Search result for

*ใจ-

(556 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ใจ,-ใจ-, *ใจ*.
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ไม่ใส่จิว (slang ศัพท์วัยรุ่น ) ไม่ใส่ใจ

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ventilator (n ) เครื่องช่วยหายใจ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
คำนามการแสดงความเสียใจ
ทำใจ (phrase slang ) ทำใจ
เห็น = เข้าใจ[ีือันเดอร์สะแตนด์] (vt ) understand

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สุดชานัง[สุด-ชา-นัง] (uniq ) ทำทุกอย่างอย่างตั้งใจ

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แหย้ว (n ) คำแสดงเสียงเรียกเหมือนแมว ใช้ล้อเลียนคนบางคนที่ทำตัวเหมือนเด็ก ขี้อ้อน เอาแต่ใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจ [N] heart, Syn. หัวใจ, ดวงใจ, Example: ใจของเขาเต้นแรงหลังจากได้ยินข่าวร้ายจากทางบ้าน, Thai definition: สิ่งที่ทำหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด, ส่วนสำคัญหรือส่วนศูนย์ของสิ่งต่างๆ
ใจ [N] mind, See also: spirit, heart, disposition, Syn. จิต, จิตใจ, Example: ผู้ที่หน้าตาสดใสย่อมเป็นผลมาจากใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง, Thai definition: ความรู้สึกนึกคิด
คาใจ    [V] be doubtful, See also: have doubts, be under in one's mind, Example: ประเด็นเหล่านี้ยังคาใจระหว่างกันและกันอยู่ ไม่มีทางออกอันใดมาคลี่คลายได้, Thai definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
คาใจ    [ADJ] doubtful, See also: questionable, suspicious, dubious, skeptical, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกโรงเปิดแถลงข่าว เคลียร์ปัญหาคาใจให้สิ้นซาก, Thai definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
จงใจ    [V] intend, See also: plan, design, mean, Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, Ant. ไม่ตั้งใจ, บังเอิญ, Example: ข้าพเจ้าจงใจกระแอมเพื่อให้เขาหรือใครก็ตามรู้สึกตัว
จงใจ    [ADV] intentionally, See also: purposely, designedly, deliberately, Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, แน่วแน่, Ant. ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา, Example: หากมองในมุมกลับกันจะเห็นว่าคนที่ไม่มีเกียรติเท่านั้นต่างหากที่ประณามเสียดสีอย่างจงใจ
จนใจ    [V] be baffled, See also: be unable to help, Syn. จนปัญญา, หมดหนทาง, ไม่มีทางคิด, Example: ผมจนใจจริงๆ ที่ไม่สามารถช่วยคุณได้
จำใจ    [V] be unwilling, See also: be reluctant, Syn. ฝืนใจ, ไม่เต็มใจ, Ant. เต็มใจ, Example: จริงๆ แล้วเขาอยากจะนอนต่อเพราะอากาศดี แต่ต้องจำใจลุกจากเตียงเพราะต้องไปเรียน, Thai definition: ไม่อยากทำแต่ต้องทำ
จุใจ    [V] be satisfied, See also: be pleased, be thrilled, Example: แม้จะจับปูตัวเขื่องๆ ได้เกือบสิบตัวแต่เขาก็ยังไม่จุใจ, Thai definition: มากจนเป็นที่พอใจ
ชูใจ    [V] encourage, See also: inspire, hearten, cheer, enhance one's spirit, Syn. ปลุกใจ, ให้กำลังใจ, Example: คำพูดของเขาช่วยชูใจเธอได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ทำให้ใจมีกำลังขึ้น
ดลใจ    [V] inspire, See also: motivate, cause, influence, spur, Syn. บันดาลใจ, จุดประกาย, ดลบันดาล, Example: คำพูดของคุณครูดลใจลูกศิษย์ให้ประพฤติตนเป็นคนดีตลอดเวลา, Thai definition: มีเหตุอันไม่ปรากฏจูงใจให้คิดหรือให้ทำ เช่น เทวดาดลใจ กุศลดลใจ มารดลใจ
ดีใจ    [V] be glad, See also: be happy, be delightful, be blissful, Syn. พอใจ, ดีใจ, ยินดี, ชอบใจ, ปีติ, สำราญ, Ant. เสียใจ, Example: การที่ลูกเรียนสำเร็จทำให้พ่อแม่ดีใจ
ดูใจ    [V] be present in one's moribund, See also: keep a death watch
ทำใจ    [V] restraint one's mind, See also: control one's mind, Syn. บังคับใจ, ควบคุมใจ, Example: สุดากำลังทำใจเรื่องที่เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้
พอใจ    [V] satisfy, See also: be pleased, be content, Syn. พึงใจ, สมใจ, Example: หัวหน้าพอใจการทำงานของสุนทรมาก, Thai definition: ได้ตามที่ต้องการ, ได้ตามที่ประสงค์
สมใจ    [V] be satisfied with, See also: content oneself with, achieve one 's purpose, be satisfying, Syn. สมปรารถนา, สมใจอยาก, Example: คราวนี้เจ้าจะมีเพื่อนเล่นสมใจของเจ้าละ, Thai definition: สัมฤทธิผลดังต้องการ
สะใจ    [V] satisfy, See also: content, gratify, Syn. หนำใจ, สมใจ, สาแก่ใจ, Ant. แค้น, คับแค้นใจ
สะใจ    [V] be satisfied, See also: be pleased, Syn. หนำใจ, สาแก่ใจ, Example: ผมอ่านถึงตรงนี้แล้วสะใจจริงๆ, Thai definition: สมกับที่ใจต้องการ
สาใจ    [V] be satisfied with, See also: be satisfying, Syn. สาแก่ใจ, สะใจ, Example: การได้พูดประโยคนี้ทำให้สาใจอยู่ลึกๆ และคลายความอึดอัดลงได้ไม่น้อย
อดใจ    [V] restrain oneself, See also: bear, control oneself, be patient, Syn. ห้ามใจ, ยั้งใจ, สะกดใจ, ระงับใจ, ข่มใจ, Example: เขาอดใจไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องเก่าๆ
เทใจ [V] cheer, Syn. ทุ่มเทใจ, ให้แรงใจ, Example: โพลล์ต่างๆ เสนอตัวเลขคะแนนนิยมว่าชาวบ้านเทใจให้รัฐบาลสุดๆ, Thai definition: เข้าข้างใดข้างหนึ่งอย่างเต็มที่, ทุ่มเทความรักให้หมดหัวใจ
กวนใจ    [V] disturb, See also: bother, annoy, harass, vex, irritate, agitate, Example: นี่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย แต่ก็เป็นเรื่องจุกจิกกวนใจ, Thai definition: ทำให้รำคาญใจ, ทำให้ยุ่งยากใจ
กาวใจ    [N] glue, See also: gum, cement, adhesive, mucilage, Example: งานนี้ผมขอทำหน้าที่เป็นกาวใจในการแก้ปัญหาอีกครั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นตัวเชื่อมให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาคืนดีกัน, Notes: (สำนวน)
กินใจ    [V] impress, See also: affect deeply, bear in mind, Syn. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, Example: ถ้อยคำที่เขาพูดกินใจผมมาก
กินใจ    [V] distrust, See also: suspect, be suspicious of, be doubtful, cause estrangement, Syn. แหนงใจ, สะดุดใจ, กระทบใจ, Example: ทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่กินใจกันมาเป็นเวลายาวนาน
