ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*新聞*

   
184 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 新聞, -新聞-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新闻[xīn wén, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] news, #712 [Add to Longdo]
新闻发布会[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
新闻发布会[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
新闻界[xīn wén jiè, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] the press; the media, #15,381 [Add to Longdo]
新闻记者[xīn wén jì zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] journalist, #24,999 [Add to Longdo]
朝日新闻[Cháo rì Xīn wén, ㄔㄠˊ ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Asahi Shimbun (Japanese newspaper), #35,675 [Add to Longdo]
新闻稿[xīn wén gǎo, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄍㄠˇ, 稿 / 稿] press release, #38,423 [Add to Longdo]
新闻处[xīn wén chù, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨˋ, / ] news service; information agency, #38,979 [Add to Longdo]
读卖新闻[Dú mài xīn wén, ㄉㄨˊ ㄇㄞˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Yomiuri Shimbun (Japanese newspaper), #39,215 [Add to Longdo]
新闻自由[xīn wén zì yóu, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄧㄡˊ, / ] freedom of the press, #51,834 [Add to Longdo]
中国新闻社[Zhōng guó Xīn wén shè, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄕㄜˋ, / ] China News Service, #74,568 [Add to Longdo]
朝鲜中央新闻社[Cháo xiǎn zhōng yāng xīn wén shè, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄕㄜˋ, / ] Korean Central News Agency (KCNA, North Korea), #406,014 [Add to Longdo]
中国新闻网[Zhōng guó xīn wén wáng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˊ, / ] China News Service (ChinaNews) [Add to Longdo]
信报财经新闻[xìn bào cái jīng xīn wén, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄠˋ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Hong Kong Economic Journal [Add to Longdo]
博讯新闻网[Bó xùn xīn wén wǎng, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, / ] Boxun, US based dissident Chinese news network [Add to Longdo]
政府新闻处[zhèng fǔ xīn wén chù, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨˋ, / ] information services department [Add to Longdo]
新闻主播[xīn wén zhǔ bō, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄓㄨˇ ㄅㄛ, / ] newsreader; anchor [Add to Longdo]
新闻出版总署[xīn wén chū bǎn zǒng shǔ, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄕㄨˇ, / ] Press and publication administration; PRC state censorship organization [Add to Longdo]
新闻周刊[Xīn wén Zhōu kān, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄓㄡ ㄎㄢ, / ] Newsweek magazine [Add to Longdo]
新闻媒体[xīn wén méi tǐ, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ, / ] news media [Add to Longdo]
新闻学[xīn wén xué, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] journalism [Add to Longdo]
新闻工作者[xīn wén gōng zuò zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, / ] journalist [Add to Longdo]
新闻发言人[xīn wén fā yán rén, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] spokesman [Add to Longdo]
新闻组[xīn wén zǔ, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄗㄨˇ, / ] newsgroup [Add to Longdo]
新闻网[xīn wén wǎng, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, / ] news agency [Add to Longdo]
新聞週刊[Xīn wén Zhōu kān, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄓㄡ ㄎㄢ, ] Newsweek magazine; also written 新聞周刊|新闻周刊 [Add to Longdo]
