Search result for

*ให้ท่า*

(57 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ให้ท่า, -ให้ท่า-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้ท่า[V] encourage, See also: flirt, make eyes at, make sheep's eyes at, chat someone up, Syn. ให้ท่าให้ทาง, Example: ผู้หญิงมันให้ท่า ใครบ้างจะไม่อยากเอาของฟรี, Thai definition: พูดหรือแสดงกิริยาให้รู้ว่ายินดีติดต่อด้วยหรือไม่รังเกียจ, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้ท่าก. พูดหรือแสดงกิริยาให้รู้ว่ายินดีติดต่อด้วยหรือไม่รังเกียจ (ใช้แก่ผู้หญิง).
ให้ท้ายก. เข้าข้างหรือส่งเสริมทำให้ได้ใจ.
ดำหัวน. ประเพณีทางภาคเหนือซึ่งกระทำในวันสงกรานต์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือ วิธีดำหัว คือ เอานํ้าสะอาด พร้อมดอกคำฝอย ฝักส้มป่อย และผงขมิ้น ใส่ขัน ไปเคารพและขอขมาผู้ใหญ่ โดยให้ท่านจุ่มน้ำลูบศีรษะตนเองเพื่อให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขและขอรับพรจากท่าน.
บากท่าก. ให้ท่า, เปิดช่อง.
อุปฮาด(อุปะ-, อุบปะ-) น. ตำแหน่งรองจากเจ้าเมืองในภาคอีสานสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เช่น พระยาก่ำได้ตั้งให้ท้าวแก้วผู้น้องชายเป็นอุปฮาดอยู่บ้านหนึ่งต่างหาก (ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ : ว่าด้วยชนชาติภูไทย)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Niccolo Machiavelli (1469-1527)คือรัฐบุรุษและปรัชญาเมธีทางการเมืองของสาธารณรัฐ ฟลอเรนส์ (Florence) ระหว่างรับราชการ ท่านดำรงตำแหน่งฝ่ายธุรการหลายตำแหน่งซึ่งไม่สู้มีความสำคัญเท่าใด แต่สิ่งที่ท่านสนใจมากที่สุดได้แก่ศิลปะของการเมือง หนังสือสำคัญ ๆ ที่ท่านประพันธ์ขึ้นไว้คือ The Prince เล่มหนึ่ง อีกเล่มหนึ่งชื่อ The Art of War และอีกเล่มหนึ่งคือ Discourses on the First Ten Books of Livyมีนักเขียนหลายคนวิพากษ์ Machiavelli ที่แสดงความเห็นสนับสนุนว่า รัฐบาลใดก็ตมที่ต้องการรักษาอำนาจการปกครองตนให้เข้มแข็งไว้ ย่อมจะใช้วิถีทางใด ๆ ก็ได้ ถึงแม้หนทางเช่นนั้นจะผิดกฎหมายหรือไร้ศีลธรรมก็ตาม และก็มีนักเขียนอีกหลายคนสนับสนุนท่าน โดยชี้ให้เห็นว่า ท่านเป็นแต่เพียงตีแผ่ให้เห็นพฤติกรรมที่แท้จริงของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในยุคสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่มากกว่าอย่างอื่น อาทิเช่น ในหนังสือ The Prince ของท่านตอนหนึ่งอ้างว่า การต่อสู้นั้นมีอยู่สองวิธี วิธีแรกเป็นการต่อสู้โดยวิถีทางกฎหมาย อีกวิธีหนึ่งคือการต่อสู้โดยใช้กำลัง (Force) วิธีแรกนั้นเป็นวิธีที่มนุษย์พึงใช้ ส่วนวิธีที่สองเป็นวิธีเยี่ยงสัตว์ป่า แต่การใช้วิธีแรกมักจะไม่ค่อยได้ผลเสมอไป เพราะไม่เพียงพอ ก็ย่อมจะหันเข้าใช้วิธีที่สองได้ ฉะนั้น ผู้ปกครองประเทศสมัยนั้น ซึ่ง Machiavelli เรียกว่า Prince จึงจำเป็นต้องรู้ดีว่าจะใช้ทั้งวิธีที่มนุษย์จะพึงใช้ และวิธีเยี่ยงสัตว์ป่าอย่างไร ด้วยเหตุนี้ ผู้ปกครองประเทศสมัยนั้นไม่จำเป็นต้องมีสัจธรรม หากการกระทำนั้น ๆ จะทำความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของประเทศ ท่านเห็นว่า หากมนุษย์ทุกคนเป็นคนดี กฎเช่นนี้ก็เป็นกฎที่ไม่ถูกต้อง แต่โดยที่มนุษย์ไม่ใช่คนดีทั้งหมด ในเมื่อเขาไม่ยอมให้ความศรัทธาความไว้วางใจในตัวท่าน ก็ไม่มีอะไรที่จะมาห้ามมิให้ท่านเลิกศรัทธากับเขาเหล่านั้นได้ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm afraid this potion tastes like toad water but it'll get you back on your feet.ผมเกรงว่ายานี่จะมีรสชาติเหมือนน้ำคางคก แต่มันจะทำให้ท่านกลับมาแข็งแรงได้ Valiant (2008)