กินใจ    [ADJ] impressive, See also: profound, forcible, deep, Syn. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, Example: นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องกินใจผมที่สุด
ขอบใจ    [V] thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks, Syn. ขอบคุณ, Example: ฉันขอบใจเธอมากที่เธอดีต่อฉันเสมอต้นเสมอปลาย, Thai definition: กล่าวแสดงความรู้สึกพอใจในความดีที่ผู้อื่นได้มีต่อตน (เป็นคำที่ผู้ใหญ่ใช้แก่ผู้น้อย)
ขัดใจ    [V] offend, See also: dissatisfy, displease, Syn. ขัดเคือง, ไม่พอใจ, Ant. ตามใจ, พอใจ, Example: แม่จำเป็นต้องขัดใจลูกที่ร้องไห้จะเอาของเล่นซึ่งมีราคาแพงมาก, Thai definition: ไม่ยอมให้ทำตามใจ
ขาดใจ    [V] stop breathing, See also: die, pass away, Syn. สิ้นใจ, ตาย, สิ้นลม, สิ้นชีวิต, Example: คนไข้ขาดใจไปแล้วเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว, Thai definition: ไม่เป็นอยู่ต่อไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต
ขืนใจ    [V] act against, See also: compel, Syn. ฝืนใจ, Example: เธอจะขืนใจตัวเอง หลอกว่ารักเขาไปได้อีกนานสักแค่ไหน, Thai definition: ไม่ยอมทำตามที่ใจต้องการ
ขืนใจ    [V] rape, See also: commit a rape, Syn. บังคับ, ข่มขืน, ปลุกปล้ำ, Example: น้าชายขืนใจหลานทั้ง 2 คนมานาน โดยที่พ่อแม่เด็กไม่รู้เรื่องเลย, Thai definition: บังคับให้ยอมทำตามในทางประเวณี
คับใจ    [V] be discontented, See also: be disconcerted, be embarrassed, be distressed, feel depressed, Syn. อึดอัดใจ, ไม่สบายใจ, อัดอั้น, Example: เธอรู้สึกคับใจที่ต้องอยู่ในตำบลที่เป็นศัตรูกับเธอ, Thai definition: รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ
คู่ใจ    [ADJ] trusting, See also: believable, reliant, confidential, Ant. คู่อริ, คู่ต่อสู้, คู่ศัตรู, ปริปักษ์, Example: เขาขับรถยนต์คู่ใจไปตามวัดต่างๆ เพื่อสนทนากับพระหรือไม่ก็ทำบุญ, Count unit: คน, Thai definition: ซึ่งสนิทที่รู้ใจและไว้วางใจได้
คู่ใจ    [N] lover, See also: trusted couple, partner, mate, Syn. คู่สมรส, คู่สามีภรรยา, คู่ครอง, Example: สาเหตุของการหย่าร้างเพราะฝ่ายหญิงเจอคู่ใจตัวจริง, Count unit: คน
จอมใจ    [N] honey, See also: sweetheart, darling, Syn. จอมขวัญ, มิ่งขวัญ, ยอดขวัญ, ยอดรัก, Example: แม่หญิงเรไรเป็นจอมใจของเสมา, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่เป็นยอดดวงใจ
จับใจ    [V] impress, See also: imprint, Syn. จับจิต, ประทับใจ, ถูกใจ, จับจิตจับใจ, Example: เพลงของคิทาโรจับใจฉันยิ่งนัก, Thai definition: เป็นที่พอใจ
จิตใจ    [N] mind, See also: mind, heart, thoughts, spirit: mood, Syn. ใจ, อารมณ์ทางใจ, Ant. ร่างกาย, Example: จิตใจของหญิงสาวคนนี้ช่างงดงามจริงๆ
จูงใจ    [V] persuade, See also: induce, persuade, influence, Syn. ล่อใจ, ชักชวน, หว่านล้อม, ชักนำ, ชักพา, Example: ปัจจุบันการฝากเงินกับแบงก์มีดอกเบี้ยไม่จูงใจ คนจึงต้องหันไปลงทุนทางด้านอื่น, Thai definition: ชักนำหรือเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เห็นคล้อยตาม
ฉงนใจ    [V] doubt, See also: suspect, be skeptical, be suspicious of, be doubtful, be uncertain, be unsure, wonder, Syn. เอะใจ, คลางแคลงใจ, สงสัย, Example: นางเริ่มฉงนใจที่เขาทำทุกอย่างให้เธอเกินความพอดี, Thai definition: เกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจ, รู้สึกแคลงใจ
ฉุกใจ    [V] realize suddenly, See also: have a inkling, have a brainwave, Syn. เฉลียวใจ, สะดุดใจ, ฉุกคิด, Example: ผมฉุกใจขึ้นมาว่าผู้ร้ายย่องเบาอาจจะกลับมาอีก
ชนะใจ    [V] win the heart of, See also: win the favour of, get the support of, Example: ในที่สุดว่าที่ลูกเขยก็ชนะใจพ่อตาสุดโหดได้สำเร็จ, Thai definition: ทำให้ยอมรับหรือพึงพอใจ
ชอบใจ    [V] content, See also: be gratified, be pleased, be satisfied, Syn. ถูกใจ, ยินดี, พอใจ, Example: เด็กๆ ชอบใจเมื่อได้รับขนมและลูกกวาดจากคุณครู
ช่ำใจ    [ADV] satisfactorily, See also: delightfully, joyfully, contentedly, Syn. หนำใจ, จุใจ, สาใจ, สมใจ, Example: มาเที่ยวคราวนี้เด็กๆ ได้นอนคุยกันเสียช่ำใจ, Thai definition: มากพอสมกับที่ใจอยาก
ช้ำใจ    [V] be hurt, See also: feel hurt, be sore at heart, distress, Syn. เจ็บใจ, ระทมใจ, สะเทือนใจ, ปวดใจ, ทุกข์ใจ, เสียใจ, Example: คุณทำให้เธอช้ำใจ
ดวงใจ    [N] heart, Syn. ดวงกมล, ดวงหทัย, หทัย, ฤทัย, กมล, ใจ, Example: หน้าตาคือหน้าต่างของดวงใจ
ดวงใจ    [N] dearest, See also: sweetheart, beloved one, darling, heart, Syn. ดวงตา, แก้วตาดวงใจ, ที่รัก, สุดที่รัก, Example: ลูกเปรียบเหมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่, Count unit: ดวง, Thai definition: คำเปรียบเทียบเรียกหญิงที่รักหรือลูกที่รัก
ดังใจ    [V] expect, See also: hope, desire, Example: คุณจะเอาอะไรให้ได้ดังใจเสมอไปไม่ได้, Thai definition: ได้ดังที่ใจหวังไว้
ตรมใจ    [V] grieve, See also: mourn, pine away, regret, be sad, be sorrowful, be disconsolate, Syn. ตรอมใจ, กรอมใจ, Example: นางตรมใจอยู่ด้วยความห่วงใยสามี จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ, Thai definition: ระทมใจอยู่ภายในเรื่อยไป
ตัดใจ    [V] restrain one's passion, See also: make a decision against one's wish, control one's temper, part with (/give up) something o, Syn. ห้ามใจ, Example: เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวกำลังมีปัญหาเธอจึงตัดใจไม่ซื้อของใช้ฟุ่มเฟือย, Thai definition: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น
ตามใจ    [V] indulge, See also: pamper, spoil, humour, Ant. ขัดใจ, Example: พ่อแม่มักจะตามใจลูกคนสุดท้อง จนเสียเด็ก, Thai definition: แล้วแต่ใจ, ตามความต้องการของใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเทือนใจก. ไม่สบายใจเพราะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบ, สะเทือนใจ ก็ว่า.