日本经济新闻[Rì běn Jīng jì Xīn wén, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Nikkei Shimbun, Japanese equivalent of Financial Times [Add to Longdo]
有线新闻网[yǒu xiàn xīn wén wǎng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 线 / ] Cable Network News; CNN [Add to Longdo]
标题新闻[biāo tí xīn wén, ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] headline news; title story [Add to Longdo]
每日新闻[Měi rì Xīn wén, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Mainichi Shimbun, a Japanese daily newspaper [Add to Longdo]
美国有线新闻网[Měi guó yǒu xiàn xīn wén wǎng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 线 / ] Cable Network News; CNN [Add to Longdo]
头条新闻[tóu tiáo xīn wén, ㄊㄡˊ ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] headline [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
新聞[しんぶん, shinbun] (n) หนังสือพิมพ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
朝日新聞[あさひしんぶん, asahishinbun] (n name org uniq) ชื่อของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น
新聞記者[しんぶんきしゃ, shinbunkisha] (n ) นักหนังสือพิมพ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
スポーツ新聞[スポーツしんぶん, supo-tsu shinbun] (n) sporting newspaper; (P) [Add to Longdo]
ハンギョレ新聞[ハンギョレしんぶん, hangyore shinbun] (n) Hankyoreh (Korean daily newspaper) [Add to Longdo]
悪徳新聞[あくとくしんぶん, akutokushinbun] (n) irresponsible newspaper [Add to Longdo]
英字新聞[えいじしんぶん, eijishinbun] (n) English-language newspaper [Add to Longdo]
外字新聞[がいじしんぶん, gaijishinbun] (n) foreign-language newspaper [Add to Longdo]
学校新聞[がっこうしんぶん, gakkoushinbun] (n) school paper [Add to Longdo]
競馬新聞[けいばしんぶん, keibashinbun] (n) racing form; racing (news)paper [Add to Longdo]
新聞[ふるしんぶん, furushinbun] (n) old newspapers [Add to Longdo]
御用新聞;ご用新聞[ごようしんぶん, goyoushinbun] (n) a government newspaper or organ [Add to Longdo]
産経新聞[さんけいしんぶん, sankeishinbun] (n) Sankei newspaper [Add to Longdo]
小型新聞[こがたしんぶん, kogatashinbun] (n) tabloid [Add to Longdo]
新聞[こしんぶん, koshinbun] (n) (1) (See 大新聞) type of newspaper from the Meiji era; (2) minor journal; local newspaper [Add to Longdo]
新聞[しんぶん, shinbun] (n,adj-no) newspaper; (P) [Add to Longdo]
新聞に載る[しんぶんにのる, shinbunninoru] (exp,v5r) to appear in the newspaper [Add to Longdo]
新聞[しんぶんや, shinbunya] (n) (1) newspaper stand; newspaper seller; paper carrier; (2) newspaper reporter [Add to Longdo]
新聞学問[しんぶんがくもん, shinbungakumon] (n) knowledge gained (information acquired) from newspapers [Add to Longdo]
新聞記事[しんぶんきじ, shinbunkiji] (n) newspaper story (article, account); (P) [Add to Longdo]
新聞記者[しんぶんきしゃ, shinbunkisha] (n) newspaper reporter [Add to Longdo]
新聞[しんぶんぎょう, shinbungyou] (n) the newspaper industry [Add to Longdo]
新聞広告[しんぶんこうこく, shinbunkoukoku] (n) newspaper advertisement [Add to Longdo]
新聞[しんぶんし, shinbunshi] (n) newsprint; newspaper; (P) [Add to Longdo]
新聞紙上[しんぶんしじょう, shinbunshijou] (n) the press; (in the) newspapers [Add to Longdo]
新聞辞令[しんぶんじれい, shinbunjirei] (n) Appointment conjecturally reported in a newspaper; announcement of an appointment which is (turns out to be) mere press speculation [Add to Longdo]
新聞[しんぶんしゃ, shinbunsha] (n) newspaper company; (P) [Add to Longdo]
新聞[しんぶんだね, shinbundane] (n) news source or topic [Add to Longdo]
新聞受け[しんぶんうけ, shinbun'uke] (n) newspaper slot; newspaper box [Add to Longdo]
新聞配達[しんぶんはいたつ, shinbunhaitatsu] (n) (newspaper) carrier; newspaper (delivery) boy (girl); new [Add to Longdo]
