ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*星河*

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 星河, -星河-
Japanese-English: EDICT Dictionary
星河[せいが;せいか, seiga ; seika] (n) (obsc) (See 天の川) Milky Way [Add to Longdo]
星河[ほしふぐ;ホシフグ, hoshifugu ; hoshifugu] (n) starry toado (pufferfish, Arothron firmamentum) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like floating on a sea of stars.[CN] 如同泛舟于星河之上 Savannah (2013)
IT WAS A STAGE, MINIATURES,[CN] 亚当·瓦尔德斯 MPC视觉特效总监 (指环王/纳尼亚传奇/星河战队) Side by Side (2012)
Service guarantees citizenship.[CN] "星河舰队Ⅲ掠夺者" -=剧终=- Sokidon Proudly Presents Starship Troopers 3: Marauder (2008)
As we step away, our sun gradually fades to become just one dot in a sea of stars.[CN] 随着视野的扩展 我们的太阳变得微不足道 成为星河中的一个点 Wonders of the Universe (2011)
We are here to announce the opening of Universal Astro Ball.[CN] 我们在此宣布 宇宙星河球场正式奠基 Underdogs (2013)
"Yet one starlit night, The Shadow heard a different voice.[CN] "然而在星河灿烂的某夜,暗影听到了另外的声音 Inkheart (2008)
Follow the stars beyond the galaxy.[CN] 沿着"星河"旁的"星星" Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
"Take the stars beyond the galaxy."[CN] 沿着星河找到星星 Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
Are you talking about the aliens from the other galaxy, the ones that took Chloe and Rush?[CN] 你说的是不是另外那个星河系的外星人 掳走Chloe和Rush的那些人 Trial and Error (2010)
Are you the smile of thousands of stars?[CN] 你的微笑有如浩渺星河 Enthiran (2010)
You guys go to Sing Long and take a look.[CN] 你们去星河看看 PTU (2003)
The aliens from the other Galaxy, they, uh, catch up to us, they surround the ship, and then they ask me to hand over Chloe.[CN] 就是另外一个星河系的外星人 他们追上了我们 包围了命运号 他们要我交出Chloe Trial and Error (2010)
Hollywood luxury apartments, Vantage View...[CN] 她住在好莱坞星河明居... Hollywood Hong-Kong (2001)
" You burn away my disguise and galaxies fall "[CN] "你烧掉了我的伪装,让星河落下" Urbania (2000)
Universal Astro[CN] 宇宙星河球场的揭幕战 Underdogs (2013)
I'm sure you get this all the time... but your part in Starsh/p Troopers truly, truly changed my life.[CN] 我也知道常常有人这么说... 可您在《星河战队》的角色深深的改变了我的人生 Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Universal Astro Ball, conceived, planned and funded by be a wonderful for whom this city has been mother and father.[CN] 宇宙星河球场 由一位出生与成长于 这个小镇的伟人 Underdogs (2013)
NOWWEWERESTILLSHOOTING ON FILM.[CN] 第五元素 1997 星河战队 1997 Side by Side (2012)
Throughout the inanimate vastness of space...[CN] 星河舰队长官的讯息... Transformers (2007)
Oswin Oswald, Junior Entertainment Manager, Starship Alaska.[CN] OSWIN奥斯瓦尔德,少年娱乐 经理,星河阿拉斯加。 Asylum of the Daleks (2012)
Because we're members of the Play-Tone galaxy of stars.[CN] 因为我们是普利通星河的一部分 That Thing You Do! (1996)
♪ Just a speck of dust within the galaxy ♪[CN] 只是浩瀚星河中的飘渺尘埃 Begin Again (2013)
OF EFFORT TO MAKE MY IMAGES THE WAY I HAVE THEM IN MIND, AND[CN] 乔司·维克诺 摄影师 (潜艇风暴/全面回忆/星河战队) 就是为了使我脑中的影像成真 Side by Side (2012)
It's looked upon... as an infectious disease in some galaxies.[CN] ...在别的星河认为是 会传染的疾病 Men in Black (1997)
- The Galaxy.[CN] - 星河 - 對,就是那兒 Michael Clayton (2007)
And today we can see small streams of stars that are left over from the most recent mergers that have formed the Milky Way galaxy.[CN] 今日我们仍能见到细小的星河 那是在吞食下形成银河系的时候 遗留下来的痕迹 Galaxies (2010)
♪ As we fell into the light ♪[CN] 当我们堕入星河 Waiting for Forever (2010)
Beyond the Galaxy Theatre.[CN] 在星河剧场旁 Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
They thought the second we were clear of the system we'd be on our merry way and leave them holding the bag.[CN] 他们认为一旦我们脱离那个星河系后 They thought the second we were clear of the system 我们就会把麻烦扔给他们不管 自己欢快跑路 we'd be on our merry way and leave them holding the bag. Deliverance (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top