กริ่งใจก. นึกแคลงใจ.
กลั้นใจก. อั้นลมหายใจ.
กลุ้มอกกลุ้มใจก. รู้สึกกังวลเป็นทุกข์หรือยุ่งยากใจ.
กาวใจน.ผู้ประสานรอยร้าวให้ผู้ที่โกรธกัน ทะเลาะกัน หรือกินแหนงแคลงใจกัน ได้กลับคืนดีกัน เช่น เขาเป็นกาวใจให้ ๒ คนนี้คืนดีกัน.
กำลังใจน. สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อมั่นและกระตือรือร้นพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ทุกอย่าง.
กินใจก. รู้สึกแหนงใจ, สะดุดใจ, กระทบใจ
กินใจซาบซึ้งใจ.
เกรงใจ, เกรงอกเกรงใจก. ไม่อยากจะให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากเดือดร้อนรำคาญใจ.
ไกลตาไกลใจก. ห่างกันแล้วลืม.
ข่มขืนใจก. บังคับจิตใจหรือฝืนใจให้ต้องกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ เช่น ข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ซึ่งเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงาน.
ขวยใจก. กระดากใจ.
ขวัญใจน. ยอดกำลังใจ.
ขวัญใจว. เป็นที่นิยมรักใคร่.
ข้องใจก. ติดใจสงสัย, ยังไม่สิ้นสงสัย.
ขอบอกขอบใจก. ขอบใจมาก เช่น เขามาช่วยงานหลายงานแล้ว ต้องไปขอบอกขอบใจเสียหน่อย.
ขอบใจคำกล่าวแสดงความรู้สึกพอใจในความดีที่ผู้อื่นได้มีต่อตน (เป็นคำที่ผู้ใหญ่ใช้แก่ผู้น้อย).
ขัดใจก. โกรธเพราะทำไม่ถูกใจ, ไม่ยอมให้ทำตามใจ.
ขาดใจก. สิ้นใจ, ตาย
ขาดใจโดยปริยายหมายความว่า ยอด, มาก, เช่น สุดสวาทขาดใจ.
ขาดน้ำใจก. ไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.
ขึ้นใจก. เจนใจ, จำได้แม่นยำ.
ขืนใจก. บังคับให้ยอมทำตาม เช่น ขืนใจเด็กให้กินยา
ขืนใจข่มขืน.
ขุ่นข้องหมองใจก. ผิดใจกัน.
ขุ่นใจก. หมองใจ, ไม่พอใจ, ขัดเคืองกัน.
เข็ญใจว. ยากจนข้นแค้น.
เข้าใจก. รู้เรื่อง, รู้ความหมาย.
แข็งใจก. ทำใจให้กล้า, ทำใจให้เข้มแข็ง.
ไข้ใจน. ความระทมใจเนื่องจากผิดหวังในความรักเป็นต้น.
คับแคบแอบใจว. อึดอัดใจเต็มทน.
คับใจ, คับอกคับใจก. อึดอัดใจ, รู้สึกอัดอั้นตันใจ, รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ.
คู่ใจน. คนสนิทที่รู้ใจและไว้วางใจได้.
แคลงใจก. ไม่แน่ใจหรือวางใจลงไปได้เพราะออกจะสงสัย, คลางแคลง ก็ว่า.
จงใจก. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา.
จริงใจว. บริสุทธิ์ใจ, สุจริตใจ.
จอมใจน. หญิงที่เป็นยอดดวงใจ.
จับจิต, จับใจว. ติดใจ, เป็นที่พอใจ.
จิตใจน. ใจ, อารมณ์ทางใจ, (ปาก) กะจิตกะใจ.
จุใจว. มากจนเป็นที่พอใจ.
จูงใจก. ชักนำหรือเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เห็นคล้อยตาม เช่น พูดจูงใจ.
เจนใจว. ขึ้นใจ, แม่นยำในใจ.
เจ็บใจก. ชํ้าใจ.
เจ็บช้ำน้ำใจก. เจ็บใจ, สะเทือนใจ.
เจ็บท้องข้องใจก. เดือดเนื้อร้อนใจ, เดือดร้อน, ทุกข์เข็ญยากลำบาก.
เจริญตาเจริญใจว. งาม, ต้องตาต้องใจ.
ใจน. สิ่งที่ทำหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด เช่น ใจก็คิดว่าอย่างนั้น, หัวใจ เช่น ใจเต้น, ลมหายใจ เช่น กลั้นใจ อึดใจ หายใจ, ความรู้สึกนึกคิด เช่น ใจคด ใจซื่อ
ใจจุดสำคัญของบางสิ่งบางอย่าง เช่น ใจมือ, บริเวณที่ถือว่าเป็นจุดสำคัญของสถานที่ เช่น ใจบ้านใจเมือง.
ฉุกใจก. สะดุดใจ.
