ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*โย้*

   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โย้, -โย้-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โป้งโย้ว. โป้งโล้ง.
ยงโย่ก. กิริยาที่นั่งยอง ๆ หรือยืนขยับตัวขึ้น ๆ ลง ๆ ก้ม ๆ เงย ๆ ไม่เป็นระเบียบ, โยงโย่ ก็เรียก.
ยงโย่ยงหยกก. กิริยาที่จะยืนก็ไม่ใช่จะนั่งก็ไม่เชิง.
โย้ว. เอนเพราะไม่ตั้งตรงทรงตัวตามธรรมดาที่ควรเป็น เช่น เรือนโย้ เขียนหนังสือโย้
โย้ยื่นออกกว่าปรกติ เช่น ท้องโย้ พุงโย้.
โย้เย้ว. รวนหรือซวนเซมีอาการจะหลุดหรือทลายลง เช่น ฟันโย้เย้ เรือนโย้เย้, ไม่ตรงรูป เช่น เขียนหนังสือโย้เย้.
โยกโย้ก. อาการที่พูดหรือทำพิโยกพิเกน เช่น กว่าจะตกลงกันได้พูดโยกโย้อยู่นาน, โยก ก็ว่า.
โย่งว. ลักษณะที่สูงกว่าปรกติ เมื่อเคลื่อนไหวดูประหนึ่งว่าโยกเยกไปมา เช่น สูงโย่ง.
โย่ง ๆว. อาการที่คนผอมสูงเดินก้าวยาว ๆ เรียกว่า เดินโย่ง ๆ.
โย่งเย่งว. อาการที่คนสูงโย่งเดินโยกเยกไปมา
โย่งเย่งไม่รัดกุม.
โยงโย่ก. ยงโย่.
โก้งเก้งว. มีลักษณะหรือท่าทางสูงโย่งเย่ง.
คร่อม(คฺร่อม) ก. ยืนหรือนั่งแยกขาให้ของอยู่ใต้หว่างขา, ยงโย่ให้ของอยู่ใต้ตัว เช่น เอาตัวคร่อมไว้ นอนคร่อม, เอาสิ่งของเช่นโต๊ะเก้าอี้ตั้งในอาการเช่นนั้น เช่น วางโต๊ะคร่อมกองหนังสือ, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ปลูกเรือนคร่อมตอ สร้างสะพานคร่อมคลอง นั่งคร่อม ๒ ตำแหน่ง.
โง่ง ๆ, โง่งเง่งว. โย่ง ๆ, อาการเดินก้าวยาว ๆ ของคนผอมสูง.
ตา ๑น. พ่อของแม่, ผัวของยาย, ชายที่เป็นญาติชั้นเดียวกับพ่อของแม่หรือที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตา, (ปาก) คำเรียกชายสูงอายุที่ตนไม่ค่อยเคารพนับถือ เช่น ตาเถร ตาแก่ หรือเรียกชายรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างเป็นกันเอง เช่น ตาเกิ้น ตาโย่ง หรือเรียกเด็กชายที่ตนเอ็นดูรักใคร่ เช่น ตาหนู.
ท่านั้นท่านี้ว. อย่างนั้นอย่างนี้, โยกโย้, เช่น พูดท่านั้นท่านี้.
โทงเทง ๒ว. อาการที่เคลื่อนไปมีลักษณะโย่งเย่งส่ายไปมา เช่น เดินโทงเทง.
ประทังก. ทำให้ทรงอยู่ได้, ทำให้ดำรงอยู่ได้, เช่น เรือนโย้เอาเสาไปคํ้าพอประทังไว้ก่อน กินพอประทังชีวิต.
เปรต, เปรต-(เปฺรด, เปฺรดตะ-) น. สัตว์พวกหนึ่งเกิดในอบายภูมิ คือ แดนทุกข์, ผีเลวจำพวกหนึ่ง มีหลายชนิด ชนิดหนึ่งตามที่ว่ากันว่ามีรูปร่างสูงโย่งเย่งเท่าต้นตาล ผมยาวหย็อกหย็อย คอยาว ผอมโซ มีปากเท่ารูเข็ม มือเท่าใบตาล กินแต่เลือดและหนองเป็นอาหาร มักร้องเสียงดังวี้ด ๆ ในตอนกลางคืน
โป้งโล้งว. โตพองไม่สมส่วน, ไม่กะทัดรัด, โป้งโย้ง ก็ว่า.
พิโยกพิเกนก. โยกโย้ไม่เสร็จสิ้นไปง่าย ๆ.
โยกโดยปริยายหมายถึงอาการที่พูดหรือทำพิโยกพิเกน เช่น กว่าจะตกลงกันได้ พูดโยกอยู่นาน, โยกโย้ ก็ว่า.