My honourable guests, I give you Prince Arthur, your champion.แขกผู้ทรงเกียรติของข้า ข้าขอให้ท่านพบกับ องค์ชายอาร์เธอร์ ผู้ชนะการแข่งขัน Valiant (2008)
You can destroy it.ให้ท่านทำลาย Excalibur (2008)
And if he doesn't accept me for who I really am, then... he's not the friend I hoped he was.ถ้าเขาไม่ยอมรับในตัวที่ข้าเป็น ฮูนินทำอาหารให้ท่าน ขอบใจ The Moment of Truth (2008)
The Lady Morgana asked me to give you this token.ท่านหญิงมอกาน่าขอให้ข้านำสิ่งนี้มาให้ท่าน Excalibur (2008)
I come to ask a favor? Yes?ข้ามาเพื่อขอร้องให้ท่านช่วย Excalibur (2008)
I don't want you to fight tomorrow.ข้าไม่อยากให้ท่านสู้วันพรุ่งนี้ Excalibur (2008)
I'll bring it to you.ข้าจะนำมันมาให้ท่าน Excalibur (2008)
I've brought you something to help you sleep.ข้านำยามาให้ท่าน เพื่อช่วยให้ท่านหลับสบาย Excalibur (2008)
I was a big disappointment to you.นั่น... ข้าทำให้ท่านต้องผิดหวัง Excalibur (2008)
Why not ask Shenlong for help?ทำไมไม่ขอให้ท่านเทพมังกรช่วยหละ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
While the Viceroy is unavailable for capture, allow me to offer you an alternative prize.เมื่อตอนนี้อุปราชก็ไม่อยู่ให้จับกุมแล้ว งั้นให้ข้าเสนอรางวัลสำรองให้ท่านนะ Lair of Grievous (2008)
I hope it's worth it to you.ข้าหวังว่ามันคงทำให้ท่านคิดได้นะ Bombad Jedi (2008)
It is the Republic that should be asking your forgiveness, my old friend.ควรจะเป็นสาธารณรัฐมากกว่า ที่ต้องขอให้ท่านอภัยให้ สหายเก่าข้า Bombad Jedi (2008)
I look forward to delivering him to youข้าตั้งตาคอยที่จะส่งเขาให้ท่านอยู่แล้ว Cloak of Darkness (2008)
I can sense your concern, the fear that you will lose the wealth and the power that the war has given youข้าสัมผัสได้ถึงความหวาดวิตก ความหวาดกลัวว่าจะเสียทรัพย์สมบัติ และอำนาจที่สงครามนี้มอบให้ท่าน Cloak of Darkness (2008)
- Commander, I'll need your assistance- ผู้การ ข้าต้องการให้ท่านช่วย Cloak of Darkness (2008)
Don't bother with the trip I'll take care of your waterworksอย่าเพิ่งเบื่อสิคะ ข้าจะรินเหล้าให้ท่านดื่มเอง Portrait of a Beauty (2008)
Maybe you can sacrifice even love?บางทีความรักอาจทำให้ท่าน รู้จักคำว่าเสียสละ Portrait of a Beauty (2008)
Something must have bothered you You came to see me so earlyมีเรื่องรบกวนจิตใจนี่เอง ที่เป็นสาเหตุให้ท่านมาหาข้า Portrait of a Beauty (2008)
Then, let the picture speak your mindงั้นข้าจะให้ท่านใช้ภาพวาด สื่อความในใจของท่านก็แล้วกัน Portrait of a Beauty (2008)
She wishes only to see you free.นางต้องการแค่ให้ท่านเป็นอิสระ To Kill the King (2008)
I didn't mean to rile you.ข้าไม่ได้ตั้งใจทำให้ท่านขุ่นเคือง To Kill the King (2008)
I beg you, Sire - do not dismiss this. The beast is an omen.ข้าขอวิงวอน, ขอให้ท่านอย่าลืมว่า เจ้าสัตว์นี้เป็นลางแห่งหายนะ Le Morte d'Arthur (2008)
I'll take her to see Gaius. No, I will not let you go!ข้าจะพานางไปพบไกอัส ไม่ ข้าไม่ยอมให้ท่านไป Le Morte d'Arthur (2008)
