ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*โตขึ้น*

   
107 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โตขึ้น, -โตขึ้น-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กุศล (n adj adv ) การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้น มากกว่าทำความดีเฉย ๆ การกระทำใด ๆ หากทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น จึงเรียกว่ากุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเลย ไม่เรียกว่ากุศล แต่เรียกว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กันกับคำว่า บุญกุศล แต่คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมายต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ความหมายเหมือนกันได้อย่างไร) ตัวอย่าง 1. นาย กอ เป็นคนรวย ชอบที่จะให้ทาน เพราะเขาหวังว่า การให้ทานของเขาจะส่งผลทำให้เขารวย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจจะได้ไปสวรรค์ หลังจากที่เขาตายไป - อันนี้นาย กอ ทำกรรมดี หรือทำบุญ แต่ไม่ได้เกิดกุศลในจิต หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะเขาทำทานก็จริง แต่ไม่มีผลทำให้จิตใจของเขาวางลงจากความโลภ หรืออยากเลย 2. นาย ขอ เป็นคนชั้นกลาง เขาเห็นเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้น เขาจึงรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือมากขึ้น เพื่อที่จะแบ่งไปบริจาคเด็กเหล่านั้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป - อันนี้ นาย ขอ ทำทั้งกุศล และบุญ เพราะมีผลที่ทำให้เขาต้องประหยัด อดออมมากขึ้น และการประหยัดอดออมนี้เอง จะทำได้ก็คือต้องปล่อยวางความอยากของตนเอง และทำเพราะในใจเกิดจิตเมตตากรุณา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระอานน. ชื่อเต่านํ้ากร่อยขนาดใหญ่ชนิด Batagur baska (Gray) ในวงศ์ Emydidae จมูกแหลมงอนคล้ายตะพาบ เมื่อยังเล็กกระดองค่อนข้างแบน เมื่อโตขึ้นกระดองโค้งรี เพศเมียหัวและกระดองสีน้ำตาล เพศผู้หัวและกระดองสีดำตาสีขาว ตีนมีพังผืดเต็ม สามารถปรับตัวอยู่ในนํ้าจืดได้ พบในบริเวณที่มีน้ำไหลทางภาคใต้โดยเฉพาะแถบจังหวัดสตูล, กะอาน ก็เรียก.
ฉลามเสือน. ชื่อปลาฉลามขนาดใหญ่ชนิด Galeocerdo cuvieri (Peron & Le Sueur) ในวงศ์ Carcharinidae มีฟันใหญ่เป็นรูปสามเหลี่ยม ขอบจักเป็นฟันเลื่อย พื้นลำตัวและครีบสีน้ำตาลหม่น มีลายพาดขวางตลอดข้างลำตัวถึงปลายหาง ซึ่งอาจแตกเป็นจุดเห็นกระจายอยู่ทั่วไปหรือจางหมดไปเมื่อโตขึ้น หางยาว ดุร้ายมาก ขนาดยาวได้ถึง ๗ เมตร, ตะเพียนทอง พิมพา หรือ เสือทะเล ก็เรียก.
ตาพอง ๑น. ตาที่มีลักษณะโป่งโตขึ้นมา.
ตาเดียวน. ชื่อปลาในอันดับ Pleuronectiformes มีหลายชนิด หลายสกุล พบทั้งในทะเล นํ้ากร่อย และนํ้าจืด เมื่อเกิดใหม่ตาจะอยู่คนละข้างกันเหมือนลูกปลาทั่วไป แต่เมื่อเจริญเติบโตขึ้นกะโหลกจะบิดไปข้างใดข้างหนึ่ง เป็นผลให้กล้ามเนื้อข้างหนึ่งบิดตามไปด้วย จึงทำให้ตาทั้ง ๒ ข้างเหนี่ยวกันมาหรือเคลื่อนมาอยู่ด้านเดียวกัน มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน เช่น ลิ้นหมา ลิ้นสุนัข ยอดม่วง ลิ้นควาย ลิ้นเสือ ลิ้นหมาหงอนยาว ใบไม้ ใบขนุน ซีกเดียว จักรผาน.
