ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ไม่รับผิด*

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม่รับผิด, -ไม่รับผิด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่รับผิดชอบ[V] be irresponsible, See also: be not responsible, disclaim a responsibility, Syn. ปัดความรับผิดชอบ, Example: บริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะถือว่านอกเหนือไปจากสัญญา, Thai definition: ไม่ยอมตามผลที่ได้กระทำลงไป, ไม่สนในหรือไม่ใส่ใจกับผลที่ได้กระทำลงไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บอกศาลาก. ประกาศไม่รับผิดชอบหรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป.
ไม่รู้ไม่ชี้ว. ไม่รับรู้, ไม่รับผิดชอบ, เช่น ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้.
รำชั่วโทษพากย์ก. ทำไม่ดีหรือทำผิด แล้วไม่รับผิด กลับโทษผู้อื่น, รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง ก็ว่า.
รำไม่ดีโทษปี่โทษกลองก. ทำไม่ดีหรือทำผิดแล้วไม่รับผิด กลับโทษผู้อื่น, รำชั่วโทษพากย์ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liable or not liableรับผิดหรือไม่รับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not responsible for anything.ฉันไม่รับผิดชอบอะไร Mad Max (1979)
I will accept no responsibility.ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น Rambo III (1988)
I'm not responsible for it!ฉันไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นนะ Rambo III (1988)
- This is unaccountable of him.-พี่ชายเขาไม่รับผิดชอบเลย Pride & Prejudice (2005)
I won't be responsible for killing an 80-year-old woman.ฉันจะไม่รับผิดชอบนะ ถ้าเกิดแม่อายุ 80 ปี เขาตายไป Just Like Heaven (2005)
- No, ma'am. You can stop. - But I'm not responsible for the damages.แต่ถ้าโดนเต้าทิ่มตาบอด ฉันไม่รับผิดชอบนะ Big Momma's House 2 (2006)
Don't you think you're being irresponsible?คุณไม่คิดว่า คุณไม่รับผิดชอบงานเลยนะ? My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Yeah,we got a disclaimer posted right there on the wall,says we're not responsible... yeah,I don'T...ใช่ ตรงกำแพงนั่นเราประกาศไว้แล้วว่าเราจะไม่รับผิดชอบ อืม, ฉันไม่, ฉันไม่, Scan (2006)
If a rumour spreads that he didn't take his responsibilities, then, the Marukoshi name will be damaged !ถ้าข่าวอื้อฉาวนี้แพร่ออกไปว่าฝ่ายชายไม่รับผิดชอบล่ะก็ ภาพพจน์ห้าง Marukoshi ก็จะเสียหายได้ Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Oh,it'd be pretty irresponsible If I didn't,Wouldn't it?โอว,มันจะเป็นการไม่รับผิดชอบ ถ้าผมไม่รู้,ถูกมั๊ย? 97 Seconds (2007)
He is married, he got two kids, he wants nothing to do with me.เขาแต่งงานแล้ว มีลูก 2 คน และไม่รับผิดชอบเรื่องเด็กในท้อง Mr. Brooks (2007)
Well, one parent had to work while the other one does everything humanly possible to bail on child support.ผู้ปกครองคนนึงต้องทำงาน ส่วนอีกคน เหลวไหล ไม่รับผิดชอบ Eagle Eye (2008)
Then you're all too irresponsible!มีแต่คนไม่รับผิดชอบ! Departures (2008)
I'm not gonna be responsible for that.ผมจะไม่รับผิดชอบเรื่องนั้น All in the Family (2008)
Ever seen me fail to convince someone with words?คิดว่าข้าไม่รับผิดชอบต่อคำพูดงั้นรึ The Kingdom of the Winds (2008)
Absolutely irresponsible.ไม่รับผิดชอบเอาซะเลย Death Note: L Change the World (2008)
I can't believe how irresponsible you're being.ฉันไม่อยากเชื่อเลยกับความไม่รับผิดชอบ ที่คุณแสดงออกมา Nights in Rodanthe (2008)
Michael, Jill is irresponsible for letting you stay with her.ไมเคิล จิลไม่รับผิดชอบที่ให้ลูกอยู่กับเธอ Look What He Dug Up This Time (2009)
