ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*โขด*

   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โขด, -โขด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โขด[N] hillock, See also: knoll, Syn. เนิน, โคก, โขดหิน, Example: น้ำใสเย็นไหลรินผ่านโขดผ่านซอกลัดเลาะออกสู่แหล่งน้ำอันกว้างใหญ่, Thai definition: ดินหรือหินที่สูงขึ้นเป็นโคกเป็นเนิน, ดิน หิน หรือ ทรายที่เป็นจอมสูงขึ้นพ้นน้ำบ้าง อยู่ใต้น้ำบ้าง
โขด[N] mast, Syn. กระโดง, ใบเรือ, Example: เขาสั่งให้ชักโขดงขึ้นรับลมเต็มที่
โขดหิน[N] rock, See also: reef, Syn. โขด, Example: นกยางทิ้งกองก้างปลาไว้ตามหลืบตามซอกของโขดหิน, Count unit: โขด, Thai definition: หินที่สูงขึ้นเป็นโคกเป็นเนิน, หินที่เป็นจอมสูงขึ้นพ้นน้ำบ้าง อยู่ใต้น้ำบ้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โขดน. ดินหรือหินที่สูงขึ้นเป็นโคกเป็นเนิน, ดิน หิน หรือทรายที่เป็นจอมสูงขึ้นพ้นนํ้าบ้าง อยู่ใต้นํ้าบ้าง.
โขด(ขะโดง) น. กระโดง, ใบเรือ.
โซงโขด(-ขะโดง) น. ทรงผมของหญิงไทยสมัยโบราณ ซึ่งรวบเข้าไปเกล้าไว้บนขม่อมเป็นห่วงยาว ๆ โดยมากมีเกี้ยวหรือพวงมาลัยสวม, โองโขดง ก็ว่า.
โองโขด(-ขะโดง) น. ทรงผมของหญิงไทยสมัยโบราณ ซึ่งรวบขึ้นไปเกล้าไว้บนขม่อมเป็นห่วงยาว ๆ โดยมากมีเกี้ยวหรือพวงมาลัยสวม, โซงโขดง ก็ว่า.
กระพักน. ตะพัก, โขดหินหรือไหล่เขาที่เป็นขั้น ๆ พอพักได้ เช่น บ้างก็เป็นกระพักกระเพิงกระพังพุ (ม. ร่ายยาว กุมาร).
กระไสน. ทราย เช่น สีคงคาขุ่นเป็นเปือกเทือกกระไส (ม. กาพย์ วนปเวสน์), ประทับทอดจอดอ่าวเข้าไม่ได้ โขดกระไสติดช่องร่องวิถี (นิ. เกาะแก้วกัลกตา).
กะรัง ๒น. ชื่อปลาทะเลขนาดกลางและขนาดใหญ่หลายชนิดในสกุล Epinephelus, Cephalopholis และ Plectopomus วงศ์ Serranidae หัวโต รูปร่างป้อม เรียวยาวไปทางหาง แบนข้างเล็กน้อย เกล็ดเล็ก สีตามตัวและครีบเป็นดอกดวง แต้ม หรือบั้ง ฉูดฉาดหรือคลํ้าทึบแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาด พบอาศัยอยู่ตามบริเวณหมู่ปะการัง โขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะ.
แก่งน. พืดหินหรือโขดหินที่กีดขวางทางนํ้า มักจะมีตามต้นแม่นํ้า.
ดอนน. พื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง ตรงข้ามกับที่ลุ่ม, ที่เขิน,เนิน, โคก, โขด
ตะบัน ๒น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Xylocarpus rumphii (Kostel.) Mabb. ในวงศ์ Meliaceae ขึ้นตามโขดหินชายทะเล.
ตะพักโขดหินหรือไหล่เขาที่เป็นขั้น ๆ พอพักได้, ใช้ว่า กระพัก ก็มี เช่น บ้างก็เป็นกระพักกระเพิงกระพังพุ (ม. ร่ายยาว กุมาร).
