ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ใจง่าย*

   
134 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ใจง่าย, -ใจง่าย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจง่าย[ADJ] credulous, See also: gullible, easily influenced, unstable, Syn. เชื่อง่าย, ยินยอมง่าย, Ant. ใจแข็ง, Example: ใครๆ ก็บอกว่าเธอเป็นหญิงใจง่าย, Thai definition: ถูกหลอกง่าย
ใจง่าย[V] be credulous, See also: be unstable, be gullible, be easily influenced, Syn. เชื่อง่าย, ยินยอมง่าย, Ant. ใจแข็ง, Example: เธอใจง่ายกับผู้ชายทุกคน, Thai definition: ถูกหลอกง่าย
เข้าใจง่าย[V] easily understood, See also: understand easily, Ant. เข้าใจยาก, Example: หนังสือเล่มนี้ขายดีเพราะใช้ภาษาที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย, Thai definition: รับรู้ได้ง่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจง่ายว. เชื่อง่าย, ยินยอมง่าย.
กระต่ายตื่นตูมน. ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ถ่องแท้ก่อน.
ขวัญสิ่งที่ไม่มีตัวตน เชื่อกันว่ามีอยู่ประจำชีวิตของคนตั้งแต่เกิดมา ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบายจิตใจมั่นคง ถ้าคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็ออกจากร่างไป ซึ่งเรียกว่า ขวัญหาย ขวัญหนี ขวัญบิน เป็นต้น ทำให้คนนั้นได้รับผลร้ายต่าง ๆ, เรียกผู้ตกใจง่ายคือ เด็กหรือหญิงซึ่งมักจะขวัญหายบ่อย ๆ ว่า ขวัญอ่อน , และอนุโลมใช้ไปถึงสัตว์หรือสิ่งของบางอย่าง เช่น ช้าง ม้า ข้าว เรือน ฯลฯ ว่ามีขวัญเช่นเดียวกับคนเหมือนกัน, โดยปริยายหมายความว่า ยอดกำลังใจ เช่น ขวัญเมือง ว่า ยอดกำลังใจของเมือง
ขวัญอ่อน ๑น. เรียกผู้ตกใจง่าย คือ เด็กหรือหญิงซึ่งมักจะขวัญหายบ่อย ๆ ว่า ขวัญอ่อน.
คิดมากก. คิดเกินกว่าเหตุ, รู้สึกสะเทือนใจง่าย.
ดอกทองน. หญิงใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นคำด่า).
ละเอียดอ่อนอ่อนไหวง่าย, สะเทือนใจง่าย, เช่น บางคนถือเรื่องส่วนตัว เรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excitabilityถูกกระตุ้น,การรับรู้ต่อสิ่งเร้า,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ภาวะที่ไวต่อการเร่งเร้าหรือถูกกระตุ้น,สภาวะที่ไวต่อการกระตุ้น,การไวต่อการกระตุ้น,ตื่นเต้นตกใจง่าย,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ความไว,การแสดงอาการโต้ตอบสิ่งเร้า,การไวต่อการกระตุ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm surprised you're squeamish. That's not your reputation.ฉันแปลกใจที่คุณตกใจง่าย นั่นไม่ใช่กิตติศัพท์ของคุณ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I don't like fast women.ผมไม่ชอบผู้หญิงที่ใจง่ายIndiana Jones and the Last Crusade (1989)
It says Malena is a whore with everyone in town!มันเขียนว่ามาเลน่าใจง่ายกับคนทั้งเมือง Malèna (2000)
Maybe you should pretend like you're talking to... someone educated in the penal system.คุยกับข้า ใช้ภาษาคนขี้คุก จะเข้าใจง่ายกว่ามั๊ย ไม่ต้องหรอก... The Chronicles of Riddick (2004)
That makes sense 'cause when the first one went missing in '82, I was 3.เข้าใจง่าย เพราะตอนที่คนแรกหายไปในปี 82 ฉันแค่ 3 ขวบ Pilot (2005)
You're a tough kid, Willie, but you give up on yourself way too easy.นายอึดมาก วิลลี่ แต่นายถอดใจง่ายเกินไป Gridiron Gang (2006)
Kids his age get upset easily. He'll be fine.เด็กอายุขนาดนี้น้อยใจง่าย เดี๋ยวก็หาย Art of Fighting (2006)