One of them is dave pell.ให้เอฟบีไอไม่รับผิดชอบเธอ ฉันต้องการให้เธอโดนจับ Trust Me (2009)
If you have not vanished by then, I will not be responsible.ถ้าเธอไม่ทำความสะอาด ฉันจะไม่รับผิดชอบ In the Realm of the Basses (2009)
The management accepts no responsibility for personal loss or injury!ฝ่านการจัดการไม่รับผิดชอบความเสียหายส่วนบุคคล หรือการบาดเจ็บ โชคดีนะ! Episode #3.5 (2009)
My dad's a deadbeat, but I don't roll that way.พ่อฉันเป็นพวกไม่รับผิดชอบ ฉันไม่อยากเป็นแบบนั้น Preggers (2009)
But you are not responsible for the idea that destroyed her.แต่คุณจะไม่รับผิดชอบสำหรับความคิดที่ทำลายเธอ Inception (2010)
I'm a big expert on deadbeat dads,ฉันเข้าใจดี เรื่องพ่อที่ไม่รับผิดชอบน่ะ 99 Problems (2010)
I will demonstrate that I was improperly instructed in driving by a woman whose lack of respect for society borders on the sociopathic.ผมจะสาธิตให้ดู ว่าผมได้รับคำแนะนำ ให้ขับรถอย่างไม่เหมาะสม จากผู้หญิงที่ ไม่รับผิดชอบต่อสังคม The Excelsior Acquisition (2010)
Walter bishop isn't responsibleวอลเตอร์ บิชอปไม่รับผิดชอบ Brown Betty (2010)
Then to ignore it would be irresponsible.งั้นการเพิกเฉยต่อมันก็เป็นการไม่รับผิดชอบ The Box (2010)
If you let these personal affairs affect your work, then it's even more of an irresponsible behavior.ถ้าคุณปล่อยให้เรื่องส่วนตัวมีผลกระทบกับงาน นั่นยิ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของความไม่รับผิดชอบ Episode #1.13 (2010)
I became less concerned with my responsibilities.พ่อกลายเป็นคนไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Her father is an irresponsible, selfish son of a bitch.พ่อของเธอเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบ ลูกชายที่เห็นแก่ตัว ของผู้หญิงเลว Super 8 (2011)
The slut who gets herself in trouble, the bastard who ducks his responsibilities.ยัยสำส่อนที่นอนกับคนอื่นไปทั่ว กับผู้ชายเลวๆที่ไม่รับผิดชอบ Going Dutch (2011)
I didn't take responsibility for what I did..ฉันไม่รับผิดชอบ Raging Fae (2011)
Mmmhmm- Accident waiver-ไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุ Masks (2011)
It would be fiscally irresponsible for me to cancel an agent before I've recouped my investment.มันจะเป็นการไม่รับผิดชอบ สำหรับฉันในการสั่งยกเลิกจนท. ก่อนที่ฉันจะกอบโกยการลงทุนของฉัน Echoes (2011)
We've always known that our own government might disavow us.เรารู้เสมอว่า รัฐบาลของเรา อาจจะไม่รับผิดชอบเรา Dorado Falls (2011)
Horribly irresponsible. So, I'm looking forward to having sex tonight.ผมจะไม่รับผิดชอบนะ คือฉันกำลังตั้งตารอ ที่จะมีเซ็กส์คืนนี้ Bad in Bed (2011)
They took out an amount from every piddly paycheck, and when it's time to collect, they say this and that and make it so complicated.พวกเขาทำท่าแข็งขัน ตอนที่ต้องการระงับการจ่ายเงินให้พี่ แต่ตอนนี้พวกเขาหลบลี้หนีหายไปหมด แล้วยังพูดจาไม่รับผิดชอบอีก Poseidon (2011)
Victims of an American culture in which greed, irresponsibility and fraud were openly encouraged.เหยื่อวัฒธรรมอเมริกันที่โลภ ไม่รับผิดชอบ และฉ้อฉล ซึ่งสงเสริมอย่างเปิดเผย Red Dawn (2012)
You're irresponsible, unreliable.นายไม่รับผิดชอบ ไว้ใจไม่ได้ Christmas Help (2012)
They said it had been given and it's up to them now.พวกเขาบอกว่าจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น Episode #1.7 (2012)