เต่าปูลูน. ชื่อเต่าน้ำจืดชนิด Platysternon megacephalum Gray วงศ์ Platysternidae หัวโตมากและแข็งหดเข้ากระดองไม่ได้อย่างเต่าชนิดอื่น ปลายปากเป็นจะงอย กระดองหลังยาว ๑๕-๒๐ เซนติเมตร หางยาวเท่ากับหรือยาวกว่ากระดองหลังเล็กน้อย อาศัยอยู่ตามลำธารบนภูเขาสูง ปีนป่ายโขดหินหรือต้นไม้เตี้ย ๆ ได้ กินสัตว์น้ำขนาดเล็ก ในประเทศไทยอาจพบถึง ๓ ชนิดย่อย คือ ปูลูเหนือ (P. m. megacephalum Gray), ปูลูพม่า (P. m. peguens Gray) และปูลูไทย ( P. m. vogeli Wermuth) พบทางภาคเหนือ ตอนเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนเหนือของภาคตะวันตก.
ปะการังน. ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด ในชั้น Anthozoa ส่วนมากตัวมีขนาดเล็ก พวกเดียวกับดอกไม้ทะเล รูปทรงกระบอก อาศัยอยู่เดี่ยว ๆ หรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม สร้างหินปูนห่อหุ้มตัวเป็นโครงร่างหลายแบบ อาศัยและเจริญเติบโตในทะเลเขตร้อน บริเวณชายฝั่งและรอบ ๆ เกาะ เช่น ปะการังเห็ด [ Fungia fungites (Linn.)] ปะการังเขากวาง [ Acropora formasa (Dana)] ในโครงสร้างที่ทับถมกันเพิ่มมากขึ้น เรียกว่า หินปะการัง, ถ้ามากจนเป็นโขด เกาะ หรือเทือก ก็เรียกว่า โขดปะการัง เกาะปะการัง หรือเทือกปะการัง, บางทีเรียกเป็น กะรัง.
แพะ ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในสกุล Capraวงศ์ Bovidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องกีบคู่ขนาดกลาง ขนลำตัวหยาบสีดำ ขาว หรือนํ้าตาล มีเขา ๑ คู่ ตัวผู้มีเครา หางสั้น มีความอดทน แข็งแรง และทนทานต่อโรคได้ดีกว่าสัตว์กีบคู่อื่น ๆ สามารถปีนป่ายที่สูงโดยเฉพาะโขดหินหรือภูเขาได้ดี ที่นิยมนำมาเลี้ยง เช่น ชนิด Capra aegagrus hircus Linn.
ลิ่นทะเลน. ชื่อสัตว์ทะเลจำพวกหอย หลายชนิด ชั้น Polyplacophora ลำตัวเป็นรูปไข่ผ่าซีก เปลือกคลุมตัวด้านหลังมี ๘ ชิ้น วางเหลื่อมซ้อนกันเหมือนกระเบื้องมุงหลังคา เกาะอยู่ตามโขดหินชายทะเล เช่น ชนิด Chitonsp., Acanthopleura spinosa (Brugiere), หอยแปดเกล็ด ก็เรียก.
ไศล, ไศล-(สะไหฺล, ไสละ-) น. เขาหิน เช่น โขดเขินเนินไศล.
เสฉวนน. ชื่อปูทะเล มีหลายสกุลหลายวงศ์ ต่างจากปูทั่วไปที่มีท้องอ่อนนิ่ม ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเปลือกหอยกาบเดี่ยว พบตามชายฝั่งหรือน้ำลึก เช่น ในสกุล Clibanariusวงศ์ Paguridae อยู่ตามโขดหินชายทะเล, ในสกุล Coenobitaวงศ์ Coenobitidae อยู่บนบกริมทะเล, ในสกุล Parapagurusวงศ์ Parapaguridae อยู่ในน้ำลึกระหว่าง ๘๐-๒๐๐ เมตร.
โสโครก(โสโคฺรก) น. เรียกแนวพืดหินหรือโขดหินใต้นํ้าใกล้ ๆ ผิวพื้นน้ำทะเล อาจมีบางส่วนโผล่พ้นน้ำหรือปริ่มน้ำก็ได้ เป็นอันตรายแก่การเดินเรือ ว่า หินโสโครก.