เติบโตก. โตขึ้น เช่น ร่างกายเติบโต ต้นไม้เติบโต, เติบใหญ่ ก็ว่า.
ทะลึ่งก. ถีบตัวพรวดขึ้นมา เช่น ทะลึ่งขึ้นจากนํ้า, (ปาก) เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วผิดหูผิดตา เช่น ต้นไม้ได้ฝนดีทะลึ่งขึ้นจนพ้นรั้ว เด็ก ๆ เติบโตไว หลานสาวของฉันปีนี้ทะลึ่งขึ้นจนผิดตา
เท้าช้างน. ชื่อโรคชนิดหนึ่ง ทำให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมีหนังหนา หยาบ คล้ายหนังช้าง และมีขนาดโตขึ้น มักเป็นที่เท้าหรือขา สาเหตุเนื่องจากพยาธิตัวกลมฟิลาเรีย (filaria) ซึ่งมีหลายชนิด ทำให้ท่อทางเดินนํ้าเหลืองของอวัยวะนั้น ๆ อุดตัน.
เป็นกอง, เป็นก่ายเป็นกองว. มาก, มากมาย, เช่น โตขึ้นเป็นกอง ซื้อมาเป็นก่ายเป็นกอง.
พองขยายตัวให้โตขึ้น เช่น เห็ดหูหนูเมื่อแช่น้ำย่อมพองตัว ข้าวตังเมื่อเอาไปทอดก็จะพอง.
ลืมตัวลืมตน, ขาดความระลึกถึงฐานะเดิมของตน, เช่น เมื่อเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมา มีคนประจบสอพลอมาก ทำให้เขาลืมตัว.
ลูกหนู ๒น. ส่วนที่นูนขึ้นบนกล้ามเนื้อเวลาเอามือดึงหรือฟันที่แขน, ต่อมนํ้าเหลืองที่โตขึ้นและคลำได้เป็นก้อนบริเวณใต้หูใต้ขากรรไกรล่างและใต้คาง.
สร้อยนกเขาชื่อปลาทะเลในสกุล Diagramma และ Plectorhynchus วงศ์ Haemulidae โดยเฉพาะชนิดที่มีจุดสีเข้มกระจายหรือเรียงเป็นแถวอยู่ข้างตัว หรือบนหัวและครีบ ที่พบทั่วไป คือ ชนิด D. pictum (Thunberg) ที่ขณะเป็นปลาขนาดเล็กจะมีแถบกว้างสีดำหรือม่วงดำพาดตามยาวตลอดลำตัวและครีบรวม ๓-๔ แถบ ขณะโตขึ้นแถบเหล่านี้จะแตกออกกลายเป็นจุดใหญ่และเล็กลงตามลำดับ ปลาที่มีขนาดโตมีสีเทาและจุดเหล่านี้จะเล็กลงอีกจนอาจจางหายไปจากบริเวณหัวและท้องคงปรากฏอยู่เฉพาะบริเวณหลัง ครีบหลัง และครีบหางเท่านั้นขนาดยาวได้ถึง ๘๐ เซนติเมตร, สร้อยปากหมู ข้างตะเภา หรือ ตะเภา ก็เรียก.
สำลี ๓น. ชื่อปลาทะเลในสกุล SeriolinaและSeriolaวงศ์ Carangidae โดยเฉพาะชนิด Seriolina nigrofasciata (Rüppell) ซึ่งมีลำตัวค่อนข้างกลมยาว หัวทู่ ครีบหลังตอนหน้าเล็ก ก้านครีบสั้น เกล็ดเล็กมาก เกล็ดตามแนวเส้นข้างตัวไม่เป็นหนามแต่ยกเป็นสันนูนเล็ก ๆ เฉพาะบริเวณคอดหาง และไม่มีกระดูกหนามแข็งโผล่อยู่หน้าครีบก้น หัวและลำตัวตลอดจนครีบต่าง ๆ มีสีเทาเข้มจนถึงดำ ท้องสีขาวหรือเทา ปลาขนาดเล็กมีแถบหรือแต้มสีที่เข้มกว่า ๕-๗ แนว พาดทแยงลงด้านหน้าจากแนวสันหลังและจางลงเมื่อปลามีขนาดโตขึ้น ก้านครีบและกระดูกของปลาชนิดนี้ค่อนข้างอ่อน ขนาดยาวได้ถึง ๗๐ เซนติเมตร, ช่อลำดวน ก็เรียก.
