ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*โต้กลับ*

   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โต้กลับ, -โต้กลับ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต้กลับ[V] respond, See also: react, Syn. ตอบโต้กลับ, Example: คู่กรณีโต้กลับอย่างมั่นใจในความถูกต้องของฝ่ายตน, Thai definition: ตอบกลับไปหรือแย้งกลับไปยังฝ่ายนั้น
โต้กลับ[V] counterattack, See also: retaliate, Example: ทั้งคู่โต้กลับกันไปมาอย่างไม่มีใครยอมแพ้ใคร, Thai definition: ตีลูกกลับไปให้ฝ่ายตรงข้าม (ใช้ในกีฬา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตอบโต้ก. โต้กลับไป, ตอบแทนการกระทำของฝ่ายตรงข้าม, แก้แค้น.
โต้ ๒ก. ต้าน เช่น โต้คลื่น โต้ลม, ตอบกลับไป เช่น เขาตีลูกเทนนิสมา ก็ตีโต้กลับไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reparteeคำโต้กลับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inhibition, Feed Backการยับยั้งโต้กลับ, วิธียับยั้งแบบย้อนกลับ [การแพทย์]
Inhibition, Feedbackการยับยั้งแบบโต้กลับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You talk to the crowd. "Talk to the crowd"? I don't want to.เขาโต้กลับมา นั่นล่ะคือข้อมูล Punchline (1988)
These points of intersection are crucial because I believe they're vulnerable to counterattack.จุดตัดกันนี้สำคัญมา เพราะว่าฉันเชื่อว่าพวกมัน จะอ่อนแอที่จะโต้กลับ The Matrix Reloaded (2003)
This is your chance to counterattack.ตอนนี้แหละเป็นโอกาสที่เธอจะโต้กลับ Spin Kick (2004)
A battalion is headed north and we are fighting back along the west ridge.กองกำลังข้าศึกมุ่งขึ้นเหนือ.. เรากำลังโต้กลับตามที่มั่นแนวด้านตะวันตก Letters from Iwo Jima (2006)
But now they can counter. Picked up by Vicente, taken down by Santi Munez.คราวนี้วาเลนเซียได้โต้กลับเร็ว บิเซนเต้พาบอลขึ้นไป มูเนซเสียบเขาล้มลงไป Goal II: Living the Dream (2007)
Well, it's just that in our church, people don't talk back to the minister.ก็มันเป็นแบบนั้นในโบสถ์ของเรา ผู้คนไม่พูดโต้กลับนักเทศน์ Sunday (2008)
I'll give you some guys to watch your back in case they retaliate, but we've got to let this shit calm down before we make our next move.ฉันจะให้ลูกน้องกับนายสักคนเพื่อเฝ้าระวังให้นาย ถ้าเกิดพวกมันโต้กลับ แต่พวกเราต้องปล่อยให้เรื่องแก้แค้นห่านี้ เงียบลงก่อนที่เราจะลงมือในครั้งต่อไป Seeds (2008)
We're gonna find out how to stop hiding and start fighting back.เราจะช่วยกันหาหนทางที่จะเลิกซ่อนตัวและเริ่มตอบโต้กลับ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
How do we fight back?เราจะโต้กลับยังไง Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
We will meet resistance, which we must counter quickly.เราจะถูกสกัด, นั่นคือเราต้องโต้กลับอย่างเร็ว Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
We die... if we don't start fighting back.เราตาย... ถ้าเราไม่เริ่มตอบโต้กลับ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
'cause it's just a reaction.เพราะมันเป็นการเเค่ตอบโต้กลับ Balm (2009)
We strike back now, we could be playing right into their hands.เราโต้กลับตอนนี้ พวกเราควจจจะเล่นงานพวกมันโดยตรง Smite (2009)
I suggest we counterattack with tanks.ข้าแนะนำว่าเราควรโต้กลับด้วยรถถัง The Gungan General (2009)
Empire strikes back.จักรวรรดิเอมไพร์โต้กลับ Water (2009)
Godric, fight back.ก๊อดดริก โต้กลับสิ I Will Rise Up (2009)
You gonna fight back at some pointคุณจะต้องโต้กลับบ้าง Invasion (2009)