新聞売り[しんぶんうり, shinbun'uri] (n) newspaper-seller; newsboy; newspaper vendor [Add to Longdo]
新聞発表[しんぶんはっぴょう, shinbunhappyou] (n,vs) (issuing) a press release [Add to Longdo]
新聞販売店[しんぶんはんばいてん, shinbunhanbaiten] (n) news dealer's shop; newsagent's shop [Add to Longdo]
新聞[しんぶんほ, shinbunho] (n) newspaper distributor [Add to Longdo]
新聞倫理綱領[しんぶんりんりこうりょう, shinbunrinrikouryou] (n) Japan's press code (developed in 1946) [Add to Longdo]
新聞[あかしんぶん, akashinbun] (n) scandal sheet; gutter press [Add to Longdo]
新聞[おおしんぶん;だいしんぶん, ooshinbun ; daishinbun] (n) (1) (See 小新聞) type of newspaper from the Meiji era (characterized by its use of political commentary written in literary language); (2) major newspaper [Add to Longdo]
朝日新聞[あさひしんぶん, asahishinbun] (n) Asahi (newspaper) [Add to Longdo]
朝日新聞[あさひしんぶんしゃ, asahishinbunsha] (n) Asahi newspaper company [Add to Longdo]
電子新聞[でんししんぶん, denshishinbun] (n) {comp} electronic newspaper [Add to Longdo]
日刊新聞[にっかんしんぶん, nikkanshinbun] (n) daily paper [Add to Longdo]
日経新聞[にっけいしんぶん, nikkeishinbun] (n) Nikkei (newspaper) (abbr. of Nippon Keizai) [Add to Longdo]
新聞[かべしんぶん, kabeshinbun] (n) wall newspaper; wall poster [Add to Longdo]
邦字新聞[ほうじしんぶん, houjishinbun] (n) newspaper in Japanese; Japanese-language newspaper [Add to Longdo]
毎日新聞[まいにちしんぶんしゃ, mainichishinbunsha] (n) Mainichi Newspapers Co. Ltd [Add to Longdo]
有力新聞[ゆうりょくしんぶん, yuuryokushinbun] (n) leading newspaper; prestigious newspaper [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Any good news in today's paper?" "No, nothing in particular."「今日の新聞にいいニュース何かある?」「いや、特にないね」
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.1906年のある日、タッド・ドーガンという名の新聞漫画家が野球の試合を見に行った。
Let me read the paper when you have finished with it.あなたが済んだらその新聞を僕に読ませて下さい。 [M]
What papers do you take in?あなたはどの新聞をとっていますか。
Have you ever subscribed to any English language newspaper?あなたは英字新聞を定期購読したことがありますか。
Have you read today's paper?あなたは今日の新聞を読みましたか。
The man answer the description in the news.あの男は新聞と一致する。
That store sells newspaper and magazine.あの店では新聞と雑誌を売っている。
I don't read newspapers much.あまり新聞を読んでいない。
I found my lost dog by means of notice in the paper.いなくなった犬を新聞広告によってみつけた。
We take a newspaper.うちは新聞を購読しています。
We take the Asahi and Yomiuri.うちは朝日新聞と読売新聞を購読しています。
Father is in the habit of reading the paper before breakfast.お父さんは朝食に新聞を読む習慣がある。
My dad has a look at the newspaper every morning.お父さんは毎朝新聞に目を通す。
Who put this paper here?ここにこの新聞を置いたのは誰でしたか。
This paper has a large circulation.この新聞は購読者が多い。
The newspaper began to lose readers when it dispensed with one of its most popular writers.この新聞は最も人気のある筆者をはずしてから、読者数を減らし始めた。
This local newspaper is published once a week.この地方新聞は週に1回発行される。
This story appeared serially in the Asahi.この物語は朝日新聞に連載された。
Mr Ogata, the author of this book, used to be a newspaperman.この本を書いた緒方氏は元新聞記者である。
This is a daily newspaper.これは日刊新聞です。
John was mentioned in the paper.ジョンのことが新聞に出ていた。
And a tall man dressed in black reading a newspaper.そしてもう一人、黒い服を着た長身の男が新聞を読んでいた。
Could you hand me the newspaper on the table?そのテーブルの上の新聞を手渡してもらえませんか。
The article was an invitation for public protest against the newspaper.その記事はその新聞社に対する大衆の抗議を誘った。
The reporter filed his story just before the paper went to press.その記者は新聞が印刷される直前に記事を送った。
The accident is reported in today's paper.その事故はきょうの新聞に報道されている。