หมวกเห็ดน. ส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตขึ้นไปในอากาศ เมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่ม.
เห็บปลาน. ชื่อสัตว์น้ำขาปล้องหลายชนิด ในวงศ์ Argulidae เมื่อโตขึ้นเกาะติดตามหัว ลำตัว เหงือก และครีบของปลา ขนาดยาว ๔-๑๑ มิลลิเมตร ลำตัวกลมใส แบน โค้งคว่ำ มีแผ่นแข็งคลุมส่วนหัวและอกซึ่งเชื่อมติดกัน ส่วนอกมีขา ๔ คู่ ใช้ว่ายน้ำ ส่วนท้องแบนเล็กและสั้น ปลายแยกเป็น ๒ แฉก ด้านล่างบริเวณหัวมีอวัยวะเป็นรูปถ้วย ๑ คู่ ใช้เกาะกับปลา ปากเป็นชนิดแทงดูด กินเลือดและของเหลวจากปลา ที่พบบ่อยในน้ำจืด เช่น ชนิด Argulus indicus Weber, A. siamensis Wilson ที่พบในทะเล เช่น ชนิด A. alosae Gould, เห็บน้ำ ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
emerging marketsตลาดเกิดใหม่ มี 2 ความหมาย ความหมายที่ 1 คือ ตลาดที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เริ่มเติบโตขึ้นและซับซ้อน มากขึ้น ส่วนความหมายที่ 2 คือ ตลาดในประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปได้ [การทูต]
After Birthเมื่อโตขึ้น [การแพทย์]
Children, Youngเด็กที่โตขึ้นมา,เด็กเล็ก [การแพทย์]
Crista Supraventricularisคริสตาซูปราเวนตริคูลารีส,กล้ามเนื้อบริเวณเยื่อบุหัวใจโตขึ้น [การแพทย์]
Cysts, Inactiveซีสท์ที่เก่าและไม่เจริญขยายโตขึ้น [การแพทย์]
Double Timeโตขึ้นเท่าตัว [การแพทย์]
Enlargement, Generalizedขนาดโตขึ้นโดยทั่วๆไป [การแพทย์]
contractile vacuoleคอนแทร็กไทล์แวคิวโอล, โครงสร้างภายในเซลล์ของโพรทิสต์บางชนิด มีลักษณะเป็นถุงลม ทำหน้าที่กำจัดน้ำออกจากเซลล์ จะขยายขนาดโตขึ้นเมื่อได้รับน้ำที่อยู่รอบ ๆ และจะหดตัวแฟบลงอย่างรวดเร็วเมื่อถ่ายน้ำหรือพ่นน้ำออกไปนอกเซลล์แล้ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simple goiterโรคคอพอก, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดไอโอดีนทำให้ต่อมไทรอยด์ไม่สามารถสร้างไทรอกซินได้ และ TSH จะกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์มีขนาดโตขึ้นทำให้บริเวณคอโตกว่าปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
megaloblastic anemiaเมกะโลบลาสติกแอนีเมีย, โรคโลหิตจางชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายขาดกรดโฟลิก ทำให้เม็ดเลือดแดงมีขนาดโตขึ้นผิดปกติ ผู้ป่วยจะมีอาการลิ้นอักเสบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
prefixคำนำหน้าหน่วย, คำที่ใช้ใส่หน้าหน่วยเพื่อทำให้หน่วยที่ใช้เล็กลงหรือโตขึ้น เช่น 5 ไมโครแอมแปร์เท่ากับ 5 x 10-6 แอมแปร์ 2 เมกะวัตต์เท่ากับ 2 x 106 วัตต์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Granuloma, Necrotizingต่อมพาโรติคโตขึ้น [การแพทย์]
Gynecomastiaเต้านมผู้ชายโต, เต้านมโต, การมีเต้านมแบบหญิง, นมโตในผู้ชาย, ชายหรือเด็กที่มีเต้านมโตแบบหญิง, เต้านมโตขึ้น, นมโตในชาย, นมโตขึ้น, เต้านมคล้ายหญิง, เต้านมแบบหญิง, เต้านมโตในชาย, เต้านมโตแบบหญิง [การแพทย์]
Inflammatory Swellingอักเสบโตขึ้น [การแพทย์]
Lipohypertrophyผิวหนังนูนขึ้นมากกว่าปกติ, ไขมันโตขึ้น [การแพทย์]