He is tired because he's out there fucking some bitch.เขาเหนื่อยเพราะออกไปแรด กับยัยพวกใจง่ายสักคน It's Alive! (2007)
Usually a lady has to buy me dinner first.ปกติแล้ว ผมไม่ใจง่ายอย่างนี้นะ See-Through (2007)
Glad I'm at peace with harry's code again. It makes decisions easier --ค่อยยังชั่วหน่อย ที่ผมสบายใจกับ กฎของแฮรี่อีกครั้ง ช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้น Resistance Is Futile (2007)
Talk to me without any apprehension.พูดมาเลยผมเข้าใจง่าย Heyy Babyy (2007)
So please, you're my ideal woman so... please don't become a woman of convenience!ได้โปรด เธอคือผู้หญิงในอุดมคติของฉัน... โปรดอย่าเป็นผู้หญิงใจง่ายOperation Proposal (2007)
but...คุณยกตัวอย่างได้เข้าใจง่ายดี แต่... We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
I wonder if he'll get a hit... hm?ฉันสงสัยจังว่าเขาจะตีได้มั้ยนะ เราไม่ควรถอดใจง่ายๆใช่มั้ย We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
The most sensible thing would be to... let Steven fend for himself.บางอย่างมันก็เป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆ ... ช่วยสตีเฟ่น นำเขาออกมา Episode #2.2 (2008)
You need a fuckin' slut.คุณต้องใช้พวกใจง่ายมากกว่า Finding Freebo (2008)
I'm not an easy gal.ฉันไม่ใช่ผู้หญิงใจง่ายนะ Scandal Makers (2008)
Stop that! I'm not that easy.หยุดนะ ฉันไม่ใช่คนใจง่ายนะ Cyborg Girl (2008)
Dude, don't give into temptation. She's not worth it.พวกอย่าโดนล่อใจง่ายๆดิ ยัยนั่นไม่คู่ควรหรอก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Men are simple.ผู้ชายเข้าใจง่าย The Ugly Truth (2009)
Men are simple.ผู้ชายนั้นเข้าใจง่าย The Ugly Truth (2009)
Adopting an older child is not an easy decision to make.การรับเลี้ยงเด็กมันไม่ใช่การตัดสินใจง่ายๆ Orphan (2009)
It's simple to understand!เข้าใจง่ายจะตาย! Pilot (2009)
IT MAKES MORE SENSE IF YOU PICK BAD NEWS FIRST.มันจะเข้าใจง่ายกว่า ถ้าคุณเลือกข่าวร้ายก่อน Valley Girls (2009)
Seems pretty straightforward.ดูเข้าใจง่ายดี Hard-Hearted Hannah (2009)
~~ at her feet was her footloose man ~~ ~~ no, you can't ~~# และเขาคงเป็นพวกใจง่ายSectionals (2009)
They're not as understanding as christians.พวกนี้ไม่ได้เข้าใจง่ายเหมือนคริสเตียนนะ Introduction to Film (2009)
The patient is paranoid and hypervigilant, which means he's bound to pick up on the fact that dr.คนไข้เป็นโรคหวาดระแวง และตื่นตกใจง่าย ซึ่งหมายความว่า เขาพร้อมที่จะ รับรู้ความจริงที่ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
I'm not that kind of girl.ฉันไม่ใช่กระเทยใจง่ายนะ Enough About Eve (2009)
I do not understand. - I captured.ฉันไม่เข้าใจ\ ฉันจะทำให้เข้าใจง่ายๆนะ Push (2009)
Katherine was just drawing a comparison so that her point could be more easily understood.แคทเธอรีนเคยเขียนเปรียบเทียบ เพื่อประเด็นที่เธอพูดถึง จะได้เข้าใจง่ายขึ้น Precious (2009)
Lord Rathford like's fast women and slow ponies.ลอร์ดแรทฟอร์ด ชอบสาวใจง่ายกับม้าใจเย็น Sherlock Holmes (2009)
Yeah. Sure. I'll keep it simple.อืมค่ะ ได้สิ ฉันจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ ขอบคุณค่ะ When in Rome (2010)
May I offer a suggestion to aid your dilemma?ข้าขออนุญาตให้คำแนะนำท่าน ท่านจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้น Mark of the Brotherhood (2010)
