Search result for

*ใฝ่ฝัน*

(67 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ใฝ่ฝัน, -ใฝ่ฝัน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใฝ่ฝันถึง[V] dream of, Syn. ฝันถึง, ฝันใฝ่ถึง, Example: วัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบใฝ่ฝันถึงสิ่งสวยงาม และอยากมีหน้ามีตาทัดเทียมเพื่อนฝูงในทุกๆ ด้าน, Thai definition: อยากได้หรืออยากเป็นอย่างที่นึกถึง
ความใฝ่ฝัน[N] ambition, See also: aspiration, Syn. ความปรารถนา, ความฝัน, Example: ความใฝ่ฝันของเขาก็ได้กลายมาเป็นความจริงในวันนี้, Thai definition: ความปรารถนาอย่างยิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใฝ่ฝันก. คิดอยากได้, มุ่งหวัง, เช่น ใฝ่ฝันอยากไปเมืองนอก.
มโนรถน. ความหวัง, ความประสงค์, ความใฝ่ฝัน.
สร้างวิมานในอากาศก. ใฝ่ฝันถึงความมั่งมี, คิดคาดหรือหวังจะมีหรือเป็นอะไรอย่างเลิศลอย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See some action. - My sole ambition, sir.ความใฝ่ฝันของฉัน แต่เพียงผู้ เดียวครับ ฉันรู้ว่าฉันรู้ว่า. How I Won the War (1967)
I mean, he must have had dreams, but he never did anything about them.เขาคงมีความใฝ่ฝันอะไรบ้างล่ะ แต่เขาไม่เคยทำให้มันเป็นจริง Field of Dreams (1989)
Hunt had always been a loner and his thoughts and dreams were not those of other men.ฮันท์ อยู่โดดเดี่ยวเสมอ สิ่งที่เขาใฝ่ฝันมักจะแตกต่างจากคนอื่น The Cement Garden (1993)
You're a witch's fondest dream. - You made walls fall, Jack.คุณเป็นที่ใฝ่ฝันของสาวๆ / คุณทำให้กำแพงพังลงมา แจ๊ค The Nightmare Before Christmas (1993)
There's a city that I dreamed ofนี่เป็นเมืองที่ผมใฝ่ฝัน James and the Giant Peach (1996)
And that place you're dreamin' of, it's not as far away as you think.และสถานที่นั้นที่เธอใฝ่ฝัน ไม่ไกลอย่างที่คิด James and the Giant Peach (1996)
Maybe it was the love of the planets may be it was just my growing dislike for this one but for as long as I can remember I've dreamed of going into space.บางทีอาจเป็นเพราะความรักในดวงดาว, อาจเพราะผมเกิดมาไม่เหมือนใคร แต่เมื่อผมเริ่มจำความได้, ผมก็ใฝ่ฝันถึงการท่องอวกาศ Gattaca (1997)
What are you passionate about? What do you want?เธอใฝ่ฝันอะไร ต้องการอะไร Good Will Hunting (1997)
But we all had a common dream-- that one day we would finally be able to serve a king worthy of the throne.แต่เราก็มีความใฝ่ฝันเหมือนกัน ว่าจะได้รับใช้กษัตริย์สักองค์ The Man in the Iron Mask (1998)
Dream big.งานของนายคือ สิ่งมหัศจรรย์ ที่คนอื่นใฝ่ฝัน Rock Star (2001)
I'm not going to have nice things, fancy things.ฉันไม่ได้อยากจะไปเพื่อพบกับสิ่งที่ดีกว่า หรือสิ่งที่ฉันใฝ่ฝัน The Notebook (2004)
Half the night I waste in sighs.ครึ่งค่อนคืน ผมเสียเวลาไปกับการใฝ่ฝัน A Cinderella Story (2004)
Wait here for a while.ความใฝ่ฝันของเธอคือ นักกฎหมายระหว่างประเทศ The Worst First Kiss! (2005)
Women's college student, aspiring writer.นักเรียนโรงเรียนหญิงล้วน, ใฝ่ฝันจะเป็นนักเขียน Episode #1.1 (2006)
Aspiring actress and a freeter.ใฝ่ฝันจะเป็นนักแสดง และงานอาชีพอิสระ และฉัน มุโรอิ ชิโฮ Episode #1.1 (2006)
