ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*だうん*

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: だうん, -だうん-
Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムダウン[しすてむだうん, shisutemudaun] system crash [Add to Longdo]
シャットダウン[しゃっとだうん, shattodaun] shutdown (vs) [Add to Longdo]
スローダウン[すろーだうん, suro-daun] slowdown [Add to Longdo]
ダウンサイジング[だうんさいじんぐ, daunsaijingu] downsizing [Add to Longdo]
ダウンタイム[だうんたいむ, dauntaimu] downtime [Add to Longdo]
ダウンラインロード[だうんらいんろーど, daunrainro-do] down-line loading [Add to Longdo]
ダウンリンク[だうんりんく, daunrinku] downlink [Add to Longdo]
ダウンロード[だうんろーど, daunro-do] down load [Add to Longdo]
ダウン時間[だうんじかん, daunjikan] down time [Add to Longdo]
トップダウン[とっぷだうん, toppudaun] top-down [Add to Longdo]
プルダウンメニュー[ぷるだうんめにゅー, purudaunmenyu-] pulldown menu [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top