Search result for

*โทษจำ*

(64 entries)
(0.5778 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โทษจำ, -โทษจำ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทษจำ[N] imprisonment, See also: incarceration, custody, confinement, captivity, isolation, duress, durance, bondage

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขี้คุกว. เคยต้องโทษจำคุกมาแล้ว.
ความผิดลหุโทษน. ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ซ่องโจรน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำ สมคบกันตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ เช่น ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย และความผิดนั้นมีกำหนดโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป.
นักโทษน. บุคคลซึ่งถูกลงโทษจำคุก.
ลหุโทษความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
life imprisonmentโทษจำคุกตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minimum termโทษจำคุกอย่างต่ำ (สำหรับโทษจำคุกตลอดชีวิต) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imprisonment for lifeโทษจำคุกตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hugo Grotius (1583-1645)บรมครูทางกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ เป็นบุคคลแรกที่ได้ประกาศเสรีภาพของทะเล (Freedom of the Seas) ในตำราของท่านชื่อ Mare Liberumนักกฎหมาย รัฐบุรุษ และปรัชญาเมธีด้านมนุษยธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้นี้ ภายหลังเกิดมาได้ไม่กี่ปีก็ส่อให้เห็นว่าเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดอย่างน่า มหัศจรรย์ เขาเริ่มศึกษาวิชากฎหมายตั้งแต่มีอายุได้ 11 ขวบ ณ สถาบันศึกษาชั้นสูงแห่งเลย์เด็นในเนเธอร์แลนด์ และได้รับปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัย ณ เมืองออร์ลีนส์ ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีอายุได้เพียง 15 ปี โดยที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการเมือง เขาได้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1618 ด้วยข้อหาทางการเมือง แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1621 ได้หลบหนีไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ 1625 เขาได้แต่งตำรากฎหมายซึ่งถือกันว่าเป็นตำราอมตะชื่อว่า Jure Belli ac Pacis (แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสงครามและสันติภาพ) เป็นงานเขียนที่เหมาะกับสมัย และเขียนอย่างนักวิชาการอันเยี่ยมยอดที่สุดไม่มีใครเหมือนในสมัยนั้น และด้วยความรู้สึกที่รักความยุติธรรมอย่างแรงกล้าด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงขนานนาม Hugo Grotius ว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายนานาชาติ (Father of the Law of Nations) [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Regina Kroit, Angela Zeva and Andrea Lumen to each serve a total sentence in prison of four years and three months.เรจินา ครอยท์, แองเจลา ซีวา และ อันเดรีย ลูมัน ระวางโทษจำคุกคนละ 4 ปี 3 เดือน The Reader (2008)
The court sentences the accused, Schmitz, to imprisonment for life.ศาลตัดสินให้ลงโทษดังต่อไปนี้ ชมิดส์ ระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต The Reader (2008)
It's a stretch, I know. [knock on door] Nikki?-เขาโดนโทษจำคุก ฉันรู้ นิคกี้? Blinded by the Light (2009)
You see, before my unfortunate incarceration,คุณคงเห็นแล้วว่าก่อนนี้ ผมต้องโทษจำคุก ด้วยความโชคร้าย 137 Sekunden (2009)
I sentence Alex Turner Jung to life imprisonment for murder, and Robert J. Pearson to minimum of 1 year,ศาลจึงตัดสินให้อเล็กซ์ เทอร์เนอร์ จุง ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตในคดีฆาตกรรม และ โรเบิร์ต เจ เพียร์สัน ได้รับโทษจำคุกเป็นระยะเวลา 1 ปี The Case of Itaewon Homicide (2009)
