ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ไม่รู้จบ*

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม่รู้จบ, -ไม่รู้จบ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่รู้จบ[ADV] endlessly, See also: interminably, ceaselessly, Syn. ไม่รู้จักจบสิ้น, ไม่สิ้นสุด, Example: การแก้ปัญหาไม่ได้ผลจึงเกิดปัญหาแบบนี้อย่างไม่รู้จบ
ไม่รู้จบรู้สิ้น[V] be endless, See also: be eternal, Syn. ไม่รู้จบสิ้น, ไม่จบไม่สิ้น, ไม่รู้จักจบสิ้น, Example: ปัญหานี้ไม่รู้จบรู้สิ้นเสียที รังแต่จะยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆ, Thai definition: มีเรื่องอยู่ตลอดเวลาไม่มีการสิ้นสุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำนวนอตรรกยะน. จํานวนที่สามารถเขียนให้เป็นรูปทศนิยมไม่รู้จบประเภทไม่ซํ้าได้ เช่น (= ๑.๔๑๔๒๑๓๕…), (= ๓.๑๔๑๕๙๒๖…).
จำนวนตรรกยะน. จํานวนที่สามารถเขียนให้เป็นรูปเศษส่วนได้ โดยทั้งเศษและส่วนต้องเป็นจํานวนเต็ม และส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์, จํานวนที่สามารถเขียนให้เป็นรูปทศนิยมไม่รู้จบประเภทซํ้าได้ เช่น (= ๐.๑), (= ๐.๑๒).
ไตรวัฏน. วงจร ๓ ส่วน ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันไป เริ่มจาก กิเลสวัฏ คือ วงจรส่วนกิเลส เป็นผลให้เกิด กรรมวัฏ คือ วงจรส่วนกรรม และเป็นผลให้เกิด วิปากวัฏ คือ วงจรส่วนวิบาก วนเวียนกันไปไม่รู้จบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
closed loop๑. วงวนปิด๒. วงวนไม่รู้จบ [มีความหมายเหมือนกับ infinite loop] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
closed loop๑. วงวนปิด๒. วงวนไม่รู้จบ [มีความหมายเหมือนกับ infinite loop] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infinite loopวงวนไม่รู้จบ [มีความหมายเหมือนกับ closed loop ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
infinite loopวงวนไม่รู้จบ [มีความหมายเหมือนกับ closed loop ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-terminating decimalทศนิยมไม่รู้จบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then whenever I wanted to, I could uncork the bottle and live the memory all over again.และเมื่อใดที่ฉันต้องการ ก็แค่เปิดจุกขวด และระลึกถึงความทรงจำนั้นได้ไม่รู้จบ Rebecca (1940)
An endless parade of parties and cotillions... yachts and polo matches.มีงานเลี้ยงงานเต้นรำไม่รู้จบ เล่าเรื่องแล่นเรือยอร์ชกับดูโปโล Titanic (1997)
In an infinite verbal loop.ด้วยคำตอบที่ไม่รู้จบนะครับ Bicentennial Man (1999)
But amidst the endless screams andแต่ท่ามกลางเสียงโหยหวนไม่รู้จบ มีคำพูดอยู่ 2 คำ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The permutations were endless.ความเป็นไปได้มีไม่รู้จบ Primer (2004)
Now, the sea - bear with me - the sea in this context has been interpreted as representing politics - the sea which eternally rages with conflict, with turmoil, with revolution.ทีนี้มาดู, ทะเล ในเรื่องนี้ เป็นการกับการเมือง ทะเลอันที่ไม่รู้จบและยุ่งยากที่จะเกิดขึ้น The Omen (2006)
Sir, have you enjoyed enough so far?แกจะได้เดินสนุกไม่รู้จบแน่ No Regret (2006)
I just wanted to stop my racing thoughts, constant worry and never-ending anxiety.ผมอยากจะหยุดความคิดบ้าๆ และความวิตกกังวลไม่รู้จบนี่ไปเลยต่างหาก Numb (2007)
