Search result for

*โคมลอย*

(23 entries)
(1.0603 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โคมลอย, -โคมลอย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคมลอย[N] balloon, See also: hot-air balloon, lighter-than-air craft, Syn. บอลลูน, Example: ดูโน่นสิ โคมลอยลอยอยู่เต็มท้องฟ้าไปหมด, Count unit: ลูก, Thai definition: ชื่อเครื่องตามไฟชนิดหนึ่งที่จุดไฟแล้วปล่อยให้ลอยไปในอากาศ
โคมลอย[ADJ] groundless, See also: baseless, unfounded, unjustified, idle, Syn. ไม่มีมูล, เหลวไหล, ไร้สาระ, Ant. มีสาระ, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้, Example: อย่าไปเชื่อข่าวโคมลอยให้มันมากนักนะ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีเลย
ข่าวโคมลอย[N] rumour, See also: dirt, unfounded news, senseless gossip, groundless news, slander, buzz, Syn. ข่าวไม่มีมูล, Example: ขณะนี้สถานการณ์ทางการเมืองเต็มไปด้วยข่าวโคมลอยเกี่ยวกันการยุบสภา, Thai definition: ข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โคมลอยน. ชื่อเครื่องตามไฟชนิดหนึ่งที่จุดไฟแล้วปล่อยให้ลอยไปในอากาศ.
โคมลอยว. ไม่มีมูล, เหลวไหล, เช่น ข่าวโคมลอย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, you know, that there's a rumor floating about that this belongs to General Krantz.คุณก็รู้ว่ามีข่าวโคมลอยเกี่ยวกับมัน มันเป็นของนายพลคร้านทซ์ VS. (2009)
I think you know innuendo is attached to everything these days.ฉันคิดว่าพวกเธอก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้ข่าวโคมลอยมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลย Easy A (2010)
Innuendo? What...? Whatever do you mean?ข่าวโคมลอย อะไรคะ อาจารย์หมายความว่าอะไรเนี่ย? Easy A (2010)
Vicious rumor. Not true.ข่าวโคมลอย ไม่จริง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
This whole thing's just a damn smoke screen.เรื่องทั้งหมดนี้มันก็แค่แม่งข่าวโคมลอย ที่ยังไม่แน่ชัด End Times (2011)
How do you mean a-- a smoke screen?คุณหมายความว่าเป็นข่าวโคมลอยได้ยังไงกัน End Times (2011)
So that they don't spread?ข่าวโคมลอยพวกนั้นทำให้ผมรำคาญ Episode #1.16 (2011)
After that photograph came out today, we thought we'd get even more buzz if we changed the name of "The Serena" to "The Lola."หลังจากภาพถ่ายที่ออกมาวันนี้ เราคิดว่าเราได้รับข่าวโคมลอยมากขึ้น ถ้าพวกเราเปลี่ยนชื่อจาก "เซรีน่า" เป็น "โลล่า" It Girl, Interrupted (2012)
Paper balloons.โคมลอยน่ะ Stolen Kisses (2012)
Reputations can be deceiving. How much are we talking about?คำร่ำลืออาจจะโคมลอยก็ได้ เรากำลังพูดถึงเงินจำนวนเท่าไร Risk (2012)
Well, needless to say, a man in my position will always be subjected to scandal and turmoil.คงไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรมากนักว่า คนในตำแหน่งแบบผม มักตกเป็นเป้าหมายการโจมตี และข่าวนินทาโคมลอยอยู่เสมอๆ Identity (2013)
I know this to be a falsehood.ฉันรู้ว่ามันเป็นข่าวโคมลอย ถึงไม่อยากทำให้เขาเสียหาย Pride & Prejudice (2005)
Even if humans were causing global warming, and we are not, this could be maybe the greatest hoax ever perpetrated on the American people.ถึงแม้ว่ามนุษย์จะเป็นคนทำให้เกิด ภาวะโลกร้อน แล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำ นี่มันอาจจะเป็นเรื่องโคมลอย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างกันมา หลอกคนอเมริกัน An Inconvenient Truth (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmløi) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz   FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.)
โคมลอย[n.] (khōmløi) EN: balloon ; hot-air balloon ; lighter-than-air craft   FR: ballon [m]
โคมลอย[adj.] (khōmløi) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle   FR: non fondé ; injustifié

English-Thai: Nontri Dictionary
bruit(n) ข่าวลือ,ข่าวโคมลอย
rumour(n) ข่าวลือ,ข่าวโคมลอย,กิตติศัพท์,เรื่องโจษจัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top