The punishment for not paying your hotel bill in the UAE is jail.เบี้ยวค่าโรงแรมที่นี่โทษจำคุก Sex and the City 2 (2010)
I think the unsub's been locked up.ฉันคิดว่าคนร้ายเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน The Fight (2010)
- prison over this. - Good day Director MacReady.ถือว่าคุณโชคดีเพราะคนอื่นๆโดนโทษจำคุก The A-Team (2010)
I've recently been released from a 10-year sentence, during which the only reading material available to me was your so-called report on Napoleon Bonaparte from your school bag.พอดีข้าเพิ่งได้ออกมาจากโทษจำคุก10ปี ข้าไม่มีอะไรให้อ่านฆ่าเวลาเลย นอกจากผลงานที่เจ้ากล้าเรียกว่า รายงานชีวิตนโปเลียน The Sorcerer's Apprentice (2010)
Mm, same reason that landed me consecutive 4-year prison sentences.สาเหตุเดียวกับที่ทำให้ผม ต้องรับโทษจำคุก 4 ปี As You Were (2011)
Excitement about starting a new chapter.บรี คุณกำลังเผชิญหน้ากะโทษจำคุก20ปีนะ The People Will Hear (2012)
It's a federal offense, carries a 30-year minimum sentence.เป็นการผิดกฎหมายส่วนกลาง มีโทษจำคุกอย่างน้อย 30 ปี The Silencer (2012)
What's the punishment for that, 30 days?โทษจำคุกประมาณกี่วันนะ 30 วันใช่ไหม Secret's Safe with Me (2012)
Here's what you're facing... a trial with all the attendant publicity, followed by a long prison sentence.นี่คือสิ่งที่คุณต้องเจอ การพิจารณาคดีที่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งโทษจำคุกเป็นเวลานาน Q&A (2012)
He's delusional, actually, which, by the way, no offense to the gene pool.ซึ่ง ว่าก็ว่านะ ไม่ได้โทษจำนวนยีนหรอก แต่ผมมั่นใจว่า แบบเขานี่มีคนเดียวแหละ La O Na Makuahine (2012)
Problem is, my most recent incarceration left me without the resources to unload this kind of weight.ปัญหามีอยู่ว่า โทษจำคุกหมาด ๆ ของผมทำให้ หมดสิ้นหนทาง ที่จะแบ่งเบา ภาระประเภทนี้ได้ La O Na Makuahine (2012)
Got stabbed while serving a life sentence in Lompoc.เคยถูกแทงระหว่างต้องโทษจำคุกในล็อมป็อค Black Cherry (2012)
Served time in Lompoc, San Quentin...- ต้องโทษจำคุกที่ลอมป็อค, ซานเควนติน Blood Feud (2012)
He's currently serving two consecutive life terms at Dade.เขาโดนโทษจำคุกตลอดชีวิต 2 รอบ Sunshine and Frosty Swirl (2012)
Yes, life sentence.ใช่โทษจำคุกตลอดชีวิต Locke (2013)
I'm not gonna argue fundamental rights. [ Laughs ] No, I'm gonna argue something else.คุณโดนโทษจำคุก 10 ปี Back from the Dead (2013)
That's worth a year in jail.โทษจำคุก 1 ปี The Red Tattoo (2013)
No, released.ได้รับการปล่อยตัว กลับกลายเป็นว่าเขาได้รับโทษจำคุก The Offer (2015)
I pled guilty to abetting armed robbery, and was given three years and four months in the Charlestown prison.ผมให้การรับสารภาพ การร่วมปล้นโดยใช้อาวุธ และต้องโทษจำคุก สามปี สี่เดือน ในคุกชาร์ลส์ทาวน์ Live by Night (2016)
After years of trials and psychiatric evaluations, over 30 years after Georges Leblanc's incarceration, sentenced to life, the questions remain, as banal yet chilling as ever.หลังจากขึ้นศาล และประเมินสภาพจิตมาหลายีป หลังจากที่จอร์จ เลอบลองก์ ถูกจำคุกมานานกว่า 30 ปี จากโทษจำคุกตลอดชีวิต Elle (2016)
He was being transported from Lower Manhattan where he was serving a life sentence...ขณะถูกส่งไปรับโทษจำคุกตลอดชีวิต Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Now that Lindemulder has finished a six-month prison term for tax evasion, she wants her child back, setting the power couple up for a big fight.ตอนนี้ที่ลินเดอมัลเดอร์รับโทษจำคุก หกเดือนแล้วสำหรับการเลี่ยงภาษี (ดาราหนังปะทะดาวโป๊ ซานดรา บูลล็อก ในการสู้เพื่อสิทธิในการดูแลเด็ก) เธออยากได้ลูกของเธอคืน After Porn Ends 2 (2017)