Megacolonลำไส้ใหญ่โต; เมกะโคลอน; เมกะโคล็อน; ลำไส้ใหญ่, การขยาย; เมกกะโคลอน; ลำไส้ใหญ่โป่งพอง; โคล่อนมีขนาดโตขึ้น; เมกาโคลอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It ought to give you the thrill of your life, Max, to watch my son grow bigger day by day and to know that when you die, Manderley will be his. ""ที่ต้องคอยเฝ้ามองลูกชายของฉัน เติบโตขึ้นทุกวัน และเมื่อคุณตายไป..." "เเมนเดอเลย์ก็จะตกเป็นของเขา" Rebecca (1940)
You know, you've grown up a bit since I last saw you. It's no wonder...คุณโตขึ้นนะหลังจากที่ผมเห็นคุณครั้งสุดท้าย Rebecca (1940)
Asking grown-up people to believe that kind of jazz.ขอให้คนโตขึ้นจะเชื่อว่าชนิดของดนตรีแจ๊สที่ 12 Angry Men (1957)
We're here to decide his innocence or guilt, not to go into the reasons why he grew up the way he did.ที่จะไม่ไปเป็นเหตุผลที่เขาเติบโตขึ้นมาวิธีที่เขาทำ 12 Angry Men (1957)
We only wear these for fighting in.เราสวมใส่เหล่านี้เพื่อใช้ในการ ต่อสู้ ฉันคาดว่าฉันโตขึ้นจากฉัน How I Won the War (1967)
Where ground is soft most often grows,ในกรณีที่พื้นดินนุ่มส่วนใหญ่มักจะ เติบโตขึ้น Yellow Submarine (1968)
As I grew up, whenever I'd meet one who seemed to be at all clear-sighted, in order to find out if he was really a person of true understanding,ขณะที่ผมเติบโตขึ้น เมื่อไรก็ตามที่ผม เจอคนที่ดูจะมีสายตาคมกริบ เพื่อที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ มีความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่ The Little Prince (1974)
You've grown into quite a donkey.คุณเติบโตขึ้นเป็นลาอย่างมาก Idemo dalje (1982)
For your dowry when you grow up, baby.สำหรับสินสอดทองหมั้นข- องคุณเมื่อคุณโตขึ้นทารก Idemo dalje (1982)
Once, when I was already grown-up, a partisan, I peed in my pants.เมื่อผมโตขึ้นแล้ว, พรรคพวกฉันกินเข- ้าไปในกางเกงของฉัน Idemo dalje (1982)
The sons and daughters they had left as toddlers were now almost grown-up youths.ลูกชายและลูกสาวที่พวกเขาไ- ด้ทิ้งไว้เป็นเด็กวัยหัดเดิน ตอนนี้เกือบจะเติบโตขึ้นเยาวชน Idemo dalje (1982)
I'm still small. It'll grow.ฉันยังเล็กอยู่ มันจะโตขึ้น Idemo dalje (1982)
I want to be grown-up and understanding about all this.ฉันอยากจะโตขึ้นและความ เข้าใจ เกี่ยวกับทั้งหมดนี้ ฉันทำจริงๆ. 2010: The Year We Make Contact (1984)
You will be rather attractive one day.โตขึ้นเจ้าคงจะดูน่าดึงดูดใจนะ Return to Oz (1985)
Ozma grew up as Mombi's slave.ออสมาโตขึ้น โดยเป็นทาสของมอมบี้ Return to Oz (1985)
You'll grow.ลูกจะโตขึ้นเองล่ะน่า An American Tail (1986)
I think Annette's tits are getting bigger.ฉันว่าหน้าอก แอนเน็ท โตขึ้นนะ Stand by Me (1986)
I practically grew up here.แทบจะพูดได้เลยว่า ฉันโตขึ้นที่นี่. Mannequin (1987)
