ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ไม่ทำงาน*

   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม่ทำงาน, -ไม่ทำงาน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ทำงาน[V] inoperative, Syn. เสีย, ชำรุด, Example: CD-ROM ของผมมันไม่ทำงานเสียแล้ว และวันนี้ก็จำเป็นต้องใช้ด้วย, Thai definition: ไม่พร้อมที่จะใช้งานตามปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกาะชายกระโปรงก. อาศัยผู้หญิงหาเลี้ยง เช่น สามีของเธอไม่ทำงานเลย ดีแต่เกาะชายกระโปรงภรรยา.
เที่ยวเตร่ก. เที่ยวไปในที่ต่าง ๆ เช่น วัน ๆ ไม่ทำงานทำการได้แต่เที่ยวเตร่.
นัดหยุดงานน. ลูกจ้างร่วมกันไม่ทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
downtimeช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
downtimeช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unoccupied populationประชากรที่ไม่ทำงานอาชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emergency Core Cooling System ระบบระบายความร้อนแกนเครื่องปฏิกรณ์ฉุกเฉิน, อีซีซีเอส, ระบบระบายความร้อนฉุกเฉินที่ออกแบบเพื่อขจัดความร้อนตกค้างจากแท่งเชื้อเพลิงในกรณีระบบระบายความร้อนหลักของแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่ทำงาน ระบบนี้ประกอบด้วย ปั๊ม วาล์ว อุปกรณ์ถ่ายโอนความร้อน ถังน้ำ และระบบท่อ [นิวเคลียร์]
Anemia, Aplasticเลือดจางอะพลาสติก, โลหิตจางชนิดอพลาสติค, โรคไขกระดูกไม่ทำงาน, โลหิตจางอพลาสติค, โลหิตจางอะพลาสติก, อพลาสติคอนีเมีย, อพลาสติคแอนีเมีย, โรคโลหิตจางที่ไม่มีการเกิดใหม่ของเม็ดเลือดแดง, โลหิตจางเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน, โรคโลหิตจาง, ไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด, โรคโลหิตจางแบบร้ายแรง [การแพทย์]
Bladder Paralysisอัมพาตของกระเพาะปัสสาวะ,กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะไม่ทำงาน [การแพทย์]
Coronary Insufficiencyโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจอุดตัน,โลหิตมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอ,หลอดเลือดโคโรนารี่ไม่ทำงาน [การแพทย์]
Cranial Nerve III Palsyเส้นประสาทสมองที่3ไม่ทำงาน [การแพทย์]
riboflavinไรโบเฟลวิน, วิตามินบี 2, วิตามิน B2 สูตรเคมีคือ C17H20N4O6 ผลึกสีส้ม ละลายได้ในน้ำ เป็นเอนไซม์เกี่ยวกับการสันดาปสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโน รวมทั้งการสร้างโปรตีน ถ้าขาดวิตามินนี้ จะทำให้เป็นแผลตามมุมปาก ลิ้นบวม อ่อนเพลีย ระบบย่อยอาหารไม่ทำงาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Addison's diseaseโรคแอดดิสัน, โรคที่เกิดจากอะดรีนัลคอร์เทกซ์ถูกทำลายจนไม่สามารถ สร้างฮอร์โมนได้ อาการสำคัญของโรคคือ ซูบ ผอม ผิวหนังตกกระ ร่างกายไม่สามารถรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ต่าง ๆ ได้ กระเพาะและลำไส้ไม่ทำงานและถึงตายในที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ileus, Paralyticท้องอืดลำไส้ไม่ทำงาน, ลำไส้อุดตัน, ท้องอืด, ลำไส้ไม่ทำงาน, อัมพาตของลำไส้, ลำไส้อืดไม่ทำงาน, ลำไส้เป็นอัมพาต, ผนังลำไส้ไม่ทำงาน [การแพทย์]
Inactive Formรูปที่หันแสงไม่ได้, รูปไม่ว่องไว, รูปอกัมมันต์, อยู่ในสภาพสงบอยู่, ไม่มีฤทธิ์, รูปที่ทำงานไม่ได้, รูปไร้ฤทธิ์, สภาพที่ไม่ทำงาน [การแพทย์]
