Search result for

*โจน*

(122 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โจน, -โจน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โจน[V] jump, See also: spring, skip, leap, Syn. กระโจน, กระโดด, พุ่ง, ถลา, Example: ภริยาชาวอินเดียจะต้องโจนเข้ากองไฟขณะที่เผาศพสามี, Thai definition: กระโดดไปโดยเร็ว
กระโจน[V] leap, See also: bound, jump, spring, Syn. โจน, กระโดด, โผน, Example: เสือดำกระโจนจากหน้าผา, Thai definition: กระโดดพุ่งลงไป, เผ่นข้ามไป
โจนร่ม[N] name of an ancient game, Thai definition: การเล่นชนิดหนึ่งที่กล่าวถึงว่ามีการมหรสพสมโภชต่างๆ และมีโจนร่มด้วย
ตกกระไดพลอยโจน[V] confess, See also: follow through after a false step, Example: เขาปฏิเสธไม่ได้จนต้องตกกระไดพลอยโจนรับผิดทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำ, Thai definition: จำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระโจนก. พุ่งตัวลงไปโดยเร็ว, เผ่นข้ามไป, กระโดดไปโดยเร็ว, ภาษาปากว่า โจน.
กวางโจน(กฺวาง-) น. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็ง ผลกลมรีป้อมขนาดหัวแม่มือ เปลือกคาย เมื่อสุกสีแดงชาด ออกเป็นพวงกระจุก เนื้อบางสีขาวคล้ายสาคู รสเปรี้ยว กินได้ กวางชอบกิน มีตามป่าดอนทั่วไป.
โจนก. พุ่งตัวลงไปโดยเร็ว เช่น โจนนํ้า, เผ่นข้ามไป เช่น โจนข้ามท้องร่อง, กระโดดไปโดยเร็ว เช่น โจนไปที่ประตู, กระโจน ก็ว่า, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น นํ้าโจน บันไดปลาโจน.
โจนร่มน. การเล่นชนิดหนึ่ง เช่น มีการมหรสพสมโภชต่าง ๆ และมีโจนร่มด้วย (พงศ. เลขา).
ตกกระไดพลอยโจนเมื่อพลาดไปแล้วก็ยอมเลยตามเลยเพื่อไม่ให้เสียเชิง.
หลุมโจนน. หลุมสำหรับลวงให้ปลากระโดดลงไป.
กระจัง ๒น. ชื่อปลานํ้ากร่อยชนิด Periophthalmodon schlosseri (Pallas) ในวงศ์ Gobiidae พบในบริเวณป่าชายเลน รูปร่าง การเคลื่อนไหว และความสามารถขึ้นมาพ้นนํ้าได้คล้ายปลาจุมพรวดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า มีครีบอกเป็นกล้ามเนื้อใช้ต่างตีน ช่วยครีบหาง ทำรูลึกอยู่ในเลน เคลื่อนไหวได้รวดเร็วบนผิวเลนและผิวนํ้า ปีนเกาะบนที่ชันและกระโจนเป็นห้วง ๆ ได้ ขนาดยาวได้ถึง ๒๗ เซนติเมตร, กะจัง ก็เรียก.
กระโตนก. กระโจน เช่น นํ้าเชี่ยวเกลียวโยน กระโตนฉ่า ๆ (สุบิน).
กระบี่ ๑น. ลิง เช่น ขุนกระบี่มีกำลังโดดโลดโผน กระโจมโจนจับยักษ์หักแขนขา (รามเกียรติ์ ร. ๒).
โกรย(โกฺรย) น. หลัง เช่น โจนบหลยวโกรยเกรง ท่านข้า (ยวนพ่าย), อกกระอุกรยมโกรย กระด้าง (ทวาทศมาส).
จำทับก. โผลง, โจนลง, ทุ่มลง, ตกลง.
จำบัง ๒ก. กำบังกาย, หายตัวไป, เช่น โจนจำบับจำบัง (ม. คำหลวง มหาราช).
จำบับก. จับ เช่น โจนจำบับจำบัง (ม. คำหลวง มหาราช).
โจร ๑, โจร-(โจน, โจระ-, โจนระ-) น. ผู้ร้ายที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่นเป็นต้น.
โจรกรรม(โจระกำ, โจนระกำ) น. การลัก, การขโมย, การปล้น.
