Search result for

*โฉมหน้า*

(66 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โฉมหน้า, -โฉมหน้า-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฉมหน้า[N] face, See also: appearance, figure, features, Syn. เค้าหน้า, หน้าตา, ใบหน้า, Example: ตำรวจเพิ่งเผยโฉมหน้าแก๊งค์โจรวัยรุ่น
โฉมหน้า[N] nature, See also: character, personality, kind, Syn. แก่นแท้, สันดาน, Example: โฉมหน้าที่แท้จริงภายใต้ความงามนี้คือความชั่วร้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โฉมหน้าน. เค้าหน้า
โฉมหน้าเค้าที่คาดว่าจะเกิดในภายหน้า เช่น โฉมหน้าการเมืองยุคใหม่.
โฉมหน้าก. บ่ายหน้า.
พักตรากฤติ(-กฺริด) น. โฉมหน้า เช่น พักตรากฤติอันบริสุท- ธิพบูและโสภา (สมุทรโฆษ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
physiognomy๑. โฉมหน้า๒. การทำนายจากโฉมหน้าและสีหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiognosisการวินิจฉัยโรคจากโฉมหน้าและสีหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
facies๑. หน้า๒. โฉมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You are only 200.000 years old, but you have changed the face of the world.คุณอายุเพียง 2 แสนปี แต่คุณได้เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกไปแล้ว Home (2009)
The enemy has a face, Parkman. It's you.ในที่สุด ผู้ร้ายจะเปิดเผยโฉมหน้าแล้ว พาร์คแมน นั่นคือแก Chapter Five 'Exposed' (2009)
And it's time to turn the page.มันถึงเวลาที่จะเปลี่ยนโฉมหน้า Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Well, anybody who ever built an empire or changed the world sat where you are right now.รู้มั้ย บุคคลที่เคยสร้างจักรวรรดิหรือเปลี่ยนโฉมหน้าของโลก ก็เคยตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับคุณในตอนนี้ Up in the Air (2009)
anybody who ever built an empire or changed the world sat where you are now.บรรดาคนที่เคยสร้างจักรวรรดิ์หรือเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกใบนี้ ก็เคยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับคุณ Up in the Air (2009)
Anybody who ever built an empire or changed the world sat where you are now.บุคคลที่เคยสร้างจักวรรดิหรือเปลี่ยนโฉมหน้าของโลก ได้เคยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับคุณในตอนนี้ Up in the Air (2009)
Listen, you changed history.ฟังนะ คุณเปลี่ยนโฉมหน้า ประวัติศาสตร์ A Night at the Bones Museum (2009)
So whoever did this saw my true face.งั้นใครก็ตามที่ทำสิ่งนี้ ไ้ด้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริง ของผมไปแล้วสิ A Bright New Day (2009)
She saw my true face. she knows.เธอได้เห็นโฉมหน้า ที่แท้จริงของผมแล้ว เธอต้องรู้เรื่อง A Bright New Day (2009)
We've given our enemy a name and a face.เราได้ชื่อของศัตรู และได้เห็นโฉมหน้าของเขาแล้ว Grey Matters (2009)
No matter how much you try to dress it up to disguise it Blake saw society's true face.ถึงแม้ว่าจะพยายามตกแต่งเปลือกนอก... ... เพื่ออำพรางเนื้อใน... ... เบลคเห็นโฉมหน้าแท้จริง ของสังคม Watchmen (2009)
And now, the reveal.และต่อจากนี้.. คือการเผยโฉมหน้า Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
He will also change the game of football as we know it.อย่างที่เรารู้กัน เค้ามักเป็นผู้ที่เปลี่ยนโฉมหน้าของเกม The Blind Side (2009)
So they put on their friendly faces to pass their beloved VRA but make no mistake, mine is the true face of vampires!ดังนั้นจึงใส่ใบหน้าเพื่อนรักผ่าน VRA ได้ แต่ ต้องไม่ทำพลาด ฉันนี่แหละคือโฉมหน้าที่แท้จริงของเหล่าแวมไพร์ Everything Is Broken (2010)
I called myself "the new face of Somalia."ข้าเรียกตัวเองว่า "โฉมหน้าใหม่ของโซมาเลีย" Better Angels (2010)
'In a final effort to turn the tide of this battle,ในความพยายามครั้งสุดท้าย เพื่อพลิกโฉมหน้าของสงครามนี้ The Zillo Beast (2010)
This is the face of a guy who stepped in it.นี่คือโฉมหน้าของผู้ชาย ที่เข้ามาขวาง The Rocky Horror Glee Show (2010)
Resurface.เปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ Isobel (2010)
Therefore, the only way to uncover his actual identity is to infiltrate the Kremlin itself.ดังนั้น, ทางเดียวที่จะเปิดเผย โฉมหน้าที่แท้จริงของเขา ก็คือต้องแทรกซึมเข้าไปในพระราชวัง เครมลิน Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
The whole team just got burnt.ทั้งทีมถูกเปิดเผลโฉมหน้า Fast Five (2011)
Mine is the true face of vampires!อย่างฉันนี่แหละ โฉมหน้าที่แท้จริงของแวมไพร์ She's Not There (2011)
You saw the demon's true face.คุณเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของปีศาจ The Born-Again Identity (2012)
