ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*略歴*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 略歴, -略歴-
Japanese-English: EDICT Dictionary
略歴[りゃくれき, ryakureki] (n) brief personal record; short curriculum vitae; short CV; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ogilvy blog, details as follows.[JA] "オジルビー略歴" 1984 (1984)
According to his Connectroid profile,[JA] 彼のコネクトロイド 略歴によると RAM (2014)
I know you very well. I read your personality profile.[JA] あなたを非常によく知っています、 あなたの個人略歴を読みました Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
And much more discreet. Her online profile is carefully managed.[JA] ネットの略歴は 慎重に管理されてる Firewall (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
略歴[りゃくれき, ryakureki] kurzer_Lebenslauf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top