โจรสลัด(โจนสะหฺลัด) น. โจรที่ปล้นเรือในทะเล.
โจล(โจน, โจละ) น. ผ้า, ท่อนผ้า, เช่น บริขารโจล.
โตน ๑ก. โจน, กระโดด.
บริขารโจล(-โจน) น. ผ้าสำหรับใช้สอยเล็กน้อย, ใช้ว่า บริขารโจฬ ก็มี.
แบหลา(แบหฺลา) ก. ฆ่าตัวตาย เช่น เห็นเพลิงพลุ่งรุ่งโรจน์โชตนา ก็แบหลาโจนเข้าในอัคคี, ฉวยคว้าได้กริชของพี่ยา จะแบหลาชีวันให้บรรลัย, น้องจะแบหลาครานี้ ตายตามพระพี่ที่หายไป (อิเหนา).
เผ่นก. อาการที่กระโดดโจนไปโดยไม่รั้งรอ เช่น สิงโตเผ่น เผ่นข้ามหน้าต่าง, หลบหน้าไปอย่างรวดเร็ว เช่น เมื่อตำรวจมาถึง โจรก็เผ่นไปไกลแล้ว.
แผล็ว(แผฺล็ว) ว. อย่างรวดเร็ว (มักใช้แก่กริยากระโดดหรือกระโจน) เช่น กระโดดแผล็วลงหน้าต่างไป กระโจนแผล็วขึ้นไปเกาะบนต้นไม้.
โลดโผนว. แปลกผิดธรรมดา เช่น สำนวนโลดโผน, ผาดโผนน่าหวาดเสียวต่ออันตราย เช่น ขับรถโลดโผน, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ โจนทะยาน เป็น โลดโผนโจนทะยาน หมายความว่า ผาดแผลงอย่างน่าหวาดเสียวต่ออันตราย เช่น เด็กซน ๆ ชอบเล่นโลดโผนโจนทะยาน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fishwaysบันไดปลาโจน [TU Subject Heading]
Jonestown Mass Suicide, Jonestown, Guyana, 1978การฆ่าตัวตายหมู่ที่โจนส์ทาวน์ กายอานา, ค.ศ. 1978 [TU Subject Heading]
Dow Jones Industrial Index (Average) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (ค่าเฉลี่ย)
ดัชนีหรือค่าเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบของหลัก ทรัพย์ที่สำคัญๆ ในกิจการอุตสาหกรรม การขนส่ง และสาธารณูปโภค ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์ก หลักทรัพย์ที่นำมาหา ค่าดัชนีจะมีอยู่ประมาณ 40 หลักทรัพย์ มีมูลค่าเงินทุนในตลาดประมาณร้อยละ 25 ของหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยจะมีการคิดคำนวณและประกาศให้ทราบทุกวันทำการ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ถือเป็นตัววัดค่าที่สำคัญที่สุดในเรื่องหลักทรัพย์ ในย่านถนนวอลล์ (ดู Wall Street) ในสรคนิวยอร์ค ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลก [สิ่งแวดล้อม]
Potsdam Proclamationคือคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดม ออกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 โดยหัวหน้าคณะรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน ลงนามโดยประธานาธิบดีของรัฐบาลจีนคณะชาติ เป็นคำประกาศเมื่อตอนใกล้จะเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง โดยฝ่ายสัมพันธมิตรดังกล่าวกำลังทำสงครามขับเคี่ยวอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่น พึงสังเกตว่า สหภาพโซเวียต ในตอนนั้นมิได้มีส่วนร่วมในการออกคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดมแต่อย่างใดโดยแท้จริงแล้ว คำประกาศนี้เท่ากับเป็นการยื่นคำขาดให้ฝ่ายญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกเอาว่าจะทำ การสู้รบต่อไป หรือจะยอมจำนนเพื่อยุติสงคราม คำประกาศได้เตือนอย่างหนักแน่นว่า หากญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะสู้รบต่อไป แสนยานุภาพอันมหาศาลของสัมพันธมิตรก็จะมุ่งหน้าโจมตีบดขยี้กองทัพและประเทศ ญี่ปุ่นให้แหลกลาญ แต่หากว่าญี่ปุ่นยอมโดยคำนึงถึงเหตุผล ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้ตั้งเงื่อนไขไว้หลายข้อ สรุปแล้วก็คือ ลัทธิถืออำนาจทหารเป็นใหญ่จะต้องถูกกำจัดให้สูญสิ้นไปจากโลกอำนาจและอิทธิพล ของบรรดาผู้ที่ชักนำให้พลเมืองญี่ปุ่นหลงผิด โดยกระโจนเข้าสู่สงครามเพื่อครองโลกนั้น จะต้องถูกทำลายให้สิ้นซาก รวมทั้งพลังอำนาจในการก่อสงครามของญี่ปุ่นด้วยจุดต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด จะต้องถูกยึดครองไว้จนกระทั่งได้ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของสัมพันธมิตรเป็นผล สำเร็จแล้ว อำนาจอธิปไตยของญี่ปุ่นให้จำกัดอยู่เฉพาะภายในเกาะฮอนซู ฮ็อกไกโด กิวชู ชิโกกุ และเกาะเล็กน้อยอื่น ๆ ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด อาชญากรสงครามทุกคนจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาล รวมทั้งที่ทำทารุณโหดร้ายต่อเชลยศึกของสัมพันธมิตร รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องกำจัดสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคต่อการรื้อฟื้น และเสริมสร้างความเชื่อถือในหลักประชาธิปไตยในระหว่างพลเมืองญี่ปุ่น และจัดให้มีเสรีภาพในการพูด การนับถือศาสนา และในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมที่จะเกื้อกูลต่อภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถที่จะชำระค่าปฏิกรรมสงคราม แต่จะไม่ยอมให้คงไว้ซึ่งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่จะช่วยให้ญี่ปุ่นสร้างสม อาวุธเพื่อทำสงครามขึ้นมาอีก ในทีสุด กำลังทหารสัมพันธมิตรจะถอนตัวออกจากประเทศญี่ปุ่นในทันทีที่จุดประสงค์ต่าง ๆ ได้บรรลุผลเรียบร้อยแล้ว ในตอนท้ายของเงื่อนไข สัมพันธมิตรได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข เสียโดยไว [การทูต]
Bence Jones Proteinโปรตีนเบนซ์โจนส์,เบ็นซโจนส์โปรตีน [การแพทย์]
jump height curvejump height curve, โค้งความสูงน้ำโจน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hydraulic jumphydraulic jump, น้ำโจน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hydraulic jump basinhydraulic jump basin, แอ่งน้ำโจน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hydraulic jump dissipatorhydraulic jump dissipator, แอ่งน้ำโจน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
JONES:โจนส์ : Changeling (2008)
Joanie.โจนี่ Welcome to the Occupation (2011)
Jones?โจนส์ On the Fence (2011)
Ah, gladiators!อาโจนSacramentum (2012)
Jonathan, this is my sister, Serena,โจนาธาน นี่พี่สาวของผม เซเรน่า Chuck in Real Life (2008)
This is Jonathan, my boyfriend.นี่โจนาธาน แฟนของผมเอง Chuck in Real Life (2008)
Hey, jonathan. You visiting eric?เฮ้ โจนาธาน มาหาเอริคหรอ? Chuck in Real Life (2008)
Bart told me I could bring jonathan.บาร์ทบอกผมพาโจนาธานมาได้ Chuck in Real Life (2008)
But I'll confess.แต่ฉันจะตกกระไดพลอยโจน Pret-a-Poor-J (2008)
Thire, rush not into fights,ไธร์ เจ้าไม่ต้องรีบกระโจนเข้าสู้ศึก Ambush (2008)
Where is it you would imagine I am from, Dr. Jones?คุณจินตานาการว่าผมมาจากไหนล่ะ ด๊อกเตอร์โจนส์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- You are a hard man to read, Dr. Jones.-คุณเป็นคนอ่านยาก ดอกเตอร์ โจนส์\ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Don't toy with me, Dr. Jones. What is the point of all this?อย่ามาเล่นตลกกับฉัน ดอกเตอร์โจนส์ ตกลงนี่มันเรื่องอะไรกัน? Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Well, what can I say, Jonesey?ฉันจะพูดอะไรดี โจนส์ซี่? Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
No defiant last words, Dr. Jones?ไม่มีคำไว้อาลัยเหรอ,ดร.โจนส์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Don't wave your war record in our face, Colonel Jones.ไม่ต้องโม้ให้พวกเราฟังหรอก/N ผู้พันโจนส์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Come quietly, Dr. Jones.มาดี ๆ ด๊อกเตอร์ โจนส์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Relax, boys. I can vouch for Dr. Jones.ใจเย็นๆ ฉันสามารถรับประกันให้ดอกเตอร์โจนส์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Dr. Jones, let's just say for now that you are of interest to the Bureau.ดร.โจนส์ ทำไมพวกนั้นถึงสนใจคุณ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Hey! Are you Dr. Jones?คุณคือดร.โจนส์ใช่ไหม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Excuse me, Dr. Jones. - Yes?ขอโทษนะครับ ดร.โจนส์ใช่ไหม/ ใช่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Hello, Jonesey. - Hello, Mac.ฮัลโหล โจนเซย์ ฮัลโหล แมค Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You're lucky I turned up, Jonesey.โชคดีนะนี่ที่ฉันกลับมา โจนเนสซี่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