Hippocrates (460BC-? Those aspiring to the medical profession have to read it.สำหรับคนใฝ่ฝันที่จะเป็นเภสัชกรเก่งๆละก็ต้องอ่านนี่เลย Episode #1.1 (2006)
-Yeah, Visionary Vanguard.ใช่ . ความใฝ่ฝัน The Lake House (2006)
You fantasize those accountable will pay.ความใฝ่ฝันที่จะได้แก้แค้น Saw III (2006)
(woman) FOR THOSE OF YOU WHO DREAM(ผู้หญิง) สำหรับทุกคนที่ใฝ่ฝัน Poison Ivy (2007)
Attempting to better your social status at school Is very American dream of you.ที่อยากจะยกระดับสังคมในโรงเรียนนี้ เป็นความใฝ่ฝันของเธอ Chapter Six 'The Line' (2007)
This is how I always dreamed it'd be.นี่แหละที่ฉันใฝ่ฝันมาตลอด Teeth (2007)
I always dreamt about, I don't know, melting bodies.ผมใฝ่ฝันมาโดยตลอด ฉันไม่รู้สิNสัปเหร่อกำจัดศพ Cat's in the Bag... (2008)
I,as your lieutenant,will institute policies that we've have always wanted.ฉัน, ในฐานะผู้แทน, จะตั้งกฏที่พวกเราใฝ่ฝัน Chuck Versus the First Date (2008)
It's what we all dream about.มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนใฝ่ฝัน All by Myself (2008)
Brown's always been my plan,มหาลัยบราวน์ เป็นสิ่งที่หนูใฝ่ฝันมาตลอด New Haven Can Wait (2008)
Just like it was for you.เหมือนกับที่แม่ใฝ่ฝัน New Haven Can Wait (2008)
Ever since I was a child I... I've dreamed of coming here.ผมใฝ่ฝันว่าจะมาที่นี่ตั้งแต่ผมเป็นเด็กแล้ว Lancelot (2008)
You know, it was her dream to go to prom, and I said, "Of course I'll make your dream come true."รู้อะไรไหม เธอใฝ่ฝันที่จะมางานเลี้ยงจบการศึกษามากเลยน่ะ ผมก็เลยพูดว่า "ได้สิ ผมจะทำให้ฝันคุณเป็นจริง" New York, I Love You (2008)
I made mistakes, horrendous ones, ones that were not worthy of a president, ones that did not meet the standards of excellence that I always dreamed of as a young boy.เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีไม่สมควรทำ เป็นสิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานของความเป็นเลิศ ที่ผมใฝ่ฝันถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็ก Frost/Nixon (2008)
And as you create this show, you must dig deep and think about your aspirations and dreams for the future.และเธอต้องส้รางโชว์ครั้งนี้ให้ออกมาอย่างดี มาคิดเรื่องความใฝ่ฝันของพวกเธอกัน ความฝันในอนาคต High School Musical 3: Senior Year (2008)
I was gonna be a doctor. That was my dream.ผมกำลังจะได้เป็นหมอ นั่นเป็นความใฝ่ฝันของผม The Ruins (2008)
An elite education is something most people only dream about.การศึกษาชั้นยอด สิ่งที่คนทั้งหลายล้วนใฝ่ฝันถึง Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
- That was very bad. Bad mannered and absolutely no ambition.ขาดมารยาท ไม่มีความใฝ่ฝันอะไรเลย Drag Me to Hell (2009)
(WRITE DOWN YOUR wildest DREAM)(เขียนถึงความใฝ่ฝันของคุณ) Invitation Only (2009)
¶¶ That I've been dreaming of ¶¶# ที่ฉันเคยใฝ่ฝันถึง... Pilot (2009)
It's the kind of thing I always dreamed of.มันเป็นเหมือนสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตลอด Earth (2009)
~~ Of schoolgirl fantasy ~~# นักเรียนสาว ใฝ่ฝันถึง # Ballad (2009)
Sex, age, race.เพศ, อายุ, ความใฝ่ฝัน Bone Voyage (2009)