เฉลียวใจก. นึกระแวงขึ้นมา, ชักจะสงสัย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peritoneopericardial-เยื่อบุช่องท้องร่วมถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precardiac; precordial-หน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precardium; precordiumบริเวณหน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonocardiogramภาพบันทึกเสียงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonocardiographเครื่องบันทึกเสียงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonocardiographyการบันทึกเสียงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardiectomy; pericardectomy๑. การตัดถุงหุ้มหัวใจ๒. การตัดเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardiocentesis; paracentesis pericardii; pericardicentesisการเจาะถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium๑. ถุงหุ้มหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ sac, heart; sac, pericardial; sinus, pericardial]๒. เยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, cordate; pelvis, cordiformเชิงกรานรูปหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, cordiform; pelvis, cordateเชิงกรานรูปหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preference settingค่าตั้งพึงใจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pneumatophore; aerating root; breathing rootรากหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
precordium; precardiumบริเวณหน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parableนิทานคติสอนใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
postcordial-หลังหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, cardiac; cardicentesis; cardiocentesis; cardiopuncture; paracentesis cordisการเจาะหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, pericardialการเจาะช่องเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychic; psychical-จิต, -ใจ, -จิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychic traumaการบาดเจ็บทางใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychical; psychic-จิต, -ใจ, -จิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychalgiaอาการปวดเหตุจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psycheจิต, ใจ, จิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumocardial-ปอดและหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
power, capriciousอำนาจตามอำเภอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pancarditisการอักเสบทั่วหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleura, pericardiacเยื่อหุ้มปอดส่วนถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacemaker, cardiacตัวคุมจังหวะหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychogenic๑. -เกิดจากจิตใจ๒. -ทางจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracentesis cordis; cardicentesis; cardiocentesis; cardiopuncture; puncture, cardiacการเจาะหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracentesis pericardii; pericardicentesis; pericardiocentesisการเจาะถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardectomy; pericardiectomy๑. การตัดถุงหุ้มหัวใจ๒. การตัดเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardiac; pericardial๑. -ถุงหุ้มหัวใจ๒. -เยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardiac pleuraเยื่อหุ้มปอดส่วนถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardial; pericardiac๑. -ถุงหุ้มหัวใจ๒. -เยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardial effusionน้ำซึมซ่านในถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardial punctureการเจาะช่องเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardicentesis; paracentesis pericardii; pericardiocentesisการเจาะถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumathodesแถบรูหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pneumatic๑. -อากาศ, -ลม, -แก๊ส๒. -การหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumotaxis-ควบคุมการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracardiacข้างหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precordial; precardiac-หน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precordialgiaอาการปวดบริเวณหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
loyalty discountส่วนลดจูงใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
respiration rateอัตราหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory stimulantยากระตุ้นการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respirometerมาตรการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, respirationอัตราหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rale; crackleเสียงแซมหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affective Domainด้านจิตใจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Decision support systemระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Decision support systemระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Respiratory theraphyการรักษาทางเดินหายใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Decision treeต้นไม้ตัดสินใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrocardiographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radon breath analysisการวิเคราะห์เรดอนจากลมหายใจ, การตรวจหาเรดอนในลมหายใจออก เพื่อหาว่ามีเรเดียมในร่างกายหรือไม่ และมีเป็นปริมาณเท่าใด (ดู personnel monitoring ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Respiratory organทางเดินหายใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
interactive mediaสื่อเชิงโต้ตอบ, สื่อที่ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้ เช่น หยุด เล่นซ้ำ หาหัวเรื่องใหม่ ตอบคำถามเพื่อเดินเรื่องไปตามจังหวะที่ผู้รับต้องการ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ และการศึกษารายบุคคลตามความถนัดและความสนใจ [Assistive Technology]
ไม่ใส่จิวไม่ใส่ใจ [ศัพท์วัยรุ่น]
จ๊าบดีมาก ถูกใจ [ศัพท์วัยรุ่น]
Apneaภาวะการหยุดหายใจ [TU Subject Heading]
Attentionความใส่ใจ [TU Subject Heading]
Breath testsการตรวจวัดจากลมหายใจ [TU Subject Heading]
Breathing apparatus ; Respiratory protective devicesอุปกรณ์ช่วยหายใจ [TU Subject Heading]
Breathing controlการควบคุมการหายใจ [TU Subject Heading]