Odin must be made to pay for his actions. We must strike back at him.โอดินต้องได้คืนในสิ่งที่เขาทำ พวกเราต้องโต้กลับบ้าง The Once and Future Queen (2009)
Counterattack!โต้กลับLanding at Point Rain (2009)
We have a 54 percent chance of wiping out the entire U.S.S.R before they get their missiles airborne.โอกาสที่เราจะถล่มโซเวียตได้ทั่วทั้งหมด ก่อนที่มันจะยิงหัวรบตอบโต้ได้คือ 54%... ...นั่นคือมันจะมีโอกาส ยิงหัวรบที่เหลืออยู่ตอบโต้กลับมา Watchmen (2009)
the pirates has answer back get off the stageทีมไพร์เรต เริ่มโต้กลับแล้ว ลงไปจากเวที Step Up 3D (2010)
You had to fight back.- คุณจำเป็นต้องตอบโต้กลับ One Minute (2010)
I have a counterproposal.ผมมีข้อเสนอโต้กลับ Pascal's Triangle Revisited (2010)
From now on, don't dare use violence toward me, because if you use violence toward me again when I'm around, this is how I'm going to respond from now on.จากนี้ไป อย่ากล้ามาใช้ความรุนแรงกับฉัน เพราะถ้าเธอใช้ความรุนแรงกับฉันอีกเมื่อไรหละก็ นี่เป็นวิธีที่ฉันจะโต้กลับจากนี้ไป Episode #1.10 (2010)
Should we fire back to test them?ลองยิงโต้กลับไปเพื่อทดสอบดีไหม 1911 (2011)
Did you think they wouldn't fight back?คิดว่าพวกเขาจะไม่โต้กลับเหรอ Pilot (2011)
You go back and forth until one of you wins.โต้ไปโต้กลับจนฝ่ายหนึ่งชนะ Pilot (2011)
And that's how we will attack the problem.และวิธีที่เราจะโต้กลับกับปัญหานี้ Game Change (2011)
We've gotta find a way to fight back.เราจะต้องหาทางโต้กลับ Occupation (2011)
- Fight back!โต้กลับซี่! Real Steel (2011)
I want Kato here now!เรียกเคโต้กลับมาเดี๋ยวนี้ The Green Hornet (2011)
WHENEVER I TRY TO GAIN ACCESS, IT CHANGES. IT'S LIKE SOLVING A RUBIK'S CUBE THAT'S FIGHTING BACK.เหมือนเรากำลังเล่นเกมส์รูบิค ที่ตอบโต้กลับ Skyfall (2012)
Losing one base after another to the military's onslaught, the freedom fighters escalated their efforts and became more and more radical in their tactics.ภายหลังจากการโจมจู่จากกองกำลังทหาร พวกเขาได้เสียฐานที่มั่นไป เหล่านักสู้เพื่ออิสรภาพ ต่างยังไม่ละทึ้ง ความพยายาม พวกเขายังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ \ แล้วเริ่มตอบโต้กลับด้วยความรุนแรง Resident Evil: Damnation (2012)
You're not going to fight back?นายจะไม่ตอบโต้กลับหน่อยเหรอ The Departed (2012)
He hit me back.เค้าโต้กลับน่ะ What's to Discuss, Old Friend (2012)
whatever man can obtain the ring from there has the right to propose to my daughter!ดีมากที่โต้กลับได้คาน่า นี่คือการทดสอบเพื่อระดับSงั้นหรอ? Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
Robinson delivers a left, a right, a left again.โรบินสันโต้กลับ ซ้าย ขวา ซ้ายอีก The Blue Butterfly (2012)
What are you going to do in reaction to this?คุณจะทำอะไรเพื่อตอบโต้กลับหรือเปล่า Root Cause (2012)
Ah, repellent.อ้าห์ .. ไว้ขับไล่ ไว้โต้กลับ Walk with Me (2012)
Return fire!ยิงโต้กลับไป Family Time (2012)
Chris just lost his brother and murdered someone in retaliation.และฆ่าคนเพื่อเป็นการโต้กลับ Hit (2012)
I had a plan to fight back.ฉันมีแผนสำหรับการโต้กลับ Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)
Iran has been threatening blowback against the United States if anyone attacked its nuclear sites.อิหร่านข่มขู่สหรัฐฯ ว่าจะโต้กลับ หากว่ามีใครโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ Beirut Is Back (2012)
There are other ways to fight back, Ivy.มันมีทางมากมายที่จะโต้กลับ ไอวี่ Dirty Rotten Scandals (2012)