Muscle Palsy, Extraocularกล้ามเนื้อภายนอกตาไม่ทำงานตามปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It won't work!มันจะไม่ทำงานPinocchio (1940)
This won't work.อามันจะไม่ทำงาน ฉันไม่ได้คาดหวัง ว่ามันจะทำงาน มันสามารถทำงานได้หากรัฐบาล Help! (1965)
It's the right hand. (Mutters) It won't work.แน่นอนมันจะไม่ทำงาน Help! (1965)
I try not to work with more than one savior at a time.ผมพยายามจะไม่ทำงานกับ ผู้พิทักษ์มากกว่า 1 คนต่อครั้ง Oh, God! (1977)
I really despise people that don't work.ฉัน จริงๆ ดูถูก คน ที่ไม่ทำงาน I Spit on Your Grave (1978)
It won't work that way, it'll only smear. Roll it across!มันจะไม่ทำงานวิธีการนั้น มันจะได้เพียงป้าย ม้วนมันข้าม First Blood (1982)
His pulse is very irregular. The kidneys aren't functioning.ชีพจรไม่ปกติ ไตไม่ทำงาน Gandhi (1982)
The 9,000 Series uses holographic memories so chronological erasures would not work.9000 ชุดใช้ความทรงจำโฮโล แกรม เพื่อให้ตัวหนังสือตามลำดับจะ ไม่ทำงาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
His action must have run down.การเครื่องไหว คงจะไม่ทำงาน Return to Oz (1985)
Nedski. Why aren't you working?Nedski ทำไมคุณไม่ทำงานThe Russia House (1990)
- Did it work?- ไม่ทำงานหรือไม่ Pulp Fiction (1994)
Don't get me on the road and I find out the brake lights don't work.ไม่ได้รับฉันอยู่บนท้องถนนและฉันหาไฟเบรกไม่ทำงาน Pulp Fiction (1994)
It's networking. I recharged it before I left, l-lt should be good for--มันไม่ทำงาน ฉันเพิ่มพลังมันมาก่อนแล้ว มะ มันควรจะทำใช้ได้ดี-- Toy Story (1995)
This won't work.นี้จะไม่ทำงาน The Birdcage (1996)
That's Terry's answer to everything. Kick it if it doesn't work.นั่นคือคำตอบของเทอร์รี่กับทุกสิ่ง เตะมันถ้ามันไม่ทำงาน Dante's Peak (1997)
That's 'cause Indians are lazy and don't work none.ใช่สิ พวกอีนเดียนน่ะขึ้เกียจ เขาไม่ทำงานกันหรอก The Education of Little Tree (1997)
The hull's intact, but there's no gravity, and the thermal units are off-line. I'm showing deep cold.เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน ในนั้นอากาศหนาวจัด Event Horizon (1997)
It's building up with every breath we take.-เครื่องฟอกในยานอีเวนฮอร์ไรซั่น ก็ไม่ทำงาน Event Horizon (1997)
- We came here to do a job. - We're aborting, Doctor!-ผมไม่ทำงานนี้แล้ว ด๊อกเตอร์ Event Horizon (1997)
Why shouldn't I work for the N.S.A.? That's a tough one, but I'll take a shot.ทำไมไม่ทำงานให้ NSA. Good Will Hunting (1997)
If there were leaks it will be my choice whether to continue the mission or not.ถ้าข่าวรั่ว ผมถือเป็นสิทธิ์ที่จะไม่ทำงานนี้ต่อก็ได้ The Jackal (1997)
Our brother would never run.พี่ชายของเราจะไม่ทำงาน Princess Mononoke (1997)
Hold up.เดี๋ยวก่อน มันไม่ทำงาน City of Angels (1998)
My thing went off! Your thermostat okay?เฮ้ ปีเตอร์ เครื่องฉันมันไม่ทำงานน่ะ \ เครื่องอยู่ดีหรือเปล่า? Death Has a Shadow (1999)
