ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ใจแคบ*

   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ใจแคบ, -ใจแคบ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจแคบ[V] be narrow-minded, Syn. ใจคอคับแคบ, Ant. ใจกว้าง, Example: ถ้าเราคิดแบบเก่าๆ หรือใจแคบ มองคนอื่นเป็นศัตรูหมด เราก็จะไม่มีความสุข, Thai definition: ไม่เปิดใจกว้าง
ใจแคบ[V] be selfish, Syn. เห็นแก่ตัว, Ant. ใจกว้าง, Example: เขาใจแคบแม้แต่กระทั่งพี่น้องของเขาเอง, Thai definition: ไม่คิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใครๆ
ใจแคบ[ADJ] narrow-minded, See also: selfish, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาเป็นคนใจแคบในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นคนใจกว้างในเรื่องใหญ่ๆโตๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจแคบว. ไม่คิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eli Jackson was a common redneck. We never saw him socially.อีไลแจ็คสันเป็นคนใจแคบที่พบบ่อย เราไม่เคยเห็นเขาในสังคม The Birdcage (1996)
You were a baby, and she was a small-minded idiot.คุณเป็นเด็กและเธอก็โง่ใจแคบ The Birdcage (1996)
I've seen people at the settlement walking around like you or me, but they're as good as dead, 'cause they spent their lives in meanness and greed.ย่าเคยเห็นคนในเมือง เดินไปเดินมาเหมือนกับย่าและหลานนี่แหละ แต่พวกเขาอยู่ก็เหมือนตาย เพราะว่าพวกเขาใช่ชีวิต ด้วยความใจแคบ และริษยา The Education of Little Tree (1997)
Dot, put out once in a while. Your face won't be so tight.ฟังเราก่อน หน้าคุณไม่ได้บ่งบอกเลยว่าคุณใจแคบ The Story of Us (1999)
- Redneck assholes.- assholes ใจแคบ Wrong Turn (2003)
That's because you don't have the Redneck World Atlas.นั่นเป็นเพราะคุณไม่ได้มีแผนที่โลกใจแคบ Wrong Turn (2003)
No, we've gone way beyond hypocracy, Dad, now we're just being mean.ไม่ ผมไม่ได้ว่าท่านว่าเป็นพวกเสแสร้ง แต่ผมกำลังคิดว่าพวกท่านเป็นพวกใจแคบ Latter Days (2003)
- Simon, don't be so closed-minded.- ไซมอน อย่าใจแคบนักสิ Raise Your Voice (2004)
it's a small world young lady I know, celebrate our diversity.อย่าใจแคบไปหน่อยเลย ยินดีด้วยนะที่เราเป็นครอบครัว Eating Out (2004)
Oh, you poor little baby, did that big mean lion scare you?โอ้ว หนูน้อยน่าสงสาร โดนสิงโตใจแคบรังแกใช้มั้ย Madagascar (2005)
She says you're rude, selfish, a real pain in the ass, and not worth anyone faIling in love with.เธอบอกว่า พี่ทั้งหยาบคาย,เห็นแก่ตัว ใจแคบ และคบยาก House of Fury (2005)
You are really narrow-minded! so so!นายนี่มันใจแคบจริงๆ! Episode #1.3 (2006)
She's infuriating and stubborn and narrow-minded.เธอโกรธ และปากแข็ง และใจแคบ Ice Age: The Meltdown (2006)
And they are getting meaner and meaner, so...พวกนั้นใจแคบลงทุกที ดังนั้น Rescue Dawn (2006)
You look strait-laced.คุณมันใจแคบ No Regret (2006)
Fuck you, bitch.อย่าใจแคบน่า No Regret (2006)
About being all petty... not giving you enough pocket money...ที่ฉันใจแคบ... ให้เบี้ยเลี้ยงคุณน้อย... Love Now (2007)
I didn't learn anything new about you, but the more I got to see, the more I realized you were such a neurotic, petty person.ฉันไม่เคยเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลย แต่มากกว่าที่เห็น มากกว่าที่ฉันสัมผัส เธอมันประสาท, คนใจแคบ 9 Ends 2 Out (2007)
Petty?ใจแคบ9 Ends 2 Out (2007)
How can a youngster like you be so heartless?พ่อหนุ่มทำไมใจแคบอย่างนี้นะ Flowers for My Life (2007)
These scruples must seem very provincial to a gentleman with such elevated airs, but I do not devise these rules.ศีลธรรมพวกนี้ คนชนชั้นสูง อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใจแคบนะ Becoming Jane (2007)
