ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ไปทำงาน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไปทำงาน, -ไปทำงาน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระดิกหูเข้าใจดี, รู้เรื่องดี, ใช้กับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ภาษาอังกฤษฉันกระดิกหูเสียที่ไหนถึงจะให้ไปทำงานบ้านฝรั่ง.
รีบร้อนก. กิริยาที่รีบทำอย่างลุกลน เช่น เขารีบร้อนไปทำงานจนลืมกระเป๋าสตางค์.
วัน ๑น. ระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่ยํ่ารุ่งถึงยํ่ารุ่ง หรือตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาหยุดราชการ ๑ วัน, ระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง ตั้งแต่ย่ำรุ่งถึงย่ำค่ำ เรียกว่า กลางวัน, มักเรียกสั้น ๆ ว่า วัน, ระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง ตั้งแต่ย่ำค่ำถึงย่ำรุ่ง เรียกว่า กลางคืน, มักเรียกสั้น ๆ ว่า คืน, เช่น เขาไปสัมมนาที่พัทยา ๒ วัน ๑ คืน, ช่วงเวลากลางวัน เช่น เช้าขึ้นมาก็รีบไปทำงานทุกวัน
สาระแนว. ชอบเข้าไปยุ่งในเรื่องของคนอื่น, ชอบเข้าไปยุ่งในเรื่องที่มิใช่หน้าที่ของตน, เช่น เขากำลังทำงานกันอยู่ดี ๆ ก็สาระแนเข้าไปทำงานเขาเสีย
สำมะหาอะไรว. นับประสาอะไร, จะพูดไปทำไมมี, จะกล่าวไปทำไม, เช่น งานเล็ก ๆ เช่นนี้ยังทำไม่สำเร็จ สำมะหาอะไรจะไปทำงานใหญ่, สำหาอะไร ก็ว่า.
เอกเทศ(เอกกะเทด) น. ส่วนหนึ่งต่างหาก, เฉพาะตัว, เฉพาะบุคคล, เช่น เขาแยกตัวไปทำงานเป็นเอกเทศ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lease systemวิธีการจ้างนักโทษไปทำงานข้างนอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, leaseวิธีการจ้างนักโทษไปทำงานข้างนอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
journey to workการเดินทางไปทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
freedom of movement for workersเสรีภาพของคนทำงานที่จะเข้าไปทำงาน [ ในดินแดนของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workers, freedom of movement forเสรีภาพของคนทำงานที่จะเข้าไปทำงาน [ ในดินแดนของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Development Associationเป็นองค์การให้กู้เงิน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ.1960 อยู่ภายใต้การบริหารควบคุมของธนาคารระหว่างประเทศ ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของธนาคารระหว่างประเทศหรือธนาคารโลก ย่อมสามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมพัฒนาระหว่างประเทศนี้ได้วัตถุประสงค์ สำคัญของไอดีเอ คือ ให้ประเทศที่ด้อยพัฒนาทำการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศของตน โดยกำหนดเงื่อนไขการกู้ยืมที่ยืดหยุ่นมากกว่าเงื่อนไขของการกู้ยืมทั่ว ๆ ไป ช่วยให้มีผลกระทบต่อดุลแห่งการชำระเงินของประเทศนั้น ๆ ไม่มากนัก ซึ่งเป็นไปตามแนววัตถุประสงค์การให้กู้ยืมของธนาคารโลก อันเท่ากับเสริมการดำเนินงานของธนาคารโลก ที่มีต่อประเทศเหล่านั้นอีกด้วยไอดีเอมีโครงสร้างการดำเนินงานที่คล้ายคลึง กับของธนาคารโลก คณะผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั้งหมดเป็นคนคนเดียวกับที่มีตำแหน่ง หน้าที่อยู่ในธนาคารโลก จึงเท่ากับเข้าไปทำงานมีหน้าที่ในไอดีเอโดยตำแหน่ง (Ex officio) นั่นเอง ไอดีเอมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี [การทูต]
