ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*手心里*

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 手心里, -手心里-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手心里[shǒu xīn li, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄌㄧ˙, / ] hollow of one's hand [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had them all in my hand.[CN] 都在我手心里攥着呢 White Sun of the Desert (1970)
when I held you in my hands for the first time..[CN] 当我第一次把你捧在手心里... Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)
In two days I'll have her in Seville, dancing flamenco.[CN] 在特利亚纳那几天我可是把她牢牢握在手心里 Spanish Affair (2014)
See if you can get him to floss.[CN] 看你能不能把他捏在手心里 The Will (1999)
What, was I to carry her in my hands?[CN] - 我总不能把娜塔莎老捧在手心里 Ukroshcheniye ognya (1972)
I've still got my hands on him.[CN] 他还仍然在我的手心里 The Enforcer (1951)
Your heart can fit right in my hand.[CN] 你的心脏能够在我的手心里跳动. Tadpole (2000)
I mean, you know, you want to tell... you want to get it off your chest.[CN] 瞧,有些事,总是从手心里摆脱掉 我的意思是,你很想说出来。 。 Happy Endings (2005)
This Mr Jones, I fear, still runs in your head.[CN] 这个琼斯先生 还在你手心里 Tom Jones (1963)
See what you want, grab it by the balls.[CN] 你要的东西 一定要紧紧攥在手心里 Gold Mine (2005)
I own these bollocks.[CN] 你们的蛋蛋都在我手心里 RocknRolla (2008)
Because they're cute and they're little and you can hold them:[CN] 老鼠很可爱啊 小小的个子你可以捧在手心里 The House Bunny (2008)
He always writes his number on a girl's hand when he's drunk.[CN] 他一喝多了 就往女孩手心里写电话号码 Be There or Be Square (1998)
Now that the Princes of Mourne have left their stronghold their vulnerabilities are in your hands.[CN] 现在莫尼的王子们离开了他们的堡垒 他们就在你的手心里 Your Highness (2011)
So Ethan's got you loo?[CN] 这么说 伊森也把你攥在手心里了? The Samaritan (2012)
In the meantime, make it very, very clear to our dive master that I'm holding his girlfriend's life in the palm of my hand.[CN] 与此同时 跟我们的潜水教练好好提个醒 他女朋友的命可捏在我手心里 Into the Blue 2: The Reef (2009)
I feel her hand in yours.[CN] 我感到她的手在你的手心里 Lovers of the Arctic Circle (1998)
Drop some oil on your hands.[CN] 把油倒手心里 If You Are the One 2 (2010)
Cut it out and put it in his fucking hands.[CN] 切下来 他妈的放到他手心里 Chapter 26 (2014)
Each time his wound throbs, Manech feels Mathilde's heart in his palm.[CN] 只要伤口一痛,马涅克就感到 犸蒂德的心在他手心里扑通跳 A Very Long Engagement (2004)
You see what you want, you grab it by the balls.[CN] 你要的东西 一定要紧紧攥在手心里 Gold Mine (2005)
He gets 'em right here.[CN] 把他们玩在手心里 Catch and Release (2004)
Like Colonel Nonaka in 1936?[CN] 不论日本还是韩国 都不过是在美国手心里的猴子罢了 KT (2002)
If we don't move fast, we'll lose it, either to the Cubans or the Brits or the next bunch that want their grubby paws on it.[CN] 这是我的家 要不赶快行动就会失去他 落在外国人,英国人 或者别的什么人手心里 Water (1985)
The one who will hold this burning coal on his palm... with be the real son.[CN] 谁能把这些燃烧的炭捏在手心里 谁就是真的儿子 Paheli (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top