Hussy.นังใจง่าย Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
It was you trying to look like you had a bunch of guys fighting over you so you could stop looking like some kind of outcast and be seen as some hot slutty girl singer!เธออยากให้ดูเหมือน หนุ่มๆแย่งตัวเธอ เธอจะได้เปลี่ยนจาก คนไม่เด่นดัง เป็น ผู้หญิงส่ำส่อน ใจง่ายBad Reputation (2010)
It meant she was gullible and open to a little probing.นั่นหมายถึงเธอใจง่ายและง่ายที่จะสำรวจ The Psychic Vortex (2010)
I don't have your kind of open heart.ฉันไม่ได้เปิดใจง่ายๆ เหมือนคุณ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
The hussy in the fur was a Russian double agent.หญิงใจง่ายที่ใส่เสื้อโต้ดขนสัตว์นั่นเป็น คู่หูชาวรัสเซีย Chuck Versus the Role Models (2010)
Without the tri-delts.-โดยไม่มีพวกสาวๆใจง่ายพวกนี้ A Few Good Men (2010)
This is so easy to understand.นี่มันเข้าใจง่ายดีจัง From Me to You (2010)
Actually, it's not, it's simple.จริงแล้วๆ ไม่เลย มันออกแบบมาให้เข้าใจง่ายที่สุด 2.0 (2010)
You punched in a clean code, right?นายใช้รหัสที่เข้าใจง่ายใช่ไหม The Guardian (2010)
College students are impressionable kids eager to fit in and find their place in the world.นักศึกษาเป็นเด็กที่ประทับใจง่าย กระตือรือล้นที่จะเข้าพวกและ หาที่ที่ของตัวเองในโลก Middle Man (2010)
Natali is just one of the easy women that I have spent a night with.Natalie ก็เป็นแค่ผู้หญิงใจง่ายคนนึง ที่ผมนอนด้วยเท่านั้น Natalie (2010)
Can you explain so that I can understand?คุณพูดอะไรที่เข้าใจง่ายหน่อยได้มั๊ย? Episode #1.18 (2010)
It's still easy to get up until here.ทีนี้เข้าใจง่ายขึ้นไม๊ Episode #1.5 (2010)
So now here's a warning.งั้นก็จะพูดให้เธอเข้าใจง่ายๆละกัน ฉันอยากจะเตือนเธอ Episode #1.11 (2010)
*Gullible, naïve, positively grubby.*ใจง่าย, ไร้เดียงสา บวกสกปรก ♪ Tangled (2010)
Give up is the easiest decision.ยอมแพ้ตัดสินใจง่าย Episode #1.12 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจง่าย[v.] (jai-ngāi) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced   
ใจง่าย[adj.] (jai-ngāi) EN: of easy vertue   FR: volage ; de petite vertu (f.) ; qui a un coeur d'artichaut ; qui a un coeur volage
เข้าใจง่าย[v. exp.] (khaojai ngāi) EN: understand easily ; easily understood   FR: comprendre aisément ; être facile à comprendre
เปลี่ยนใจง่าย[adj.] (plīenjai ngāi) FR: capricieux
ตกใจง่าย[adj.] (tokjai ngāi) EN: shy   FR: timide ; timoré

English-Thai: Longdo Dictionary
mansplaining(n slang ) การกระทำที่ผู้พูด (มักเป็นผู้ชาย) อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟัง (มักเป็นผู้หญิง) ในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม https://dict.longdo.com/blog/word-of-the-day-mansplaining/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clarify[VT] ทำให้เข้าใจง่าย
clear[ADJ] ที่เข้าใจง่าย, Syn. explicit, plain, obious
decided[ADJ] เห็นชัด, See also: เข้าใจง่าย, เด่นชัด, เด็ดขาด, Syn. clear
demystify[VT] ทำให้ลึกลับน้อยลง, See also: ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้กระจ่าง, Syn. debunk, explain
flightiness[N] การเปลี่ยนใจง่าย, See also: ความไม่แน่นอน, ความเหลาะแหละ