I need your help. We must get this to Arthur to ease his passing.ข้าต้องการให้ท่านช่วย เราต้องการสิ่งนี้เพื่อให้อาเธอร์จากไปโดยไม่เจ็บปวด Le Morte d'Arthur (2008)
I will make you better. I will.ข้าจะช่วยให้ท่านดีขึ้น ข้าสัญญา Le Morte d'Arthur (2008)
I'm gonna make you well again. I promise.ข้าจะต้องทำให้ท่านหายป่วย ข้าสัญญา Le Morte d'Arthur (2008)
What's the first thing you want to do when you meet him?คุณ จัง นัม เมื่อคุณพบพ่อแล้ว สิ่งแรกที่คุณจะทำให้ท่านคืออะไรหรือครับ Scandal Makers (2008)
Who is that Lee Won Ho guy that can make you feeling so agitated?ใครคือ ลีวอนโฮ? คนที่ทำให้ท่าไม่สบายใจได้ถึงขนาดนี้ Iljimae (2008)
I will become a righteous man to make your life better.ข้าจะไปเป็นนายทหาร ให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้น Iljimae (2008)
You can come for me then.และให้ท่านตามข้าไปที่นั่น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I shall need no more reports from you.ข้าจะไปหาข่าวเพิ่มเติมมารายงานให้ท่านทราบ The Kingdom of the Winds (2008)
I suggest you follow King Daeso's orders.ข้าขอแนะนำให้ท่านทำตามรับสั่งของกษัตริย์แดโซ The Kingdom of the Winds (2008)
I shall fulfill your wishes at all cost.ข้าจะช่วยให้ท่านสมปรารถนาแน่นอน The Kingdom of the Winds (2008)
I risked my life to find this for you.ข้าเสี่ยงชีวิตของข้าเพื่อนที่จะหามันมาให้ท่าน The Kingdom of the Winds (2008)
I risked my life to bring you this.ข้าเสี่ยงอันตรายเพื่อนำมาให้ท่าน The Kingdom of the Winds (2008)
This sword can make you the ruler of these northern lands.ดาบเล่มนี้สามารถทำให้ท่านเป็นผู้ครอบครองดินแดนทางเหนือได้ The Kingdom of the Winds (2008)
So all that Baegeuk can give you are power and riches?แพกิอุคสามารถให้ท่านได้ทั้งหมดนี้อย่างนั้นรึ? The Kingdom of the Winds (2008)
Well, perhaps Princess I should introduce you...เอาละ บางทีเจ้าหญิง... ฉันจะขอแนะนำให้ท่านรู้จัก.. The Secret of Moonacre (2008)
You're a De Noir he'll very probably will hurt you.เธอคือพวกเดอนัวร์ เชื่อได้เลยว่าเขาอาจทำให้ท่านบาดเจ็บ The Secret of Moonacre (2008)
It shall be easy to forgive you... butมันอาจง่ายที่จะยกโทษให้ท่าน แต่.. The Secret of Moonacre (2008)
I will not let you take her, father.ฉันจะไม่ยอมปล่อยเธอให้ท่าน.. พ่อ The Secret of Moonacre (2008)
Forgive us, Master. We have failed you.ขอโทษค่ะท่านอาจารย์ พวกเราทำให้ท่านผิดหวัง Kung Fu Panda (2008)
-Yes. I work for the Mayor.-มี.ผมทำงานให้ท่านนายกเทศมนตรี Vantage Point (2008)
We get the Vice-President to do it.เราจะให้ท่านรองเป็นคนสั่ง Vantage Point (2008)
It's an honor to navigate for you Sir.เป็นเกียรติที่ได้นำทางให้ท่านครับ ผมชื่อ... Death Race (2008)
Sweet Jane Parker would be a match to please our father.เจน ปาร์กเกอร์ น่าจะเหมาะ ที่จะทำให้ท่านพ่อเราพอใจนะ The Other Boleyn Girl (2008)
Better not keep him waiting.อย่าให้ท่านต้องรอดีกว่า The Other Boleyn Girl (2008)
Peter, over here. Fetch my lady's leg-warmer.ปีเตอร์ ตรงนี้ เอาที่อุ่นขามาให้ท่านหญิง The Other Boleyn Girl (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top