An eternal failure is putting together the most magnificent displays in town.มันเริ่มจากแผนการบ่อนทำลายที่แยบยล แล้วก็จะค่อย ๆ โตขึ้นจนทำลายได้หมดทั้งห้าง Mannequin (1987)
Now that I'm older and go to fifth grade...ตอนนี้ผมโตขึ้นเยอะ และก็ขึ้น ป.5 แล้วด้วย... Cinema Paradiso (1988)
Will it be like yours when I grow up?โตขึ้นหนูจะเหมือนแม่หรือเปล่าคะ My Neighbor Totoro (1988)
Do I look all grown up?หนูดูโตขึ้นรึเปล่า จ๊ะ My Neighbor Totoro (1988)
It was a lonely way to grow up.มันเป็นการเติบโตขึ้นมาที่เงียบเหงามาก. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It's... unselfish love.มันเป็น ... ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว ความรักที่โตขึ้น - คุณรู้ว่ามันเป็น The Russia House (1990)
By the time I grew up, there was $30 billion a year in cargo... moving through Idlewild Airport... and believe me, we tried to steal every bit of it.ในเวลานั้นที่ผมโตขึ้น มีสินค้าปีละ3หมื่นล้าน ขนส่งผ่าน สนามบินอิเดิลไวด์ และเชื่อผมเถอะ เราพยายามจะขโมยมันทุกอย่าง Goodfellas (1990)
Cathy and Edgar's daughter, grown up within the confines of the Grange, sheltered by her father...ลูกสาวของแคทธีและเอ็ดการ์ เติบโตขึ้น ในเขตกำจัดของ บ้านเกรนจ์ กับพ่อของเธอ Wuthering Heights (1992)
As I was growing up there were times when Mom went through these bad spells.ขณะที่ฉันกำลังเติบโตขึ้นมา... มีอยู่หลายครั้งที่แม่ของฉันเป็นแบบนี้ The Joy Luck Club (1993)
And she had a daughter who grew up speaking only English and swallowing more Coca-Cola than sorrow.แล้วเธอก็มีลูกสาวที่โตขึ้นมาโดยพูดได้... แต่ภาษาอังกฤษ แล้วก็ดื่มแค่โค้กมากกว่าความระทมทุกข์ The Joy Luck Club (1993)
And even though I taught my daughter the opposite, but still she came out the same way.แต่ถึงอย่างนั้นแม่ก็ยังสอน ลูกสาวของตัวเองให้ตรงกันข้าม แต่ถึงยังไงเธอก็ยังโตขึ้นมาเป็นแบบเดียวกันอยู่ดี The Joy Luck Club (1993)
Began to growที่เริ่มเติบโตขึ้น The Nightmare Before Christmas (1993)
You do anything stupid and this situation could get big in a hurry.คุณกำลังทำเรื่องโง่ๆ แล้วสถานการณ์ก็ กำลังลุกลามใหญ่โตขึ้น Squeeze (1993)
You need some time to grow up a little.เธอก็ต้องการเวลาบ้าง เพื่อโตขึ้นอีกนิดหน่อย Léon: The Professional (1994)
The character I played, Raven McCoy, her background was she grew up raised by circus performers.ตัวละครที่ผมเล่นกาแท้ พื้นหลังของเธอเป็นเธอเติบโตขึ้นมาเลี้ยงดูมาโดยนักแสดงละครสัตว์ Pulp Fiction (1994)
It's to be 10 years older.อยากโตขึ้น 10 ปี Wild Reeds (1994)
Maybe it was the thought of them on the streets or his child growing up not knowing her daddy.บางทีมันอาจจะเป็นความคิดของพวกเขาบนท้องถนนหรือเด็กของเขาเติบโตขึ้นมาไม่ทราบว่าพ่อของเธอ The Shawshank Redemption (1994)
So a lot of sword fighting went on when you were growing up?มีการดวลดาบกันมากเลยใช่ไหม กว่าคุณจะโตขึ้นมาเนี่ย Don Juan DeMarco (1994)