Mate, your algorithms reinventedโปรแกรมของคุณ ได้พลิกโฉมหน้า Event Horizon (2013)
All I could think to do was to make this video and hope that the world will finally see this man for what he really is.สิ่งที่ผมคิดว่าควรจะทำ ก็คืออัดวิดีโอนี้ขึ้นมา และหวังว่าโลกจะได้รู้โฉมหน้าที่แท้จริงของชายคนนี้ Confessions (2013)
You know what LIFE magazine said? "Bobby Fischer is single-handedly changing the face of chess,ไลฟ์แม็กกาซีนบอกว่า ฟิสเชอร์เปลี่ยนโฉมหน้าหมากรุก Pawn Sacrifice (2014)
Look at your face.ดูโฉมหน้าแกสิ Doctor Strange (2016)
We can all be happy again."โฉมหน้าความสุข" เรากลับมามีความสุขได้ Trolls (2016)
Here are images of the six suspects.นี่คือโฉมหน้าผู้ต้องสงสัย 6 ราย Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
WE DON'T NEED TO FORGET THE FACE WE ONCE HAD (HERE IN 2016)(เราไม่จำเป็นต้องลืมโฉมหน้าที่เคยมี (นี่คือในปี 2006))  ()
Jay, you're getting a glimpse of the future, Jay.เจย์ คุณกำลังจะได้เห็น โฉมหน้าของอนาคตนะ CounterPunch (2017)
A glimpse of the future.โฉมหน้าของอนาคต CounterPunch (2017)
-I reveal my inmost self unto my God.ลูกขอเเสดงโฉมหน้าจริง ต่อพระผู้เป็นเจ้า Beneath the Planet of the Apes (1970)
These are the guys that Jimmy put together for what turned out to be... the biggest heist in American history:นี่คือเหล่าโฉมหน้าที่จะมาร่วม ภารกิจที่จะเกิดขึ้น การปล้นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา ปล้นสายการบินลุฟท์ฮันซ่า Goodfellas (1990)
They're probably rolling out for Desert Storm ll or something like that.พวกเขาจะพลิกโฉมหน้า ปฎิบัติการ "พายุทะเลทราย 2" หรืออะไรอย่างนั้น Squeeze (1993)
- Your face, man. You showed your face.แกเปิดโฉมหน้า Nothing to Lose (1997)
Show your face!เผยโฉมหน้าของเจ้าออกมา The Scorpion King (2002)
This one storm is going to change the face of our planet.พายุลูกนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าของโลก The Day After Tomorrow (2004)
And now, for all the world to see.ทั้งโลกจะได้เห็นโฉมหน้าV for Vendetta (2005)
Oh, and do not blow your cover as Big Momma.อย่าทำโฉมหน้าบิ๊กมาม่าแตกซะล่ะ Big Momma's House 2 (2006)
- Spider-Man used to make me feel safe.สไปเดอร์แมน เผยโฉมหน้าที่แท้จริงออกมาแล้ว" - สไปเดอร์แมน เคยทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัย Spider-Man 3 (2007)
The guy work up his face every 6 months.ผู้ชายคนนี้เปลี่ยนโฉมหน้าตัวเองทุกๆ 6 เดือน War (2007)
These guys, they're both specialize in facial reconstruction.ทั้ง 2 คนนี้ ชำนาญด้านการแปลงโฉมหน้า War (2007)
The man you called the face of pure evil.คนที่คุณเรียวว่า "โฉมหน้าของความชั่วร้าย" Masterpiece (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
countenance[N] สีหน้า, See also: หน้า, โฉมหน้า, ใบหน้า, Syn. visage
lowdown[N] ข้อเท็จจริง (คำสแลง), See also: ความจริง, โฉมหน้าอันแท้จริง, เบื้องหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา,สีหน้า,โฉมหน้า,หน้า,การสนับสนุน,การให้กำลังใจ,สีหน้าที่ใจเย็น,ความสุขุม vt. อนุญาต,ยอม,เห็นด้วย,สนับสนุน,ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
feature(ฟี'เชอะ) n. หน้าตา,ลักษณะโฉมหน้า,ภูมิประเทศ,ลักษณะเฉพาะ,สารคดีพิเศษ,รูป,แบบ. vt. เป็นลักษณะเฉพาะ,เป็นลักษณะสำคัญ,ทำให้เด่น, Syn. attribute
lineament(ลิน'นะเมินทฺ) n. โฉมหน้า,ลักษณะรูปร่าง,ลักษณะเฉพาะ, See also: lineamentation n. ดูineament, Syn. feature
outside(เอาทฺ'ไซดฺ) n. ข้างนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,ส่วนนอก,สิ่งภายนอก,นอกวงการ,โฉมหน้า,โฉมภายนอก adj.,adv. ภายนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,วงนอก,ไกลสุด,เต็มขีด prep. ภายนอก,ข้างนอก. -Phr. (at the outside เต็มที่ เต็มขีด มากที่สุด) -Phr. (outside of นอกจาก ยกเว้น)
surface(เซอ'ฟิส) n.,adj. ผิวหน้า,ผิว,ผิวนอก,ผิวพื้น,โฉมภายนอก,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน,ตื้น ๆ vt. ทำให้มัน,ขัดมัน,vi. โผล่ขึ้นเหนือพื้นน้ำ,กระทำบนผิวหน้า, See also: surfacer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
countenance(n) การเห็นด้วย,ใบหน้า,โฉมหน้า,สีหน้า,การสนับสนุน
face(n) หน้า,โฉมหน้า,ผิวหน้า,ชื่อเสียง,การเผชิญหน้า
front(n) หน้าผาก,ตอนหน้า,แนวหน้า,แนวรบ,ส่วนหน้า,โฉมหน้า
lineament(n) หน้าตา,เค้าหน้า,โฉมหน้า,รูปร่าง,ส่วน
outside(n) ส่วนนอก,ภายนอก,ด้านนอก,ข้างนอก,ผิวนอก,โฉมหน้า
surface(n) พื้นผิว,ผิว,พื้นดิน,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top