Queens, hierarchy and no Brooklyn wannabes.เหล่าควีน , ระบบลำดับชั้นการปกครอง และ ไม่ใฝ่ฝันจะเป็นพวกบรู๊คลิน Dan de Fleurette (2009)
That's what the residents of Wisteria Lane were dreaming of as they prepared for their annual yuletide festival.ที่ชาววิสทีเรียเลนเฝ้าใฝ่ฝันถึง พวกเขาเตรียมงานเทศกาลคริสท์มาสประจำปี Boom Crunch (2009)
And the frog always wanted to be special.และกบตัวนี้มักใฝ่ฝัน อยากเป็นคนพิเศษอยู่เสมอ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Or is it no longer your ambition to become an Auror?ถ้ามือปราบมาร ยังเป็นความใฝ่ฝันของเธออยู่ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
My dream was to help my hometown a tiny island hidden under the "A" in "Atlantic" called Swallow Falls.ความใฝ่ฝันของผมก็คือ การได้ช่วยเหลือบ้านเกิด.. เกาะเล็กๆที่ซ่อนอยู่ปลายเส้นของ.. ตัว "A" ในคำว่า "Atlantic"... Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
My favorite color is fluorescent beige and my ambition is to have my own record layer.สีที่ชอบคือสีเบจจ์ฟลูออเรสเซนต์ ความใฝ่ฝันของฉันคือ\ มีเพลงเป็นของตัวเอง Precious (2009)
Wouldn't you like at least once... to do what you've always dreamed of?โนดาเมะจังถึงเธอไม่อยากทำมันแล้ว แต่นั่นมันคือความใฝ่ฝันของเธอไม่ใช่เหรอ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Oh. Incredibly.ใฝ่ฝันเลยละ Chuck Versus the Three Words (2010)
Either go home to your family or you become the soldier you always dreamed you could be.ไม่ว่าจะกลับบ้านไปหาครอบครัว หรือเป็นทหารที่คุณใฝ่ฝันจะเป็น Chuck Versus the Tic Tac (2010)
You're going to be in the presence of something that I've dreamed of seeing for decades.คุณจะได้ไปในที่ที่ผม ใฝ่ฝันถึงมาหลายทศวรรษ The Large Hadron Collision (2010)
I'm selfish, and I'm obsessed,ฉันเห็นแก่ตัว,และฉันหลงใหลใฝ่ฝัน A Few Good Men (2010)
Maybe in russia, it's every mother's dreamบางทีที่รัสเซีย แม่ทุกๆคนอาจจะใฝ่ฝัน My Two Young Men (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่ฝัน[v.] (faifan) EN: dream ; fancy   FR: rêver de ; brûler de
ใฝ่ฝันถึง[v. exp.] (faifan theung) EN: dream of   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dream[N] ความฝัน, See also: จิตนาการ, ความคิดฝัน, ความใฝ่ฝัน, ความทะเยอทะยาน, Syn. fantasy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fain(เฟน) adv.,adj. เต็มใจ,ยินดี,ปรารถนา,ใฝ่ฝัน,จำต้อง
sigh(ไซ) vi.,vt.,n. (การ) ถอนหายใจ,ถอนใจ,ใฝ่ฝัน,ละ-ห้อยหา,เพรียกร้อง,เสียงถอนหายใจ, See also: sigher n., Syn. murmur
yearn(เยิร์น) vi. อยาก,ต้องการมาก,คิดถึงอย่างรักใคร่,ใฝ่ฝัน, See also: yearner n., Syn. crave,desire,after
yearning(เยิร์น'นิง) n. ความอยาก,ความต้องการมาก,ความคิดถึงอย่างรักใคร่,ความใฝ่ฝัน,ความใฝ่หา, See also: yearningly adv., Syn. desire,craving

English-Thai: Nontri Dictionary
fain(adj) ใฝ่ฝัน,ปรารถนา,ยินดี,เต็มใจ,ชอบ
obsess(vt) หลงใหล,ใฝ่ฝัน,สิงสู่,หลอกหลอน
obsession(n) ความพะวงถึง,ความหลงใหล,ความใฝ่ฝันถึง,ความหลอกหลอน
yearn(vi) อยากได้,รำพึงถึง,ปรารถนา,ต้องการ,ใฝ่ฝัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
希望[きぼう, kibou] Thai: ความใฝ่ฝัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top