flighty[ADJ] ที่เปลี่ยนใจง่าย, See also: ที่ไม่แน่นอน, ที่เหลาะแหละ, Syn. changeable
hussy[N] หญิงใจง่าย
open book[IDM] คนหรือสิ่งที่เข้าใจง่าย
jump[ADJ] ที่ตกใจง่าย, See also: ขี้ตกใจ, ผวา, ขวัญอ่อน, Syn. jittery, nervous, anxious, Ant. fearless, bold
luminous[ADJ] เข้าใจง่าย, See also: แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Syn. understandable, perspicuous, lucid, clear, Ant. obscure
mercurial[ADJ] หลายใจ, See also: เปลี่ยนใจง่าย, เปลี่ยนแปลงง่าย, Syn. fluctuating, variable, inconstant
mercurially[ADV] อย่างเปลี่ยนใจง่าย
mercurialness[N] การเปลี่ยนใจง่าย, Syn. flightiness
perspicuous[ADJ] ชัดเจน, See also: ชัดแจ้ง, แจ่มแจ้ง, เข้าใจง่าย, ไม่คลุมเครือ, Syn. lucid, distinct, intelligible, limpid, luculent, pellucid
plain[ADJ] ชัดแจ้ง, See also: กระจ่าง, แน่ชัด, เข้าใจง่าย, ง่าย, ซึ่งเห็นได้ชัด, Syn. clear, understandable, Ant. unclear
quick[ADJ] ที่เข้าใจง่าย
self-explanatory[ADJ] ชัดแจ้งในตัวเอง, See also: แน่ชัด, เข้าใจง่าย, ซึ่งไม่ต้องอธิบาย, Syn. clear, intelligible, obvious, Ant. obscure, uncertain, vague
shy[ADJ] ซึ่งตกใจง่าย, See also: ขี้ตื่น, ขี้กลัว, ประหม่า
squeamish[ADJ] ตกใจง่าย
susceptibility[N] ความรู้สึกไว, See also: ความอ่อนไหวง่าย, ความกระเทือนใจง่าย, Syn. sensitivity, impressibility, affectibility
susceptible[ADJ] มีจิตใจที่อ่อนแอ, See also: สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, Syn. vulnerable, inclined, liable
susceptive[ADJ] มีอารมณ์อ่อนไหว, See also: สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, Syn. vulnerable, susceptible
stare in[PHRV] เข้าใจง่าย
stare someone in the face[IDM] เข้าใจง่าย
user-friendly[ADJ] ใช้ง่าย, See also: เข้าใจง่าย
vacillate[VI] เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, See also: เปลี่ยนใจง่าย, ลังเล, โอนไปเอนมา, Syn. hesitate, swing, waver, Ant. continue, resolve, tackle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน,หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย,แห้งแล้ง,ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
clarify(แคล'ริไฟ) {clarified,clarifying,clarifies} vt. ทำให้ชัดเจน vi. ใสสะอาด,กลายเป็นเข้าใจง่ายขึ้น, See also: clarification n. clarity n. ดูclarify
computer architectureหมายถึง ระบบโครงสร้าง อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ในบางกรณี อาจหมายถึงการออกแบบระบบการสื่อสารติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ว่ากันว่า บริษัทไอบีเอ็มมีการออกแบบโครงสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจง่ายกว่ายี่ห้ออื่น ทำให้มีการสร้างเครื่องเลียนแบบ (compatibles) ไอบีเอ็มขายเต็มตลาดได้ในขณะนี้
flighty(ไฟล'ที) adj. เปลี่ยนใจง่าย,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน,ไม่รับผิดชอบ,จิตฟุ้งซ่าน,ไม่เต็มบาท,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว. -flightily adv., See also: flightiness n., Syn. unstable
frail(เฟรล) adj. อ่อนแอ,บอบบาง,แตกง่าย,เปราะ,ชำรุดง่าย,จิตใจอ่อนแอ,ใจง่าย, See also: fraily adv. frailness n., Syn. delicate
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ,ความบอบบาง,ความแตกง่าย,ความเปราะ,ความชำรุดง่าย,ความมีจิตใจอ่อนแอ,ความใจง่าย,ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility,infirmity,weakness