If you don't work, Yubaba will turn you into an animalถ้าเจ้าไม่ทำงาน ยูบาบ้าจะสาปเจ้าเป็นสัตว์ Spirited Away (2001)
If they don't work, the spell wears offถ้าพวกมันไม่ทำงาน ก็จะต้องคำสาป Spirited Away (2001)
- And how did it work?- และวิธีการที่ไม่ทำงานหรือไม่ Showtime (2002)
But it wasn't working.แต่มันไม่ทำงานแล้วนะ Signs (2002)
It's not working!มันไม่ทำงาน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Uh, this one's not working. Do you have another phone I could use?เอ่ออันนี้ไม่ทำงาน คุณมีโทรศัพท์ที่ฉันสามารถใช้อื่นได้หรือไม่ Wrong Turn (2003)
Come on, come on. It's not responding. Penny:เร็วสิ มันไม่ทำงาน Inspector Gadget 2 (2003)
I would never work for that witch, she's the one who...ฉันไม่ทำงานให้ยัยแม่มดที่ทำ... Howl's Moving Castle (2004)
'Two explosive charges on the power lines. 'One failed.วัตถุประทุระเบิด 2 ชิ้นนี้ถูกติดกับสายไฟ แต่อันหนึ่งไม่ทำงาน The Bourne Supremacy (2004)
Two charges were supposed to go off. The 2nd one, the one over here, didn't go off.มันมีตัวจุดชนวน 2 ตัว ที่ควรจะจุดระเบิดพร้อมกัน แต่ตัวที่ 2 ตรงนี้ ไม่ทำงาน The Bourne Supremacy (2004)
So the traps don't work.ดังนั้นดักไม่ทำงาน Cubeº: Cube Zero (2004)
It doesn't work anymore.มันก็ไม่ทำงานแล้ว Primer (2004)
The air conditioner's on the blink. Is there any way you can have a look at it?อ่อ แอร์มันไม่ทำงานเลย Hotel Rwanda (2004)
He won't work, listens to no one.เขาไม่ทำงาน ไม่ฟังใครเลย Hotel Rwanda (2004)
We found the transceiver, but it's not working.เราเจอเครื่องรับ-ส่งสัญญาณแล้ว แต่มันไม่ทำงาน Pilot: Part 2 (2004)
It didn't work.ไม่ทำงาน Zathura: A Space Adventure (2005)
Now Mom doesn't work late, she doesn't drink, and I can see her whenever I want.เดี๋ยวนี้ แม่ไม่ทำงานดึก เธอไม่ดื่ม ผมเจอแม่ได้ เมื่อไรก็ตามที่ต้องการ Sad Movie (2005)
You can't ask for free food doing nothing all dayเธอจะมาหาข้ากินฟรี โดยไม่ทำงานอะไรเลยไม่ได้ Grave of the Fireflys (2005)
It's not gonna start.มันไม่ทำงานหรอก Compulsion (2005)
Oh, Martha Kent, if you were trying to scare me, you did one heck of a job.โธ่, คุณมาธา เค็นท์, ถ้าคุณอยากแกล้งให้ผมวิตกจริตละก็ คุณแค่ยืนเฉยๆไม่ทำงานก็พอ Arrival (2005)
we heard about a missile malfunction.เราได้ข่าวเรื่องหัวรบไม่ทำงาน Hidden (2005)
If your mom works here, this is where you work too.ถ้าแม่เธอทำงานที่นี่ ทำไมน้องไม่ทำงานอย่างนั้นบ้างล่ะ. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
It's not that we will completely not perform our tasks at the Sales Department.ใช่ว่าจะไม่ทำงานที่แผนกขายอีกนะคะ Smile Again (2006)
Why don't you work on her?ทำไม คุณไม่ทำงานกับเธอ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
I am not working for these people next year. These people are crazy.ปีหน้าผมจะไม่ทำงานร่วมกับคนพวกนี้อีก พวกนี้มันบ้าไปหมด Little Miss Sunshine (2006)
You're not working tonight?คืนนี้ไม่ทำงานหรือ Cashback (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ทำงาน[adj.] (mai thamngān) EN: iddle   FR: inocuppé
