ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*乾き*

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 乾き, -乾き-
Japanese-English: EDICT Dictionary
乾き[かわき, kawaki] (n) drying; dryness [Add to Longdo]
乾ききる[かわききる, kawakikiru] (v5r) (1) to drain dry; to dry out; (2) to scorch [Add to Longdo]
乾きの早い[かわきのはやい, kawakinohayai] (adj-i) fast drying (clothes) [Add to Longdo]
乾き[なまがわき, namagawaki] (n) half-dried [Add to Longdo]
乾き[はんかわき, hankawaki] (n) half dry [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Its branches are dry, its trunk old and twisted.[JA] 枝は乾き 幹はねじれて古くなっている Pan's Labyrinth (2006)
If the track starts to dry out, the wet-weather tyres will no longer be as quick.[JA] トラックが乾きはじめれば ウェット・タイヤでは そう速くは走れません Rush (2013)
Until the sun rises in the west and sets in the east, until the rivers run dry and the mountains blow in the wind like leaves.[JA] 日が西から昇り東に沈むまで 川が乾き山々が落ち葉のように風に乗るまで Valar Morghulis (2012)
Wait, wait, wait! You can't just hand a dry cock to a merchant[JA] 乾ききったチンコを 持ち込んでも、 Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
For too long I've been parched of thirst and unable to quench it.[JA] 何年間も 喉の乾きさえ 潤すことができない Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Side effects may include nausea, dry mouth and constipation. Increases in white blood cells, which can be serious ...[JA] 副作用としては、吐き気、口の乾き Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)
"the woman's skin began to dry and peel.[JA] "女の皮膚は乾き" "剥がれ出した" One Night Stand (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top