How fortunate our failure to kill you, Dr. Jones.โชคดีนะที่เราพลาดโอกาสฆ่าคุณ ดร.โจนส์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
My name is Henry Jones, Jr.ผม ชื่อ เฮนรี่ โจน จูเนียร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Surely you're not afraid, Dr. Jones.แน่นอน ว่าคุณไม่กลัว ด๊อกเตอร์ โจนส์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
We will change you, Dr. Jones, all of you, from the inside.เราจะเปลี่ยนคุณ ดร.โจนส์ ทั้งหมด จากภายใน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You all right, Jonesey?คุณถูก โจนเซ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Indiana Jones.อินเดียน่า โจนส์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
So, Dr. Jones, you will help us?ดังนั้น ด๊อกเตอร์โจนส์ คุณจะช่วยเราได้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Henry Jones, Jr.เฮนรี่ โจนส์ จูเนียร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Henry Jones, Jr... - That's right, Ox.เฮนรี่ โจนส์ จูเนียร์/ใช่ อ็อก ฟังผมนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Henry Jones, Jr. - Right. That's right, Ox.แฮนรี่ โจนส์รึ/ใช่ ใช่อ็อก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Sorry, Jonesey.ของโทษนะโจนเนส Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- For Pete's sake, Jones, we're not in school!ไม่เหมือนกับที่เขาว่ากัน/ปัดโธ่ โจนส์ เราไม่ได้อยู่ในโรงเรียน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Henry Jones the Third.เฮนรี่ โจนส์ ที่สาม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Why do you have to do everything the hard way, Jonesey?อย่าทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากไปหน่อยเลย โจนเนสซี่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Henry Jones, Jr.เฮนรี่ โจน จูเนียร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Jones!โจนส์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Jonesey!โจนเนซี่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Do svidanya, Dr. Jones.ลาขาด ดร.โจนส์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Jones!โจนส์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Jonesey, come on! - Get in, Jones!โจนเนสซี่ ขึ้นรถเร็ว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Jonesey!โจนเซ่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Mom, come on! - Jonesey!แม่ มาเร็ว โจนเซ่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Dozens of museums. Hundreds of them, Jonesey!พิพิธภัณฑนับสิบ นับร้อยแห่ง โจนเนส Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Belief, Dr. Jones, is a gift you have yet to receive.เชื่อเถอะ ดร.โจนส์คุณได้รับแน่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Jonesey!โจนเซย์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Henry Jones, Jr., and Marion Ravenwood, insomuch in that you two have agreed to live together in holy matrimony, have promised your love for each other by these vows the joining of your hands and the giving of these rings,เฮนรี่ โจน/นัน มอแรน เรเวนวูด ทั้งสองต่างเห็นดีในงานแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์นี้ สัญญาจะรักกันไปตลอดกาล Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Security services are on high alert here in Salamanca, and we now go live to our news team on the ground, and our reporter Angie Jones.