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์หมายถึงภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ เขียนได้ง่าย เข้าใจง่าย และกระทัดรัด สะดวกในการใช้งาน ภาษานี้มีลักษณะเหมือนภาษาหนังสือ ใช้เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่คอมพิวเตอร์จะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อนจึงจะเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ1. ภาษาระดับสูง (high level language) 2. ภาษาระดับต่ำ (low level language) การใช้ภาษามนุษย์เขียนชุดคำสั่งนี้มีข้อดีคือ ทำได้ง่าย มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่าย เขียนได้สั้น เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลายคำสั่งในภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดีตรงที่สามารถใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่าเพราะไม่เสียเวลาในการแปลดู computer language ประกอบดู machine language เปรียบเทียบ
hyperthyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมามากกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารมากทำให้เกิดโรค 2 อย่างคือ 1. exophthalamic goiter เป็นลักษณะคอหอยพอก ใจสั่นเหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว ตกใจง่าย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ตาโปนและถลน 2. adenomatous goiter with hyperthyroidism เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากต่อมธัยรอยด์โตแล้ว ทำให้เกิดอาการเหมือนชนิดแรก แต่ไม่ใคร่โปนมากนัก
impressionable(อิมเพรช' เชินนะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจง่าย., See also: impressionably adv. impressionability,
intelligible(อินเทล'ลิจิเบิล) adj. สามารถเข้าใจได้ดี,เข้าใจง่าย,เข้าใจได้., See also: intelligibleness n. intelligibly adv.
literate(ลิท'เทอเรท) adj. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,มีการศึกษา,ให้ความรู้ดี,มีความรู้ดีทางด้านวรรณคดี,เข้าใจง่าย,แจ่มแจ้ง. n. ผู้สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ผู้มีความรู้ดี., Syn. schooled,educated
overwrought(โอ'เวอะรอท) adj. เหน็ดเหนื่อยเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,ประณีตเกินไป,เคร่งเครียดเกินไป,ตกใจง่าย,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ vi. กริยาช่อง 3 ของ overwork
perspicuity(เพอสพิคิว'อิที) n. ความชัดเจน,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย, Syn. plainness
perspicuous(เพอสพิค'คิวเอิส) adj. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,เข้าใจง่าย,ไม่คลุมเครือ, Syn. clear
readable(รี'ดะเบิล) adj. อ่านได้ง่าย,อ่านเข้าใจง่าย,อ่านออกได้, See also: readability n. readably adv.
scary(สแค'รี) adj. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ใจฝ่อ,ขี้ตกใจ,ตกใจง่าย., Syn. frightening
shy(ชาย) adj. ขี้อาย,เหนียมอาย,อาย,ใจฝ่อ,ตกใจง่าย,ขี้ประหม่า,ขึ้ตื่น,ขี้ขลาด,ขี้สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ลังเลใจ,ขาดแคลน,ไม่เต็มจำนวน -v.,n. (การ) ถอยหลังด้วยความตกใจ,ถอยหลัง,หดตัวมขว้าง,โยน,เหวี่ยง,ปา., See also: shyer n. shyly adv. shyness n. คำท
simplify(ซิม'พละไฟ) vt. ทำให้ไม่ยุ่งเหยิง,ทำให้ง่ายขึ้น,ทำให้เข้าใจง่าย,ทำให้ชัดเจน., See also: simplification n. simplificative adj. simplifier,simplificator n.