What do you want to be when you grow up?โตขึ้นอยากเป็นอะไร Heat (1995)
- No. I grew up in this. It's out there that scares me.ผมโตขึ้นที่นี่ ข้างนอกนั่นน่ากลัวกว่า Jumanji (1995)
Oh, I do believe you've grown! Oh, how we have missed you.โอ แม่เชื่อว่าลูกโตขึ้นนะ โอ พวกเราคิดถึงลูกมาก Episode #1.6 (1995)
Or are you too grown-up for that now?หรือคุณกำลังเติบโตขึ้นมากเกินไปสำหรับการที่ตอนนี้หรือไม่ The Birdcage (1996)
This grew up around them while they were in Greece.นี้เติบโตขึ้นรอบตัวพวกเขาในขณะที่พวกเขาอยู่ในกรีซ The Birdcage (1996)
I owe it to Val. Growing up the way he did, it can't have been easy.ผมเป็นหนี้ให้ Val เติบโตขึ้นมาวิธีที่เขาทำมันไม่สามารถได้รับง่าย The Birdcage (1996)
That's the way we grew up too.นั่นคือวิธีที่เราเติบโตขึ้นมากเกินไป The Birdcage (1996)
It's-It's growing!อะไร? มันกำลังโตขึ้นJames and the Giant Peach (1996)
I'm not blind, you dolt.มันโตขึ้นเรื่อยๆ James and the Giant Peach (1996)
- That's what made it grow.- นั่นทำให้มันโตขึ้น James and the Giant Peach (1996)
I grew up here. I went to school here.ผมเติบโตขึ้นมาที่นี่ ฉันไปโรงเรียนที่นี่ Dante's Peak (1997)
- Like they growed on my feet!- เหมือนมันโตขึ้นจากเท้าผมเลยฮะ! The Education of Little Tree (1997)
The more you try to understand, the bigger it gets, till it gets so big and powerful you come to understand everything, you remember all your past body lives.ยิ่งพยายามที่จะเข้าใจมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งเติบโตขึ้นเท่านั้น จนกระทั้งมันใหญ่และมีพลัง... ...เจ้าก็จะเข้าใจในทุกสิ่ง เจ้าจะ จำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตได้ The Education of Little Tree (1997)
- What did I tell you. See how much he's grown.พ่อภูใจในตัวลูกจริงๆ, ไอ้ลูกชาย ดูสิเขาโตขึ้นมากเเค่ไหน? Gattaca (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โตขึ้น[v.] (tōkheun) EN: grow up   FR: grandir ; grossir
โตขึ้น[X] (tōkheun) FR: quand je serai grand
โตขึ้น[X] (tō kheun) EN: bigger ; betting bigger ; enlarging ; growing up   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlarge[VT] ทำให้ใหญ่ขึ้น, See also: ทำให้ขยาย, ทำให้กว้าง, กว้างขึ้น, โตขึ้น, Syn. expand, increase
enlarge[VI] ทำให้ใหญ่ขึ้น, See also: ทำให้ขยาย, ทำให้กว้าง, กว้างขึ้น, โตขึ้น, Syn. broaden
go on[PHRV] (เวลา) สาย, See also: ล่าช้า, (คน) แก่ขึ้น, โตขึ้น, Syn. get along, get on
grow down[PHRV] เติบโตขึ้น, Syn. grow up
grow into[PHRV] โตขึ้น, See also: ใหญ่ขึ้น
grow together[PHRV] ใหญ่โตขึ้นเพื่อมารวมกัน
grow up[PHRV] เจริญเติบโตขึ้นไปทางทิศหรือด้าน, See also: เติบโตโดยหันไปทางด้าน
grow up[PHRV] พัฒนาขึ้น, See also: เติบโตขึ้น (ทางความคิด, วิถีชีวิต)
grow[VT] ทำให้เจริญเติบโต, See also: ทำให้งอกงาม, ทำให้เป็นผู้ใหญ่, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้โตขึ้น
