ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*刘少奇*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 刘少奇, -刘少奇-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刘少奇[Liú Shào qí, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄠˋ ㄑㄧˊ, / ] Liu Shaoqi (1898-1969), Chinese communist leader, a martyr of the Cultural Revolution, #9,941 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Liu Shaoqi, President of the People's Republic of China, welcomes Vice-President João Goulart.[CN] 中华人民共和国主席,刘少奇 Liu Shaoqi, President of the People's Republic of China, 欢迎若昂・古拉特副总统。 welcomes Vice Jango (1984)
"like Liu Shaoqi and Peng Duhuai and other former top leaders[CN] 刘少奇和彭德怀老一辈等中共高级领导人 Petition (2009)
The 5th National Assembly announces the rehabilitation of Comrade Liu Shaoqi[CN] 五中全会庄严的向全党和全国人民宣告 为刘少奇同志平反表明了 党决心恢复毛泽东思想的本来面目 Platform (2000)
Honour to Comrade Liu Shaoqi![CN] 刘少奇同志永垂不朽 沿着校园熟悉小路 Platform (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top