Oh, Artooie, it's just endless tracts of gritty, abrasive sand.โอ้ อาร์ทูอี้ มันก็แค่ผืนทรายหยาบๆ ไม่รู้จบ น่ารำคาญ Star Wars: The Clone Wars (2008)
Department's not a massive fan of office romance. The policy seminar was endless, wasn't it? I kept finding myself staring at you.นายเราไม่นิยมรักในที่ทำงานด้วย งานสัมมนาก็ยืดยาวไม่รู้จบ Pilot (2008)
No developments, no leads, no progress, endless cups of bush tea.ไม่พัฒนาไม่นำไปสู่ ไม่มีความคืบหน้า ถ้วยชาบุซที่ไม่รู้จบ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
The manpower of millions of immigrants, the energy of coal, the unbridled power of oil.แรงงานของผู้อพยพนับล้าน พลังงานจากถ่านหิน และพลังไม่รู้จบของน้ำมัน Home (2009)
It is a testament to my unending mercyนั่นคือหลักฐานความมีเมตตาอันไม่รู้จบของข้า Free to Be You and Me (2009)
Well, the future consists of the culmination of a near infinite number of variables.อืม อนาคตประกอบด้วย ส่วนปลายยอด ของตัวเลขไม่รู้จบ ของตัวแปรต่างๆ Harbingers in a Fountain (2009)
Seems as if someone's on a downward spiral.มันเหมือนกับว่า มีใครซักคน อยู่บนเกลียววนไม่รู้จบ Easy A (2010)
He gave me endless griefเขาเคยบ่นฉันไม่รู้จบ Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Breeds eternal misery.เมล็ดพันธุ์แห่งความทุกไม่รู้จบ Pilot (2010)
In spite of what the priests say, marriage isn't a contract, it's an ongoing negotiation.ทั้งๆที่ มีคำของบาทหลวงว่า การแต่งงาน ไม่ใช่ สัญญา แต่มันเป็น การต่อรองไม่รู้จบ Samaritan (2010)
* Of pure imagination *#แห่งจินตนาการไม่รู้จบFuneral (2011)
* To compare with pure imagination *#หากจะเปรียบกับจินตนาการที่ไม่รู้จบFuneral (2011)
which was first published in German under the title "Die Unendliche Geschichte."ขายครั้งแรกในเยอรมัน ภายใต้ชื่อ "จินตนาการไม่รู้จบForced Family Fun: Part 1 (2011)
Geschichte.ไม่รู้จบ Forced Family Fun: Part 1 (2011)
After helping you, I have to help another. This is endless.ช่วยเธอแค่ครั้งเดียว แล้วยังจะต้องมาช่วยคนอื่นไม่รู้จบ Episode #1.6 (2011)
It looks like the more we talk, the more conflicts we have.ดูเหมือนว่าต้องตามตื้อไม่รู้จบ Episode #1.8 (2011)
To be honest, your endless nagging won't make any difference.ตอนนี้เธอก็ตามตื้อไม่รู้จบได้ดีนี่ Episode #1.8 (2011)
♪ It was more than all your ♪มันเป็นคือที่ความปราถนาถาโถมเข้ามาไม่รู้จบ Nationals (2012)
Unless you'd like to split your inheritance with an endless parade of colored bastards.ยกเว้นก็แต่เธอ อยากจะแบ่งมรดก กับพวก ผิวสีงี่เง่าไม่รู้จบเป็นโขยง Bitchcraft (2013)
Forever.ไม่รู้จบ 2 Pi R (2013)
Which means that contained within this string of decimals is every single other number.หมายความว่าสิ่งที่ปราฎ ในทศนิยมไม่รู้จบนี้ คือตัวเลขอะไรก็ได้ 2 Pi R (2013)
I'm so tired of these endless journeys.ข้าเหนื่อยกับการเดินทางไม่รู้จบนี้แล้ว The Queen Is Dead (2013)
Closed off to hikers, no food for animals, endlessly deep water.ห่างจากนักเดินทางไกล ไม่มีอาหารสำหรับสัตว์ นํ้าที่ลึกไม่รู้จบ Graduation (2013)
This Blutbaden-bauerschwein feud has been going on forever.ความบาดหมางของ บลูทบาเดน-บาวเออร์ชไวน์ มันไม่รู้จบ A Dish Best Served Cold (2013)