The information was given away to the newspaper prior to the announcement.その情報は発表するより先に新聞に漏れた。
I slipped on the paper and hurt my leg.その新聞で転んで足を痛めた。
The paper didn't carry the story.その新聞にその記事は載らなかった。
The circulation of the newspaper is only one-third that of its competitor.その新聞の発行部数は競争紙の三分の一に過ぎない。
Are you through with the newspaper?その新聞は空きましたか。
The paper published a profile of its new editor.その新聞は新しい主筆のプロフィールを載せた。
The newspaper called for the government to stop inflation.その新聞は政府にインフレを止めるように求めた。
The newspaper has a large circulation.その新聞は発刊部数が多い。
The newspaper alleged his involvement in the crime.その新聞は彼の犯罪への掛かり合いを主張した。
Please give me the paper when you have done with it.その新聞を読み終えたら私にください。
The newsman has a nose for news.その新聞記者はニュースを嗅ぎつける鋭い勘を持っている。
The newspaper company has ten aircraft.その新聞社は航空機を10機持っている。
The newspaper recalled the special correspondent to the main office in Tokyo.その新聞社は特派員を東京本社に呼び戻した。
The boy found the big box contained nothing but old newspapers.その大きなはこには古新聞しか入ってないのを、少年は発見した。
The means of communication can include letters, magazine and newspaper advertisements, radio and television commercials, and telephone marketing, as well as catalogs.その伝達の方法には、カタログはもちろんであるが、手紙、雑誌や新聞による広告、ラジオやテレビのコマーシャル、電話による買い物なども含めることが出来る。
It was just something I read in a newspaper.それはまさに私が新聞で読んだものだった。
It came out in yesterday's Sankei.それは昨日の産経新聞に掲載された。
It's a very good newspaper, isn't it?たいへん立派な新聞ですね。
Can I have a look at your newspaper?ちょっと新聞を見せてもらえませんか。
Some people read the newspaper while watching television.テレビを見ながら新聞を読む人もいる。
What papers do you take?どこの新聞をとっていますか。
Which newspaper do you work for?どちらの新聞社にお勤めですか。
A full description of him has been circulated in every newspaper.どの新聞にも彼の詳しい人相書きが載った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Poor people don't buy papers?[JA] 貧しい人は新聞を 買わないからですか? Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
We know her from the newsreels.[CN] 我們從新聞影片上看到了她 Man of Marble (1977)
But you tell me something about how you used to write your newspaper articles.[CN] 跟我說說 你是怎麼寫新聞稿的吧 Pearls of the Deep (1965)
- Any news?[CN] 有新聞嗎? The Executioner (1963)
The rest is in the archives, shot by a newsreel photographer.[CN] 其餘的在檔案館 是個新聞紀錄片攝影師拍的 Man of Marble (1977)
I take my shower during the news...[CN] 新聞的時間 去洗澡 The Mother and the Whore (1973)
Give me the paper.[JA] 新聞 見せて Colossal (2016)
I remember the photo in all the papers.[JA] 全ての新聞に あなたの写真が... Inside (2015)
Is that the, uh, Citizen?[JA] それ新聞か? Race (2016)
I saw his picture being taken down in a newsreel.[CN] 我見過關於他的新聞圖片 Man of Marble (1977)
We don't need to grab headlines via protests anymore.[JA] もはや新聞ダネに なる事もない Fast (2016)
And when I had nothing to write about, then I used to manufacture news items by myself.[CN] 當我無話可寫時... 我就自己製造新聞報導 Pearls of the Deep (1965)
Evening News ... 19th just released from prison[CN] 晚間新聞... 十九號剛出獄 Hra o jablko (1977)
I read the papers.[JA] 新聞を見たよ Race (2016)
I'm afraid that this...[JA] 新聞に真実を書かれて 怖がってる Sing (2016)
- In a suit?[CN] 這可是個好新聞 Four Seasons: Natsuko (1980)
I read it in the papers[CN] 她的新聞經常都會見報的 Qian zuo guai (1980)
My father could not afford books growing up.[JA] 新聞を買えなかったからー Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
I have a pain in my stomach.[CN] 288)\be1}接著是下一則新聞... 288)\be1}我的胃很痛啊 The Rendezvous (1972)
On the 20th, the underground paper editor, Nikitenko, was arrested.[CN] 20日地下新聞的編輯者被捕了 A Slave of Love (1976)