I don't mean... to be a control freak.ฉันไม่ได้ใจแคบ... ที่จะมาควบคุมอะไรบ้า ๆ The Nanny Diaries (2007)
petty bastard.ไอ้คนใจแคบ Pilot (2008)
Self-absorbed, twisted, abusive, brilliant, myopic son of a bitch on the planet.ของความเอาแต่ใจตัว สติแตก ปากร้าย และปราดเปรื่อง เป็นที่สุดในโลกของ\ ไอ้สารเลวใจแคบ Pilot (2008)
Must you always be so small-minded?แกนี่มันใจแคบจริงๆ The Arrival (2008)
You left Charming because it was incestuous, backward, and small-minded.เธอหนีจากชาร์มมิ่งไป เพราะเรื่อง มีเพศสัมพันธ์กันญาติสนิท สติสตางค์ไม่ดี ใจแคบ Patch Over (2008)
Intolerance.ความใจแคบDoubt (2008)
- Intolerance.-ความใจแคบ Doubt (2008)
- ...narrow?- อะไร - ... ไม่ใจแคบเหรอครับ The Reader (2008)
Oh, yes. The law is narrow.อ้อ ใช่ กฎหมายน่ะใจแคบ The Reader (2008)
You know, I am so sick of your crap riddles and your smug, fat face.รู้มั้ย ฉันเบื่อกับสำนวนไร้สาระของนายเต็มทนแล้ว แล้วก็ความใจแคบของพวกนายด้วย ไอ้อ้วนเอ๊ย Lucifer Rising (2009)
I mean, you loved that painting until you found out that I did it, and then you acted totally petty.ฉันหมายถึง เธอชอบรูปวาดนั่น จนเมื่อเธอพบว่าฉันเป็นคนวาด และหลังจากนั้นเธอก็ทำเหมือนเป็นคนใจแคบ Crime Doesn't Pay (2009)
But this baby would be growin up in a crowded orphanage if it wasn't for us creampuffs and you know what, to all of you who judge, hear this, love knows no race, creed or gender and shame on you!... พวกคุณรู้ไหม พวกคุณทุกคนที่ชอบวิจารณ์ ฟังซะ ความรักไม่มีเชื้อชาติ, ศาสนาหรือเพศ ละอายใจกันซะมั่ง! พวกคุณใจแคบ, และไม่สนใจ ความรู้สึกของ... Pilot (2009)
So petty.ใจแคบจัง. Shining Inheritance (2009)
-You're a mean, prejudiced old control freak.แม่มันคนใจแคบ มีอคติ แล้วก็ผิดปกติ Evil Is Going On (2010)
Which I know sounds rather petty, but you have to understand.ฉันรู้ว่ามันฟังดูใจแคบ แต่คุณต้องเข้าใจนะ How About a Friendly Shrink? (2010)
And despite his narrow-mindedness,ถึงเค้าจะใจแคบไปหน่อย Unearthed (2010)
Gae In's man is sorry for being so petty and angry.ผู้ชายของ เกอิน กำลังเสียใจ ที่ทำตัวใจแคบและโกรธตอนนั้น Personal Taste (2010)
She says to relay the message that she doesn't want to go on a date with such a petty man.เธอบอกว่า.. เํธอไม่ต้องการ ไปเดทกับผู้ชายใจแคบ Personal Taste (2010)
Isn't the woman who doesn't accept an apology more petty?ผู้หญิงที่ไม่ยอมรับคำขอโทษ มันไม่ใจแคบกว่าหรอ? Personal Taste (2010)
That's petty of you.นายนี่มันใจแคบจริงๆเลยนะ Personal Taste (2010)
You didn't know I was a petty guy by nature?คุณไม่รู้เหรอว่าผมใจแคบเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว Personal Taste (2010)
Nothing. He's being petty.ไม่มีอะไร /Nเขาแค่เป็นคนใจแคบ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
I see you're the type to hold onto scores and grudges.คุณนี่ใจแคบจริง Episode #1.3 (2010)
Kim Joo Won was a jerk, but he was never cheap.คิมจูวอนมักจะเป็นคนเล่นที่ไม่ค่อยยุติธรรม แต่ ก็ไม่เคยใจแคบ Episode #1.7 (2010)
You're so narrow-minded.คุณนี่ใจแคบจริงๆ Episode #1.13 (2010)
I really wasn't going to ask you this, but...ฉันเกรงว่าเธอจะคิดว่าฉันเป็นคนใจแคบ ฉันไม่ได้คิดที่จะพูดกับเธอเรื่องนี้ แต่ว่า.. Episode #1.11 (2010)
I really didn't want to mention this, you know, but I'm the one who went to his clinic for the meds.นี่ พูดแบบนี้อาจทำให้ฉันดูใจแคบ ฉันเลยไม่แน่ใจว่าควรจะพูดไหม แต่คนที่วิ่งไปเอายานั่นมาให้เธอ คืนฉันนะ Episode #1.11 (2010)
I didn't want to such a petty thing so I called you dozens of times.ฉันไม่อยากทำเหมือนคนใจแคบ ถึงได้โทรหาคุณหลายต่อหลายครั้ง Episode #1.1 (2010)