รวนว. ไม่ตรง, โย้, เช่น ฟันรวน
ร้อยสีพันอย่าง, ร้อยสีร้อยอย่างว. โยกโย้ไปต่าง ๆ นานา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flexion, Forwardต้นแขนโย้ไปข้างหน้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right.บันไดโย้เย้ พร้อมจะถล่มลงมา Fight Club (1999)
Yo, Gomez, you ready to roll, homie?โย้ว โกเมส พร้อมรึยัง เพื่อน Crash (2004)
- Pregnant! - At her age!ท้องโย้ อายุขนาดเนี้ยนะ Saving Face (2004)
So you're the reason she's dragging her heels on Parisที่วิเวียนโยกโย้เรื่องปารีส ก็เพราะเธอสินะ Saving Face (2004)
Hey, is it this side?เดี๋ยวนี้ ก้นโย้มาด้านนี้แล้วหรอ My Little Bride (2004)
Yo, fuck away. Move, move!โย้, ไปจากที่บ้าๆนี้กันเถอะ ไป ไป ! Saw II (2005)
Yo! Stand clear!โย้ โล่ง Cute Poison (2005)
- Hey! - No more crap, Neal!อย่าโยกโย้, นีล.. Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
Yo, Serizawa!โย้,เซริซาวะ! Crows Zero (2007)
Yo, who's the drop dead hottie?โย้,แถวนี้ใครเร่าร้อนที่สุดล่ะ Crows Zero (2007)
All clear, man!โย้ เคลียหมดแล้ว! Crows Zero (2007)
Please don't continue to insult me.เลิกโยกโย้ซะที Bang, Bang, Your Debt (2007)
My friend... put yourself in our position.เพื่อนเอ๋ย เลิกโยกโย้ได้แล้ว Rendition (2007)
It's Jack What?- โย้คเก้... - ว่าไงนะ Let the Right One In (2008)
what's happening?- โย้คเก้! - นี่ เกิดอะไรขึ้น Let the Right One In (2008)
I was out out on the balcony and I saw I saw Jack and this kid.ฉันยืนอยู่ที่ระเบียง เเล้วก็เห็น... - .. โย้คเก้กับเด็กคนนึง Let the Right One In (2008)
- Yo, yo, yo.โย้, โย้, โย้High School Musical 3: Senior Year (2008)
Yo!โย้High School Musical 3: Senior Year (2008)
Ay, yo, Vegas, bitches!เอ้ โย้ ให้ตายสิ เวกัสสส ! Five the Hard Way (2008)
- Yo, guys, we got to go.-โย้ว ตุ๊ดอะ,เขารับเพื่อความเท่ Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Yeah!โย้... . Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
- Yeah. Whoo!โย้.โว้! Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
- Yeah.- โย้Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
- Yeah!-โย้ Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Here we go! Yeah!ให้พวกเราช่วยไปหาคุณ โย้ Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
- Yeah, you can't go back there.- โย้ นายไม่สามารถกลับไปได้ Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Yeah!โย้ Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
One, two, three, yeah.หนึ่ง,สอง,สาม, โย้ Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Yo!โย้Love in Disguise (2010)
Oh. Hi-yo.โอ้ ไง โย้ว Chuck Versus the Suitcase (2010)
Hey. Yo.โย้ Blame It on the Alcohol (2011)
Hey. Yo, Ryan. What's up, man?เฮ้ โย้ ไรอัน เป้นไงเพื่อน ไปไหนมา? Head Case (2011)
Yo.โย้Kick the Ballistics (2011)
Yo, what's good, son?โย้! ดีอะไรอย่างนี้ ไอ้ลูกชาย Kick the Ballistics (2011)
You jerk me around, I kill hostages.คุณพูดจาโยกโย้ ผมฆ่าตัวประกัน Cops & Robbers (2011)
You take those, but be careful. - Whoa, bro! Whoa!นายไปทางนั้น ระวังตัวด้วย โย้,เจ้าหมอนี่มันไล่ยิงคน Island of Dreams (2012)
- Hey, guys. I found out who Mandy-- - Yo.นี่ คุณ ผมพบว่าแมนดี้-- โย้ Cloudy with a Chance of Murder (2012)
Yo, Artie, is everything o--โย้ อาร์ตี้ ทุกอย่างโอเคไหม... We All Fall Down (2012)
♪ Don't leave me hanging on like a yo-yo ♪#อย่าทิ้งฉันไว้ โย่-โย้ว# Guilty Pleasures (2013)
Yeah, whoo! Come on.โย้ เข้ามาเลย Fallout (2013)
- Briggs, don't bullshit me.- บริกส์อย่ามาโยกโย้ Happy Endings (2013)
Don't play these games with me!อย่ามาโยกโย้กับฉัน The Boy (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พุงโย้[adj.] (phung yō) EN: potbellied ; with a big belly   
ท้องโย้[v. exp.] (thøng yō) EN: be pregnant   
โย้[v.] (yō) EN: lean ; stagger ; go haywire ; sway   
โย้[adj.] (yō) EN: oblique ; slanting ; leaning on one side   FR: oblique ; incliné
โย่ง[adj.] (yōng) EN: towering ; lanky ; tall and lean   FR: longiligne ; dégingandé
โย่ง[adv.] (yōng) EN: toweringl   
ยงโย่[v.] (yongyō) EN: squat ; crouch ; to get up from a squatting position ; be halfway between sitting and standing   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aslant[ADV] เฉียง, See also: โย้, เอียง, Syn. slantingly, obliquely, askew
yo-yo[SL] โยกโย้, See also: ลังเล (แบบงี่เง่า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
major termn. ข้อโย้แย้งที่สรุป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
歪み[ゆがみ, yugami] (n) บิดเบี้ยว, โย้เย้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top