ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*サボる*

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: サボる, -サボる-
Japanese-English: EDICT Dictionary
サボる[, sabo ru] (v5r,vi) (from サボタージュ) to be truant; to play hooky; to skip school; to skip out; to be idle; to sabotage by slowness; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You know, the disobedient ones what play hooky from school.[JA] 言うことを聞かず 学校をサボる子供さ Pinocchio (1940)
- Make sure you do all your work.[JA] - サボるんじゃないぞ Daddy's Home (2015)
Back to work![JA] サボるんじゃねえ! Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Oh sure, now I think to myself "I'm glad that he's not skipping class anymore."[JA] あの子か'授業をサボる口実が減ってよかった なんて 今さらみたいに 考えたりはするけれど The Garden of Words (2013)
I've decided to only skip school on rainy mornings.[JA] さすがにサボるのは 雨の午前中だけにしようって 決めてるんです The Garden of Words (2013)
Come on, Leroy, throw the paint on![JA] リロイ サボるなよ First Blood (1982)
What's the point? They just want to cut make-up class[JA] んなもんやめどげ どうせ補習サボる口実で― Swing Girls (2004)
You're gonna skip your classes?[JA] 授業サボるの? Playback (2012)
Water. But I can't stay long or they'll dock my pay.[JA] 水でいい サボると減給される A Better Life (2011)
You got time to lean, you got time to clean?[JA] サボる暇があったら 掃除でもしろ The Purge (2014)
Anything to get out of a little work.[JA] 仕事をサボる 口実です The Bridges of Madison County (1995)
And r is my boss. He really doesn't like me to have distractions.[JA] とても厳しい上司なの サボると しかられる My First Mister (2001)
- Yeah, we're gonna skip...[JA] ええ サボる Playback (2012)
Guys, stop fucking around. Someone answer me. Ike?[JA] お前ら、サボるのはやめだ 応答しろ、アイク? The Accountant (2016)
So, was this explosion sabotage?[JA] それで、この爆発はサボるため? Pilot (2013)
I cut class, you cut class, he/she/it cuts class.[JA] サボります/サボる時/サボれば・・・ Speak (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top