ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*我们对斥责罪过已经感到厌倦跟恶心了.我们要废除它*

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 我们对斥责罪过已经感到厌倦跟恶心了.我们要废除它, -我们对斥责罪过已经感到厌倦跟恶心了.我们要废除它-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're gettin' sick and tired of scolding' sin. We're gonna abolish it![CN] 我们对斥责罪过已经感到厌倦跟恶心了.我们要废除它 Elmer Gantry (1960)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*我们 (wǒ men) (duì)斥责 (chì zé)罪过 (zuì guo)已经 (yǐ jīng)感到 (gǎn dào)厌倦 (yàn juàn) (gēn)恶心 (ě xīn) (le)我们 (wǒ men) (yāo)废除 (fèi chú) ()*

 


  

 
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT]
 • (duì, ㄉㄨㄟˋ) couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right [CE-DICT]
斥责
 • (chì zé, ㄔˋ ㄗㄜˊ) to denounce [CE-DICT]
罪过
 • (zuì guo, ㄗㄨㄟˋ ㄍㄨㄛ˙) sin; offense [CE-DICT]
已经
 • (yǐ jīng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ) already [CE-DICT]
感到
 • (gǎn dào, ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ) to feel; to sense; to have the feeling that; think that; to move; to affect [CE-DICT]
厌倦
 • (yàn juàn, ㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ) dreary; to tired of; to be weary of [CE-DICT]
 • (gēn, ㄍㄣ) heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to) [CE-DICT]
恶心
 • (ě xīn, ㄜˇ ㄒㄧㄣ) nausea; to feel sick; disgust; nauseating [CE-DICT]
 • (è xīn, ㄜˋ ㄒㄧㄣ) bad habit; vicious habit; vice [CE-DICT]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT]
废除
 • (fèi chú, ㄈㄟˋ ㄔㄨˊ) abolish; abrogate; repeal [CE-DICT]
 • (tā, ㄊㄚ) it (used for things) [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top