spooky(สพู'คี) adj. เหมือนผี,เหมือนภูติผีปีศาจ,น่ากลัว,ตกใจง่าย., See also: spookily adv.
squeamish(สควี'มิช) adj. ตกใจง่าย,คลื่นไส้,อาเจียน,รู้สึกสะอิดสะเอียนได้ง่าย,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้, See also: squeamishly adv., Syn. fussy
susceptible(ซะเซพ'ทะเบิล) adj. รู้สึกไว,มีจิตใจอ่อนแอ,สะเทือนใจง่าย,หวั่นไหวง่าย,ประทับใจได้ง่าย., See also: susceptibleness n. susceptibly adv., Syn. sensitive,vulnerable ###A. resistant
transparent(แทรนซฺแพ'เรินทฺ) adj. โปร่งแสง,โปร่งตา,ใสเหมือนกระจก,ยอมให้แสงผ่านได้ตลอด,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,เข้าใจง่าย,เห็นชัด,ชัดแจ้ง., See also: transparently adv. transparency n., Syn. clear,obvious,sheer
vaporish(เว'เพอริ?) adj. เหมือนไอน้ำ,คล้ายไอน้ำ,กลุ้มใจง่าย,เป็นทุกข์ง่าย., See also: vaporishness n. vapourishness n., Syn. misty,foggy,steamy,miasmic
vapourish(เว'เพอริ?) adj. เหมือนไอน้ำ,คล้ายไอน้ำ,กลุ้มใจง่าย,เป็นทุกข์ง่าย., See also: vaporishness n. vapourishness n., Syn. misty,foggy,steamy,miasmic
waspish(วอส'พิช) adj. น้อยใจง่าย,โกรธง่าย,เจ้าอารมณ์, See also: washipishly adv. waspishness n., Syn. irate,irritable
waspy(วอส'พี) adj. คล้ายตัวต่อ,น้อยใจง่าย,เสียใจง่าย,เจ้าอารมณ, See also: waspily adv. waspiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
credulity(n) ความหูเบา,ความงมงาย,ความไว้ใจง่าย
credulous(adj) หูเบา,เชื่อง่าย,งมงาย,ไว้ใจง่าย
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย,ใจอ่อน,ไวต่อสิ่งกระตุ้น,โน้มน้าวใจง่าย
intelligible(adj) เข้าใจได้,เป็นภาษา,เข้าใจง่าย
perspicuity(n) ความชัดแจ้ง,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย
perspicuous(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,เข้าใจง่าย
simplification(n) การทำให้เข้าใจง่าย
simplify(vt) ทำให้ไม่ยุ่งยาก,ทำให้ง่าย,ทำให้เข้าใจง่าย
susceptible(adj) อ่อนแอ,หวั่นไหวง่าย,สะเทือนใจง่าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mansplaining การกระทำที่ผู้พูด อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟังในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม
pedobearเอาแบบสั้น ๆ เข้าใจง่าย ๆ คือเจ้าหมีสีน้ำตาลที่ชอบ(ลักพาตัว)สาวโลลิ!! อ๊าา พี่หมี xD เกิดจาก 4ch นั้นเอง ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
懇切[こんせつ, konsetsu] Thai: ลักษณะที่ละเอียดประณีตเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย English: exhaustiveness

German-Thai: Longdo Dictionary
mit anderen Worten(phrase) อีกนัยหนึ่ง(ที่พูดได้เข้าใจง่ายกว่านั้นอีก), See also: S. anders gesagt

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top