War Crimesอาชญากรรมสงคราม ตามกฎบัตรต่อท้ายความตกลงว่าด้วยการพิจารณาลงโทษ อาชญากรสางคามที่สำคัญ ๆ ของฝ่ายอักษะยุโรป (European Axis) การกระทำต่อไปนี้ถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามคือ การละเมิดกฎหมายหรือประเพณีของการสงคราม เช่น การฆ่า การปฏิบัติอันโหดร้าย หรือการขับคนไปทำงานเยี่ยงทาส หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งกระทำต่อราษฎรพลเรือนของดินแดนที่ถูกยึดครอง การฆ่าหรือปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อเชลยศึกหรือบุคคลในท้องทะเล การฆ่าตัวประกัน การปล้นสะดมทรัพย์สินสาธารณะหรือส่วนบุคคล การทำลายล้างตัวเมืองหรือหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่จำเป็นในแง่การทหาร [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Нeigh-ho, heigh-ho lt's off to work we goเฮ โฮ เฮ โฮมันออกไปทำงานที่ เราจะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's off to work we goเฮ โฮ เฮ โฮมันออกไปทำงานที่ เราจะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
An orchestra plays a march from some operetta as inmates head off to the quarry or the factory.วงออเคสตร้าเล่นเพลงมาร์ช จากละครสักเรื่องหนึ่ง ขณะที่เหล่านักโทษแยกย้าย ออกไปทำงานตามที่กำหนด Night and Fog (1956)
At daylight, when bettors were asking him to call it a draw... ... because they had to go to work on the docks... ... the old man unleashed his greatest effort.สุดท้ายในเวลากลางวันเมื่อเล่น ถูกขอให้เขาเรียกมันว่ารู้แพ้รู้ ชนะ เพราะพวกเขาต้องไปทำงานใน ท่าเรือ The Old Man and the Sea (1958)
He knew that he had broken the confidence of the Negro... ... and now he finished the bout before anyone had to go to work.เขารู้ว่าเขาเสียความเชื่อมั่น ของพวกนิโกรและตอนนี้เขา เสร็จสิ้นการแข่งขัน ก่อนที่ทุกคนจะต้องไปทำงาน The Old Man and the Sea (1958)
-Have to go back to work.- ต้องกลับไปทำงาน The Godfather (1972)
Go back to work. I don't want you to get in trouble.กลับไปทำงาน ผมไม่อยากให้คุณมีปัญหา Oh, God! (1977)
We were assigned to an isolated tribe, the Molombos.เราถูกส่งไปทำงาน กับเผ่าคนป่า โมลอมบอส Airplane! (1980)
And how are you going to get to work...แล้วคุณจะไปทำงานอย่างไร The Blues Brothers (1980)
We've gotta go to work.00น เราต้องไปทำงานแล้ว The Blues Brothers (1980)
You're late for work. I thought you'd gone 1 0 minutes ago.ไปทำงานสายแล้วนะ นึกว่าไปตั้ง 10 นาทีแล้ว Gandhi (1982)
When you free them they will go back to work.พอคุณปล่อยตัว พวกเขาก็กลับไปทำงาน Gandhi (1982)
You're mine! Now get to work!แกเป็นของฉันแล้ว ไปทำงานเดี๋ยวนี้ ! An American Tail (1986)
Move!กลับไปทำงาน ! An American Tail (1986)
Soon it's back to the old books and back to work. What a terrible thought!อีกไม่นานก็ต้องกลับไปร่ำเรียนกันต่อ กลับไปทำงาน มีเรื่องให้ครุ่นคิด! Dirty Dancing (1987)
-Now, get back to work!-เอาล่ะ! กลับไปทำงานได้แล้ว Mannequin (1987)
Can't talk now. Pick you up at 8:00.ผมต้องไปทำงานก่อน แล้วจะไปรับคุณตอน 2 ทุ่มนะ Mannequin (1987)
I don't believe it's lunch yet. Let's not dally.ผมไม่ยักรู้ว่านี่เวลาอาหารเที่ยงแล้ว กลับไปทำงานกันได้แล้ว Mannequin (1987)
Now, come to Illustra!ไปทำงานที่อิลลัสทรา! Mannequin (1987)
- You and you, to work.- นายและนาย, ไปทำงาน. Cinema Paradiso (1988)