He seems to know a lot about important people, and everything that's going on lately.[CN] 他讓我感覺他知道很多關於重要人物的事 現在出現在新聞裏的這些人 Le Pont du Nord (1981)
Too bad we can't give them this headline.[JA] 新聞の見出しにできなくて 残念だ Stalker's Prey (2017)
He hasn't seen you. He's reading his paper.[JA] 新聞を見ている... Allied (2016)
The only thing you want is to sell this to your goddamn network.[CN] 其實你只不過想這個 新聞賣得好一點 Punishment Park (1971)
Newsreels LEONID EIDLIN Editing VALENTINA KULAGINA[CN] 新聞片: 列奧納多•艾德林 剪輯: 瓦倫蒂娜•庫拉吉娜 Siberiade (1979)
- Hot dog![CN] 大新聞! Adam's Rib (1949)
I need somebody to take some topless shots of Donna for this Page 3 competition they're running in The Sun.[JA] タブロイド新聞に トップレス写真を応募する Close Encounters (2017)
I just don't particularly want to see Donna's or anyone's tits splashed across my newspaper.[JA] 新聞で乳首を見たくない Close Encounters (2017)
Mr. Goddard, don't forget your paper.[JA] ゴダードさん 新聞を忘れないで下さい Helen (2015)
The weekly newsmagazine.[CN] 新聞性週刊 Apocalypse Now (1979)
Hillary Brown, ABC News, aboard the attack aircraft carrier USS Hancock, in the South China Sea.[CN] 這是海利. 布朗為ABC新聞 在南中國海,克號報道 The Deer Hunter (1978)
0Opm. KBCR News.[CN] 00 , KBCR新聞 Punishment Park (1971)
Quite a lot about me in it. I guess that's why. Yes, I'll bet.[CN] 因為有許多我的新聞 Adam's Rib (1949)
We've got lots of news![CN] 好多新聞呢! Wings (1966)
- Any news?[CN] 有什麼新聞嗎? The Executioner (1963)
Okay, or the newspaper?[JA] なら新聞は? The Nice Guys (2016)
And if I'm forced to it, I'll tell my story to the press.[CN] 如果強迫我, 我就告訴新聞界所有的故事 The Chairman (1969)
In all the newspapers in Calcutta[JA] カルカッタの全ての新聞 Lion (2016)
We will feature her online and in the paper, but we need images, we need video, we need an interview, and exclusive content.[JA] 彼女をオンラインと新聞で 主役にしましょう。 しかし、画像が必要です。 映像が必要だし、インタビューと独占的な 内容が必要だわ。 Pilot (2015)
You used to wear newspapers in your shoes.[JA] お前はよく 靴の中に新聞紙詰めてた Captain America: Civil War (2016)
We have published it in the newspaper[JA] 新聞にも載せた Lion (2016)
Newspapers referred to him as a genius child actor. -Wow. -Is that right?[JA] (山里)新聞に"天才子役"って 出てましたね Eenie Meenie Miney Mo (2015)
And if you don't believe me, just read his daddy's newspapers.[JA] 信じられない? だったら 彼のパパの新聞を読んでください Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016)
I got a real scare.[CN] 這新聞把我嚇了一跳 The Executioner (1963)
You woo and aww in front of the newspapers and he's validated by Africa's favourite son.[JA] あなたは新聞の前で 懇願し畏敬する そして 彼はアフリカのお気に入りの 息子によって認められる The Legend of Tarzan (2016)
You're Roger Thornhill of Madison Avenue and you're wanted for murder on every front page in America.[CN] 而且你是全美各大報 頭版新聞的通緝殺人犯 North by Northwest (1959)
The kind that makes headlines...[JA] 新聞 載っちゃうやつですよね? (徳井)これ もう そうですね Heating Up for Someone Else (2015)
This is a Special Announcement: At 12:00 midnight.[CN] 特別新聞報告,今晚十二點正 Ye jing hun (1982)
Here is Report Radio.[CN] 廣播新聞! La Poison (1951)
Evening News ...[CN] 晚間新聞... Hra o jablko (1977)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
新聞[しんぶん, shinbun] newspaper [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
新聞[しんぶん, shinbun] Zeitung [Add to Longdo]
新聞[しんぶんし, shinbunshi] Zeitung, Zeitungspapier [Add to Longdo]
日刊新聞[にっかんしんぶん, nikkanshinbun] Tageszeitung [Add to Longdo]
邦字新聞[ほうじしんぶん, houjishinbun] Japanische_Zeitung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top