ไม่ทำงาน[adj.] (mai thamngān) FR: en panne ; défectueux

English-Thai: Longdo Dictionary
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
brick(vi vt slang ) (สแลง) เสีย, พัง, ถูกทำลาย, ไม่ทำงาน, หมดค่าลง (เหมือนเป็นเพียงแค่ก้อนอิฐ) เช่น Apple says unlocked iPhones will brick after software update.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brain-dead[ADJ] สมองและส่วนสำคัญไม่ทำงาน
be off[PHRV] ไม่ทำงาน (เช่น เครื่องไฟฟ้า), See also: ไมได้เปิดอยู่, ปิดอยู่, Syn. put off
book off[PHRV] ประท้วงไม่ทำงาน, See also: ประกาศไม่เข้าทำงาน
break down[PHRV] ใช้งานไม่ได้ (เครื่องจักร), See also: หยุดทำงาน, ไม่ทำงาน, เสีย, Syn. conk out, cut out, give out, kick off
cut out[PHRV] หยุดทำงาน (เครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์), See also: ไม่ทำงาน, Syn. conk out
dead[ADJ] ดับ (ไฟ), See also: ซึ่งไม่ทำงาน, เสีย, หมด (เช่น แบตเตอรี่, ไฟ เป็นต้น), Syn. drained, inactive, inoperative, not working, no longer functioning, no longer operating, no longer productive, out of operation, Ant. active, functioning, operative, working
defunct[ADJ] ไม่ทำงาน, See also: หยุดทำงาน, เลิกใช้, Syn. deceased, expired, no longer functioning, Ant. current
haywire[ADJ] ซึ่งทำงานผิดปกติ, See also: ซึ่งไม่ทำงาน
on the blink[IDM] ไม่ทำงาน, See also: ทำงานผิดพลาด
out of kilter[IDM] ไม่ทำงาน
idle[ADJ] ซึ่งยังไม่ได้ใช้การ, See also: ซึ่งยังไม่ทำงาน, Syn. unoccupied
inactive[ADJ] ซึ่งไม่ได้ใช้งาน, See also: ซึ่งไม่ทำงาน, ซึ่งอยู่กับที่, Ant. active
off[PREP] ไม่ทำงาน, See also: หยุดงาน
off[ADV] ไม่ทำงาน, See also: หยุดงาน
peg out[PHRV] หมดสติ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตาย, ไม่ทำงาน (เครื่องจักร), Syn. pass away
on the fritz[SL] เสีย, See also: ไม่ทำงาน
unemployed[ADJ] ซึ่งว่างงาน, See also: ซึ่งไม่ทำงาน, Syn. jobless
unoccupied[ADJ] อยู่ว่างๆ, See also: ไม่มีอะไรทำ, ไม่ทำงาน, Syn. unemployed, at leisure, Ant. employed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
boot sectorส่วนวงปลุกเครื่องหมายถึง ส่วนของแผ่นจานบันทึกที่เก็บคำสั่งที่ใช้ในการปลุกเครื่อง ถ้าส่วนนี้เสีย (อ่านไม่ได้) คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทำงานเลยตั้งแต่ต้น
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:

English-Thai: Nontri Dictionary
inoperative(adj) ไม่เป็นผล,ไม่มีผลบังคับ,ไม่ทำงาน,ไม่ได้กระทำ

German-Thai: Longdo Dictionary
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย
brennen(vi) |brannte, hat gebrannt| ส่องแสง, ให้แสงไฟ เช่น Die Lampe brennt nicht mehr. โคมไฟนี่ไม่ทำงานแล้ว, See also: S. leuchten,
eine Panne habenมีปัญหาเครื่องมอเตอร์ไม่ทำงานหรือผิดปกติ เช่น Ich habe eine Panne während der Fahrt nach Bangkok. ฉันมีปัญหาเครื่องยนต์(ของรถยนต์)ระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพฯ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top