secondary sex characteristics[N] ลักษณะเฉพาะของแต่ละเพศเมื่อเติบโตขึ้น
varicose[ADJ] บวมขึ้น, See also: โตขึ้น, พอง, Syn. tumid, swollen
vegetative[ADJ] ซึ่งเจริญเติบโตขึ้นเป็นพืช, See also: เหมือนพืชผัก, Syn. herbaceous, vegetal, verdant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image
bitmapped imageภาพบิตแมป <คำแปล>หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped graphic
enlarge(เอนลาร์จฺ') vt. ขยาย,เพิ่ม,ขยายตัว,เสริม -vi. กว้างขึ้น,โตขึ้น,ขยาย,พูดหรือเขียนอย่างละเอียด., See also: enlargeable adj. ดูenlarge enlarger n. ดูenlarge
swell(สเวล) {swelled,swollen/swelled,swelling,swells} vi.,vt. (ทำให้) บวม,ขยายตัว,พองตัว,โป่ง,ล้น,โตขึ้น,เพิ่มขึ้น,นูนขึ้น,ดังขึ้น,แรงขึ้น,คุยโว,โอ้อวด,วางมาดใหญ่โต n. การบวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ส่วนที่บวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ที่ดินที่ค่อย ๆ นูนขึ้น,เสียงที่ค่อย ๆ ดัง

English-Thai: Nontri Dictionary
distend(vi) โตขึ้น,บาน,พอง,ขยายออก,แผ่กระจาย,ยืดออก
outgrow(vt) โตเกินกว่า,โตขึ้น,โตเร็วกว่า
swell(vi) โตขึ้น,บวม,ขยายตัว,โป่ง,พองตัว,คุยโว
wax(vi) โตขึ้น,ใหญ่ขึ้น,เจริญขึ้น,เขยิบขึ้นไป,เพิ่ม,เสริม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
กุศล (n adj ) กุศล ควรจะหมายถึง การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้น มากกว่าทำความดีเฉย ๆ การกระทำใด ๆ หากทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น จึงเรียกว่ากุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเลย ไม่เรียกว่ากุศล แต่เรียกว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กันกับคำว่า บุญกุศล แต่คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมายต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ความหมายเหมือนกันได้อย่างไร) ตัวอย่าง 1. นาย กอ เป็นคนรวย ชอบที่จะให้ทาน เพราะเขาหวังว่า การให้ทานของเขาจะส่งผลทำให้เขารวย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจจะได้ไปสวรรค์ หลังจากที่เขาตายไป - อันนี้นาย กอ ทำกรรมดี หรือทำบุญ แต่ไม่ได้เกิดกุศลในจิต หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะเขาทำทานก็จริง แต่ไม่มีผลทำให้จิตใจของเขาวางลงจากความโลภ หรืออยากเลย 2. นาย ขอ เป็นคนชั้นกลาง เขาเห็นเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้น เขาจึงรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือมากขึ้น เพื่อที่จะแบ่งไปบริจาคเด็กเหล่านั้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป - อันนี้ นาย ขอ ทำทั้งกุศล และบุญ เพราะมีผลที่ทำให้เขาต้องประหยัด อดออมมากขึ้น และการประหยัดอดออมนี้เอง จะทำได้ก็คือต้องปล่อยวางความอยากของตนเอง และทำเพราะในใจเกิดจิตเมตตากรุณา

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hypertrophy (n) การโตขึ้นอย่างเกินปกติของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top