How petty.ทำไมใจแคบแบบนี้ Episode #1.8 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded   FR: mesquin ; étroit d'esprit
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous   FR: égoïste

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hidebound[ADJ] ใจแคบ, See also: หัวโบราณ, Syn. narrow-minded
illiberal[ADJ] ใจแคบ, Syn. intolerent, narrow-minded, Ant. broad-minded
intolerance[N] การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างไป, See also: ใจแคบ, Syn. bigotry, narrow-mindedness, Ant. tolerance
intolerant[ADJ] ไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง, See also: ใจแคบ, Syn. narrow-minded, illiberal, Ant. tolerant
little[ADJ] ใจแคบ, See also: คับแคบ, Syn. mean, narrow, illiberal
mean[ADJ] ใจร้าย, See also: ใจดำ, โหดร้าย, ใจแคบ, เลวทราม, Syn. base, ignoble, small-minded
myopic[ADJ] ใจแคบ, See also: ซึ่งมีวิสัยทัศน์แคบ, Syn. close-minded, bigoted, prejudiced
narrow-minded[ADJ] ใจแคบ, Ant. broad-minded, open-minded
narrow-mindedness[N] ความใจแคบ
petty[ADJ] ที่ใจแคบ, See also: เห็นแก่ตัว, Syn. close-minded, narrow-minded, insular, Ant. bighearted
provincial[ADJ] ใจแคบ
redneck[SL] คนใจแคบ
small-minded[ADJ] ใจแคบ
tight[ADJ] ขี้เหนียว, See also: ตระหนี่, ใจแคบ, Syn. miserly, Ant. generous
tightness[N] ความตระหนี่, See also: ความใจแคบ, Syn. meanness, minginess, niggardliness
ungenerous[ADJ] ใจแคบ, See also: ขี้เหนียว, โหดร้าย, ใจดำ, Syn. unkind, Ant. generous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheeseparingadj. ขี้เหนียว,ใจแคบ
grundy(กรัน'ดี) n. คนใจแคบ,คนที่พิถีพิถันในพิธีรีตอง,
hidebound(ไฮด'เบาดฺ) adj. ใจแคบ,หัวโบราณ,ผอมโซแบบหนังติดกระดูก
insular(อิน'ซะลาร์) adj. เกี่ยวกับเกาะหรือหมู่เกาะ,ซึ่งอยู่บนเกาะ,กลายเป็นเกาะ,โดดเดี่ยว,ใจแคบ,เกี่ยวกับชาวเกาะ. n. ชาวเกาะ., See also: insularism,insularity n., Syn. insulated
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
meany(มีน'นี) n. บุคคลผู้มีใจแคบ,เลวหรือร้าย., Syn. meanie
pettily(เพท'ทิลี) adv. อย่างหยุมหยิม,อย่างต่ำช้า,อย่างใจแคบ
pettiness(เพท'ทิเนสฺ) n. ความหยุมหยิม,ความต่ำช้า,ความใจแคบ
petty(เพท'ที) adj. เล็กน้อย,ใจแคบ,ต่ำช้า, See also: pettily adv. pettiness n., Syn. small
provincial(พระวิน'เชิล) adj. เกี่ยวกับจังหวัด,เกี่ยวกับมณฑล,เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค,ใจคับแคบ,ไม่สละสลวย,บ้านนอก. n. ชาวต่างจังหวัด,ชาวบ้านนอก,คนใจแคบ.
scaliness(สเคล'ลินิส) n. การมีเกล็ด,การมีสะเก็ด,การตกสะเก็ด,การมีคราบ,คราบบนผิวของเหลว,ความเลวทราม,ความใจแคบ
scaly(สเค'ลี) adj. มีเกล็ดมาก,มีสะเก็ดมาก,ตกสะเก็ดมาก,มีคราบมาก,มีเปลือกมาก,เลวทราม,ใจแคบ., See also: scaliness n., Syn. squamous
stinginess(สทิน'จินิส) n. ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ
stingy(สทิน'จี) adj. ขี้เหนียว,ตระหนี่,ใจแคบ,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,ต่อย (ตำ,แทง,กัด) ได้, See also: stingily adv. stinginess n., Syn. greedy

English-Thai: Nontri Dictionary
hidebound(adj) ผอมจนหนังหุ้มกระดูก,ใจแคบ,หัวโบราณ
illiberal(adj) ใจแคบ,ขี้เหนียว,ตระหนี่,ไม่กรุณา
NARROW-narrow-minded(adj) ใจแคบ,ใจดำ,ขี้เหนียว
parsimonious(adj) ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด,ใจแคบ,ขี้เหนียว
pettiness(n) ความไม่สำคัญ,ความหยุมหยิม,สิ่งเล็กๆน้อยๆ,ความใจแคบ
petty(adj) เล็กน้อย,นิดๆหน่อยๆ,ไม่สำคัญ,ใจแคบ
smug(adj) ใจแคบ,พอใจในตัวเอง,ไม่คบหาสมาคม
stinginess(n) ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ
stingy(adj) ขี้เหนียว,ตระหนี่,ขี้ตืด,ใจแคบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top