ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*真珠湾*

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 真珠湾, -真珠湾-
Japanese-English: EDICT Dictionary
真珠湾[しんじゅわん, shinjuwan] (n) Pearl Harbor; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Τhe order to attack Pearl Ηarbor came from his office.[JA] 真珠湾攻撃の指令も 彼の所轄部門から発せられた Emperor (2012)
Pearl Harbor here, we're approximately here, and they, whatever they are, are somewhere in the middle.[JA] 真珠湾はここ 我々はこの辺り 彼等は中央に居て Battleship (2012)
at Ηirohito's side constantly from Pearl Ηarbor to Ηiroshima.[JA] 真珠湾攻撃から広島原爆投下に 至るまで常に天皇サイドについた Emperor (2012)
Did the Εmperor order the attack on Pearl Ηarbor?[JA] 天皇は真珠湾攻撃を 命令しましたか? Emperor (2012)
Because when the Japanese attacked Pearl harbor, I took it personal.[JA] 日本軍が真珠湾を攻撃した時 それを自分のこととして受け取り Hacksaw Ridge (2016)
Yet he gave permission for Pearl Ηarbor.[JA] しかし、彼は真珠湾攻撃に 許可を与えたではないか Emperor (2012)
After pearl harbour when they Were getting rounded up for internment neighbours offered to watch our home and business For us.[JA] 真珠湾攻撃のあと ハート・マウンテンの強制収容所に入れられることになって 近所の人が家と商売の面倒を見ててあげると言ってきた Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Τhree months before Pearl Ηarbor,[JA] 真珠湾攻撃の3か月前 Emperor (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
真珠湾[しんじゅわん, shinjuwan] Pearl_Harbour [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top