หินโสโครกน. แนวพืดหินหรือโขดหินใต้น้ำใกล้ ๆ ผิวพื้นน้ำทะเล อาจมีบางส่วนโผล่พ้นน้ำหรือปริ่มน้ำก็ได้ เป็นอันตรายแก่การเดินเรือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skerryเกาะโขดหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
skerry guardแนวแกาะโขดหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
scar๑. ผาหินชัน๒. เกาะโขดหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cragโขดหินชัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crag-ang-tailโขดหินชันมีลาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait till we get them silly bastards down in that rock pile.รอให้พวกโง่นั่นไปถึงเเนวโขดหินก่อนเถอะ Jaws (1975)
-Seal Rock. No shit.-โขดหินแมวน้ำ ไม่บอกก็รู้ Dark Harbor (1998)
d Your head will collapse but there's nothing in it d And you'll ask yourself d Where is my mind?เหล่าสัตว์น้ำต่างหลบ ซ่อนอยู่หลังโขดหิน Fight Club (1999)
My marriage counselor. My ex and I were on the rocks. She said get a hobby.ผู้ให้คำปรึกษาการแต่งงานของฉัน อดีตของฉันและฉันอยู่บนโขดหิน เธอบอกว่าได้รับงานอดิเรก Showtime (2002)
Lives in the warm waters of coastal reefsอาศัยในน้ำอุ่น ตามโขดหิน Oldboy (2003)
Captain, you don't know where the hell you're going!กราบขวามีโขดหิน กัปตัน! King Kong (2005)
Get me another reading!โขดหินเต็มไปหมดเลย! King Kong (2005)
Miss Ann Darrow.- เฮย์ส - กระแทกโขดหินครับ! King Kong (2005)
And its chamber shall be filled with your voice.ลีโอนายเดิสคือราชัน ของข้า และของท่านด้วย ข้าเคยเห็นสำเภาพวกนั้น ปะทะโขดหิน 300 (2006)
She's heading for the rocks!เรือกำลังมุ่งไปที่โขดหิน! 1408 (2007)
It's like a bunch of sea lions posing on a rock.อย่างกับพวกกลุ่มสิงโตทะเลโพสต์ท่าบนโขดหิน You're Gonna Love Tomorrow (2008)
I found it by the seaside.เจอตรงโขดหิน Ponyo (2008)
I came all this way just to get stuck at the wrong end of this rock pile?ฉันมาตั้งไกล แต่ดันมาติด อยู่อีแค่โขดหินอีกฝั่งเนี่ยนะ Up (2009)
Okay. Meet me in an hour. Down by the rocks.เอาล่ะ พบฉันในอีกหนึ่งชั่วโมงนะ ลงไปที่โขดหิน Under the Mountain (2009)
I was able to confirm these as postmortem bruises likely caused by rocks and debris from the victim traveling downriver.ซึ่งผมได้ยืนยันว่ามันเป็นร่อยรอยที่เกิดขึ้นหลังจากที่เค้าเสียชีวิต ซึ่อาจเกิดขึ้นจากการที่เหยื่อกระแทกกับโขดหินหรือเศษหินระหว่างที่ไหลไปตามแม่น้ำ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Ed! We run the serpent, smash him on the rocks.เอ็ด เราจะชนปีศาจ กระแทกมันเข้ากับโขดหิน The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
But I have this distinct memory of her giving me her bitch stare and then me waking up on the rocks.แต่ฉันจำได้แม่นเลย ว่าหล่อนมองฉันแบบดูถูก และฉันก็ฟื้นขึ้นมาบนโขดหิน Loner (2011)
You'll take a ship to raid the fishing villages on the Stony Shoreเจ้าจะคุมเรือไปจู่โจม หมู่บ้านชาวประมงที่ชายฝั่งโขดหิน The Ghost of Harrenhal (2012)
The Stony Shore to raid their villages.ชายฝั่งโขดหิน เพื่อปล้นชาวบ้าน The Ghost of Harrenhal (2012)
Enjoy the Stony Shore.ขอให้สนุกกับชายฝั่งโขดหิน The Ghost of Harrenhal (2012)
