ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*磁気共鳴画像*

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 磁気共鳴画像, -磁気共鳴画像-
Japanese-English: EDICT Dictionary
磁気共鳴画像[じききょうめいがぞう, jikikyoumeigazou] (n) magnetic resonance imaging; MRI [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
磁気共鳴画像[じききょうめいがぞう, jikikyoumeigazou] magnetic resonance imaging (MRI) [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

* 画像 *

 


  

 
 • (cí, ㄘˊ) magnetic; magnetism; porcelain [CE-DICT-Simplified]
 • (cí, ㄘˊ) magnetic; magnetism; porcelain [CE-DICT-Traditional]
 • (き) (n) (1) (See 気を逸らす) spirit; mind; heart; (2) (See 気が小さい) nature; disposition; (3) (See 気がない) motivation; intention; (4) (See 気が重い) mood; feelings; (5) atmosphere; essence; (P) [EDICT]
 • (ぎ) (suf) -like nature; -like disposition; -ish temperament [EDICT]
 • (け) (n,n-suf) (1) sign; indication; trace; touch; feeling; (n-pref) (2) somehow; for some reason; seeming to be [EDICT]
 • (げ) (suf) (uk) seeming; giving the appearance of; giving one the feeling of [EDICT]
 • (qì, ㄑㄧˋ) Japanese variant of 氣|气 [CE-DICT-Simplified]
 • (qì, ㄑㄧˋ) Japanese variant of 氣|气 [CE-DICT-Traditional]
 • (ごと;ぐち(ok)) (suf) (uk) including...; inclusive of; ...and all [EDICT]
 • (とも) (n,n-pref) (1) together with; (2) same; (suf) (3) (uk) both; all; neither; none; (4) (uk) including ...; (P) [EDICT]
 • (ども) (suf) (1) (hum) first-person plural (or singular); (2) second or third person plural (implies speaker is of higher status than those referred to); (P) [EDICT]
 • (むた;みた(共)) (n) (arch) (after noun+が, pronoun+の, etc.) together with ... [EDICT]
 • (gòng, ㄍㄨㄥˋ) common; general; to share; together; total; altogether [CE-DICT-Simplified]
 • (gòng, ㄍㄨㄥˋ) common; general; to share; together; total; altogether [CE-DICT-Traditional]
 • (míng, ㄇㄧㄥˊ) to cry (of birds) [CE-DICT-Traditional]
画像
 • (がぞう) (n) image; picture; portrait; (P) [EDICT]
 • (huà xiàng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄤˋ) portrait; portray [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top