Of the charge of rape, PFC Hatcher is found guilty and sentenced to 15 years' hard labor.พลทหารเฮอร์เบิร์ต แฮทเชอร์ มีความผิด ต้องโทษจำคุก 15 ปีและทำงานหนัก Casualties of War (1989)
Of the charge of unpremeditated murder Sergeant E5 Meserve is found guilty sentenced to 10 years' hard labor.ด้วยข้อหาร่วมโทรมหญิงและฆาตกรรม จ่าสิบเอกโทนี่ มีเซิร์ฟมีความผิด ต้องโทษจำคุก 10 ปีและทำงานหนัก Casualties of War (1989)
Nope.ชั้นไม่เข้าใจเลยจิงๆว่าจะมีเหตุผลอะไรที่นักโทษจำคุก 15 ปี Hero (1992)
Your files say you've served 40 years of a life sentence.ไฟล์ของคุณว่าคุณได้ทำหน้าที่ 40 ปีของโทษจำคุกตลอดชีวิต The Shawshank Redemption (1994)
In 1989 he picked up twice 25 years for small weapons traffic charges.เขาได้รับโทษจำคุก 50 ปี ข้อหาลักลอบค้าอาวุธ The Jackal (1997)
- He's a barrister. That's a stretch.- เขาเป็นทนายความเรื่องโทษจำคุก Brokedown Palace (1999)
I'm sentencing you to 24 months in prison.ศาลตัดสินโทษจำคุก 24 เดือน Death Has a Shadow (1999)
Paul Crewe, serving a three-year sentence, hasn't played since he was banned from the NFL six years ago.พอล ครูว์ ต้องโทษจำคุก 3ปี ไม่เคยลงแข่งหลังถูก NFL แบนเมื่อ 6ปีก่อน The Longest Yard (2005)
I find it incumbent that you see the inside of a prison cell, Mr. Scofield.ศาลจึงเห็นสมควรจะมอบโทษจำคุกให้คุณ คุณสโกฟิลด์ Allen (2005)
You're sitting on life without parole.โทษจำคุกของนายไม่มีทัณฑ์บน Allen (2005)
I find it incumbent that you see the inside of a prison cell.ศาลเห็นว่าจำเป็นต้องสั่งลงโทษจำคุก Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
I find it incumbent that you see the inside of a prison cell, Mr. Scofield.ศาลจึงเห็นสมควรจะมอบโทษจำคุกให้คุณ คุณสกอฟิลด์ Pilot (2005)
I find it incumbent that you see the inside of a prison cell.ศาลเห็นว่ามีความจำเป็นต้องติดสินลงโทษจำคุก Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
You're going dn for ten to 20 in a federal pen. For salami?คุณอาจมีโทษจำคุก 10-20 ปี Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โทษจำ[n. exp.] (thōt jam) EN: imprisonment   FR: peine de prison [f]
โทษจำคุก[n. exp.] (thōt jamkhuk) EN: prison sentence   
โทษจำคุกตลอดชีวิต[n. exp.] (thōt jamkhuk taløt chīwit) EN: life sentence   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
life imprisonment[N] การลงโทษจำคุกตลอดชีวิต, See also: การติดคุกตลอดชีวิต, Syn. life sentence
life sentence[N] การลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
lifer[N] ผู้ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิต (คำสแลง)
time[SL] การลงโทษจำคุก
stretch[N] โทษจำคุก (คำสแลง), Syn. prison term

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนแทนกัน,การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน,การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า,การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เงินชดเชย, Syn. substitution
life(ไลฟฺ) n. ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,การดำรงชีวิต,ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต,ชั่วชีวิต,ชีวประวัติ,ความยืดหยุ่น,ความกลับได้ง่าย,วิธีการดำรงชีวิต,สิ่งมีค่าของชีวิต,บุคคลที่มีค่าของชีวิต,ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ,ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ ,โทษจำคุกตลอดชีวิต,ฟอง
life sentencen. การลงโทษจำคุกตลอดชีวิต,โทษจำคุกตลอดชีวิต
lifer(ไล'เฟอะ) n. ผู้ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
処罰する[しょばつする, shobatsusuru] (vt) ระวางโทษ ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 1ヶ月以下の禁固に処する。

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top