The Stony Shore's not far from Torrhen's Square.ชายฝั่งโขดหินไม่ได้อยู่ ใกล้จากทอร์เร็น สแควร์มากนัก The Ghost of Harrenhal (2012)
The Stony Shore's not far from Torrhen's Square.ชายฝั่งโขดหินไม่ได้อยู่ ไกลจากทอร์เร็น สแควร์มากนัก The Old Gods and the New (2012)
My heart would follow to the rocks below.หัวใจของฉันจะทำตาม โขดหินด้านล่าง Sacramentum (2012)
When you reach the summit, all you can hear is the wind whistling through the rocks.เมื่อผมขึ้นไปถึงยอด สิ่งเดียวที่ได้ยินก็คือ เสียงลมกระทบกับโขดหิน The Remains of the 'A' (2012)
The victim was found on the rocks underneath the New River Gorge Bridge.เหยื่อถูกพบอยู่บนโขดหิน ใต้สะพาน นิว ริเวอร์ จอร์จ The Shot in the Dark (2013)
- Take the rocks from closest ***.- เอาหินจากโขดหินใกล้ๆ Volcanalis (2013)
But there's debris in the ventilation shaft.โขดหินค่ะ แต่มีเศษหินเข้าไปอยู่ในช่องลม The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
You should be like a rocky promontory against which the restless surf continually pounds.เจ้าควรจะเป็นโขดหินที่ยื่นออกไปในทะเล ปะทะกับคลื่นที่ซัดฝั่งอย่างบ้าคลั่ง ที่โหมกระหน่ำอย่างไม่หยุดหย่อน III. (2014)
Like a rocky promontory.ราวกับโขดหินที่ยื่นออกไปในทะเล IV. (2014)
We know how old these grains are because we've already dated the rocks they came from.เรารู้วิธีการเดิมธัญพืชเหล่านี้ เป็นเพราะเราได้แล้ว ลงวันที่โขดหินพวกเขามาจาก The Clean Room (2014)
...praying that poach ain't rockin' if we ever get back here to pick them up.ภาวนาว่ารุกล้ำไม่ผ่านโขดหิน ถ้าเราเคยกลับมาที่นี่ - เอาพวกเขาขึ้น The Revenant (2015)
We're leaving a fortune under these rocks.เรามียังโชคเหลือภายใต้โขดหินเหล่านี้. The Revenant (2015)
Billy Rocks.บิลลี่โขดหิน The Magnificent Seven (2016)
- Ah... - This is Billy Rocks. He's with me.อานี่คือบิลลี่โขดหิน เขากับฉัน The Magnificent Seven (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cay[N] เกาะเล็กๆ, See also: สันดอน, โขดหิน, Syn. small island
knoll[N] โคก, See also: มูลดิน, โขด, เทิน, ปลายเนิน, Syn. hill, hump
rock[N] หิน, See also: ก้อนหิน, โขดหิน, Syn. boulder, stone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cay(เค) n. เกาะเตี้ยเล็ก ๆ ,สันดอน,โขดหิน
coral reefn. โขดหินปะการัง
reef(รีฟ) n. หินโสโครก,โขดหินใต้น้ำหรือสูงขึ้นมาเกือบพันระดับน้ำทะเล,ทางแร่
rock(รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน)
rock-bound(รอค'เบาดฺ) adj. เต็มไปด้วยโขดหิน,มีหินมาก, Syn. rocky
scylla(ซิล'ละ) n. (เทพนิยายกรีกโบราณ) เทพธิดาทะเลที่แปลงร่างเป็นปีศาจทะเล -Phr. (between Scylla and Charybbdisระหว่างโขดหินกับปีศาจ,หนีเสือปะจระเข้)
shelf(เชลฟฺ) n. หิ้ง,โครง,ชั้นวางหนังสือ,สิ่งของที่วางบนหิ้ง,ปริมาณความจุของหิ้ง,หินใต้น้ำที่ยื่นออก,โขดหิน,สันดอน,สันปันน้ำ (continental shelf) -Phr. (on the shelf เลื่อนไปชั่วคราว ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่การอยู่กับที่ ตายแล้ว)

English-Thai: Nontri Dictionary
shelf(n) ชั้น,หิ้ง,โครง,สันดอน,โขดหิน,สันปันน้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
珊瑚礁[さんごしょう, sangoshou] (n ) แนวปะการัง, โขดหินปะการัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top