Go work in Germany, you and your Stalin.ไปทำงานที่เยอรมัน, นายกับ สตาลิน ของนายเหอะ. Cinema Paradiso (1988)
Let's get to work See if you can find how to get upstairsไปทำงานต่อเถอะ ลองดูซิว่าลูกจะหาทางขึ้นไป ข้างบนได้หรือเปล่า My Neighbor Totoro (1988)
It's Dad's day at the universityแต่เมย์ วันนี้พ่อไปทำงานที่มหาวิทยาลัย My Neighbor Totoro (1988)
They shouldn't make you hump the boonies when you're short.เขาไม่น่าเอาคนใกล้ปลดไปทำงานเสี่ยง Casualties of War (1989)
- So nobody'd want to go.ยุ่งยังไง ก็ไม่มีใครอยากออกไปทำงาน Casualties of War (1989)
Bye, guys, got to run.ลาก่อนครับได้ไปทำงาน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Even before I first wandered into the cabstand for an after-school job...แม้ก่อนหน้าที่ผมจะได้ ไปทำงานกับพวกเขา Goodfellas (1990)
To us, those goody-good people who worked shitty jobs for bum paychecks... and took the subway to work every day and worried about bills, were dead.สำหรับเรา พวกคนดีที่ทำงานโง่ๆ เพื่อแลกกับเช็คเง่าๆ นั่งรถไฟใต้ดินไปทำงานทุกวัน และกังวลกับบิล คือตายทั้งเป็น Goodfellas (1990)
I'd better get to work.งั้นฉันไปทำงานก่อนนะ Mannequin: On the Move (1991)
- I got to get to work.- ฉันต้องไปทำงาน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You're going back to work there?นายจะกลับไปทำงานเหรอ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Back to work.ไปทำงานละ The Bodyguard (1992)
Come on, boy. Let's go.มาเร็ว ไปทำงานได้แล้ว The Lawnmower Man (1992)
- We're going to a ranch to work.- เราจะไปทำงานในไร่ Of Mice and Men (1992)
When it rains in the winter, we'll just say "The hell with going to work,"ตอนที่ฝนตกในฤดูหนาว เราจะไม่ไปทำงาน Of Mice and Men (1992)
Now catch your grain teams after dinner.เดี๋ยวไปทำงานกับกลุ่มธัญพืชหลังอาหารเย็น Of Mice and Men (1992)
- Get back to work.- กลับไปทำงานได้แล้ว Of Mice and Men (1992)
You get back to work. You get these men moving. They're way behind.กลับไปทำงาน ไปเร่งพวกนั้นหน่อย ทำงานช้าเกินไปแล้ว Of Mice and Men (1992)
- Get back to work!- กลับไปทำงาน! Cool Runnings (1993)
Do you want me to work as a bookie's clerk?คุณต้องการให้ฉันไปทำงาน เป็นพนักงานของเจ้ามือรับแท? In the Name of the Father (1993)
Ted is going to be working with his father in the company.เท็ดจะต้องไปทำงานกับพ่อของเขาที่บริษัท The Joy Luck Club (1993)
We'll be late for work.เราไปทำงานสายแล้ว Schindler's List (1993)
Ja. [ Woman ] Take it all down.!ไปทำงานต่อ Schindler's List (1993)
[ Schindler's Voice ] I go to work the other day.วันก่อนผมไปทำงาน Schindler's List (1993)
You're goin' too far right now. I'm gonna be late for work.คุณก็มากเกินไปแล้ว เดี๋ยวฉันจะไปทำงานสาย Léon: The Professional (1994)
I'm late for work. I hate being late for work.ฉันไปทำงานสายแล้ว ฉันเกลียดที่จะไปทำงานสาย Léon: The Professional (1994)
So it all worked out in the finish.ดังนั้นมันทั้งหมดออกไปทำงานในเสร็จ Pulp Fiction (1994)
I'm gonna call a couple of hard, pipe-hittin' niggers... to go to work on the homes here... with a pair of pliers and a blowtorch.ฉันจะเรียกคู่ของพวกนิโกรยากท่อถอด '... ที่จะไปทำงานที่บ้านที่นี่ ... กับคู่ของคีมและพ่น Pulp Fiction (1994)
