ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*库页岛*

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 库页岛, -库页岛-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
库页岛[Kù yè dǎo, ㄎㄨˋ ㄧㄝˋ ㄉㄠˇ, / ] Kuril Islands (chain between Kamchatka and Hokkaido), #93,820 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's two zones on the southern end. Then you have your bailout.[CN] 不行 我告诉过你了 库页岛上不能有 Chapter 45 (2016)
If Skinner's headings are correct we will pass through the treacherous Straits of Tartary and enter the Amur River, which empties out into the frozen lakes of Mongolia, virtually inaccessible to outsiders.[CN] 如果Skinner所指的航向没错 我们将会通过变幻莫测的Tartary海峡 ( Tartary海峡: 地处太平洋西北 位于库页岛与西伯利亚大陆之间 ) The League of Extraordinary Gentlemen (2003)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*库页岛 (Kù yè dǎo)*

 


  

 
库页岛
  • (Kù yè dǎo, ㄎㄨˋ ㄧㄝˋ ㄉㄠˇ) Kuril Islands (chain between Kamchatka and Hokkaido) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top