Breathing exercisesการฝึกหายใจ [TU Subject Heading]
Cardiac volumeปริมาตรหัวใจ [TU Subject Heading]
Condolence notesจดหมายแสดงความเสียใจ [TU Subject Heading]
Continuous positive airway pressureการปรับความดันบวกตลอดทางเดินหายใจ [TU Subject Heading]
Coorperativenessความร่วมมือร่วมใจ [TU Subject Heading]
Coronary artery diseaseโรคหลอดเลือดแดงของหัวใจ [TU Subject Heading]
Coronary diseaseโรคหลอดเลือดหัวใจ [TU Subject Heading]
Decision makingการตัดสินใจ [TU Subject Heading]
Decision support systemsระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [TU Subject Heading]
Decision treesต้นไม้ตัดสินใจ [TU Subject Heading]
Dirofilariasisโรคพยาธิหนอนหัวใจ [TU Subject Heading]
Echocardiographyการบันทึกคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ [TU Subject Heading]
Electrocardiographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [TU Subject Heading]
Fablesนิทานสอนใจ [TU Subject Heading]
Gated blood-pool imagingการบันทึกภาพการไหลเวียนของเลือดในหัวใจ [TU Subject Heading]
Heartหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart auscultationการตรวจฟังเสียงหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart catheterizationการสวนหลอดเลือดหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart diseasesโรคหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart rateการเต้นของหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart septal defectsช่องโหว่ในผนังกั้นหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart surgeryศัลยกรรมหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart transplantationการปลูกถ่ายหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart valve diseasesโรคลิ้นหัวใจ [TU Subject Heading]
Impression formation (Psychology)ความประทับใจ [TU Subject Heading]
Incentive awardsรางวัลจูงใจ [TU Subject Heading]
Inspirationแรงบรรดาลใจ [TU Subject Heading]
Intubationการใส่ท่อหายใจ [TU Subject Heading]
Lyric poetryกวีนิพนธ์ความในใจ [TU Subject Heading]
Kindnessความมีน้ำใจ [TU Subject Heading]
Mental suggestionการแนะนำจิตใจ [TU Subject Heading]
Motivational interviewingการสัมภาษณ์แบบสร้างแรงจูงใจ [TU Subject Heading]
Patriotic musicเพลงปลุกใจ [TU Subject Heading]
Patriotic poetryกวีนิพนธ์ปลุกใจ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจในการตัดสินใจ[n. exp.] (amnāt nai kān tatsinjai) EN: decision-making power ; power to take decisions   FR: décisionnaire [m]
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อ่านใจ[v.] (ānjai) EN: read one's mind   
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาอกเอาใจ[v. exp.] (ao-ok aojai) EN: try to please ; please   FR: être prévenant
อารมณ์สะเทือนใจ[n.] (ārom satheūoenjai) EN: emotion   
อารมณ์ทางใจ[n. exp.] (ārom thāng jai) EN: mind   
บำรุงใจ[v.] (bamrungjai) EN: encourage   
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind   FR: se contrôler ; se maîtriser
บันเทิงใจ[adv.] (banthoēngjai) EN: pleasingly   
เบาใจ[adj.] (baojai) EN: relieved   FR: réconforté ; tranquillisé ; allégé
บาดใจ[v.] (bātjai) EN: grieve ; hurt the feelings ; offend   FR: offenser ; froisser
บริสุทธิ์ใจ[v.] (børisutjai) EN: be sincere   
บริสุทธิ์ใจ[adj.] (børisutjai) FR: chaste ; innocent
ชักจูงใจ[v.] (chakjūngjai) EN: persuade   
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling   FR: jaillir à l'esprit
ชะลอการตัดสินใจ[] (chalø kān tatsinjai) EN: delay decisions   
ช้ำใจ[v.] (chamjai) EN: be hurt   
ช้ำใจ[adj.] (chamjai) EN: distressed   
ชำระใจ[v.] (chamrajai) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent   FR: se confesser
ชนะใจ[v. exp.] (chana jai) EN: win the heart of ; win the favour of ; get the support of   FR: gagner le coeur de ; gagner la faveur de
ชั่งใจ[n.] (changjai) EN: consider   
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: refreshing ; cheering   FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: glad ; delighted   FR: ravi ; enchanté
ชอบใจ[v.] (chøpjai) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like   FR: être content ; être satisfait
ชอบอกชอบใจ[v. exp.] (chøp ok chøpjai) EN: be fascinated   
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
ดึงดูดใจ[v.] (deungdūtjai) EN: appeal ; attract   FR: attirer
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful   FR: être heureux ; être content
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous   FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
ดีอกดีใจ[v.] (dīøkdījai) EN: be very glad   FR: jubiler ; exulter
โดยบริสุทธิ์ใจ[adv.] (dōi borisutjai) EN: wholeheartedly   
โดยจงใจ[adv.] (dōi jongjai) EN: deliberately   
โดยความสมัครใจ[adv.] (dōi khwām samakjai) EN: voluntarily   
โดยไม่ได้ตั้งใจ[adv.] (dōi mai dāi tangjai) EN: unintentionally   FR: involontairement; ; sans intention
โดยไม่ตั้งใจ[adj.] (dōi mai tangjai) EN: impulsive   FR: impulsif
โดยไม่ตั้งใจ[adv.] (dōi mai tangjai) EN: unintentionally ; accidentally   
โดยสมัครใจ[adj.] (dōi samakjai) EN: voluntary   FR: volontaire
โดยสมัครใจ[adv.] (dōi samakjai) EN: voluntarily   FR: volontairement
โดยตั้งใจ[adv.] (dōi tangjai) EN: intentionally   
ดลใจ[v.] (donjai) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur   FR: inspirer ; susciter ; motiver
โดนใจ[v.] (dōnjai) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with   
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: heart   FR: coeur [m]
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart   FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ด้วยเต็มใจ[X] (dūay temjai) FR: de bon coeur
อึดอัดใจ[v.] (eut-atjai) EN: frustrate   
อึดใจ[adv.] (eutjai) EN: in a moment   
ฟังดูน่าสนใจ[v. exp.] (fangdū nāsonjai) EN: it sounds interesting   FR: ça semble intéressant
ฝังใจ[v.] (fangjai) EN: impress ; be impressed   FR: obséder ; imprégner

English-Thai: Longdo Dictionary
unsure(adj) ไม่แน่ใจ
popular(adj) เป็นที่นิยม, ได้รับความสนใจ
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
inspiring(adj) ที่สร้างแรงบันดาลใจ
asphyxiation(n) อาการขาดอากาศหายใจ, R. asphyxiate