การรักษาความปลอดภัยในซาลามังก้า เข้มงวดมากครับ จะตัดไปยังทีมข่าวถ่ายทอดสด และผู้สื่อข่าวของเรา แอนจี้ โจนส์ Vantage Point (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจน[v.] (jōn) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive   FR: bondir ; sauter ; plonger
กระโจน[v.] (krajōn) EN: leap ; jump ; spring ; bound ; bounce   FR: bondir ; sauter
กระโจนใส่[v.] (krajōn sai) FR: se ruer ; se précipiter
ตกกระไดพลอยโจน[v. exp.] (tok kradai phløi jōn) EN: confess ; follow through after a false step ; be compromised ; get embroiled ; be an innocent victim   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go at[PHRV] โจมตี, See also: จู่โจม, กระโจนใส่, Syn. come after
jump in[PHRV] กระตือรือร้นที่จะทำบางสิ่ง, See also: รีบทำ, กระโจนเข้าใส่, ฉวยโอกาสทันที
launch at[PHRV] กระโจนใส่, Syn. launch on
leap at[PHRV] กระโจนหา, See also: กระโจนไปที่, กระโดดเข้าไปที่, Syn. jump at
leap forward[PHRV] กระโดดไปข้างหน้าทันที, See also: กระโจนไปข้างหน้า, เผ่นไปข้างหน้า
leap in[PHRV] กระโดดเข้าไป, See also: กระโจนเข้าไป, Syn. jump in
leap into[PHRV] กระโจนลงไปใน, See also: กระโดดเข้าไป
leap out[PHRV] กระโจนออก, See also: กระโดดออก
leap out of[PHRV] กระโจนออกไปจาก, Syn. jump out of
leap up[PHRV] กระโดดขึ้น, See also: กระโจนขึ้น, Syn. jump up
leap[VI] กระโดด, See also: กระโจน, โดด, Syn. jump, bound, spring
leap[N] การกระโดด, See also: การกระโจน, การโดด, Syn. jump, spring, bound
pounce[VI] กระโจน, See also: กระโดดอย่างทันที, จู่โจมอย่างรวดเร็ว, Syn. jump, bounce, leap
plunge down[PHRV] กระโจนพรวดลงไป
pop out[PHRV] กระเด้ง, See also: กระโดด, กระโจน
spring at[PHRV] กระโจนใส่, See also: กระโดดใส่, Syn. spring on
spring back[PHRV] กระโดดกลับ, See also: กระโจนกลับ, กระเด้งกลับ
spring on[PHRV] กระโจนใส่, See also: กระโดดใส่, Syn. spring at
spring out[PHRV] กระโดดออกมา, See also: กระโจนออกมา
spring to[PHRV] กระโจนไปทาง, See also: กระโดดไปที่
spring upon[PHRV] กระโจนใส่, See also: กระโดดใส่, Syn. spring on
turn on[PHRV] จู่โจม, See also: กระโจนใส่, Syn. turn against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joan of arc(โจน'อัฟอาร์ค) วีรสตรีและผู้รับทุกข์เพื่อคนอื่นของฝรั่งเศส
leap(ลีพ) {leapt/leaped,leaping,leaps} vi. กระโดด,เผ่น,โจน,ข้าม,จู่โจม. vt. กระโดดข้าม,ผ่านข้าม,ทำให้กระโดด. n. การกระโดด,การเผ่น,การโจน,การข้าม,ระยะที่กระโดดได้,ที่ที่กระโดดจาก,ที่ที่ กระโดดถึง,การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,การเพิ่มขึ้น อย่างกะทันหันและแน่นอน. -Phr. (by leaps and bounds รวรดเร็วมาก) -S...spring,skip,jump
precipitant(พรีซีพ'พิเทินทฺ) adj. หัวทิ่ม,โจน,ตกลงดิ่ง,พุ่ง,ใจเร็ว,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,เร่งรีบ

English-Thai: Nontri Dictionary
dive(n) การดำน้ำ,การกระโจนลงน้ำ,การพุ่งลงน้ำ,การกระโดดน้ำ
dive(vi) ดำน้ำ,กระโจนลงน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งลงน้ำ,ล้วง
leap(n) การกระโดด,การเผ่น,การกระโจน,การข้าม
leap(vi) กระโดด,กระโจน,เผ่น,ข้าม,เต้น,จู่โจม
ramp(vi) กระโจน,วิ่งพล่าน,โมโหโทโส,อาละวาด
skip(n) การกระโจน,การกระโดด,การหนี,การข้าม
skip(vi) กระโจน,กระโดด,หนี,ข้าม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top