ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*やんちゃ*

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: やんちゃ, -やんちゃ-
Japanese-English: EDICT Dictionary
やんちゃ[, yancha] (adj-na,n) naughty; mischievous [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He was very naughty in his boyhood.彼は少年時代はとてもやんちゃだった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But Izzy -- he wasn't no boy scout either.[JA] イジーはやんちゃだったし 6 A.M. (2014)
He looks kind of wild. What's his name?[JA] やんちゃっぽいわ 名前は? Camille (2012)
couple of group homes, some juvie stuff;[JA] やんちゃな時代を終え Fire with Fire (2012)
-The awesomest one.[JA] やんちゃな奴さ Alvin and the Chipmunks (2007)
Buster brown, where's your glasses?[JA] やんちゃ坊主、メガネはどうしたの? Haunter (2013)
- Just a big kid having fun out there.[JA] - やんちゃ坊主ですよ Secretariat (2010)
Now, which one of you naughty kiddy been messing with the Shadow Man?[JA] どっちの やんちゃ坊主が 魔術師に かかわったのさ? The Princess and the Frog (2009)
It's rarefied air, kids. It's beautiful.[JA] 雲の上の世界、やんちゃ共 それは美しい Need for Speed (2014)
Ah, you exuberant Mexicans.[JA] やんちゃなメキシコの坊やか Pilot (2008)
Someone's been naughty.[JA] 以外にやんちゃじゃない? The Harvest (1997)
Prince Charming, you're so naughty![JA] やんちゃな王子様! Cinderella (2015)
I call him Dennis the Menace.[JA] やんちゃそうね Hereafter (2010)
You're a rebel.[JA] やんちゃもいいが... Shin Godzilla (2016)
He is also, judging by his e-mails, surprisingly tolerant of forwarded videos of mischievous kittens.[JA] 彼のメールを見ると 転送されたやんちゃな猫のビデオにも 驚くほど寛容だな An Unnatural Arrangement (2013)
Naughty, naughty boy.[JA] やんちゃが過ぎた Tower of David (2013)
You're not the only badass in the family.[JA] あなた一人だけが、家族の中で "やんちゃ" じゃないわ。 Better Angels (2016)
Been a naughty boy.[JA] やんちゃな子だ Tower of David (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top