empathize(vt) |with so.| เห็นอกเห็นใจ, เข้าใจ, R. empathy
inadvertently(adv ) โดยไม่ได้ตั้งใจ
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agitated (adj ) ปั่นป่วนไม่สบายใจ
at a glance (phrase ) ปรายตา, ชำเลืองมอง, มองผ่าน ๆ ก็เข้าใจ
bend over backwards (phrase ) พยายามอย่างมากเพื่อที่จะทำให้คนอื่นพอใจ
cardiotoxin (n ) พิษต่อกล้ามเนื้อหัวใจ
Confidenceความมั่นใจ
consciously (adv) อย่างตั้งใจ
Constant occupation prevents temptation. (phrase ) ถ้าเรายุ่งกับการทำงาน เราจะปลอดภัยจากสิ่งล่อใจ
coronary calcification (n ) ภาวะแคลเซียมเกาะผนังเส้นเลือดหัวใจ
CPR (n abbrev ) Cardiopulmonary Resuscitation การปั๊มหัวใจ
decision-making (n) การตัดสินใจ
defibrillator (n ) เครื่องกระตุ้นหัวใจ
Demotivate (vt ) ทำให้หมดกำลังใจ
dicision (n vi ) การตัดสินใจ,คำพิพากษา,การตัดสินใจ, สิ่งที่ได้ตัดสินใจ, ข้อตกลงใจ, ญัตติ, ความแน่วแน่ VT. ตัดสินใจ
Don't mind (slang) ไม่ถือสา ไม่ใส่ใจ
See also: A. attend,
fortify (vi) ปลุกใจ
impression (n) ความพึงพอใจ
inhale[อิน-เฮล] (vt ) สูดลมหายใจ
intrigue (vt) ทำให้แปลกใจ
lose oneselfหลง, หลงลืมกายใจ
optimal (adj) เหมาะสม, เป็นที่น่าพอใจ
See also: S. profitable,
proactively (adv) อย่างมั่นใจ
Pull Yourself Together [พูลยัวเซลฟทูเก๊เตอร์] (vt ) สงบจิตสงบใจ, สงบอารมณ์, เตรียมตัวเตรียมใจ
Reaching a desision[รีชิง อะ ดีซิชั่น] (n ) ถึงการตัดสินใจ
Reaching a desision[รีชิง อะ ดีซิชั่น] (n ) ถึงการตัดสินใจ
sense of well-being (phrase ) ความรู้สึกดีๆ ความรู้สึกเป็นสุข ความรู้สึกสบายใจ
shunt (vt) ถูกย้ายอย่างไม่เต็มใจ
sincerely yours ( ) ด้วยความจริงใจ
See also: S. yours sincerely,
spot lightจุดที่น่าสนใจ
take upเริ่มหันมาสนใจ
thought-provoking (adj ) กระตุ้นความคิดหรือสิ่งที่สนใจ
To do on purpose (Idiom ) จงใจ
triste (adj ) เศร้า เสียใจ
twitchy (adj ) ตื่นเต้น กระวนกระวายใจ
See also: S. nervous, jumpy,
unconvinced (adj ) ไม่มั่นใจ
yours sincerely ( ) ด้วยความจริงใจ
See also: S. sincerely yours, yours truly,
zengเป็นคำที่แสดงถึงอาการเซ็ง ไม่พอใจ
See also: S. zeng hiahia,
้lover (n) กลอยใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abet [VT] ให้กำลังใจ, See also: กระตุ้นความรู้สึกให้ดีขึ้น, Syn. incite, sanction
abetment [N] การให้กำลังใจ, Syn. encouragement
absent [ADJ] ซึ่งไม่ให้ความสนใจ
absorbing [ADJ] ที่ดึงดูดความสนใจ, See also: ที่น่าสนใจมาก, Syn. interesting, engrossing
abstruse [ADJ] ยากที่จะเข้าใจ, Syn. deep, recondite
acceptable [ADJ] ี่น่าพอใจ, See also: น่ายินดี, ซึ่งเป็นที่ยอมรับ, Syn. satisfactory
accidental [N] สิ่งที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจ, See also: สิ่งที่เกิดโดยบังเอิญ
accommodating [ADJ] ที่ช่วยเหลือ, See also: ที่พยายามทำให้สะดวกสบาย, ที่พยายามทำให้พอใจ, Syn. obliging, helpful, neighborly
act [N] สิ่งที่กระทำด้วยความตั้งใจ
advert [VT] เรียกความสนใจ, See also: หันความสนใจ
advertent [ADJ] สนใจ, See also: ที่ให้ความสนใจ
affect [VT] ทำให้กระทบจิตใจ, See also: ทำให้กระทบความรู้สึก, กินใจ
affected [ADJ] เสแสร้ง, See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, ไม่จริงใจ, Syn. feigned, faked
affecting [ADJ] ที่กระทบกระเทือนใจ, Syn. moving, touching, pathetic
affinity [N] คนที่น่าดึงดูด, See also: คนที่น่ารัก, คนที่น่าสนใจ
afflatus [N] การดลใจ, See also: การบันดาลใจ
affright [N] ความตกใจ
affright [VT] ทำให้ตกใจ
agape [ADV] อ้าปากค้างด้วยความตกใจ
agape [ADJ] อ้าปากค้างด้วยความตกใจ
aggressive [ADJ] มั่นใจ, See also: ซึ่งมีความมั่นใจสูง
aggrieved [ADJ] ซึ่งเสียใจ, See also: เศร้าโศก
agreeable [ADJ] เป็นที่พึงพอใจ, See also: น่าพอใจ, Syn. pleasing, pleasant
ah [INT] ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น), See also: ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ
ai [INT] คำอุทานแสดงความเจ็บปวดหรือเสียใจ
aim [N] ความตั้งใจ, See also: จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, Syn. object, plan, purpose
aim [VT] ตั้งใจ
aim [VI] ตั้งใจ, See also: เจตนา, วางแผน, Syn. propose, strive, endeavor
airy [ADJ] สบายใจ, See also: เบาใจ, Syn. happy, sprightly
alack [INT] อนิจจา, See also: คำอุทานแสดงความเสียใจหรือแปลกใจ
alarming [ADJ] ซึ่งน่าตกใจ, See also: ที่น่าหวาดกลัว, Syn. frightening, distressing, startling
alarum [N] ความตกใจ
alas [INT] คำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ, See also: อนิจจา, พุทโธ่, โถ
all right [ADJ] น่าพอใจ, Syn. alright, satisfactory
all right [ADV] อย่างน่าพอใจ, Syn. satisfactorily
allergic [ADJ] ไม่ชอบ (ไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ
allergy [N] ความไม่พอใจ, See also: ความไม่ชอบ, ความเกลียด
allure [N] การจูงใจ, See also: ความยั่วยวน, Syn. fastination
allure [VT] ดึงดูด, See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ, Syn. attract, entice, fastinate
allure [VI] ดึงดูด, See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ, Syn. attract, entice, fastinate
allurement [N] การจูงใจ, See also: ความยั่วยวน, เครื่องล่อใจ, Syn. attraction
alluring [ADJ] ที่ดึงดูดใจ, Syn. charming, desirable, interesting
alright [ADV] ดี (คำที่ไม่เป็นทางการ), See also: น่าพอใจ, Syn. all right
amaze [VT] ทำให้ประหลาดใจ, See also: ทำให้แปลกใจ, Syn. astonish, perplex, astound
amazed [ADJ] น่าทึ่ง, See also: น่าอัศจรรย์, น่าแปลกใจ, Syn. bewildered, open-mounthed
amazement [N] ความประหลาดใจ, Syn. surprise, wonder
amazing [ADJ] น่าประหลาดใจ, See also: น่าแปลกใจ, Syn. astonishing, astounding, marvelous
amazingly [ADV] อย่างน่าประหลาดใจ, See also: อย่างน่าแปลกใจ, Syn. strangely, incredibly, wonderfully
amenity [N] ความน่าดึงดูด, See also: ความน่าสนใจ, Syn. attractiveness
analysis [N] จิตวิเคราะห์, See also: การวิเคราะห์ทางจิตใจ, Syn. psychotherapy, depth psychiatry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aconuresisการปัสสาวะที่ไม่ได้ตั้งใจ
airily(แอร์' ริลี) adv. คล่องแคล่ว,สบายใจ
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ
auricular(ออริค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหูหรือโสตประสาท,คล้ายใบหู,เกี่ยวกับหูหัวใจ
avocation(แอฟวะเค' เชิน) n. งานอดิเรก,งานประจำ,อาชีพ, งาน,การเบนความสนใจ
bug-eyedadj. มีตาถลน,ประหลาดใจ
callous(แคล'ลัส) adj. แข็ง,ด้าน,ไม่รู้สึก,ไม่สนใจ,เมินเฉย,ตายด้าน,ไม่เห็นอกเห็นใจ
capriccioso(คะพรีซีโอ'โซ) adj. ไม่แน่นอน,ตามอำเภอใจ