Nor will I be responsible for his fate.คณะเดินทางไม่รับผิดชอบ ต่อการบาดเจ็บจากการลงโทษ... The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
I'm not responsible for my darker half.ฉันไม่รับผิดชอบต่อด้านมืดอีกครึ่งของฉัน Monster's Ball (2013)
In effect, he's admitting the acts, but just not the responsibility.ก็เท่ากับเขายอมรับว่าเขาทำ แต่เขาจะไม่รับผิดชอบ Hassun (2014)
You take no responsibility for the wreckage your mistakes have caused.คุณจะไม่รับผิดชอบต่อซากปรักหักพังนี้ ความผิดพลาดของคุณได้ก่อให้เกิด The Darkness and the Light (2015)
I ain't ducking the responsibility of it.ฉันไม่ได้ทำตัวไม่รับผิดชอบ Fences (2016)
Sarah may have behaved irresponsibly, but she's no longer just an astronaut and it's not just a Genesis decision.แซร่าห์อาจไม่รับผิดชอบ แต่เธอไม่ใช่แค่นักบินอวกาศแล้ว เยเนซิศไม่ได้มีสิทธิ์ตัดสินใจฝ่ายเดียว The Space Between Us (2017)
Because I think it's socially irresponsible.เพราะฉันคิดว่ามันเป็นการ ไม่รับผิดชอบต่อสังคม Smell the Weakness (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่รับผิดชอบ[adj.] (mai rapphitchøp) EN: be irresponsible ; be not responsible ; disclaim a responsibility   FR: décliner toute responsabilité

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
footloose and fancy-free[IDM] ปราศจากการผูกมัด, See also: ไม่รับผิดชอบ
devil-may-care[ADJ] สุรุ่ยสุร่าย, See also: ซึ่งไม่กังวลกับเรื่องในอนาคต, ซึ่งไม่แยแสสิ่งใด, ซึ่งไม่รับผิดชอบ, สนใจแต่เรื่องกิน - เล่, Syn. cavalier, casual, indifferent
disown[VT] ปฎิเสธ, See also: บอกปัด, ไม่รับผิดชอบ, Syn. abjure, disaffirm, renounce, deny
freeload[VI] เอาเปรียบผู้อื่น (แบบไม่รับผิดชอบ) (คำไม่เป็นทางการ), Syn. sponge
goof-off[N] คนไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่
harum-scarum[N] คนที่สะเพร่า, See also: คนที่เลินเล่อ, คนที่ไม่รับผิดชอบ
harum-scarum[ADV] สะเพร่า, See also: เลินเล่อ, ไม่รับผิดชอบ, ซุ่มซ่าม
harum-scarum[ADJ] สะเพร่า, See also: เลินเล่อ, ไม่รับผิดชอบ, ซุ่มซ่าม, Syn. careless, irresponsible, reckless, Ant. careful, responsible
let something slide[IDM] ละทิ้ง (หน้าที่), See also: ไม่รับผิดชอบ, ละเลย, ไม่ใส่ใจ
ne've-do-well[N] คนขี้เกียจ, See also: คนไร้สาระ, คนไม่มีประโยชน์, คนไม่รับผิดชอบ, Syn. lazy, useless
run out on[PHRV] ละทิ้ง, See also: ไม่รับผิดชอบ, Syn. walk out on
scapegrace[N] คนเกเร (โดยเฉพาะเด็ก เป็นคำโบราณ), See also: คนเสเพล, คนไม่รับผิดชอบ, Syn. rogue, scamp
walk out on[PHRV] ไม่รับผิดชอบ, Syn. run out on
wash of[PHRV] ไม่รับผิดชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flighty(ไฟล'ที) adj. เปลี่ยนใจง่าย,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน,ไม่รับผิดชอบ,จิตฟุ้งซ่าน,ไม่เต็มบาท,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว. -flightily adv., See also: flightiness n., Syn. unstable
harumscarum adjadv.,n. (คนที่) สะเพร่า,เลินเล่อ,มุทะลุ,ไม่รับผิดชอบ,ซุ่มซ่าม.
irresponsible(เออริสพอน'ซะเบิล) adj. ไม่รับผิดชอบ,ขาดความรับผิดชอบ., See also: irresponsibility, irresponsibleness n. irresponsibly adv., Syn. irresolute
wanton(วอน'ทัน) adj. มุ่งร้ายและไม่ยุติธรรม,ขี้เล่น,ซุกซน,ชอบเล่นพิเรน,ไม่รับผิดชอบ,มั่วโลกีย์,ฟุ่มเฟือย,ฟุ้งเฟ้อ,สุรุ่ยสุร่าย,เขียวชอุ่ม, See also: wantonly adv. wantonness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด
delinquent(adj) หลีกเลี่ยงหน้าที่,เหลวไหล,ไม่รับผิดชอบ,กระทำผิด
unaccountable(adj) อธิบายไม่ได้,ไม่รับผิดชอบ,แปลก,พิกล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top