It's endless.ไม่รู้จบ The Imitation Game (2014)
Well, she was never short of surprises.เธอมีเซอร์ไพรส์ไม่รู้จบ Spectre (2015)
Endless looped time.ช่วงเวลา ที่วน ไม่รู้จบ Doctor Strange (2016)
Endless.- ไม่รู้จบ Risen (2016)
We tell the stories of our elders In a never-ending chainเราเล่าเรื่องราวจากครั้งปู่ย่า ตกทอดสืบมาไม่รู้จบสิ้น Moana (2016)
We tell the stories of our elders In a never-ending chainเราเล่าเรื่องราวจากครั้งปู่ย่า ตกทอดสืบมาไม่รู้จบสิ้น Moana (2016)
and well, the list is endless.และรายชื่อยาวอีกไม่รู้จบ This Beautiful Fantastic (2016)
Choose rape jokes, slut shaming, revenge porn, and an endless tide of depressing misogyny.เลือกเล่นมุกเกี่ยวกับข่มขืน ด่าพวกร่าน ถ่ายคลิปโป๊แก้แค้น และคลื่นความเหยียดผู้หญิง อย่างน่าหดหู่ไม่รู้จบ T2 Trainspotting (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่รู้จบ[adj.] (mai rū jop) EN: endless ; neverending ; never-ending ; never ending ; recurrent   FR: sans fin ; récurrent ;
ทศนิยมไม่รู้จบ[n. exp.] (thotsaniyom mai rū jop) EN: infinite decimal ; non-terminating decimal   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everlasting[ADJ] ตลอดกาล, See also: ชั่วกัลปาวสาน, อมตะ, ชั่วนิรันดร์, อย่างไม่รู้จบสิ้น, Syn. eternal, perpetual, unending
forever[ADV] ตลอดไป, See also: ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, ชั่วกาลนาน, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วกัปชั่วกัลป์, ชั่วนิรันดร์, ตลอดกาล, ตล, Syn. everlastingly, evermore, eternally
imperishable[ADJ] ที่ยั่งยืน, See also: ที่ไม่รู้จบ, ที่ไม่สิ้นสุด, Syn. ceaseless, eternal, long-lasting, nonstop, perpetual, Ant. unenduring
recuring decimal[N] ทศนิยมไม่รู้จบ, Syn. repeating decimal
no end of something[SL] การมีบางสิ่งไม่รู้จบ
surd[N] ตัวเลขที่มีรากไม่รู้จบ, See also: ตัวเลขที่หารากไม่ลงตัว, Syn. irrational root, irrational number
surd[ADJ] เกี่ยวกับรากไม่รู้จบ, See also: เกี่ยวกับตัวเลขที่หารากไม่ลงตัว, Syn. irrational, radical
unceasing[ADJ] ไม่หยุดยั้ง, See also: ไม่รู้จบ, ไม่ขาดสาย, ต่อเนื่อง, Syn. continuous, eternal, incessant, unending, Ant. sporadic, inconstant
unceasingly[ADV] ซึ่งต่อเนื่อง, See also: อย่างไม่หยุดหย่อน, ไม่รู้จบ, ไม่ขาดสาย, Syn. continuously, Ant. discontinuously, noncontinuously
undying[ADJ] ไม่รู้จักตาย, See also: ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, อมตะ, ถาวร, Syn. eternal, everlasting, classic, immortal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unceasing(อันซีส'ซิง) adj. ไม่หยุดยั้ง,ไม่รู้จบ, Syn. ceaseless
undying(อันได'อิง) adj. ไม่รู้จักตาย,ไม่รู้จบ,ไม่สิ้นสุด,อมตะ,ถาวร., See also: undyingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
amaranthine(adj) ไม่รู้โรย,อมร,ไม่รู้จบ
endless(adj) ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่สุดสิ้น,ไม่รู้จบ,ชั่วกัลปาวสาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Ewigkeit(n) |die, pl. Ewigkeiten| นิรันดร, ระยะเวลาที่ยาวนานมากไม่รู้จบ, ชั่วกัลปาวสาน, ความไม่มีที่สิ้นสุด, ความไม่รู้จักตาย, ความอมตะ,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top