Search result for

*ไม่น่าพอใจ*

(49 entries)
(0.7541 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม่น่าพอใจ, -ไม่น่าพอใจ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตก ๑อยู่ในภาวะที่ไม่น่าพอใจ เช่น ตกทุกข์ ตกระกำลำบาก ตกยาก
อนิฏฐารมณ์(อะนิดถารม) น. อารมณ์หรือสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจ ได้แก่ ความเสื่อมลาภ ความเสื่อมยศ นินทา ทุกข์, ตรงข้ามกับ อิฏฐารมณ์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ความเครียดความเครียด, สภาพร่างกายและจิตใจที่เกิดการตื่นตัวเตรียมรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่ง ซึ่งบุคคลคิดว่าไม่น่าพอใจ เป็นเรื่องที่หนักหนา เกินกำลังหรือทรัพยากรที่ตนมีอยู่ หรือเกินความสามารถของตนที่จะแก้ไขได้ ทำให้รู้สึกหนักใจเป็นทุกข์ หรืออาจพลอยทำให้เกิดอาการผิดปกติทางร [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, I can't remember exactly what I said, but it wasn't pleasant.และฉัน... คุณรู้มั้ย ฉันไม่สามารถจำได้ว่าฉันพูดอะไรไป แต่มันไม่น่าพอใจเลย Dead Like Me: Life After Death (2009)
That was extremely unsatisfying.นั้นมันไม่น่าพอใจ อย่างที่สุดเลย Air: Part 1 (2009)
You're saying I'm easier to win over than a bunch of pseudo-intellectual, homesick malcontents?เธอกำลังพูดว่า ฉันมันง่ายที่จะเอาชนะใข่ไหม มากกว่าพวก เทียมไม่จริงใจที่มีสติปัญญา ที่มันไม่น่าพอใจ Dan de Fleurette (2009)
Was not satisfactory.ไม่น่าพอใจเลย Hell-O (2010)
Yeah, look, I'm... look, I'm sorry to call you on vacation, it's just I'm getting some nasty side effects from those pills.เอ่อ ฉัน... ขอโทษที่ต้องโทรหา ขณะที่คุณยังพักร้อนอยู่ ยาพวกนั้น เพิ่งจะเกิด ผลข้างเคียงที่ไม่น่าพอใจ Digging the Dirt (2010)
Now that we're living in reality, things have been a little less cheery around the house.ตอนนี้พวกเราอยู่กับความเป็นจริง อาจจะมีเรื่องไม่น่าพอใจบ้าง Dream Hoarders (2010)
Not complacency and a 0.03% margin of hyperadrenalized cannibalism.มันไม่น่าพอใจ และค่าความแตกต่าง0.03เปอร์เซ็นต์ของ ไฮเปอร์อะดรีนาไลซ์ในการกินเนื้อพวกเดียวกันเอง How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
You know my manners are impeccable, even if it means crossing into unsavory areas to give you a baby gift.เธอก็รู้ว่าฉันมารยาทดีมาก แม้ว่าหมายถึงการเข้ามาในบริเวณไม่น่าพอใจ ก็เพื่อให้ของขวัญแก่ลูกเธอ Con-Heir (2012)
Take a step if you've ever felt the school was an unsafe or unwelcoming environment.ก้าวมาอีกหนึ่งก้าวถ้าเธอรู้สึกว่าโรงเรียน ไม่ปลอดภัยหรือมีสภาพแวดล้อมไม่น่าพอใจ The Naked Truth (2012)
I am sorry about all that unpleasantness.ข้าต้องขอโทษด้วยจริงๆ กับเรื่องไม่น่าพอใจทั้งหลาย The Old Gods and the New (2012)
Bradley, I want to know, is this it, or are there more unpleasant surprises?แบรดลี่ย์ พ่ออยากรู้ว่า มันมีแค่เรื่องนี้ หรือยังจะมีเรื่องที่ไม่น่าพอใจ อะไรมาทำให้ประหลาดใจอีก Baby Blue (2012)
I mean, real, real malcontent.ฉันหมายถึงดูไม่น่าพอใจจริงๆๆ Lekio (2012)
Candor runs the risk of brooking discontent.ใช้ความตรงไปตรงมาควบคุมความเสี่ยง ของการอดทนกับเรื่องที่ไม่น่าพอใจ Forgiveness (2012)
What an entirely unwelcome surprise.ช่างเป็นเซอร์ไพรส์ที่ไม่น่าพอใจซะจริง The Originals (2013)
I'm sorry about that unpleasantness.ฉันขอโทดษสำหรับสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั่น House of the Rising Son (2013)
This is a Goddam bitch of an unsatisfactory situation.มันช่างเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจเท่าไหร่เลยนะ Brokeback Mountain (2005)
Well, I can't say that his explanation for being out of touch is entirely satisfactory.ผมขอบอกนะว่าคำอธิบายเรื่องที่เขาเงียบไปมันไม่น่าพอใจเลย ผมขอบอกนะว่าคำอธิบายเรื่องที่เขาเงียบไปมันไม่น่าพอใจเลย Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
One thing I can promise you, it won't be pleasant, and she will certainly not be part of it.อย่างนึงที่ฉันสัญญากับคุณได้ มันต้องไม่น่าพอใจแน่ ๆ และเธอก็จะไม่เป็นส่วนหนึ่ง ของมันอย่างแน่นอน The Deaths of Ian Stone (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่น่าพอใจ[X] (mai mā phø jai) EN: dissatisfied   FR: insatisfait

