sophie Solomon, Perry Montague-Mason, Emlyn Singleton,[CN] 弦乐,苏菲·索罗门,佩里·蒙塔格·梅森,埃梅林·辛格顿 Easy Virtue (2008)
- Mark it down, Solomon.[CN] -标出来,索罗门 The Bone Collector (1999)
Excuse me, Mr. Rhyme, Kenneth Solomon.[CN] 对不起,莱姆先生 我是肯尼索罗门 The Bone Collector (1999)
Solomon![CN] 索罗门 The Cobbler (2014)
Solomon, put the box down, and mark them on the viewer as she calls them out.[CN] 索罗门,把箱子放下来 把她说的地址圈出来 The Bone Collector (1999)
Get to meet Aretha, Wilson Pickett, Solomon Burke."[CN] 这样就能遇到艾瑞莎 威尔逊·皮克特,索罗门·伯克 High Fidelity (2000)
Solomon, you get on to Hanson. He'll need about 20 guys.[CN] 索罗门,你去找韩森 叫他带20个手下 The Bone Collector (1999)
Throwyour keys to Amelia. Paulie, you and Solomon go with her.[CN] 把钥匙交给爱美莉雅 保利,你和索罗门陪她去 The Bone Collector (1999)
Captain Cheney, Detective Solomon.[CN] 钱尼队长,我是索罗门警探 The Bone Collector (1999)
Mark it down, Solomon.[CN] 标出来,索罗门 The Bone Collector (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top