cardiac(คาร์'ดิแอค) adj.เกี่ยวกับหัวใจ
cardiovascularadj. เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
censorship(เซน'เซอชิพ) n. การเซนเซอร์,การตรวจสอบ,อำนาจการตรวจสอบ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยับยั้ง,พลังจิตข่มซ่อนเร้นอยู่ในใจ
certitude(เซอ'ทิทิวดฺ) n. ความเชื่อมั่น,ความมั่นใจ
charon's boatก่อนตาย,ก่อนสิ้นใจ
charon's ferryก่อนตาย,ก่อนสิ้นใจ
chirk(เชิร์ค) {chirked,chirking,chirks} vt.,vi. โห่ร้องสนับสนุน,โห่ร้อง adj. ร่าเริง,เป็นสุข,ดีอกดีใจ
clamjamfry(แคลมแจม'ฟรี) n. ฝูงชน,สามัญชน,การพูดที่ไม่จริงใจ
claptrapn. คำพูดที่ไม่จริงใจ
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย,ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ
compulsion(คัมพัล'เชิน) n. การบีบบังคับ,การบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ,แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิต (ควบคุมใจไม่อยู่) ,แรงผลักดันทางใจ
con dolore(คอน ดะโล'เร) n. ด้วยความเสียใจ
contentment(คันเทนทฺ'เมินทฺ) n. ความพอใจ,ความจุใจ,ความมักน้อย,ความสำราญใจ
coo(คู) {cooed,cooing,coos} vi. ขันกู่ ๆ (เสียงนกพิราบหรือนกเขา) ,ร้องเสียงดังกล่าว,พูดกระซิบเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ vt. ร้องเสียงกู่ ๆ n. เสียงร้องกู่ ๆ, See also: cooer n. ดูcoo cooingly adv. ดูcoo interj. เสียงอุทานแสดงความแปลกใจ
cordate(คาร์'เดท) adj. ซึ่งมีรูปคล้ายหัวใจ,เป็นรูปหัวใจ
cordiform(คอร์'ดะฟอร์ม) adj. เป็นรูปหัวใจ
coronary arteryหลอดเลือดแดงใหญ่ที่หัวใจ
crucible(ครู'ซิเบิล) n. เบ้าหลอม,การทดสอบที่รุนแรง,การทดสอบน้ำใจ
delectate(ดิเลค'เทท) vt. ทำให้สบายใจ
delectation(ดิเลคเท'เชิน) n. ความยินดี,ความสบายใจ
delighted(ดิไล'ทิด) adj. ยินดีมาก,สุขใจ
dewy-eyed(ดิว'อิไอด) adj. ไร้เดียงสา,น่าไว้วางใจ
diastole(ไดแอส'ทะลี) n. การขยายตัวตามปกติของหัวใจ
discontent(ดิสคันเทนทฺ') adj. ไม่พอใจ. n. ความไม่พอใจ vt. ทำให้ไม่พอใจ
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
disincline(ดิส'อินไคลน) vt. ทำให้ไม่ยินยอม,ทำให้ไม่เต็มใจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,ไม่เต็มใจ
dispirit(ดิสเพอ'ริท) vt. ทำให้ท้อใจ,ทำให้หมดกำลังใจ
displeasuren. ความไม่พอใจ, ความไม่เห็นด้วย,ความไม่สบายใจ,สิ่งที่ทำให้ไม่พอใจ vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ
distractionn. ภาวะจิตว้าวุ่น,ภาวะใจวอกแวก,สิ่งบันเทิงใจ,การหย่อนใจ
dramatic(ดระแมท'ทิค) adj. น่าทึ่งใจ,ตื่นเต้นเร้าใจ
drunkometer(ดรังคอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ
dysphoria(ดิสโฟ'เรีย) n. อาการไม่พอใจกังวลใจ
e.k.g.abbr. electrocardiogramภาพคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ
ekgabbr. electrocardiogramภาพคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ
elation(อิเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติยินดี,ความภูมิใจ,อารมณ์ตื่นเต้นดีใจ,ความอิ่มอกอิ่มใจ
emboldenvt. ทำให้กล้า,ทำให้กล้าขึ้น,ให้กำลังใจ
endocardiumเป็นผนังชั้นในสุดของหัวใจ
enticement(เอนไทสฺ'เมินทฺ) n. การล่อลวง,ทางผิด,การล่อใจ,การทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งที่ทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งล่อใจ
excusatoryadj. ซึ่งเป็นการขอโทษ,ซึ่งเป็นการแสดงความเสียใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
adultery(n) การเป็นชู้,การผิดประเวณี,การนอกใจ
advertent(adj) เอาใจใส่,สนใจ
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
appease(vt) ทำให้สงบ,ระงับโทสะ,ปลอบใจ,เอาใจ
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
askance(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
askant(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
assured(adj) แน่ใจ,แน่นอน,มั่นใจ
astonish(vt) ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวง,ทำให้ตกใจ
astonished(adj) ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ,ซึ่งอัศจรรย์ใจ
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์,น่าพิศวง,น่าประหลาดใจ
astounding(adj) น่างงงวย,น่าตกใจ,น่าประหลาดใจ
astoundingly(adv) อย่างน่างงงวย,อย่างน่าตกใจ,อย่างน่าประหลาดใจ
attendance(n) การอยู่,การไปร่วม,การดูแลรักษา,ความสนใจ
attract(vt) ดึงดูดใจ,จูงใจ,ชวนมอง,ล่อใจ
attraction(n) การดึงดูด,เสน่ห์,สิ่งจูงใจ,สิ่งล่อใจ
attractive(adj) ที่ดึงดูด,มีเสน่ห์,น่ามอง,ที่จูงใจ
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ
averse(adj) ไม่ถูกใจ,ไม่ชอบใจ,เกลียด,รังเกียจ,ไม่สมัครใจ
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ
betrayal(n) การซ้อนกล,การทรยศ,การหักหลัง,การนอกใจ
bighearted(adj) ใจดี,ใจกว้าง,ใจกรุณา,มีน้ำใจ
black(adj) ดำ,มืด,มืดมน,สีดำ,เศร้าใจ
blank(adj) ว่าง,ว่างเปล่า,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ
blithesome(adj) สนุกสนาน,ร่าเริง,สำราญใจ
bombshell(n) ลูกระเบิด,สิ่งที่น่าตกใจ
bounteous(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจ
breath(n) ลมหายใจ
breathless(adj) หอบ,ไม่หายใจ
BROAD-broad-minded(adj) ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,มีน้ำใจ
callous(adj) แข็ง,ด้าน,กระด้าง,ใจแข็ง,ใจดำ,ไม่เห็นใจ
capricious(adj) ไม่แน่นอน,เอาแต่ใจ,ตามอำเภอใจ
certainly(adv) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ
cheerful(adj) ยินดี,ชื่นบาน,เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีใจ
choose(vi,vt) เลือก,คัดเลือก,เลือกสรร,สมัครใจ,ตัดสิน,ตกลงใจ
commiseration(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความสังเวช,ความเห็นอกเห็นใจ
compassion(n) ความสงสาร,ความสมเพช,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ
complacent(adj) พอใจ,อิ่มเอมใจ,พึงพอใจ
complaisance(n) ความอารีอารอบ,ความอ่อนโยน,ความพึงพอใจ
condole(vi) ปลอบขวัญ,แสดงความเสียใจ
condolence(n) การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
安心[あんしん, anshin] (n adj) ผ่อนคลาย, สบายใจ, สงบจิตสงบใจ
工夫[くふう, kufuu] การตรึกตรอง การไตร่ตรองในหลายๆด้านก่อนตัดสินใจ
心臓[しんぞう, shinzou] (n) หัวใจ, See also: Related: 心
志向[しこう, shikou] ตั้งใจ เจตนา จงใจ
悲しい[かなしい, kanashii] (adj) เศร้าโศก, เสียใจ
我慢[がまん, gaman] (n vi) อดทนอดกลั้น, หักห้ามใจ
決定[けってい, kettei] (n) ตกลงใจ,ตัดสินใจ
決意[けつい, ketsui] (n) การตัดสินใจ
自由[じゆう, jiyuu] (adv) อิสระ, ตามอำเภอใจ
視認[しにん, shinin] (n) ดูตรวจสอบ,มองเช็คดูให้แน่ใจ
面白い[おもしろい, omoshiroi] (adj) น่าสนใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
関心[かんしん, kanshin] (vt) สนอกสนใจ
判断[はんだん, handan] (n vi vt) การตัดสินใจ, ตัดสินใจ
