ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*瘫子*

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 瘫子, -瘫子-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瘫子[tān zi, ㄊㄢ ㄗ˙, / ] paralyzed person, #110,087 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She took him like taking medicine... and he's made her walk again.[CN] 嬴栋阳把高渐离当药引子用了一回 竟然使瘫子变成了常人 The Emperor's Shadow (1996)
Gao's music can make a cripple walk![CN] 渐离的琴声能使瘫子走路 The Emperor's Shadow (1996)
He is treating himself like a paralyzed person.[CN] 还真把自己当瘫子 If You Are the One 2 (2010)
He's very rich, but he is a cripple.[CN] 可怜呢他富可敌国 却是个瘫子 Reign of Assassins (2010)
Hey, 'Uncle Palsy'... come on, throw them before you... fucking keel over and die, old man.[CN] 嗨,老瘫子 快点,死之前你总得出手吧 来吧! The Cooler (2003)
One's paralyzed, and the other has that disgusting hand.[CN] 一个是瘫子 另一个的手讨人嫌 Blue Eyes of the Broken Doll (1974)
Another thing. Wang Wuxing is crippled.[CN] 还有啊,王五行是个瘫子 Postmen in the Mountains (1999)
Grow up.[CN] 小儿之见,你别看嬴栋阳是一个瘫子 The Emperor's Shadow (1996)
You mean we're risking our lives just so I can marry a cripple?[CN] 咱们王家几代人浴血奋战 就是为了给我娶一个瘫子 The Emperor's Shadow (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top