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awful[ADJ] แย่มาก, See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. terrible, disagreeable
beastly[ADJ] น่ารังเกียจ (คำล้าสมัย) (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. awful, horrid
clammy[ADJ] ที่ชื้นหรือเย็นมาก (จนไม่น่าพอใจ), Syn. moist, damp, sticky
fetch up[PHRV] เอ่ยถึงอดีตหรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจ, Syn. drag up
fetch up[PHRV] ทำให้ได้รับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. end up, finish up, land up
fine kettle of fish[IDM] เรื่องยุ่งเหยิง, See also: สถานการณ์วุ่นวาย, เรื่องไม่น่าพอใจ
fine state of affairs[IDM] เรื่องไม่น่าพอใจ, See also: เรื่องวุ่นวาย
grovel in[PHRV] เกี่ยวข้องกับ, See also: ทำงานท่ามกลางสิ่งที่ไม่น่าพอใจ
sugar the pill[IDM] ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจให้เป็นสิ่งที่น่าพอใจ
sweeten the pill[IDM] ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจให้เป็นสิ่งที่น่าพอใจ
land in[PHRV] ได้รับสิ่งยุ่งยากหรือไม่น่าพอใจ, Syn. end up, fetch up, finish up
nasty[ADJ] น่าคลื่นไส้, See also: น่าสะอิดสะเอียน, ไม่น่ายินดี, ไม่น่าพอใจ
objectionable[ADJ] ซึ่งไม่น่าพอใจ, See also: ซึ่งน่ารังเกียจ, Syn. unsatisfactory, Ant. attractive, desirable
resign to[PHRV] ยอมรับ (บางสิ่งที่ไม่น่าพอใจ), Syn. reconcile to
cruddy[SL] ไม่น่าพอใจ, See also: ใช้ไม่ได้
yuck[SL] น่ารังเกียจ, See also: แย่มาก, ไม่น่าพอใจ
seamy[ADJ] ที่ไม่ราบรื่น, See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. disappointing, sordid, unpleasant
unfavorable[ADJ] ซึ่งไม่น่าพอใจ, See also: ซึ่งไม่เป็นไปตามคาด, ซึ่งไม่เป็นผล, Syn. undesirable, Ant. favorable
unfavourable[ADJ] ซึ่งไม่น่าพอใจ, See also: ซึ่งไม่เป็นไปตามที่หวัง, ซึ่งไม่เป็นผล, ซึ่งไม่พึงประสงค์, Syn. undesirable
unfulfilled[ADJ] ซึ่งไม่น่าพอใจ, Syn. dissatisfied, unfinished, wanting
unmet[ADJ] ซึ่งไม่น่าพอใจ
unsavory[ADJ] ที่ไม่น่าพอใจ, Syn. unpleasant, distasteful, Ant. pleasant
unsavoury[ADJ] ที่ไม่น่าพอใจ, Syn. unpleasant, distasteful, Ant. pleasant
worst[ADJ] เลวที่สุด (เป็นรูปขั้นสูงสุดของ bad, badly และ ill), See also: ซึ่งไม่น่าพอใจที่สุด, แย่ที่สุด, อัปลักษณ์ที่สุด, Syn. most terrible, poorest, lowest, least

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
measly(มี'ซลี) adj. เป็นโรคหัด,เกี่ยวกับหรือคล้ายโรคหัด,จนมาก,ไม่น่าพอใจมาก
worst(เวิร์สทฺ) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) เลวที่สุด,แย่ที่สุด,ชั่วที่สุด,ระยำที่สุด,ผิดพลาดที่สุด,ไม่น่าพอใจที่สุด,อัปลักษณ์ที่สุด,ด้วยความชำนาญที่สุด -Phr. (get the worst of something ประสบความพ่ายแพ้), Syn. vanquish,defeat,beat

English-Thai: Nontri Dictionary
unsatisfactory(adj) ไม่น่าพอใจ,ผิดหวัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top