意志[いし, ishi] (n) ความตั้งใจ
信頼[しんらい, shinrai] (n) ความไว้เนื้อเชื่อใจ
不満[ふまん, fuman] ความไม่พึงพอใจ
落ち込む[おちこむ, ochikomu] (vt) ตกลงไป บุ๋ม ยุบเป็นแอ่ง ตกอยู่ใน(สภาพเลวร้าย) ท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจ
満足[まんぞく, manzoku] ความพอใจ, ความมั่นใจ, ความแน่ใจ
映像[えいぞう, eizou] 1.ภาพที่ปรากฎบนจอหรือเลนส์ 2.เงาสะท้อนในกระจกหรือบนผิวน้ำ 3.ภาพในใจ
心臓病[しんぞうびょう, shinzoubyou] (n name) โรคหัวใจ
胆力[たんりょく, tanryoku] กล้า กำลังใจ
悲壮[ひそう, hisou] น่าสลดใจ, ซึ่งกระทบจิตใจ
本気[honki] (adj adv) อย่างตั้งใจ
確信[かくしん, kakushin] ความเชื่อมั่น、ความไว้เนื้อเชื่อใจ
引き合い[ひきあい, hikiai] (n ) การพิจารณาก่อนการตัดสินใจ
疑惑[ぎわく, giwaku] ความสงสัย,ความแคลงใจ
キャッチー[きゃっちー, kyatchi] (adj slang ) โดนใจ, ถูกใจ
心筋[しんきん, shinkin] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจ , See also: R. cardiac muscle
tsundere[ซึนเดเระ, ] (vi vt ) ปากไม่ตรงกับใจ
確実[かくじつ, kakujitsu] (adj ) แน่นอน, แน่ใจ, มั่นใจ
心理[しんり, shinri] (n ) จิตใจ
わざわざ[wazawaza, wazawaza] ตั้งใจ
ああ[อ๊า, ] คำอุทานแสดงการดีใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
満たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้พอใจ English: to satisfy
確かめる[たしかめる, tashikameru] Thai: ทำให้แน่ใจ English: to ascertain
嘆く[なげく, nageku] Thai: สลดใจ English: to grieve
嘆く[なげく, nageku] Thai: ถอนหายใจ English: to sigh
分かる[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจ English: to understand
通じる[つうじる, tsuujiru] Thai: สื่อความหมายได้เข้าใจ
驚く[おどろく, odoroku] Thai: ตกใจ English: to be surprised
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] Thai: โศกเศร้าเสียใจ English: sad
確認[かくにん, kakunin] Thai: การตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจ English: affirmation
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังเข้าใจ English: understand
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กลุ้มใจ English: to be troubled
構う[かまう, kamau] Thai: เกรงใจ English: to be concerned about
傷付ける[きずつける, kizutsukeru] Thai: ทำให้เจ็บใจ English: to hurt someones feelings
秘める[ひめる, himeru] Thai: เก็บไว้ในใจ
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] Thai: ความสงบทางใจ
払う[はらう, harau] Thai: ใส่ใจ
主題[しゅだい, shudai] Thai: แรงบันดาลใจ
困る[こまる, komaru] Thai: ลำบากใจ English: to be bothered
誇る[ほこる, hokoru] Thai: ภูมิใจ English: to be proud of
注目[ちゅうもく, chuumoku] Thai: ความสนใจ English: attention
志す[こころざす, kokorozasu] Thai: ตั้งใจ English: to intend
わかる[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจ
[こころ, kokoro] Thai: ความในใจ
[こころ, kokoro] Thai: ความจริงใจ
[こころ, kokoro] Thai: จิตใจ
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage
見極める[みきわめる, mikiwameru] Thai: ดูให้แน่ใจ English: to make sure of
動機[どうき, douki] Thai: เหตุจูงใจ
受け取る[うけとる, uketoru] Thai: เข้าใจ English: to understand
任せる[まかせる, makaseru] Thai: ตามใจ
読み込む[よみこむ, yomikomu] Thai: อ่านจนเข้าใจ
騒ぐ[さわぐ, sawagu] Thai: ตกอกตกใจ
知る[しる, shiru] Thai: เข้าใจ English: to understand
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: รู้สึกเกรงใจ English: to be grateful
迷う[まよう, mayou] Thai: ลังเลใจ
喜ぶ[よろこぶ, yorokobu] Thai: ดีใจ English: to be glad
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้กลุ้มใจ English: to afflict

German-Thai: Longdo Dictionary
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Interesse(n) |das, pl. Interessen| ความสนใจ
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การตัดสินใจ
freilich(adv) เห็นด้วย, แน่ใจ, See also: S. natürlich, selbstverständlich
zurückhaltend(adj) ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ทำให้เป็นที่สนใจ, See also: bescheiden
Rücksicht nehmen auf(phrase) คำนึงถึง เห็นอกเห็นใจ
entscheiden(vi) |entschied, hat entschieden| ตัดสินใจ
absichtilich(adj adv) ด้วยความตั้งใจ, See also: mit Absicht
unabsichtlich(adj adv) ด้วยความไม่ได้ตั้งใจ, See also: ohne Absicht
beruhigen(vt) |beruhigte, hat beruhigt| สงบสติอารมณ์, ระงับจิตใจ
sich beruhigen(vt) สงบสติตัวเองหลังอาการโกรธหรือเสียใจ
leicht verdaulich(adj) ง่ายต่อการเข้าใจ เช่น Das Buch ist leicht verdaulich. หนังสือเล่มนี้ง่ายต่อการเข้าใจ
Herz(n) |das, pl. Herzen| หัวใจ
reizend(adj) น่ารัก, น่าอยู่, น่าสบาย เช่น Freiburg ist eine reizende Stadt. เมืองไฟรบวร์กเป็นเมืองที่น่ารัก, Der Abend ist reizend. ค่ำคืนนี้สวยงามน่าประทับใจ, See also: S. nett, hübsch,
interessanterweise(adv) ที่น่าสนใจ
gewiss(adj adv) แน่นอน, มั่นใจ, See also: S. sicher, sicherlich, selbstverständlich
aufregend(adj adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ, See also: S. spannend, A. langweilig
besorgt(adj adv) กลุ้มใจ เช่น Heute sieht er besorgt aus. วันนี้เขาดูท่าทางกลุ้มใจ, See also: S. betrübt, Related: unglücklich
ermutigen(vt) |ermutigte, hat ermutigt| ให้กำลังใจ, ทำให้สบายใจ
Seele(n) |die, pl. Seelen| จิตวิญญาน, จิตใจ, See also: Related: Geist
ohne Absichtโดยไม่ได้ตั้งใจ, See also: S. unabsichtlich,
unabsichtlich(adj adv) โดยไม่ได้ตั้งใจ
atemlos(adj) หอบ, ขาดลมหายใจ, See also: S. keuchen,nach Luft ringen,
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่อาจไม่ถูกต้อง, ที่อาจไม่แท้จริง เช่น ein zweifelhaftes Kompliment คำเยินยอที่อาจไม่จริงใจ
erschrecken(vi) |erschrickt, erschrak, ist erschrocken| รู้สึกตกใจ, ตกใจ, ถูกทำให้ตกใจ เช่น Er war blaß, daß seine Eltern erschraken. เขาหน้าซีดที่เห็นพ่อและแม่ตกใจ
begreifen(vt) |begriff, hat begriffen| เข้าใจ, See also: S. verstehen, nachvollziehen, fassen
Trieb(n) |der, pl. Triebe| แรงขับเคลื่อน แรงจูงใจ, See also: S. treibende Kraft
freundlich(adj) เป็นมิตร, เป็นกันเอง, มีน้ำใจ, See also: S. nett, A. unfreundlich,
seufzen(vi) |seufzte, hat geseufzt, über+A| ถอนหายใจ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ahnung {f} (n) การรู้ล่วงหน้า, ความรู้สึกสังหรณ์ใจ
Defibrillation {f} [med.]การช็อคกระตุ้นการเต้นของหัวใจ
mitentscheinden (vi vt ) | entscheidest mit, entschied mit, hat mitentschieden | (mit OBJ/ohne OBJ) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
traumatizeinflict a trauma upon ได้รับความบอบช้ำทางจิตใจ
See also: S. shock,

French-Thai: Longdo Dictionary
merciขอบคุณ, ขอบใจ

Are you satisfied with the result?

Go to Top