Every time we react to something like this it comes back to bite us on the ass.ทุกครั้งที่เราทำอะไรโต้กลับกับเรื่องพวกนี้ มันมักกลับมาแว้งกัดเราอยู่ตลอด Dead to Me (2013)
So we take the fight back to Woodbury.ฉะนั้นเราจะตอบโต้กลับไปที่ วู๊ดเบอรี่ Welcome to the Tombs (2013)
If you're gonna go that low to put someone down, then you better make damn sure that they don't get back up.ถ้าคุณอยากอัดใครให้หมอบ คุณจะต้องมั่นใจอย่างยิ่ง ว่าเค้าจะตอบโต้กลับไม่ได้ Zane vs. Zane (2013)
He's athletic and he's powerful, which explains his ability to overcome his victims with aggression.เขาเป็นนักกีฬาและมีกำลังมาก ซึ่งอธิบายเรื่องความสามารถของเขา ที่เอาชนะเหยื่อที่ตอบโต้กลับได้ Restoration (2013)
I had to hitchhike home last night in a burrito truck.ผมต้องโบกรถบรรทุกเบอร์ริโต้กลับเมื่อคืน Economics of Marine Biology (2013)
Yeah, we could've bombed The Capitol but they would've retaliated with at least twice the firepower.ใช่ ถึงเราโจมตีแคปปิตอลได้ แต่พวกเขา จะตอบโต้กลับมาเป็นสองเท่า The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โต้กลับ[v.] (tō klap) EN: respond ; react   
โต้กลับ[v.] (tō klap) EN: counterattack ; retaliate ; dismiss   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer back[PHRV] เถียงกลับ, See also: โต้กลับ, ย้อนกลับ
counterattack[N] การโต้กลับ, See also: การตอบโต้, Syn. countermove, attack
counterattack[VI] โต้กลับ, See also: ตอบโต้
counterattack[VI] โต้กลับ, See also: ตอบโต้
countermeasure[N] การกระทำตอบโต้, See also: การโต้กลับ
counterplan[N] แผนโต้กลับ
hit back[VI] โต้กลับ, See also: ตีกลับ, ตอกกลับ, Syn. retaliate
kick back at[PHRV] โจมตีกลับ, See also: โต้กลับ
reflex[ADJ] ซึ่งสะท้อนกลับ, See also: ซึ่งโต้กลับอย่างเร็ว
rejoin[VI] ตอบกลับ, See also: โต้กลับ, โต้แย้ง, Syn. answer, confute, retort
retaliation[N] การแก้แค้น, See also: การแก้เผ็ด, การโต้กลับ, Syn. vengeance, revenge, reprisal
retaliative[ADJ] ซึ่งแก้แค้นคืน, See also: ซึ่งโต้กลับ, Syn. vindictive
retaliatory[ADJ] ซึ่งแก้แค้นคืน, See also: ซึ่งโต้กลับ, Syn. ซึ่งแก้แค้นคืน
retroact[VI] โต้ตอบ, See also: โต้กลับ
strike back[PHRV] โต้กลับ, See also: เถียงกลับ, Syn. hit back
talk back[PHRV] โต้กลับ, See also: เถียงกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disproofn. การพิสูจน์ว่าผิด,การพิสูจน์หักล้าง,การโต้กลับ,การโต้แย้ง
rally(แรล'ลี) vt. ชุมนุม,รวบรวม,ระดมพล,รวมกำลัง,สำรวม,ปลุกระดม,ปลุกเร้าจิตใจ. vi. รวมกัน,มาช่วยเหลือ,หายเป็นปกติ,ตีโต้,ตีลูกกลับ,แลกหมัด. n. การชุมนุม,การรวบรวม,การระดมพล,การสำรวม,งานชุมนุม,การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล,การโต้กลับ,การตีลูกกลับ,การแลกหมัด,การสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา
rebut(รีบัท') vt.,vi. โต้แย้ง,พิสูจน์แย้ง,นำสืบหักล้าง,โต้กลับ, See also: rebutable adj. rebutment n. rebuttal n.
repel(รีเพล') vt. ขับไล่,ผลักออก,ตีกลับ,ต้านทาน,โต้กลับ,ด้านการซึมผ่าน,ยับยั้ง,ปฏิเสธ,ขจัด,ทำให้รังเกียจ vi. ขับไล่,ผลักออก,ทำให้รังเกียจ, See also: repellence,repelency n. repeller n., Syn. reject,refuse ###A. accept,attract
repellent(รีเพล'เลินทฺ) adj. ทำให้รังเกียจ,ทำให้น่าเบื่อหน่าย,ขับไล่,โต้กลับ,ต้านการซึมผ่าน n. สิ่งที่ขับไล่,ยาขับไล่แมลง,ยากันเซื่องซึม,สิ่งป้องกัน,, Syn. repellant

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top