Back to work Now.ดีละกลับไปทำงานได้ Rapa Nui (1994)
Back to work!กลับไปทำงาน! The Shawshank Redemption (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไปทำงาน[pai thamngān] (v, exp) EN: go to work ; go on business  FR: aller travailler ; partir au travail
รีบไปทำงาน[rīp pai thamngān] (v, exp) EN: hasten to the office  FR: s'empresser d'aller au travail

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caisson(n) กล่องที่บรรจุอากาศเพื่อให้คนสามารถลงไปทำงานใต้น้ำได้ เช่น ในการสร้างสะพาน, Syn. coffer, cofferdam
chain gang(n) นักโทษที่ถูกล่ามโซ่ไว้ด้วยกัน (โดยเฉพาะที่ต้องออกไปทำงานนอกคุก)
call back(phrv) บอกให้กลับไปทำงาน
farm out(phrv) ส่งไปทำงาน
get back to(phrv) กลับไปทำงาน (อย่างไม่เต็มใจ), Syn. get back, keep to
go back(phrv) กลับไปทำงาน, See also: หยุดประท้วง, Syn. bring out
returner(n) ผู้กลับไปทำงานใหม่
relocate in(phrv) ย้ายไปทำงานที่ใหม่ที่
second to(phrv) เปลี่ยนไปทำงาน (ที่อื่น)
time off(n) ช่วงวันหยุดหรือไม่ไปทำงาน, Syn. holiday, vacation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
branch(เบรานชฺ) { branched, branching, branches } n. กิ่งก้าน, กิ่ง, สาขา, แขนง, วิชาย่อย, ทางแยก, สายย่อย, แคว vt. แตกกิ่งก้านสาขา, , Syn. bough แยกแตกกิ่ง1. หมายถึง การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง เช่น แยกออกจากโปรแกรมหลัก main program ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย subprogram ตามคำสั่ง Go to2. ความหมายที่ใช้กับ "ต้นไม้" tree มีความหมายถึงการแตกกิ่งก้านสาขา เช่นในการแสดงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95
branch instructionคำสั่งแยก (ทาง) หมายถึง การสั่งให้แยกไปทำงาน ณ จุดใดจุดหนึ่งตามคำสั่งในโปรแกรมหรือ ชุดคำสั่ง เช่น คำสั่ง GOTO หรือคำสั่งให้ CALL โปรแกรมย่อย (subroutine)
call(คอล) { called, calling, calls } vt., vi., n. (การ) เรียก, ร้องเรียก, ร้องขอ, เรียกให้ตื่น, อ่านออกเสียง, เข้าใจว่า, ถือว่า, ให้ชื่อ, มีชื่อ, มีนามว่า, เรียกไพ่, โทรศัพท์, สั่ง, ออกคำสั่ง, ไปเยี่ยม, แวะรับ, ตำหนิ, เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก main program ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย subprogram เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
data transferการถ่ายโอนข้อมูลหมายถึง การเคลื่อนย้ายข้อมูลจากที่เก็บในตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึงการย้ายที่เก็บจากสื่อเก็บหนึ่งไปอีกสื่อหนึ่งก็ได้ หรือบางทีอาจหมายถึง การย้ายข้อมูลจากโปรแกรมหลัก (master program) ไปทำงานยังโปรแกรมย่อย (subprogram)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sick leave(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) ฉันป่วย ไม่สามารถไปทำงานได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
出張[しゅっちょう, shutchou] (n) การไปทำงานนอกสถานที่

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出勤[しゅっきん, shukkin] TH: ไปทำงาน  EN: go to work

German-Thai: Longdo Dictionary
zur Arbeit gehen(phrase) ไปทำงาน ตัวอย่างการใช้ Wie gehst du zur Arbeit, mit dem Bus? = คุณไปทำงานโดยรถโดยสารประจำทางรึเปล่า (zur Arbeit = zu der Arbeit )

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top